Wat is het proces van informatieverwerking in het brein? - Chapter 2

De informatieverwerkingsbenadering richt zich op het proces hoe informatie wordt omgezet in een respons. In dit model worden 3 processtadia onderscheiden:

 1. Waarneming: stimulus-identificatie,
 2. Besluitvorming en selectie van respons,
 3. Programmeren van respons en uitvoering.

De output van het eerste stadium is de input voor het tweede stadium, enzovoort. Dit is het basismodel om effecten van verschillende factoren op reacties (respons) te beschrijven.

Mensen ontvangen niet alleen informatie, maar ze kunnen ook informatie verwerken. Informatie is nodig om onzekerheden te verkleinen. Wanneer een bepaalde onzekerheid niet verkleind is door informatie, is die informatie dus niet verwerkt. De hoeveelheid informatie die een bepaalde stimulus bevat kan worden uitgedrukt in bits. Hierdoor kan berekend worden hoe efficiënt een mens met bepaalde stimuli omgaat. In de jaren 50-60 is veel onderzoek gedaan naar de hoeveelheid bits die een mens per seconde kan verwerken.

De Hick-Hymanwet stelt dat reactietijd een positieve lineaire relatie heeft met de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden. Dus hoe meer informatie verwerkt moet worden, des te langer er over een taak gedaan wordt.

»

Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten