Wanneer zijn voorbereiding en poging strafbaar? - Chapter 9

  Chapter 

Wat zijn onvoltooide delictsvormen?

Titel IV Boek 1 van het Wetboek van Strafrecht breidt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van misdrijven uit tot gedragingen die in de pogings- en voorbereidingssfeer liggen. Art. 45 Sr regelt de strafbare poging tot een misdrijf en art. 46 regelt de strafbare voorbereiding van een misdrijf. Art. 46a Sr regelt ten slotte de poging een ander te bewegen tot het plegen van een misdrijf.

Deze bepalingen bevatten onvoltooide verschijningsvormen van elders geformuleerde misdrijven. Hierdoor is er een delictsomschrijving van een grondmisdrijf nodig om deze artikelen toe te kunnen passen. Deze variaties hebben met elkaar gemeen, dat het beoogde grondmisdrijf niet is voltooid (art. 45 Sr) of zelfs niet is begonnen (art. 46 en 46a Sr).

»

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten