  Chapter 

We onderscheiden drie vormen: organisaties die manuren verkopen, organisaties die intellectueel eigendom elektronisch inzetten en organisaties die financiële producten verkopen. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn immateriële goederen.

Verkopen van manuren, bijvoorbeeld accountants kantoor of schoonmakers

Het aantal gewerkte uren vormt de basis van de documentatie van de inkomsten.

 • Shop time – indirecte uren = job time Job time * tarief = soll positie van inkomsten

We onderscheiden twee processen bij deze organisaties: human resource management proces (inkoop proces) en het verkoopproces. Het belangrijkste risico bij het human resource management proces is dat de capaciteit niet overeenkomt met de marktvraag in de kwalitatieve (onder of over bevoegd personeel) en/of kwantitatieve zin (te veel/weinig accountants). Om dat te beheersen is adequate beoordeling van de toekomstige order portfolio nodig. Of een actief human resource beleid, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en flexibiliteit te creëren, door jaarlijkse contracten te hebben en uit te besteden.

Een risico bij het verkoopproces is het niet naleven van geldende wetgeving door accountants. Om dit te beheersen moeten er procedures worden ingevoerd zodat collega's elkaar kunnen toetsen en voor het passend inhuren, selecteren en trainen van accountants. Een ander risico is het incorrect rapporteren van tijd: daarom moeten partners elkaars tijden controleren en toezichthouders moeten toezicht houden over het rapporteren van onproductieve tijd.

Functies die gescheiden moeten worden, zijn: het werven, selecteren en inhuren van personeel, het onderhouden van personeelsdossiers, het werven van cliënten en een contract sluiten met cliënten, en het aanbieden van adviserende- en verzekeringsdiensten. Budgetten worden opgesteld op basis van de verkoopvoorspellingen. Dit kan door verschillende contracten: een vaste-vergoeding contract (vast bedrag is vooraf overeengekomen) en kostenvergoeding contract (een overeengekomen uur tarief per soort dienst en het aantal besteedde uren wordt gefactureerd). Op basis van de verkopen is een personeelsplan opgesteld, vervolgens wordt het kosten budget bepaald. Daarnaast worden voor het werken op een accountantskantoor verschillende richtlijnen opgesteld.

Intellectueel eigendom elektronisch inzetten, bijvoorbeeld software bedrijven

Deze organisaties hebben in het algemeen drie functies:

 1. Het productieproces is kostbaar en op projectbasis;

 2. De ontwikkelingskosten van het product zijn laag;

 3. Het inzetten van intellectueel eigendom is volledig afhankelijk van het gebruik van informatiesystemen.

We kennen een productie- en verkoopproces. Softwarebedrijven hebben relatief hoge softwareproductiekosten terwijl de directe kosten (bijvoorbeeld de kosten van een cd-rom) van softwareontwikkeling zijn. Bij softwarebedrijven die cd’s verkopen is er een goederenstroom. De soll positie is: het aantal gekopieerde cd’s die naar het magazijn zijn gebracht * verkoopprijs.

Een risico bij het productieproces is dat kosten en tijd de ontwikkeling van softwareprojecten kunnen overschrijden. Om dit te beheersen is een gedetailleerde projectadministratie, gedetailleerde controle van tijd en kosten per project en frequente voortgangsverslagen en controleurs op de projectvoortgang nodig.

Een risico bij het verkoopproces is de circulatie van illegale software kopieën. Om dit tegen te gaan moeten organisaties kopieerbescherming op applicaties uitvoeren en gebruik maken van een vergunningsstelsel. Ook moet de in- en uitgang van werknemers beveiligd worden om het meenemen van de software tegen te gaan.

Een vergunningsstelsel heeft de volgende functies:

 • Het bedrijf heeft een vergunninggegevensbestand dat alle vergunningsnummers bevat;

 • Elk vergunningsnummer is geprint op een certificaat en dat zit in het pakketje met de cd van de applicatie;

 • De software kan niet worden geïnstalleerd zonder de licentiecode. De database stuurt dan een activatiecode terug;

 • Als de licentiecode voor een tweede keer wordt gebruikt controleert de procedure of de code meerdere malen kan worden gebruikt. Zo niet, dan wordt er geen activatiecode gestuurd.

Functies die moeten worden gescheiden, zijn: het ontwikkelen van de software, applicatie- en datamanagement, softwarevermenigvuldiging, bewaking van software, vergunningsmanagement, verkoop- en projectadministratie. Om budgetten op te stellen wordt eerst gekeken naar de software-ontwikkelingskosten. De verkoopvoorspellingen refereren naar het aantal van softwarepakketen die verkocht worden, onderverdeeld in één of meerdere gebruikers.

Daarnaast moet een investerings-, onderhouds- en personeelsplan worden gemaakt. Ook voor het werken in een softwarebedrijf moeten richtlijnen worden opgesteld.

Financiële producten verkopen, bijvoorbeeld banken of verzekeringsmaatschappijen.

Banken bieden verschillende diensten aan. De risico's zijn te verdelen in drie categorieën: operationele, krediet en markt risico's. Operationeel risico is het risico dat de bank schade zal leiden door fraude en fouten. Krediet risico is het risico dat klanten hun leningen, interest of andere verplichtingen niet kunnen terugbetalen. Het markt risico is het risico dat banken verliezen door wisselkoerstransacties. Banken moeten de functies die te maken hebben met de 'BackOffice' en 'front-Office' scheiden. De medewerkers van de 'BackOffice' verwerken de transacties en bewaren het contante geld en andere waardevolle bezittingen van de bank. De medewerkers van de 'front-Office' hebben het directe contact met de medewerkers.

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Aansluiten en inloggen

Sluit je aan en word JoHo donateur (vanaf 5 euro per jaar)

 

    Aansluiten en online toegang tot alle webpagina's 

Sluit je aan word JoHo abonnee

 

Als donateur een JoHo abonnement toevoegen

Upgraden met JoHo abonnement (+ 10 euro per jaar)

 

Inloggen

Inloggen als donateur of abonnee

 

Hoe werkt het

Om online toegang te krijgen kun je JoHo donateur worden  en een abonnement afsluiten

Vervolgens ontvang je de link naar je online account en heb je online toegang

Lees hieronder meer over JoHo donateur en abonnee worden

Ben je al JoHo donateur? maar heb je geen toegang? Check hier  

Korte advieswijzer voor de mogelijkheden om je aan te sluiten bij JoHo

JoHo donateur

 • €5,- voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey Tours wil steunen - voor wie korting op zijn JoHo abonnement wil - voor wie van de basiskortingen in de JoHo support centers gebruik wil maken of wie op zoek is naar de organisatie achter een vacature - voor wie toegang wil tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp

JoHo abonnees

 • €20,- Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp - Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers - Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland - Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservice

JoHo donateur met doorlopende reisverzekering

 • Sluit je via JoHo een jaarlijks doorlopende verzekering af dan kan je gedurende de looptijd van je verzekering gebruik maken van de voordelen van het JoHo abonnement: hoge kortingen + volledig online toegang + alle extra services. Lees meer

Abonnementen-advieswijzers voor JoHo services:

Abonnementen-advieswijzers voor JoHo services

 • Check hier de advieswijzers voor samenvattingen en stages - vacatures en sollicitaties - reizen en backpacken - vrijwilligerswerk en duurzaamheid - emigratie en lang verblijf in het buitenland - samenwerken met JoHo

Steun JoHo en steun jezelf

 

Sluit je ook aan bij JoHo!

 

 Steun JoHo door donateur te worden

en steun jezelf door ook een abonnement af te sluiten

 

Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Flexibele parttime bijbanen bij JoHo

  Memberservice: Make personal notes

  Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen