Work in the 21st century: An introduction to Industrial and Organizational Psychology van Landy & Conte - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

 • Dit handboek behandelt op een genuanceerde manier de vele verschillende facetten van organisatiepsychologie.
 • Het boek geeft een stevige inleiding in de organisatiepsychologie en de geschiedenis ervan.
 • Behandeld worden onder andere prestaties, training, motivatie, stress, emotie, diversiteit, leiderschap en teams.

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 4e druk

 • Auteur(s): Landy & Conte
 • Druk/Jaar van uitgave: 2013
 • ISBN: 9781405144346
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology - Conte & Landy - 6th edition

Summaries & ExamTests with Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology - Conte & Landy

 

Booksummaries to be used with the 6th edition of Work in the 21st Century

Online: summary in chapters

Online: practice materials to be used with the book

 Print: summary in chapters by post

 Print: summary in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Work in the 21st Century

Booksummaries: list of contents for the printed versions

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat is industriële en organisatiepsychologie? - Chapter 1
  • Welke onderzoeksmethoden en statistiek wordt er gebruikt in de I-O psychologie? - Chapter 2
  • Wat zijn individuele verschilllen en beoordelingen? - Chapter 3
  • Wat heeft werk analyse en prestatie met elkaar te maken? - Chapter 4
  • Wat houdt prestatiemeting in? - Chapter 5
  • Wat zijn de personeelsbeslissingen? - Chapter 6
  • Wat is de rol van training en ontwikkeling? - Chapter 7
  • Wat houdt de motivatie om te werken in? - Chapter 8
  • Wat is de relatie tussen attituden, emoties en werk? - Chapter 9
  • Wat is de relatie tussen stress en het welzijn van werknemers? - Chapter 10
  • Wat is de rol van eerlijkheid, gerechtigheid en diversiteit op de werkvloer? - Chapter 11
  • Hoe werkt leiderschap in een organisatie? - Chapter 12
  • Wat is de rol van teams in organisaties? - Chapter 13
  • Wat is de organisatie theorie, dynamiek en veranderingen? - Chapter 14
 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What is Industrial and Organizational Psychology? - Chapter 1
  • Which research methods and statistics are used in I-O psychology? - Chapter 2
  • What are individual differences and assessments? - Chapter 3
  • What do job analysis and performance have to do with each other? - Chapter 4
  • What does performance measurement entail? - Chapter 5
  • What are staffing decisions? - Chapter 6
  • What is the role of training and development? - Chapter 7
  • What is working motivation? - Chapter 8
  • What is the relationship between attitudes, emotions and work? - Chapter 9
  • What is the relationship between stress and the well-being of employees? - Chapter 10
  • What is the role of justice, fairness and diversity in the workplace? - Chapter 11
  • How does leadership work in an organization? - Chapter 12
  • What is the role of teams in organizations? - Chapter 13
  • What is the organization theory and what is meant by dynamics and changes? - Chapter 14

Booksummaries with former editions

 JoHo.org: summaries with the 4th edition

Key differences: between the 6th edition and previous editions of the book

 • In the sixth edition every chapter has been updated to the current times
 • In the sixth edition new topics are treated such as corporate social responsibility, big data, mobile assessment, work analysis, neuroscience in leadership, and positive work environments

Related summaries & other materials with Work in the 21st Century

Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Eigen aantekeningen

Inspiratie van WorldSupporter
How to Write an Academic Article - A Guide for Advanced Academics - Daan Blitz
Do you need to write an academic paper? Do you have a lot to tell the world but are you not sure on how to go about...
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

Crossroad: kiezen uit de bundel
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters
 
Footprints: achterlaten
JoHo: begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: kort nieuws

 Nieuws