Wat is statistiek? - TentamenTest 1

  Chapter 


Vragen

Vraag 1

In onderzoek worden over het algemeen verschillende soorten variabelen gemeten. Vul in welke termen ontbreken in de volgende zin:

De XXXX variabele heeft invloed op de XXXX variabele

 1. onafhankelijke; afhankelijke
 2. experimentele; controle
 3. experimentele; afhankelijke
 4. controle; experimentele

Vraag 2

Wat is een quasi-onafhankelijke variabele?

Vraag 3

Wat houdt correlationeel onderzoek in?

Vraag 4

Een onderzoeker wil nagaan in welke mate hoogbegaafdheid bij kinderen op de basisschool samengaat met gedragsproblemen in de klas. Welk soort onderzoek is geschikt om deze vraagstelling te onderzoeken?

Vraag 5

Wat is het doel van correlationeel onderzoek?

 1. Het verschil tussen twee groepen meten
 2. De invloed van de ene op de andere variabele meten
 3. Het verband tussen twee variabelen meten
 4. De som van de twee groepen berekenen

Vraag 6

Bij een steekproef hoort een XXXX; bij een populatie hoort een XXXX

 1. populatie; parameter
 2. statistiek; parameter
 3. parameter; statistiek
 4. statistiek; populatie

Vraag 7

Een steekproeffout ontstaat doordat:

 1. Er niet genoeg mensen in de populatie zijn
 2. Er een verschil is tussen de specifieke personen in de steekproef en alle mensen in een populatie
 3. Er een verschil is tussen iedere steekproef
 4. Er zijn teveel mensen in de populatie

Vraag 8

Er wordt onderzoek gedaan naar de bereidheid van drugsverslaafden in Nederland om zich te laten opnemen in een kliniek. Een groep van 100 verslaafden wordt geselecteerd om vragenlijsten te beantwoorden. Wat is de populatie in dit onderzoek?

 1. De groep van 100 verslaafden
 2. De Nederlandse bevolking
 3. De drugsverslaafden in Nederland
 4. Alle drugsverslaafden

Antwoordindicatie

Vraag 1

A

Vraag 2

Een variabele die de afhankelijke variabele beïnvloedt, maar niet gemanipuleerd is.

Vraag 3

Bij dit soort onderzoek wordt de relatie tussen variabelen bestudeerd. Met correlationele onderzoeken kunnen echter geen uitspraken gedaan worden over oorzaak-gevolgrelaties.

Vraag 4

Correlationeel onderzoek

Vraag 5

C

Vraag 6

B

Vraag 7

B

Vraag 8

C

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Vacatures: checken

  Duurzaam: keuze maken
   
  Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
   
  JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
   
   
   
   

  Memberservice: Make personal notes

  Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

  Chapter: begrijpen

   JoHo chapters

  Footprint achterlaten