  Chapter 

Algemene inleiding in ontwikkelingspsychologie

Developmental Psychology van Leman, Parke, Gauvin, & Bremner

 • Introductie in de ontwikkelingspsychologie. Dit is een fijn boek voor mensen die graag stof tot zich nemen aan de hand van een lijstje, het boek deelt de meeste onderwerpen overzichtelijk in aan de hand van lijstjes.

Experience Human Development van Papalia & Martorell

 • Handboek over hoe mensen zich ontwikkelen. In tegenstelling tot de meeste andere boeken over ontwikkelingspsychologie, is dit boek niet ingedeeld per thema maar per levensfase.

How Children Develop van Siegler, Deloache & Eisenberg

 • Dit handboek behandelt de ontwikkeling van kinderen in een sociale context. Opvoeding speelt een grote rol in dit boek.

Introduction to Developmental Psychology van Slater & Bremner

 • Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen binnen ontwikkelingspsychologie.
 • Nadeel van het boek is dat het niet heel inleidend is opgebouwd, het begint direct met uitleg van de stof.
 • Voordeel van het boek is dat het een groot aantal onderwerpen behandelt, waaronder een paar onderwerpen die vaak niet (uitgebreid) aan de orde komen binnen boeken over ontwikkelingspsychologie, zoals prenatale ontwikkeling, gender-identiteit en veerkracht.

Abnormal psychology en ontwikkelingspsychopathologie

Abnormal Child and Adolescent Psychology, DSM-V update van Wicks-Nelson

 • Veelgebruikt handboek over abnormal psychology. Het fijne van dit handboek is dat alles goed en uitgebreid wordt uitgelegd op een levendige manier die snel te begrijpen is.

Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement van Kerig, Ludlow & Wenar

 • Het meest gebruikte handboek over ontwikkelingspsychopathologie.
 • Dit boek behandelt niet alleen een aantal stoornissen die in de ontwikkeling kunnen ontstaan, maar beoogt ook de achtergronden en context van stoornissen uit te leggen om meer begrip te kweken.

Verdieping en specialisaties binnen ontwikkelingspsychologie

Child development at the intersection of emotion and cognition van Calkins

 • Het doel van dit boek is om de ontwikkeling van kinderen integraal te behandelen.
 • De schrijvers van het boek proberen cognitie en emotie in verband met elkaar te brengen.
 • Het doel van het boek is erg ambitieus en lukt deels, het boek gaat diep in op bepaalde aspecten van cognitieve ontwikkeling en geeft een aanzet om de rol van emotie erbij te betrekken.

Infant Motor Development van Piek

 • Boek specifiek over de motorische ontwikkeling van kinderen.
 • Het is een praktijkgericht boek dat diep ingaat op bepaalde aspecten en abnormaliteiten in motorische ontwikkeling.

The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology van Carr

 • Dit boek over de ontwikkeling van kinderen is hier en daar wat simplistisch maar het behandelt ontwikkelingsproblemen die in veel andere boeken niet aan de orde komen, zoals toiletgangproblemen, problemen met betrekking tot pleegzorg en rouw.

Ontwikkelingspsychologie in de praktijk

Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak, Bosch, Begeer & Albrecht

 • Dit is het meest gebruikte boek over diagnostiek en psychische hulpverlening met betrekking tot kinderen. Ook adolescenten worden behandeld.
 • Dit lijvige boek is erg compleet en praktijkgericht.
 • Het boek is ingedeeld in een structuur die aansluit bij de praktijk van de diagnostiek.

Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie van Prins & Braet

 • Dit handboek over klinische ontwikkelingspsychologie is vooral gericht op afwijkende ontwikkeling (psychopathologie).

Educational Psychology van Woolfolk

 • Dit praktijkgerichte boek over onderwijspsychologie legt de nadruk op de rol van de docent in de ontwikkeling van kinderen.

Aanverwante kennis & studiegebieden

Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Sluit voordelig je zorgverzekering af bij DSW

JoHo solidariteitskeuze

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen