  Chapter 

 

Bestuurlijke lus en art. 6:22 Awb (finaliteit) (Centrale Raad van Beroep 1 augustus 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2652) - Arrest

 

Zoek een samenvatting van een arrest:

  • Member (donateur)