Welke rol speelt de relatie tussen therapeut en cliënt in de therapie? - Chapter 6

Relationele factoren zijn de gevoelens en attitudes die therapeut en cliënt hebben ten opzichte van elkaar en de manier waarop ze dit uitdrukken. Deze factoren worden door cliënten omschreven als een van de meest belangrijke aspecten van het therapeutische proces. De kwaliteit van de therapeutisch relaties is nauw verbonden met therapeutische resultaten. Dit geldt voor zowel therapieën die gericht zijn op deze relatie als therapieën die dit niet zijn.

Een mediërende variabele is een factor die verantwoordelijk is voor de relatie russen twee variabelen. Een voorbeeld hiervan is: grotere niveaus van empathie kunnen leiden tot betere therapeutische resultaten omdat het een gevoel van waardering teweeg brengt. Een modererende variabele is een factor die de relatie tussen twee variabelen beïnvloedt. Een voorbeeld hiervan is: empathie kan leiden tot een beter resultaat bij mannen, maar niet bij vrouwen. Geslacht is hierbij dus de modererende variabele.

»
Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Voor volledige toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Aanmelden bij JoHo

 

 

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten