Wat is de typologie benadering? - Chapter 12

  Chapter 

Typologieën

In de typologie-benadering identificeren we risico’s en beheersmaatregelen per type organisatie. We baseren de typologieën van organisaties op de samenhang tussen de stroom van goederen en de stroom van geld. De aanwezigheid van een stroom van goederen zorgt voor een hogere positie in het model. Er worden twee categorieën onderscheiden: organisaties met en zonder een dominante stroom van goederen. Er is een speciale plek weggelegd voor overheidsinstanties en non-profit organisaties. Soms vallen organisaties in meerdere categorieën. Het betekent niet dat een organisatie in een bepaalde categorie alle karakteristieken bevat van die categorie.

Organisaties met een dominante stroom van goederen:

 • Handels ondernemingen (trade): bijvoorbeeld een supermarkt of groothandel.

Handelsondernemingen kopen goederen in, slaan ze tijdelijk op en verkopen ze dan weer. Dit gebeurt door middel van contante verkopen of door verkopen op krediet. Een risico is dat goederen zonder een geldinstroom weggaan (door fraude of door een onbedoelde fout; wanneer er bijvoorbeeld geen rekening wordt verstuurd). Verkopen op krediet kunnen oninbaar zijn. De voorraad aan het einde van de periode moet gelijk zijn aan de voorraad aan het begin + inkopen - verkopen. De voorraad wordt geteld volgens het vierogen principe: minstens 2 mensen tellen de voorraad.

 • Productie organisaties: bijvoorbeeld boerderijen, bierbrouwerijen, autofabriek, scheepswerven.

Productieorganisaties zetten grondstoffen, man-uren en machine-uren om in een gereed-product door een transformatie proces. Er zijn voorraden van grondstoffen en van gereed-producten. Productie orders zijn gedetailleerde beschrijvingen van wat en hoeveel moet worden geproduceerd in de volgende oplage. Ook bevat het de hoeveelheden van materialen die nodig zijn, de begin- en verwachte eindtijd van de productie en taak beschrijvingen voor het personeel. We nemen ook de agrarische- en afvalinzamelingsbedrijven mee in deze categorie. Deze bedrijven hebben een aantal risico's, omdat ze sterk afhankelijk zijn van milieu omstandigheden (zoals weer, rampen en milieu wetten) en opbrengsten lastig te voorspellen zijn. Een speciale categorie zijn de organisaties die van gestandaardiseerde componenten producten monteren gebaseerd op specifieke klantorders (massa personalisering). Hierbij kan je denken aan Dell.

Organisaties zonder een dominante stroom van goederen:

 • Dienstverlenende organisaties met een beperkte goederenstroom: bijvoorbeeld een restaurant of een reparatiewinkel.

Deze organisaties generen inkomsten door middel van het verrichten van diensten. Een risico bij zulke organisaties is dat de diensten mogelijk niet aan de vraag van de klant voldoen of dat werknemers meer uren schrijven dan werkelijk besteed.

 • Dienstverlenende organisaties die ruimte en elektronische capaciteit ter beschikking stellen: bijvoorbeeld een theater, hotel, zwembad of het gebruik van een telefoon netwerk.

Deze organisaties ‘verhuren’ een capaciteit aan klanten voor een bepaalde tijd. Een risico is dat de diensten niet worden gefactureerd: het moet worden gecontroleerd. Om te controleren of de inkomsten volledig zijn, moeten drie groepen data gekoppeld worden: klant data, tarieven data en capaciteit gebruik data. Als het gebruik van de capaciteit niet goed kan worden gemeten (zwembad, museum) maken we gebruik van een quasi goederenbeweging. Deze goederen krijgen waarde doordat ze de houder het recht geeft voor een dienst of product, bijvoorbeeld: een kaartje dat waarde krijgt als het verkocht wordt.

 • Dienstverlenende organisaties die kennis en vaardigheden ter beschikking stellen: bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven, software producenten, verzekeringsmaatschappijen

Deze organisaties genereren inkomsten door het verkopen van man-uren, het inzetten van intellectueel eigendom of het verkopen van financiële producten. Organisaties die intellectueel eigendom inzetten vertrouwen op hun computersystemen, deze moeten dan ook extra beveiligd worden. Het is nodig om de productontwikkeling, de kosten en de voortgang van het proces te managen. De kosten van het intellectueel eigendom moeten hoger zijn dan de ontwikkelingskosten.

 • Overheid en andere non-profit organisaties: Bijvoorbeeld ministeries, de politie of een universiteit

Er is vaak geen directe relatie tussen aanbod en opbrengsten. Het budget speelt ook hier een belangrijke rol. Een risico is dat zo’n organisatie zich niet aan procedures, contracten of wetten houdt. Niet alle processen in deze organisaties hebben karakteristieken van dit type organisatie, zoals het uitgeven van een paspoort. Van de meeste non-profit organisaties zijn de werknemers vaak vrijwilligers. Elk bestuur heeft minimaal een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast worden activiteiten vaak gefinancierd met overheidssubsidies. Het is nodig om dit ook extern te controleren.

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo & Partnernieuws

  Vacatures: checken

   Partners: verzekering kiezen
    
   Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering bij een duurzame of gespecialiseerde partner?
    
    
    
    

   JoHo: chapters begrijpen

   Hoe werkt een JoHo Chapter?

    

   Wat vind je op een JoHo Chapter pagina

   •   JoHo Chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

   Abonnement: checken

   • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

   Aantekeningen: maken

   • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
   • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
   • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

   Prints: maken

   • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
   JoHo: footprint achterlaten