Study Bundle Psychology Bachelor - RU

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Choice Assistance with summaries of Psychological Science - Gazzaniga - 6th edition

  Choice Assistance with summaries of Psychological Science - Gazzaniga - 6th edition

  Summaries & ExamTests of Psychological science - Gazzaniga

   

  Booksummaries to be used with the 6th edition of Psychological Science

  Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

    Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Psychological Science

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • What is the science of psychology? - Chapter 1
   • Which research methods are used in psychology? - Chapter 2
   • How does biology influence behavior? - Chapter 3
   • What is the difference between conscious and unconscious processes? - Chapter 4
   • How do the processes of perception and sensation work? - Chapter 5
   • How do we learn? - Chapter 6
   • How does the memory work? - Chapter 7
   • What is the psychological view on thinking, language and intelligence? - Chapter 8
   • What is the psychological perspective on human development? - Chapter 9
   • How do emotions and motivations work? - Chapter 10
   • Which factors can influence health and well-being? - Chapter 11
   • What is social psychology? - Chapter 12
   • How does psychology view personality? - Chapter 13
   • What are different psychological disorders? - Chapter 14
   • How are psychological disorders treated? - Chapter 15
  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat houdt de wetenschap 'psychologie' in? - Chapter 1
   • Welke wetenschappelijke methoden worden gebruikt bij onderzoek binnen de psychologie? - Chapter 2
   • Hoe beïnvloedt biologie ons gedrag? - Chapter 3
   • Wat is het bewustzijn? - Chapter 4
   • Wat zijn de processen van sensatie en perceptie? - Chapter 5
   • Hoe leren mensen? - Chapter 6
   • Wat is het geheugen en hoe werkt het? - Chapter 7
   • Wat is er bekend over denken, taal en intelligentie? - Chapter 8
   • Hoe verloopt de menselijke ontwikkeling? - Chapter 9
   • Hoe werken motivatie en emotie? - Chapter 10
   • Welke invloeden zijn er op de gezondheid? - Chapter 11
   • Waar houdt de sociale psychologie zich mee bezig? - Chapter 12
   • Hoe benadert de psychologie persoonlijkheid? - Chapter 13
   • Wat zijn psychologische stoornissen? - Chapter 14
   • Welke behandelingen gebruiken psychologen? - Chapter 15

  Booksummary with former editions

   JoHo.org

  WorldSupporter.org

  Related summaries & other materials with Psychological Science

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice Assistance with summaries of Psychological Communication: Theories, Roles and Skills for Counsellors - Van der Molen et al. - 2nd edition

  Choice Assistance with summaries of Psychological Communication: Theories, Roles and Skills for Counsellors - Van der Molen et al. - 2nd edition

  Summaries with Psychological Communication: Theories, Roles and Skills for Counsellors - Van der Molen et al.

   

  Booksummaries to be used with the 2nd edition of Psychological Communication

  Online: summary in chapters

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Psychological Communication

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed booksummary contains the following chapters:
   • What is psychological conversation? - Chapter 1
   • Which attitude suits a care provider? - Chapter 2
   • What is 'client-centered' method? - Chapter 3
   • What does the social learning theory consist of? - Chapter 4
   • How are goals, roles, and models of conversation related to one another? - Chapter 5
   • What general skills does a social worker need? - Chapter 6
   • How does a social worker find a good interpretation? - Chapter 7
   • What role does the counselor play in the client's life changes? - Chapter 8

  Related summaries & other materials with Psychological Communication

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice Assistance with summaries of Clinical Neuropsychology - Kessels et al. - 1st edition

  Choice Assistance with summaries of Clinical Neuropsychology - Kessels et al. - 1st edition

  Summaries & ExamTests with Clinical Neuropsychology - Kessels et al.

   

  Booksummaries to be used with the 1st edition of Clinical Neuropsychology

   Online: summary in chapters

    Online: summary in BulletPoints

   Online: practice materials to be used with the book

   Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Clinical Neuropsychology

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • How has clinical neuropsychology evolved? - Chapter 1
   • How does neuropsychology work in practice? - Chapter 2
   • What is the scientific approach to neuropsychology? - Chapter 3
   • How can the brain be mapped? - Chapter 4
   • How does the treatment and recovery work? - Chapter 5
   • What is visual perception? - Chapter 6
   • What is spatial cognition? - Chapter 7
   • How does memory work? - Chapter 8
   • How is language viewed from neuropsychology perspective? - Chapter 9
   • How are attention and executive functions structured? - Chapter 10
   • What are the working mechanisms of emotion and social cognition? - Chapter 11
   • How do motor control and action work? - Chapter 12
   • What is intelligence? - Chapter 13
   • What are cerebrovascular diseases? - Chapter 14
   • What is traumatic brain injury? - Chapter 15
   • What is epilepsy? - Chapter 16
   • What are intracranial and extracranial tumours? - Chapter 17
   • What alcohol-related cognitive impairments occur? - Chapter 18
   • What is Alzheimer's disease? - Chapter 19
   • What is frontotemporal dementia? - Chapter 20
   • What disorders belong to the Parkinson spectrum? - Chapter 21
   • What is Huntington's Disease? - Chapter 22
   • What is multiple sclerosis? - Chapter 23
   • What is schizophrenia? - Chapter 24
   • What are depression and bipolar disorder? - Chapter 25
   • What are autism spectrum disorders? - Chapter 26
   • What is psychopathy? - Chapter 27
  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Hoe heeft de klinische neuropsychologie zich ontwikkeld? - Chapter 1
   • Hoe geschiedt de neuropsychologie in de praktijk? - Chapter 2
   • Wat is de wetenschappelijke aanpak van de neuropsychologie? - Chapter 3
   • Hoe kunnen de hersenen in beeld worden gebracht? - Chapter 4
   • Hoe verlopen de behandeling en het herstel? - Chapter 5
   • Wat is visuele waarneming? - Chapter 6
   • Wat is ruimtelijke cognitie? - Chapter 7
   • Waar bestaat het geheugen uit? - Chapter 8
   • Hoe is taal opgebouwd? - Chapter 9
   • Hoe zijn aandacht en executieve functies opgebouwd? - Chapter 10
   • Hoe werken emotie en sociale cognitie? - Chapter 11
   • Waaruit bestaat actie en motoriek? - Chapter 12
   • Wat is intelligentie? - Chapter 13
   • Wat is vasculaire dementie? - Chapter 14
   • Wat is traumatisch hersenletsel? - Chapter 15
   • Wat is epilepsie? - Chapter 16
   • Wat zijn intracraniële en extracraniële hersentumoren? - Chapter 17
   • Welke alcoholgerelateerde stoornissen bestaan er? - Chapter 18
   • Wat is de ziekte van Alzheimer? - Chapter 19
   • Wat is frontotemporale dementie? - Chapter 20
   • Wat is Parkinsonisme? - Chapter 21
   • Wat is de ziekte van Huntington? - Chapter 22
   • Wat is “Multiple sclerose”? - Chapter 23
   • Wat is schizofrenie? - Chapter 24
   • Wat is een depressieve en bipolaire stoornis? - Chapter 25
   • Wat zijn autismespectrumstoornissen? - Chapter 26
   • Wat is psychopathie? - Chapter 27

  Related summaries & other materials with Clinical Neuropsychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  ExamTickets with Clinical Neuropsychology

   ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

   Remember the sequence of the diagnostic cycle: Complaints analysis, Problem analysis, Diagnosis and Indication.

  The concepts of single and double dissociation are sometimes difficult for you to see. Therefore, draw this section out: it helps you to see how it works and to remember it better for the exam.

  M cells transmit movement: movement cells. P cells provide color perception through: painting cells.

  Choice Assistance with summaries of Consciousness: An Introduction - Blackmore & Troscianko - 3rd edition

  Choice Assistance with summaries of Consciousness: An Introduction - Blackmore & Troscianko - 3rd edition

  Summaries & ExamTests with Consciousness: An Introduction - Blackmore & Troscianko

   

  Booksummaries to be used with the 3rd edition of Consciousness

  Online: summary in chapters

   Online: practice questions in chapters

   Print: summary in chapters by post

   Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Consciousness

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat is het probleem? - Chapter 1
   • Hoe zou het zijn om iets anders te zijn? - Chapter 2
   • Wat is de grote illusie bij onderzoek naar bewustzijn? - Chapter 3
   • Wat is de rol van neuroscience en hoe correleert dit met bewustzijn? - Chapter 4
   • Hoe kunnen de hersenen met een theater worden vergeleken? - Chapter 5
   • Hoe vormt bewustzijn een eenheid? - Chapter 6
   • Wat is de relatie tussen aandacht en bewustzijn? - Chapter 7
   • Wat is het verschil tussen bewust en onbewust? - Chapter 8
   • Hoe staan agency en vrije wil in verband met bewustzijn? - Chapter 9
   • Wat is de relatie tussen de evolutie, de geest van dieren en bewustzijn? - Chapter 10
   • Wat is de functie van bewustzijn? - Chapter 11
   • Hoe staan machines in verband met de evolutie? - Chapter 12
   • Wat zijn de verschillende fases van bewustzijn? - Chapter 13
   • Wat is het verschil tussen realiteit en fantasie? - Chapter 14
   • Wat is de rol van dromen in bewustzijn? - Chapter 15
   • Wat is de rol van ego's, bundels en theorieën over het zelf? - Chapter 16
   • Hoe zien we onszelf van binnenuit? - Chapter 17
   • Wat wordt er bedoeld met waking up? - Chapter 18
  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • When and how is the concept of consciousness introduced? - Chapter 1
   • What would it be like to be something else? - Chapter 2
   • What is the big illusion when researching consciousness? - Chapter 3
   • What is the role of neuroscience and how does it correlate with consciousness? - Chapter 4
   • How can the brain be compared to a theater? - Chapter 5
   • How does consciousness form a unity? - Chapter 6
   • What is the relationship between attention and awareness? - Chapter 7
   • What is the difference between conscious and unconscious? - Chapter 8
   • How are agency and free will related to consciousness? - Chapter 9
   • What is the relationship between evolution, the spirit of animals and consciousness? - Chapter 10 
   • What is the function of consciousness? - Chapter 11
   • How are machines related to evolution? - Chapter 12
   • What are the different phases of consciousness? - Chapter 13
   • What is the difference between reality and fantasy? - Chapter 14
   • What is the role of dreams in consciousness? - Chapter 15
   • What is the role of egos, bundles and theories about the self? - Chapter 16
   • How do we see ourselves from within? - Chapter 17
   • What is meant by waking up? - Chapter 18 

  Booksummaries with former editions

   JoHo.org summaries with the 2nd edition

  Related summaries & other materials with Consciousness

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  ExamTickets with Consciousness

   ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

   Important concepts mentioned in this book:

  • Qualia
  • Mary (experiment)
  • Zombie philosophy
  • Cartesian Theatre
  • Materialistic approaches to consciousness

   More ExamTickets (for JoHo subscribers)

  Log in as a subscriber to read more (Dutch) tips about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)