Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen van Drenth & Sijtsma - Boek & JoHo's

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen - Drenth & Sijtsma - 4e druk

Samenvattingen van Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test - Drenth & Sijtsma

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 4e druk van Testtheorie

Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

 Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Testtheorie

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Hoe verloopt de historische testontwikkeling van het testen? - Chapter 1
  • Wat zijn de definitie, kenmerken en toepassingen van de test? - Chapter 2
  • Welke indelingen, onderscheidingen en begrippen zijn er omtrent testtheorie? - Chapter 3
  • Hoe worden items opgebouwd en reacties gekwantificeerd in tests en vragenlijsten? - Chapter 4
  • Hoe worden tests afgenomen en verwerkt? - Chapter 5
  • Wat is betrouwbaarheid? - Chapter 6
  • Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in de testtheorie en constructie? - Chapter 7
  • Wat is de validiteit en betekenis van een test? - Chapter 8
  • Welke bijdrage levert de test in het beslissingsproces? - Chapter 9
  • Welke ethische kwesties zijn belangrijk bij het testen? - Chapter 10

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Testtheorie

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland