Waar gaat Psychology van Bernstein over? - Chapter 0

  Chapter 

Waar gaat dit boek over?

 • Dit handboek geeft een toegankelijke maar omvangrijke inleiding tot de psychologie.
 • In vergelijking met andere inleidende boeken over psychologie krijgt in dit boek het verband met de alledaagse realiteit en toepassing een grote rol.

 

Hoe is dit boek ingedeeld?

 • Het boek begint met uitleg over wat psychologie als wetenschap inhoudt.
 • Vervolgens behandelt het boek biologische en cognitieve aspecten van psychologie, en perceptie, leren, het geheugen, taal, intelligentie, bewustzijn en emotie.
 • Een apart hoofdstuk is gewijd aan de psychologie achter de ontwikkeling van kinderen.
 • Daarna komen gezondheidspsychologie, stress en persoonlijkheid aan de orde.
 • Dan gaat het boek over op psychische stoornissen en de behandeling ervan.
 • Tot slot behandelt het boek onderwerpen binnen de psychologie waarin sociale cognitie en sociale invloed een grote rol spelen, zoals sociale psychologie, arbeidspsychologie en neuropsychologie.

 

Door wie is dit boek geschreven?

 • De hoofdauteur van het boek is Douglas A. Bernstein.
 • Bernstein is Professor Emeritus aan de University of Illinois, Champaign-Urbana.
 • Hij is gespecialiseerd in het doceren van inleidende psychologievakken, en het ontwerpen van onderwijsprogramma's daarvoor.

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de 9e en 10e druk?

 • In de 10e druk is binnen zeven hoofdstukken de volgorde van onderwerpen veranderd en er zijn twee hoofdstukken toegevoegd, de rest van de inhoud is grotendeels hetzelfde gebleven.
 • De hoofdstukken over waarnemen en perceptie zijn samengevoegd tot hoofdstuk 4.
 • De behandelde onderwerpen binnen de hoofdstukken over denkvermogen en taal zijn van plaats verwisseld.
 • In de 10e druk is het hoofdstuk over motivatie en emotie verplaatst van hoofdstuk 11 naar hoofdstuk 10.
 • De laatste twee hoofdstukken, over sociale cognitie en sociale invloed, zijn samengevoegd tot het nieuwe hoofdstuk 16 over sociale psychologie.
 • Er zijn twee hoofdstukken toegevoegd, over arbeidspsychologie en neuropsychologie.

 

 

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten