  Chapter 

 

ABRvS 26 januari 2011, Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2011/98, m.nt. De Graaf en Marseille (Belangenvereniging Indische Buurt) - Arrest

 

Zoek een samenvatting van een arrest:

  • Member (donateur)