Checklists bij een lang verblijf in het buitenland of emigratie