Wat stellen dienstverlenende organisaties ter beschikking? - Chapter 17

  Chapter 

We onderscheiden drie vormen: organisaties die manuren verkopen, organisaties die intellectueel eigendom elektronisch inzetten en organisaties die financiële producten verkopen. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn immateriële goederen.

Verkopen van manuren, bijvoorbeeld accountants kantoor of schoonmakers

Het aantal gewerkte uren vormt de basis van de documentatie van de inkomsten.

 • Shop time – indirecte uren = job time Job time * tarief = soll positie van inkomsten

We onderscheiden twee processen bij deze organisaties: human resource management proces (inkoop proces) en het verkoopproces. Het belangrijkste risico bij het human resource management proces is dat de capaciteit niet overeenkomt met de marktvraag in de kwalitatieve (onder of over bevoegd personeel) en/of kwantitatieve zin (te veel/weinig accountants). Om dat te beheersen is adequate beoordeling van de toekomstige order portfolio nodig. Of een actief human resource beleid, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en flexibiliteit te creëren, door jaarlijkse contracten te hebben en uit te besteden.

Een risico bij het verkoopproces is het niet naleven van geldende wetgeving door accountants. Om dit te beheersen moeten er procedures worden ingevoerd zodat collega's elkaar kunnen toetsen en voor het passend inhuren, selecteren en trainen van accountants. Een ander risico is het incorrect rapporteren van tijd: daarom moeten partners elkaars tijden controleren en toezichthouders moeten toezicht houden over het rapporteren van onproductieve tijd.

Functies die gescheiden moeten worden, zijn: het werven, selecteren en inhuren van personeel, het onderhouden van personeelsdossiers, het werven van cliënten en een contract sluiten met cliënten, en het aanbieden van adviserende- en verzekeringsdiensten. Budgetten worden opgesteld op basis van de verkoopvoorspellingen. Dit kan door verschillende contracten: een vaste-vergoeding contract (vast bedrag is vooraf overeengekomen) en kostenvergoeding contract (een overeengekomen uur tarief per soort dienst en het aantal besteedde uren wordt gefactureerd). Op basis van de verkopen is een personeelsplan opgesteld, vervolgens wordt het kosten budget bepaald. Daarnaast worden voor het werken op een accountantskantoor verschillende richtlijnen opgesteld.

Intellectueel eigendom elektronisch inzetten, bijvoorbeeld software bedrijven

Deze organisaties hebben in het algemeen drie functies:

 1. Het productieproces is kostbaar en op projectbasis;

 2. De ontwikkelingskosten van het product zijn laag;

 3. Het inzetten van intellectueel eigendom is volledig afhankelijk van het gebruik van informatiesystemen.

We kennen een productie- en verkoopproces. Softwarebedrijven hebben relatief hoge softwareproductiekosten terwijl de directe kosten (bijvoorbeeld de kosten van een cd-rom) van softwareontwikkeling zijn. Bij softwarebedrijven die cd’s verkopen is er een goederenstroom. De soll positie is: het aantal gekopieerde cd’s die naar het magazijn zijn gebracht * verkoopprijs.

Een risico bij het productieproces is dat kosten en tijd de ontwikkeling van softwareprojecten kunnen overschrijden. Om dit te beheersen is een gedetailleerde projectadministratie, gedetailleerde controle van tijd en kosten per project en frequente voortgangsverslagen en controleurs op de projectvoortgang nodig.

Een risico bij het verkoopproces is de circulatie van illegale software kopieën. Om dit tegen te gaan moeten organisaties kopieerbescherming op applicaties uitvoeren en gebruik maken van een vergunningsstelsel. Ook moet de in- en uitgang van werknemers beveiligd worden om het meenemen van de software tegen te gaan.

Een vergunningsstelsel heeft de volgende functies:

 • Het bedrijf heeft een vergunninggegevensbestand dat alle vergunningsnummers bevat;

 • Elk vergunningsnummer is geprint op een certificaat en dat zit in het pakketje met de cd van de applicatie;

 • De software kan niet worden geïnstalleerd zonder de licentiecode. De database stuurt dan een activatiecode terug;

 • Als de licentiecode voor een tweede keer wordt gebruikt controleert de procedure of de code meerdere malen kan worden gebruikt. Zo niet, dan wordt er geen activatiecode gestuurd.

Functies die moeten worden gescheiden, zijn: het ontwikkelen van de software, applicatie- en datamanagement, softwarevermenigvuldiging, bewaking van software, vergunningsmanagement, verkoop- en projectadministratie. Om budgetten op te stellen wordt eerst gekeken naar de software-ontwikkelingskosten. De verkoopvoorspellingen refereren naar het aantal van softwarepakketen die verkocht worden, onderverdeeld in één of meerdere gebruikers.

Daarnaast moet een investerings-, onderhouds- en personeelsplan worden gemaakt. Ook voor het werken in een softwarebedrijf moeten richtlijnen worden opgesteld.

Financiële producten verkopen, bijvoorbeeld banken of verzekeringsmaatschappijen.

Banken bieden verschillende diensten aan. De risico's zijn te verdelen in drie categorieën: operationele, krediet en markt risico's. Operationeel risico is het risico dat de bank schade zal leiden door fraude en fouten. Krediet risico is het risico dat klanten hun leningen, interest of andere verplichtingen niet kunnen terugbetalen. Het markt risico is het risico dat banken verliezen door wisselkoerstransacties. Banken moeten de functies die te maken hebben met de 'BackOffice' en 'front-Office' scheiden. De medewerkers van de 'BackOffice' verwerken de transacties en bewaren het contante geld en andere waardevolle bezittingen van de bank. De medewerkers van de 'front-Office' hebben het directe contact met de medewerkers.

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo & Partnernieuws

  Vacatures: checken

   Partners: verzekering kiezen
    
   Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering bij een duurzame of gespecialiseerde partner?
    
    
    
    

   JoHo: chapters begrijpen

   Hoe werkt een JoHo Chapter?

    

   Wat vind je op een JoHo Chapter pagina

   •   JoHo Chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

   Abonnement: checken

   • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

   Aantekeningen: maken

   • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
   • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
   • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

   Prints: maken

   • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
   JoHo: footprint achterlaten