Zicht op Effectiviteit van Veerman & van Yperen - Boek & JoHo's

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de vierde druk

 • Auteur(s): Van Yperen & Veerman
 • Druk/Jaar van uitgave: 4e / 2013
 • ISBN: 9789059722521

Gegevens bij de eerste druk (Deel I t/m IV)

 • Auteur(s): Van Yperen & Veerman
 • Druk/Jaar van uitgave: 1e / 2008
 • ISBN: 9789059722521

Gegevens bij het bronnenboek (enkel deel I van IV)

 • Auteur(s): Van Yperen & Veerman
 • Druk/Jaar van uitgave: 2006
 • Bron: NIZW / Praktikon / Ministerie van VWS.(www.praktikon.nl)

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Zicht op Effectiviteit - Veerman & van Yperen - 2008

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de druk uit 2008

Online: samenvatting in Chapters

Print: samenvatting in chapters per post

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop bij de Chapters in de Abonneebundel met samenvattingen per hoofdstuk: zie de abonneebundel
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is praktijkgestuurd effectonderzoek? - Chapter 1
  • Op weg naar veelbelovende interventies - Chapter 2
  • Bewijsvoering van het veronderstelde causale verband - Chapter 3
  • Praktijk, beleid en wetenschap verbinden - Chapter 4
  • Hoe werkt het organiseren van onderzoek? - Chapter 5
  • Praktijkvoorbeelden van succesvolle jeugdzorginterventies - Chapter 6
  • Bouwstenenmethode voor evidence based interventies in de jeugdzorg- Chapter 7
  • Hoenderloo groep: residentiële behandeling voor jongeren met opvoedings- en gedragsproblemen - Chapter 8
  • Effectmeting bij de Bellenbergh: psychiatrische behandelafdeling voor multiproblemgezinnen - Chapter 9
  • Onderzoek bij Hulp aan Huis: intensieve ambulante gezinsbehandeling - Chapter 10
  • Omgaan met onderzoeksinstrumenten: werken met vragenlijsten in de ambulante gezinszorgverlening - Chapter 11
  • Gegevens als sturingsinformatie: bij Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling Drenthe - Chapter 12
  • De opzet van praktijkgestuurd onderzoek - Chapter 13
  • Instrumenten voor meten van uitkomsten en uitvoering van de zorg - Chapter 14
  • Meten van doelrealisatie - Chapter 15
  • Onderzoekslogistiek in de praktijk - Chapter 16
  • Methoden voor kwantificeren en toetsen van effecten - Chapter 17
  • De kroon op het werk: benutting gegevens op teamniveau - Chapter 18
  • Zicht op effectiviteit: een zaak van velen - Chapter 19

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland