Why zebras don’t get ulcers: Guide to stress, stress-related diseases, and coping van Sapolsky - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping - Sapolsky - 3rd edition

Summaries & ExamTests with Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping - Sapolsky

 

Booksummaries to be used with the 3rd edition of Why Zebras Don’t Get Ulcers

Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

​​​​​​​ Online: practice materials to be used with the book

 Print: summary in chapters by post

 Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of Why Zebras Don’t Get Ulcers

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What basic principles of human functioning are important? - Chapter 1
  • What happens in the body during a stress response? - Chapter 2
  • How does the heart respond to stress? - Chapter 3
  • What is the effect of stress on diabetes and metabolism? - Chapter 4
  • What is the relationship between stress, appetite and stomach ulcers? - Chapter 5
  • How does stress affect growth? - Chapter 6
  • How does stress affect reproduction? - Chapter 7
  • What is the relationship between stress, the immune system and diseases? - Chapter 8
  • What influence does stress have on pain perception? - Chapter 9
  • How does the memory work under the influence of stress? - Chapter 10
  • How is sleep influenced by stress? - Chapter 11
  • How do stress, aging and mortality influence each other? - Chapter 12
  • What is meant by psychological stress? - Chapter 13
  • In what sense can stress lead to depression, and vice versa? - Chapter 14
  • What do personality, temperament and stress have to do with each other? - Chapter 15
  • How does pleasure look organic and how does stress influence this? - Chapter 16
  • What is the connection between illness and rank and poverty? - Chapter 17
  • In which ways can stress be dealt with? - Chapter 18
 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? - Chapter 1
  • Wat gebeurt er in het lichaam tijdens stress? - Chapter 2
  • Hoe reageert het hart op stress? - Chapter 3
  • Wat is het effect van stress op diabetes en het metabolisme? - Chapter 4
  • Wat is de relatie tussen stress, eetlust en maagzweren? - Chapter 5
  • Hoe beïnvloedt stress de groei? - Chapter 6
  • Hoe beïnvloedt stress de voortplanting? - Chapter 7
  • Welk verband houden stress, het immuunsysteem en ziekten? - Chapter 8
  • Welke invloed heeft stress op de pijnperceptie? - Chapter 9
  • Hoe werkt het geheugen onder invloed van stress? - Chapter 10
  • Hoe wordt de nachtrust beïnvloed door stress? - Chapter 11
  • Hoe beïnvloeden stress, veroudering en sterfte elkaar? - Chapter 12
  • Wat wordt verstaan onder psychologische stress? - Chapter 13
  • In welke zin kan stress leiden tot depressie, en andersom? - Chapter 14
  • Wat hebben persoonlijkheid, temperament en stress met elkaar te maken? - Chapter 15
  • Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op? - Chapter 16
  • Wat is het verband tussen ziekte en rangordes en armoede? - Chapter 17
  • Op welke manieren kan omgegaan worden met stress? - Chapter 18

Related summaries & other materials with Why Zebras Don’t Get Ulcers

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools..

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaarLet wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws