  Chapter 

 

De beperking van art. 6:13 Awb, onderdelen van een besluit (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28 augustus 2013 ECLI:NL:RVS:2013:949) - Arrest

 

Zoek een samenvatting van een arrest:

  • Member (donateur)