  Chapter 

 

Culturen begrijpen

Cultural Psychology van Heine - Boek & JoHo's

 • Dit boek bevat een hoop informatie over wat cultuur inhoudt, welke invloeden cultuur heeft op allerlei aspecten van het leven en hoe je dit met methoden vanuit de culturele psychologie kunt onderzoeken.

Social Psychology and Organizations van De Cremer, Van Dick & Murnighan - Boek & JoHo's

 • In tegenstelling tot veel bedrijfskundige boeken die organisatiepsychologie als een middel voor het behalen van winst beschouwen, gaat dit boek uit van een psychologisch perspectief.
 • Het boek bespreekt op een genuanceerde manier hoe sociale psychologie van toepassing is binnen organisaties.
 • Het boek behandelt niet alleen de onderdelen die in veel andere boeken over organisatiepsychologie ook worden behandeld, zoals leiderschap en conflicten, maar maakt ook onderwerpen bespreekbaar die minder vaak worden behandeld: overmatig zelfvertrouwen, creativiteit en sociale identiteit.
 • Een apart hoofdstuk is gewijd aan de verbanden tussen creativiteit en cultuur.

Lives across cultures: Cross-cultural human development - Boek & JoHo's

 • Grondige studie naar culturele overeenkomsten en verschillen in het ontwikkelingsproces en de uitkomsten van de ontwikkeling zoals dit tot uitdrukking komt in het gedrag van individuen en groepen.

The psychology of prejudice and discrimination van Whitley - Boek & JoHo's

 • Dit boek legt uit hoe vooroordelen en discriminatie werken, welke vormen ervan bestaan, welke cognitieve processen eraan ten grondslag liggen en hoe je het tegen kunt gaan.

Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

 • Kort overzicht van wat je zelf kunt leren van een lang verblijf in het buitenland als je ervoor open staat.

Cross-culturele communicatie

Interculturele Communicatie van Nunez & Popma - Boek & JoHo's

 • Handboek over de basis van interculturele communicatie, behandelt onder andere universele waarden, culturele dimensies en cultuurshock.
 • Ook is er een hoofdstuk gewijd aan hoe je culturele synergie bereikt.

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief - Boek & JoHo's

 • Vergelijking van de culturele waarden van verschillende landen en werelddelen.
 • Dit boek geeft de werkelijkheid op een simplistische manier weer, maar het is bruikbaar als eerste inzicht in veelbesproken binaire tegenstellingen tussen culturen.

Essentials of Negotiation - Boek & JoHo's

 • Handboek over onderhandelen, met onder andere een hoofdstuk waarin de meest besproken culturele verschillen aan bod komen.

Lees of zoek verder »
Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Dit chapter is gebundeld in:
Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen