Wat is pedagogiek en hoe doe je empirisch pedagogisch onderzoek? - TentamenTests 1

 

Vragen

Vraag 1

Wat wordt er gedaan tijdens de stap inductie in de empirische cyclus?

 1. Verzamelen van empirisch feitenmateriaal.
 2. Formuleren van hypothesen.
 3. Afleiden van toetsbare voorspellingen uit de hypothesen.
 4. Toetsen van de hypothesen.

Vraag 2

Welke stap is géén onderdeel van de empirische cyclus?

 1. Observatie.
 2. Deductie.
 3. Toetsing.
 4. Concludering.

Vraag 3

Op welke twee manieren verschilt de psychologie van de pedagogiek?

Vraag 4

Beschrijf wat er gebeurt wanneer de empirische cyclus eenmaal is afgerond.

Antwoorden

Vraag 1

B. Formuleren van hypothesen

Vraag 2

D. Concludering.

Vraag 3

Het verschil tussen psychologie en pedagogiek; 1) de psychologie bestudeerd de ontwikkeling van de mens in al zijn levensfasen, dus ook de kindertijd. De pedagogiek richt zich binnen dit domein op de volgende specifieke vraag: op welke wijze het functioneren en de ontwikkeling van het kind door en in opvoeding en onderwijs kan worden verbeterd en geoptimaliseerd. 2) de pedagogiek is interdisciplinair, psychologie niet.

Vraag 4

De empirische cyclus is eigenlijk geen cirkel, maar een spiraal, ieder onderzoek levert nieuw materiaal op voor het herformuleren van hypothesen voor verder onderzoek. Dus wanneer één cyclus is afgerond, doen zich vaak weer nieuwe vragen/problemen voor en dit leidt tot nieuwe observaties en dus een vervolgonderzoek die weer de cyclus doorloopt.

Heb je niet de volledige tekst in beeld, log dan eerst in
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Meer partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten