  Chapter 

 

HR 11 september 1998, NJ 1999, 664 (K en J/Oost Nederland) (art. 7:952, 957 en 962 BW) - Arrest

 

Zoek een samenvatting van een arrest:

  • Member (donateur)