Wat is pedagogiek en hoe doe je empirisch pedagogisch onderzoek? - Chapter 1

  Chapter 

Wat is de rol van de pedagogiek?

De pedagogiek helpt reflecteren over opvoedings- en ontwikkelingsdoelen om zo opvoeding en onderwijs te verbeteren en ondersteunen. De pedagogiek streeft naar de integratie van relevante inzichten om zo de vraag te beantwoorden hoe het belang van het kind het beste gediend kan worden.

De empirische pedagogiek is geen normatieve pedagogiek, zij zal nooit voorschrijven hoe opvoeding eruit moet zien. Op basis van wetenschappelijke kennis, eigen inzichten en evidence based (wetenschappelijk bewezen) interventies bepalen opvoeders zelf hun aanpak.

De empirisch-analytische benadering is het op systematische wijze methoden uitproberen om te kijken of er sprake is van een verschillend pedagogisch effect. De empirisch-analytische benadering dwingt de opvoedkundigen hun ideeën over opvoedingsprocessen voortdurend te toetsen. Analytisch duidt hier op de stapsgewijze beschrijving van de werkelijkheid om uiteindelijk een integrale theorie te krijgen; het is een interactieve wetenschap.

De pedagogiek bewaakt het belang van het kind en is daarmee de belangenbehartiger van het kind.

Wat is het verschil tussen pedagogiek en psychologie?

In veel opzichten lijken de pedagogiek en psychologie op elkaar. Zowel psychologie als pedagogiek richten zich op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Er zijn wel een aantal verschillen. Het verschil tussen psychologie en pedagogiek; de psychologie richt zich alleen op de ontwikkeling van en de interactie met het kind. Pedagogiek gebruikt perspectieven uit verschillende disciplines, waaronder de psychologie, maar ook bijvoorbeeld geneeskundige perspectieven. Daarnaast legt de psychologie de nadruk op beschrijving en verklaring van ontwikkeling. De pedagogiek is vooral gericht op de praktische toepassing van de verkregen kennis; hoe moet je iets dan in de praktijk aanpakken.

Waaruit bestaat ieder empirisch onderzoek?

Empirische cyclus: deze laat zien hoe empirisch-analytisch onderzoek gestructureerd wordt en welke stappen moeten worden gezet bij het verzamelen en analyseren van empirische gegevens.

Fasen van de empirische cyclus:

 1. Observatie: Verzamelen en groeperen van feiten uit de omgeving.

 2. Inductie: Formulering van hypothesen (verwachtingen) die zijn afgeleid uit observaties.

 3. Deductie: Het formuleren van toetsbare voorspellingen aan de hand van de opgestelde hypothesen.

 4. Toetsing: Aan de hand van nieuwe of andere gegevens toetsen of de hypothesen kloppen door te onderzoeken of de voorspellingen uitkomen.

 5. Evaluatie: Evaluatie van de uitkomsten van de toetsing, klopt de hypothese en wat zijn alternatieve verklaringen?

De empirische cyclus is eigenlijk geen cirkel, maar een spiraal, ieder onderzoek levert nieuw materiaal op voor het herformuleren van hypothesen voor verder onderzoek.

De empirische cyclus is uitgewerkt om het onderzoeksproces doorzichtig en navolgbaar te maken, de intersubjectieve navolgbaarheid. Het doel is om te zorgen dat iedereen kan begrijpen hoe het onderzoek is opgesteld, zodat onderzoeken herhaald kunnen worden.

In hoeverre verschilt pedagogiek per land?

Pedagogiek is een relatief moderne wetenschap. In onder andere Nederland, Duitsland, de Scandinavische landen en Zuid-Europese landen loopt het bestaan van de pedagogiek een eeuw vooruit op de Angelsaksische ontwikkelingen. In deze ontwikkelingen worden opvoeding en leerproblemen bij elkaar gebracht. In Engelstalige landen is ‘education’ de discipline die onderzoek doet naar onderwijs. Hier vallen zowel voorschoolonderwijs als opleiding van leerkrachten onder. Onderzoek naar de opvoeding van kinderen wordt daar gezien als ontwikkelingspsychologie. Daar is het dus nog gescheiden.

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  Crossroad: Kiezen uit de bundel
  Crossroad: kiezen uit bundel

  JoHo & Partnernieuws

  Vacatures: checken

   Partners: verzekering kiezen
    
   Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering bij een duurzame of gespecialiseerde partner?
    
    
    
    
   Solliciteren? JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een betere wereld en een zich vernieuwende organisatie

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en een zich vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor parttime werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   JoHo: chapters begrijpen

   Hoe werkt een JoHo Chapter?

    

   Wat vind je op een JoHo Chapter pagina

   •   JoHo Chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

   Abonnement: checken

   • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

   Aantekeningen: maken

   • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
   • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
   • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

   Prints: maken

   • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
   JoHo: footprint achterlaten