Understanding and managing organizational behavior van George & Jones - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Over dit boek

 • Dit boek behandelt organisatiegedrag: het gedrag van individuen en groepen binnen organisaties, maar ook het gedrag van organisaties zelf.
 • Het boek is gericht op het kweken van begrip voor allerlei vormen van gedrag.
 • Het is een toegankelijk boek dat tegelijkertijd een gedegen en genuanceerde uitleg van organisatiegedrag geeft.
 • Het boek is ingedeeld in drie onderdelen: het gedrag van individuen binnen organisaties, groepsprocessen en organisatieprocessen.

 

Selectiehulp

Choice assistance with summaries of Understanding and Managing Organizational Behavior - George & Jones - 6th edition

Summaries and ExamTests of Understanding and Managing Organizational Behavior - George & Jones

 

Booksummaries to be used with the 6th edition of Understanding and Managing Organizational Behavior

 Online: summaries in chapters

Online: summary in BulletPoints

Online: practice materials to be used with the book

 Print: summary in chapters by post

 Print: summaries in chapters in support centers

Contents prints of summaries with Understanding and Managing Organizational Behavior

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat is de definitie van organisatiegedrag en waarom is kennis hierover belangrijk? - Chapter 1
  • Wat zijn individuele verschillen en waarom willen managers hier zicht op? - Chapter 2
  • Wat is de invloed van persoonlijke gedachten en gevoelens over werk op organisatiegedrag? - Chapter 3
  • Hoe helpen percepties en attributies bij organiseren, begrijpen en waarnemen? - Chapter 4
  • Wat verstaan we onder leervermogen en creativiteit? - Chapter 5
  • Wat is de aard van werkmotivatie? - Chapter 6
  • Hoe creëer je een motiverende werkomgeving? - Chapter 7
  • Welke aspecten van de werkrelatie kunnen bijdragen aan de motivatie van werknemers? - Chapter 8
  • Hoe ontstaat stress, wat zijn de gevolgen en hoe wordt het verholpen? - Chapter 9
  • Hoe ontstaan groepen en hoe beïnvloeden ze individuen? - Chapter 10
  • Wanneer en waarom werken groepen effectiever dan individuen? - Chapter 11
  • Wat is een leider en hoe word je er één? - Chapter 12
  • Hoe beïnvloeden macht, politiek, conflict en onderhandelingen organisaties? - Chapter 13
  • Wat is de definitie en functie van communicatie? - Chapter 14
  • Hoe maken mensen besluiten? - Chapter 15
  • Hoe is een organisatie opgebouwd en gestructureerd? - Chapter 16
  • Wat wordt verstaan onder een organisatiecultuur? - Chapter 17
  • Hoe veranderen en ontwikkelen organisaties? - Chapter 18
 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What is the definition of organizational behavior and why is knowledge about this important? - Chapter 1
  • What are individual differences and why are they important to managers? - Chapter 2
  • What is the influence of personal thoughts and feelings about work on organizational behavior? - Chapter 3
  • How do perceptions and attributions help organize, understand and perceive? - Chapter 4
  • What do we mean by learning ability and creativity? - Chapter 5
  • What is the nature of work motivation? - Chapter 6
  • How do you create a motivating work environment? - Chapter 7
  • Which aspects of the working relationship can contribute to the motivation of employees? - Chapter 8
  • How does stress arise, what are the consequences and how is it remedied? - Chapter 9
  • How do groups develop and how do they influence individuals? - Chapter 10
  • When and why do groups work more effectively than individuals? - Chapter 11
  • What is a leader and how do you become one? - Chapter 12
  • How do power, politics, conflict and negotiations affect organizations? - Chapter 13
  • What is the definition and function of communication? - Chapter 14
  • How do people make decisions? - Chapter 15
  • How is an organization structured and structured? - Chapter 16
  • What is meant by an organizational culture? - Chapter 17
  • How do organizations change and develop? - Chapter 18

Related summaries & other materials with Understanding and Managing Organizational Behavior

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Understanding and Managing Organizational Behavior

ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

The BulletPoint summaries with this book are well written and offer a clear overview of important topics and definitions. Recommended for those who like to quickly absorb the broad lines of organisational behavior.

Headers in the summaries of Understanding and managing organizational behavior often contain notions which are clarified in the running text. You can use this format as a basis for your own summary.

Geprinte samenvatting van Understanding and Managing Organizational Behavior - George & Jones - 6e druk
Geprinte TentamenTests & BulletPoints van Understanding and Managing Organizational Behavior - George & Jones - 6e druk
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws