  Chapter 

 

Algemene inleiding in bestuurskunde

Verdieping en specialisaties in bestuurskunde

 

 

 

 

 

Algemene inleiding in bestuurskunde

Openbaar Bestuur, Beleid, Organisatie en Politiek van Bovens, ’t Hart en Van Twist

 • Dit boek legt uit wat openbaar bestuur inhoudt en hoe het vanuit de bestuurskunde bestudeerd wordt.
 • Ook de wisselwerking tussen bestuur en omgeving en ontwikkelingen in de maatschappij komen aan de orde.

De bestuurlijke kaart van Nederland van Breeman, Van Noort en Rutgers

 • Inleidend handboek over de verschillende lagen van bestuur in Nederland.
 • In dit boek wordt besproken wat de functie en bevoegdheid is van het nationale bestuur, het middenbestuur (provincies en waterschappen) en lokaal bestuur (de gemeenten).

 

Verdieping en specialisaties in bestuurskunde

Grondslagen van de bestuurskunde van Rutgers

 • Filosofisch boek dat behandelt wat heeft geleid tot het ontstaan van bestuurskunde en hoe bestuurskunde als wetenschap kan worden vormgegeven.
 • Het boek brengt verschillende theorieën samen en zet aan tot denken.

Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland, van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat van Wagenaar e.a

 • Dit boek behandelt het ontstaan en de geschiedenis van bestuur in Nederland.
 • Het boek maakt de geschiedenis overzichtelijk door een indeling in vier tijdperken: de feodale wereld, de Republiek, de centraal geleide natiestaat en de verzorgingsstaat.

Policy Paradox. The Art of Political Decision Making van Stone

 • Dit boek behandelt allerlei onderdelen van beleid en maatschappelijke kwesties waarover vanuit openbaar bestuur beslissingen over worden gemaakt.
 • Ook bespreekt het boek hoe je de verhouding en interactie tussen politiek en beleid kunt interpreteren.

An introduction to the policy process van Birkland

 • Dit boek legt uit hoe besluitvorming werkt.
 • Het boek is oorspronkelijk geschreven over de besluitvorming in de VS, maar het behandelt algemene processen en principes die ten grondslag liggen aan besluitvorming en is breder bruikbaar.
 • Een aantal concepten en theorieën die te maken hebben met besluitvorming, komen aan de orde.

 

Aanverwante kennis & studiegebieden

 

Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen