  Chapter 

 

Algemene inleiding in persoonlijke groei

Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen & Buss - Boek & JoHo's

 • Handboek dat een stevige uitleg geeft van persoonlijkheidspsychologie.
 • Dit boek doet nadenken over de basis van wat persoonlijkheid is en hoe persoonlijkheid samenhangt met allerlei andere aspecten van de menselijke geest.

Introduction to personality: toward an integrative science of the person van Mischel et al. - Boek & JoHo's

 • Handboek dat een introductie geeft in persoonlijkheidspsychologie.
 • Dit boek gaat verder dan de meeste boeken over de ontwikkeling van persoonlijkheid, het behandelt bijvoorbeeld ook zelfregulatie en de manier waarop verschillende aspecten van persoonlijkheid samen een geheel vormen.

A Life in Error, From Little Slips to Big Disasters van Reason - Boek & JoHo's

 • Boek over de verschillende soorten fouten die mensen maken, hoe ze kunnen ontstaan en welke gevolgen ze kunnen hebben.

Reflecteren: de basis op weg naar bewust en bekwaam handelen van Groen - Boek & JoHo's

 • Boek over waarom en hoe te reflecteren op gemaakte keuzes en hoe je daarvan het meest kan leren.

 

Persoonlijke groei in sociale context

Intimate Relationships van Miller - Boek & JoHo's

 • Uitgebreid handboek over relaties tussen mensen.
 • Dit boek behandelt de basistheorieen over menselijke interactie, zoals de hechtingstheorie.
 • De meest voorkomende patronen in relaties worden besproken, en wat je ervan kunt leren.

Social Cognition: From Brains to Culture van Fiske & Taylor - Boek & JoHo's

 • Standaardwerk over sociale cognitie.
 • Ook bias, affectie en zelfregulatie komen aan bod.

Op zoek naar jezelf & de levenzin: persoonlijke & collectieve indentiteiten als actiemotivatoren van Eccles - Artikel

 • Artikel over de invloed van (sociale) verwachtingen op zelfperceptie en de ontwikkeling van identiteit.

Wel of niet slagen? Cognitieve waardebepaling matigt het effect van status en prestatie van White - Artikel

 • Artikel over de verschillende invloeden op de prestaties van mensen die door bepaalde kenmerken een solo status binnen een groep ervaren.

 

Aanverwante kennis & studiegebieden

 

Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Sluit voordelig je zorgverzekering af bij DSW

JoHo solidariteitskeuze

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen