Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting - Van Straaten - 18e druk

Samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 18e druk

Online: samenvatting in chapters

Inhoud van samenvattingen van Wegwijs in de overdrachtsbelasting

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

 • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Belastbaar feit (algemeen) (art. 2 t/m 8 WBR) - Chapter 1
  • Het begrip ‘verkrijging’ (art. 2 t/m 8 WBR) - Chapter 2
  • Verkrijging van economische eigendom (art. 2, lid 2, WBR) - Chapter 3
  • Verhouding art. 2, lid 2 – art. 4, lid 1, onderdeel a, WBR - Chapter 4
  • Het voorwerp van de verkrijging - Chapter 5
  • Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR) - Chapter 6
  • Maatstaf van heffing (art. 9 t/m 13 en art. 52 WBR) - Chapter 7
  • De maatstaf bij verkrijging van een nieuw beperkt recht na afstand van het oude (art. 9, lid 2, WBR) - Chapter 8
  • Tarief en vrijstellingen (art. 14 en 15 WBR) - Chapter 9
  • Teruggave – kwijtschelding – ambtshalve vermindering (art. 19 WBR, art. 63 en 65 AWR) - Chapter 10
  • Btw bij verkrijging van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen - Chapter 11

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws