  Chapter 

 

ABRvS 11 januari 2012, Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2012/271, m.nt. Van den Broek (Intrekking ligplaatsvergunning Amsterdam) - Arrest

 

Zoek een samenvatting van een arrest:

  • Member (donateur)