Wat is het doel van statistiek? - Chapter 1

1.1 Hoe wordt statistiek uitgevoerd?

Statistiek is de wetenschap die informatie uit verschillende studies en onderzoeken analyseert. Deze informatie wordt data genoemd. Op een objectieve manier worden onderzoeksvragen onderzocht en geanalyseerd. Na de analyse van data kunnen conclusies en voorspellingen gedaan worden.

De drie statistische processen die het meeste voorkomen:

 1. Design: het plannen en onderzoeken van een studie. Hierbij kan gedacht worden aan hoe relevante data verkregen moeten worden. Dit wordt meestal met behulp van samples (steekproeven) uit een populatie gedaan. Een populatie duidt niet op de gehele wereldbevolking. Het kan ook duiden op bijvoorbeeld alle scholen van Nederland of alle voetbalclubs in Noord-Holland.

 2. Descriptief: Het opsommen en uitvinden van patronen in een data sample. Dit wordt gedaan met behulp van grafieken en tabellen of op een beschrijvende manier, zoals het weergeven van gemiddelden en percentages.

 3. Gevolgtrekking (inference): besluiten en voorspellingen maken over de hele populatie aan de hand van de informatie van de data sample.

1.2 Wat is het verband tussen een steekproef en de gehele populatie?

Conclusies trekken en voorspellingen doen wordt aan de hand van kansen (probability) gedaan. Dit wordt gedaan, omdat er nooit een eenduidige conclusie over de hele populatie gedaan kan worden. De populatie bestaat uit alle subjecten waarin de onderzoeker geïnteresseerd is. Dit hoeven niet per se mensen te zijn, maar dat is meestal wel het geval. Het is echter onmogelijk elk subject te onderzoeken. Daarom wordt door middel van kansen een conclusie of voorspelling gedaan aan de hand van de steekproef/sample van deze subjecten.

Gegevens kunnen altijd op 2 manieren worden geïnterpreteerd: Ten eerste op het niveau van de sample. Als men door middel van percentages wat wil zeggen over de sample dan noemt men dit statistiek (statistic). Echter, als we een conclusie over deze sample willen trekken dan praten we over de populatie en wordt dit een parameter genoemd. Meestal zullen we de echte waarde van de parameter niet weten, maar omdat we er wel geïnteresseerd in zijn proberen we daar via de statistiek zo dicht mogelijk bij te komen.

Een sample moet een goede afspiegeling zijn van de bevolking willen we een conclusie kunnen trekken uit deze sample. Dit is het geval wanneer elk subject van de populatie een even grote kans heeft om in de sample terecht te komen. Dit wordt random sampling genoemd.

Daarnaast is de variantie van een sample ook belangrijk voor een goede weergave van de bevolking. Subjects verschillen van elkaar en metingen verschillen dan ook van subject tot subject. Als dit niet zo was dan was er maar 1 subject nodig voor de sample. Toch blijkt variantie goed te voorspellen, als men maar genoeg subjecten in een random sample heeft.

1.3 Welke rol spelen computers en databases bij statistiek?

Statistiek wordt tegenwoordig voornamelijk met behulp van computers gedaan. In het begin van de bachelor Psychologie gaan studenten zich hier mee bezig houden. Deze statistiekcursus is bedoeld om de basisbeginselen van de statistiek te leren, op een handmatige manier.

Veel wetenschappers doen onderzoek om data te bemachtigen, soms blijkt echter dat er gebruik gemaakt kan worden van bestaande databases. Het gaat dan om onderwerpen waar al veel gegevens over beschikbaar zijn. Deze databases zijn onder andere op het internet te vinden. Check wel altijd de bronnen voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Voor volledige toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Aanmelden bij JoHo

 

 

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten