European Union Politics van Cini - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Summaries & Study Notes
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van European Union Politics - Cini - 4e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 4e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop bij de Chapters in de Abonneebundel met samenvattingen per hoofdstuk: zie de abonneebundel
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Inleiding tot de Europese Unie - chapter 1
  • De Europese Gemeenschap van 1945 tot 1985 - chapter 2
  • De oprichting en ontwikkeling van de Europese Unie - chapter 3
  • De Europese Grondwet, het Verdrag van Lissabon en de toekomst van de EU - chapter 4 
  • Europese integratie theorie neo-functionalisme - chapter 5 
  • Europese integratie theorie intergouvermentalisme - chapter 6 
  • Alternatieve Europese integratietheorieën - chapter 7
  • Governance en de Europese Unie - chapter 8
  • Europeanisering - chapter 9
  • De Europese commissie - chapter 10
  • De raad van de Europese Unie en de Europese Staat - chapter 11
  • Het Europees Parlement - chapter 12
  • De rechterlijke instanties van de Europese Unie - chapter 13
  • Belangengroepen en de Europese Unie - chapter 14
  • Beleidsvorming in de Europese Unie - chapter 15
  • Externe relaties van de EU - chapter 16
  • Uitbreiding van de EU - chapter 17
  • EU-beleid voor buitenlandse zaken, veiligheid en defensie - chapter 18
  • De interne markt - chapter 19
  • De sociale dimensie van de Europese Unie - chapter 20
  • EU-beleid betreffende vrijheid, veiligheid en recht - chapter 21
  • De Economische en Monetaire unie - chapter 22
  • Het gemeenschappelijk landbouwbeleid - chapter 23
  • Het millieubeleid van de Europese Unie - chapter 24
  • Democratie en legitimiteit binnen de EU - chapter 25
  • Publieke opinie in de EU - chapter 26
  • De EU en de economische crisis - chapter 27

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws