STUDEREN

VAKGEBIEDEN

Begrippen & definities

 

Bedrijfskunde

 • Wiki definitie : Bedrijfskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven. Het jonge vakgebied maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht; veel inzichten worden ontleend aan de praktijk en aangewend om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties aan te passen
 • Bedrijfskunde houdt zich vooral bezig met inkoop, verkoop en marketing, kwaliteitszorg, ondernemingsfinanciering, management van bedrijfsprocessen, personeelszaken en bedrijfsstrategie. Ook juridische, psychologische en technische processen in bedrijven komen aan bod.
 • Opleidingen bedrijfskunde in het hoger onderwijs bestaan na de invoering van de bachelor-masterstructuur op bachelor-niveau en master-niveau. Bacheloropleidingen en masteropleidingen kunnen zowel aan hogescholen als universiteiten worden gevolgd. Aparte vermelding verdient de technische variant van de bedrijfskundige opleiding, de technische bedrijfskunde, die een eigen bachelor- en masterprogramma heeft.Voor de bachelorfase van de studie bedrijfskunde worden soms andere namen gebruikt zoals bedrijfswetenschappen, business administration of managementwetenschappen. Aan de hogescholen hebben bedrijfskundige bacheloropleidingen doorgaans een sterk praktijkgericht en toegepast karakter.

Deelvakgebieden

 

 

 

Management & Organisatie

Organisatie & Management

Uitgelichte samenvatting(en) van vakliteratuur:

Er zijn verschillende redenen waarom managers belangrijk zijn binnen een organisatie. De eerste reden is dat bedrijven de managing skills en vaardigheden meer dan ooit nodig hebben in onzekere, complexe en chaotische tijden. Management and Organization (Paul & Van Peet)

 

Er zijn veel verschillende soorten organisaties maar allemaal hebben ze in elk geval drie overeenkomsten. Ze hebben doelstellingen, mensen en middelen. Organisaties worden wel eens gedefinieerd als doelgerichte samenwerkingsverbanden, omdat mensen samenwerken om – vaak met behulp van middelen - bepaalde doelstellingen te bereiken. Inleiding in Organisatiekunde (ten Berge, Oteman & Kooten)

 

Succesvolle managers blijven open voor nieuwe inzichten tot er een volledig beeld van de situatie is gecreëerd. Minder effectieve managers lijken alles te interpreteren vanuit een vast standpunt, wat ervoor zorgt dat ze problemen tegenkomen waar ze niet omheen kunnen. Images of Organization (Morgan)

 

Mensen zijn gefascineerd door leiderschap. Ze vragen zich bijvoorbeeld af welke eigenschappen goede leiders bezitten en proberen zelf ook betere leiders te worden. Leadership. Theory and practice (Northouse)

 

Cultuur is iets wat is aangeleerd. Ook heeft cultuur invloed op de wijze waarop we denken en voelen en op ons gedrag. Daarvan zijn we ons vaak niet bewust. Met behulp van bewustwording en inzichten over de manier waarop cultuur onze communicatie beïnvloedt kunnen we beter intercultureel communiceren. Interculturele Communicatie (Nunez & Popma) 

 

Door ons af te vragen wat logistiek inhoud is het van belang een aantal vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn er een aantal vormen waarin de term logistiek kan worden samen gevat. Werken met Logistiek (Visser & van Goor)

 

In de wetenschappelijke literatuur bestaan verschillende definities voor de term ondernemer. Het vak van de ondernemer, het ondernemerschap, is gedurende de jaren steeds op andere manieren gedefinieerd.  Ondernemerschap in hoofdlijnen (van der Meer)

Bulletpoint samenvatting(en):

Vrij toegankelijke samenvatting(en):

Oefen- en trainingsmateriaal:

HRM

Uitgelichte samenvatting(en) van vakliteratur:

Vroeger stond de personeelsafdeling bekend als een softe, ineffectieve en onbelangrijke afdeling. Nu heeft de personeelsafdeling onder de nieuwe naam ‘Human Resource Management’ ontzettend veel aanzien, is het gezichtsbepalend voor een bedrijf en wordt het gezien als een van de belangrijkste troeven om voordeel te behalen op concurrenten. De personeelsafdeling en zijn activiteiten kunnen dus gezien worden als een ‘strategische tool’ om voordeel te behalen op de concurrenten. Human Resource Management; Back to the Basics (Lievens)

Vrij toegankelijke samenvatting(en):

Financiën & Administratie

Financieel Management

Uitgelichte samenvatting(en) van vakliteratuur:

Finance deals with when and what to buy and to sell. The objective is to make yourself and the company better off.Financial management is about how to create and, once created, preserve economic value of assets (for corporations, small businesses, and individuals). Financial management: core concepts (Brooks)

 

Financiële markten zoals obligatie- en aandelenmarkten zijn belangrijk omdat zij geld van mensen die er geen productief gebruik van maken overhevelen naar mensen die dat wel doen. Dit zorgt voor een efficiënt gebruik van kapitaal. Goed functioneerde financiële markten zijn dan ook een voorwaarde voor economische groei. The Economics of Money, Banking and Financial Markets (Mishkin, Matthews & Giuliodori)

Bulletpoint samenvatting(en):

Vrij toegankelijke samenvatting(en):

Oefen- en trainingsmateriaal:

Accountancy

Strategie & Marketing

Strategisch Management

Marketing

Uitgelichte samenvatting(en) van vakliteratuur:

Het belang van marketing voor een ondernemer is groot. Immers, je creëert een product of dienst (toegevoegde waarde) voor je klanten en je krijgt in ruil daarvoor waarde (bijvoorbeeld geld) terug. Hiervoor is het belangrijk om winstgevende relaties met je klanten op te bouwen én deze te onderhouden. Dit segment van het ondernemerschap noemen we marketing. Marketing. De Essentie (Kotler & Armstrong)

Onderzoek volgt de volgende cyclus: ontwerpen, verzamelen, analyseren en evalueren. Wat is onderzoek?   

Bulletpoint samenvatting(en):

Vrij toegankelijke samenvatting(en):

Diverse Disciplines

International Business

Uitgelichte samenvatting(en) van vakliteratuur:

De internationale financiële markten spelen een steeds grotere rol in de wereld. Monetaire en macro-economische verhoudingen tussen landen bepalen voor een belangrijk deel de internationale financiële ontwikkelingen. International Finance (Global Edition)(Eun, Resnick & Sabherwal)

Uitgelichte samenvatting(en):

Bulletpoint samenvatting(en):

Vrij toegankelijke samenvatting(en):

Technologie & Informatiesystemen

Uitgelichte samenvatting(en) van vakliteratuur:

Een informatiesysteem is simpelweg iets wat informatie genereert. Om een informatiesysteem (kan een mobiel of computer etc. zijn) effectief te laten werken, zijn daar zaken voor nodig: hardware, software, databestanden, netwerken, mensen en procedures. Een informatiesysteem is het samengaan van sociale en technische componenten. Strategic Management of Information Systems (Pearlson & Saunders)

BulletPoints:

Bedrijfskunde studeren & HEAO doen

JoHo's gebruiken

JoHo Samenvattingen van boeken en vakliteratuur

 • Een JoHo samenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.
 • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de verplichte studiestof en de laatste drukken. Niet voor niets zijn de JoHo samenvattingen al jaren het meest gebruikte hulpmiddel bij de voorbereiding op tentamens!
 • Waar de JoHo samenvattingen oorspronkelijk vooral gebruikt werden door studenten in voorbereiding op hun tentamens, zijn er tegenwoordig steeds meer afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en professionals die teruggrijpen op de JoHo's. Zo kunnen zij zich snel in lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving raadplegen of de laatste kennis opdoen
 • Lees meer over samenvattingen van: Boeken & Studiestof

JoHo BulletPoint samenvattingen

 • BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. Het gebruik van BulletPoint samenvattingen is handig als je de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens wilt bestuderen of als je snel de kernpunten van een boek wilt doornemen.
 • Je kunt ze in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken.
 • BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten.
 • Lees meer over: Bulletpoints

JoHo Samenvattingen van artikelen

 • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van artikelen helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
 • Ook na je studie zul je nog geregeld teruggrijpen naar de samenvattingen van artikelen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te kunnen volgen.

JoHo TentamenTickets

 • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

JoHo Oefenmateriaal & Tentamens

 • Het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen zorgt voor extra begrip, test je kennis en geeft inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen.
 • Slimme studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
 • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen.
 • Lees meer over: Tentamens & Examens & oefenmateriaal

JoHo Stampvragen

 • Jezelf overhoren met de stampvragen zorgt ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent. Dit is met name een goede manier om multiple choice tentamens voor te bereiden.

JoHo Samenvattingen van lessen, werkgroepen en colleges

 • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
 • Door college- of werkgroepaantekeningen te lezen krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden. Maar let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.
 • Lees meer over samenvattingen van: Colleges, werkgroepen & lessen

JoHo Samenvattingen van arresten (jurisprudentie)

 • Studeer je rechten, of krijg je later een functie met juridische aspecten, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van jurisprudentie helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
 • Meer lezen en alle samenvattingen van Jurisprudentie vinden: Arresten

 

JoHo stappenplan

om je tentamen te halen

 1. Regel je boeken en readers
 2. Schrijf je in voor het tentamen 
 3. Check een oud tentamen en het JoHo TentamenTicket van het vak
 4. Volg colleges en werkgroepen en check de JoHo aantekeningen
 5. Ga leren en studeren (probeer ook de essentie van het vak en de compenties die erbij horen te doorgronden)
 6. Maak een samenvatting van de studiestof of gebruik een JoHo samenvatting
 7. Vul de samenvatting aan gedurende het studeren
 8. Heb je moeite met leren, overweeg dan bijles of een repetitor
 9. Heb je de stof doorgenomen, oefen dan net zo lang met JoHo oefenmateriaal en tentamens totdat je de stof beheerst
 10. Pak je laatste struikelpunten aan en neem daarna wat rust
 11. Neem de JoHo bulletpoints door
 12. Naar je tentamen, pak die voldoende, evalueer wat je geleerd hebt en op naar het volgende tentamen!
 
 
 
Kom naar een JoHo support center voor JoHo's in print
 
Word JoHo Donateur (€5 p/j!) voor online toegang tot de boeksamenvattingen en JoHo's voor je propedeuse
 
Neem serviceabonnement II voor online toegang tot alle boeksamenvattingen en overige JoHo's  + alle andere voordelen van een JoHo serviceabonnement