Waarom is het doen van onderzoek belangrijk? - Chapter 1

Wat is de waarde van onderzoek?

Onderzoek is een systematisch analyseproces dat leidt tot de ontwikkeling van nieuwe kennis. Empirisch betekent dat iets is gebaseerd op ervaringen of observaties in tegenstelling tot theoretische vermoedens. Kwalitatief onderzoek is onderzoek gebaseerd op taal, waarbij ervaringen, percepties, observaties enzovoorts niet gereduceerd worden tot een numerieke vorm. Kwantitatief onderzoek is onderzoek gebaseerd op nummers, er wordt hiervoor meestal gebruik gemaakt van statistische analyses.
Onderzoeksresultaten kunnen van dienst zijn omdat:

 • bij gebrek aan informatie kunnen ze een goed beginpunt bieden;

 • ze kunnen ons meer vertellen over de waarschijnlijkheid dat bepaalde dingen gebeuren;

 • ze kunnen therapeuten helpen om de therapie te begrijpen vanuit het perspectief van de cliënt;

 • ze kunnen een communicatiemiddel zijn over het werk dat wordt uitgevoerd.

Welke beperkingen heeft onderzoek?

Onderzoek heeft aangetoond dat therapeuten vaak weinig interesse hebben in onderzoek betreffende hun vakgebied of er niet vertrouwd mee zijn. Er zijn goede redenen waarom therapeuten op hun hoede moeten zijn voor onderzoeksresultaten:

 • Onderzoek betreft generalisaties in plaats van bijzonderheden en uitzonderingen (‘specifics’).

 • Het kan ons enkel iets vertellen over de waarschijnlijkheid en niet over de zekerheid dat iets zal gebeuren.

 • Het is onvermijdelijk dat onderzoeksresultaten zijn beïnvloed door de aannames en het plan van de betreffende onderzoeker.

 • Onderzoek wordt altijd uitgevoerd met een bepaalde steekproef van mensen, dit brengt de generaliseerbaarheid in gevaar.

De steekproef is de verzameling van deelnemers die worden gebruikt in een studie, waarvan we een generalisatie willen maken naar een bredere populatie.

Wat is de relatie tussen therapie en onderzoek?

De basisstelling van dit boek is dat therapie niet gebaseerd moet zijn op onderzoek, maar geïnformeerd moet zijn door onderzoek (‘not research-directed, but research-informed’). Volgens de American Psychological Association (APA) moet er sprake zijn van een psychologische praktijk gebaseerd op bewijs. Ofwel: een integratie van het best beschikbare onderzoek met de klinische praktijk in de context van de kenmerken, cultuur en voorkeuren van de patiënt.

Onderzoek kan de dingen complexer maken en zorgen voor meer werk. Ook kan het ons dwingen onze assumpties en overtuigingen te herzien. Het brengt ons echter dichterbij de waarheid, we leren ervan.

Stampvragen

 1. Wat is onderzoek, hoe wordt het omschreven? En welke twee vormen kan het aannemen?

 2. Wat is de basisstelling van dit boek? Waar moet therapie op gebaseerd zijn?

 3. Met welke aspecten moet onderzoek gecombineerd zijn? Waarmee moet er een integratie plaatsvinden?

 4. Wat zijn de beperkingen van onderzoek?

 5. Wat is het nut van onderzoek?

Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten