JAARAGENDA'S

Agenda's : Organisatie & MC netwerken

MC

Jaaragenda MC

 

Januari

 1. Events :  Vakantiebeurs voorbereiding - week - nazorg
 2. Events :  Emigratiebeursvoorbereiding

Februari

 1. Events :  Emigratiebeurs draaien

Maart

 1. Events: WereldStage dag & beurzen

April

 1. ..

Mei

 1. flyer acties retail leiden

Juni

 1. strandtent flyer actie

Juli

 1. ..

Aug 

 1. Com: externe verzekerings pr :adverteren : google tot reiswebsite
 2. Com:voorbereiden introductiemarkten
 3. Com:Online pr initiatief stud doelgroep
 4. Centers: klaar maken SV seizoenstart

Sept

 1. Com:flyers acties eerste colleges + alternatieven bij verbod
 2. Com:benaderen reisorganisaties voor JoHo dagen
 3. EV: Vakantiebeurs ruimte reserveren
 4. EV:Carrierebeurs deal sluiten

Oktober

 1.  Vakantiebeurs administratieve voorbereiding
 2. EV: WereldStage dag & beurzen

November

 1. Vbeurs communicatie uitingen  voorbereiden

December

 1. jaarincasso pr & communicatieplan klaar leggen

 2. Vbeurs communicatie uitingen bestellen

 

 

 

 

P & HR

Jaar Agenda PHR

Facilities

Facilitaire jaaragenda

Agenda's  product netwerken

Jaarplanning

 

Juli - augustus

PLANNING & PEOPLE

1. Planning:

 • de semester en jaarplanning wordt gemaakt/ bijgewerkt
 • de belangrijkste auteursopdrachten voor het nieuwe jaar worden in de zomer al uitgezet (met name de boeksamenvattingen)

2. HR:

 • samenstelling personeel voor nieuwe collegejaar dient vorm te krijgen
 • werving van nieuwe student-assistenten en collegeaantekeningen auteurs vindt plaats tijdesn intreeweken

3. Missie & doelen 

 • de doelstellingen voor het nieuwe collegejaar worden gemaakt

FINANCE & ADMINISTRATION

1. Administratie

 • de administratieve procedures worden gecontroleerd en mogelijk herzien

2. Financien

 • budgetten voor personeel en auteurs worden geevalueerd en opnieuwe verdeeld voor het nieuwe collegejaar
 • de auteursvergoedingen worden gecontroleerd en mogelijk herzien

3. Juridische zaken

 • de ontwikkelingen mbt auteursrecht in de markt worden herzien en verwerkt in het beleid
 • de riskante teksten die gedurende het jaar zijn geplaatst worden in de zomer aangepast of verwijderd.

FACILITEITEN & INTERNET 

1. Infrastructuur 

 • beleid wordt herzien

2. Telecommunicatie 

 • beleid wordt herzien

3. internet (websites) 

 • beleid wordt herzien

MEDIA & CUSTOMERS (MC)

1. Customers (services) 

 • de klantbehandeling en faq worden geupdate
 • de markt wordt in kaart gebracht

2. Communication

 • de communicatiestrategie voor het nieuwe collegejaar en in het bijzonder voor het eerste semester wordt bepaald
 • de materialen voor PR & Communicatie worden gemaakt (flyers/ posters/ omslagen hardcopies)
 • de websites worden geupdate en staan eind augustus weer klaar voor het nieuwe jaar.

3. Channels

 • de websites en centers zijn eind augustus klaar voor de start van het nieuwe collegejaar
 • in augustus vinden de intreeweken en markten plaats waar de nieuwe studenten voor het eerst in contact met joho kunnen komen

DOELGROEP EN PRODUCTNETWERKEN 

1. donateurs

 • de wervingstrategie voor de eerstejaars wordt herzien en zonodig aangepast

2. abonnees

 • de strategie mbt de extra voordelen tov donateursschap worden herzien en zonodig aangepast (extra toegang/ extra kortingen)

3.verzekerden

 • de strategie mbt het verzekeringsabonnement wordt herzien en zonodig aangepast

4. organisations

 • er worden deals gesloten met studie- en studentenverenigingen of de mogelijke deals worden doorgeschoven naar volgend jaar
 • er worden deals gesloten met bijles- en repetitoren

 

September - november

PLANNING & PEOPLE

1. Planning:

 • deze periode is cruciaal voor het binnenhalen van grote groepen nieuwe stude
 • begin september ligt de piek qua auteursopdrachten! de eerste tussentoetsen zijn al deze maand

2. HR:

 • het team draait op volle kracht en volle toeren: waar mogelijk maximale bezetting
 • veel nieuwe studie-assistenten en auteurs aan het werk, dus een strakke aansturing (en doorselecteren) is cruciaal

3. Missie & doelen 

 • na oktober is voor een groot deel al duidelijk of de doelstellingen die in augustus geformuleerd worden gehaald

FINANCE & ADMINISTRATION

1. Administratie

 • de herziene procedures van de zomer worden getest en gefinetuned

2. Financien

 • de successen (of het uitblijven daarvan) kunnen gevolgen hebben voor de budgetten van het restant van het jaar. 

3. Juridische zaken

 •  

FACILITEITEN & INTERNET 

1. Infrastructuur 

 • de copiers draaien in deze periode overuren - strak toezien op de prestaties en procedures bij problemen zijn cruciaal

2. Telecommunicatie 

 •  relatief veel mail in deze periode

3. internet (websites) 

 •  

MEDIA & CUSTOMERS (MC)

1. Customers (services) 

 • in september wordt de nieuwe eerstejaarsstrategie voorh et eerst uitgevoerd - controleren en bijschaven is essentieel!

2. Communication

 • de eerste weken van het nieuwe collegejaar is de belangrijkste PR-periode van het jaar!

3. Channels

 • veel studenten komen voor het eerst op de website

DOELGROEP EN PRODUCTNETWERKEN 

1. donateurs

 • de wervingstrategie voor de eerstejaars wordt herzien en zonodig aangepast
 • een groot deel van de nieuwe producten verschijnt in deze periode online

2. abonnees

 • de tweedejaars worden in deze periode voor het eerst geconfronteerd met JoHo Exclusives

3.verzekerden

 • veel donateurs zullen upgraden vanwege de JoHo Exclusives: een belangrijk moment om het verzekeringsabonnement (nogmaals) onder de aandacht te brengen.

4. organisations

 • er s intensief contact met de studieverenigingen waar deals mee zijn gesloten

december - januari

PLANNING & PEOPLE

1. Planning:

 • de tweede wervingsgolf vindt plaats, met name bij de studies waar het eerste blok niet optimaal is verlopen

2. HR:

 • er is in deze periode over het algemeen iets meer tijd om te evalueren en door te pakken
 • intern vinden over het algemeen wat verschuivingen plaats
 • de bezetting op veel vlakken neemt over het algemeen wat af door niet te vervangen wat vertrekt

3. Missie & doelen 

 • de doelstellingen worden geevalaueerd en de naapak voor het tweede semester wordt bepaald

FINANCE & ADMINISTRATION

1. Administratie

 •  

2. Financien

 •  

3. Juridische zaken

 •  

FACILITEITEN & INTERNET 

1. Infrastructuur 

 •  

2. Telecommunicatie 

 •  

3. internet (websites) 

 •  

MEDIA & CUSTOMERS (MC)

1. Customers (services) 

2. Communication

 • de PR strategei voor het tweede semester wordt bepaald.

3. Channels

 • na de drukte van de eerste maanden kunnen de openingstijden worden herzien

DOELGROEP EN PRODUCTNETWERKEN 

1. donateurs

 •  

2. abonnees

 • het maandabonnement wordt naar voren gebracht als tijdelijke oplossing voor extra toegang online

3.verzekerden

 • veels studenten zijn op zoek naar een eigen zorgverzekering of reisverzekering voor de wintersport

4. organisations

 • de evaluaties van de verschillende samenwerkingen vinden plaats.

Februari - april

PLANNING & PEOPLE

1. Planning:

 • het tweede semester gaat van start, 

2. HR:

 •  

3. Missie & doelen 

 •  

FINANCE & ADMINISTRATION

1. Administratie

 •  

2. Financien

 •  

3. Juridische zaken

 •  

FACILITEITEN & INTERNET 

1. Infrastructuur 

 •  

2. Telecommunicatie 

 •  

3. internet (websites) 

 •  

MEDIA & CUSTOMERS (MC)

1. Customers (services) 

 •  

2. Communication

 • de studenten die in het eerste semester nog te weinig in aanraking met JoHo zijn gekomen kunnen nu alsnog worden benaderd.

3. Channels

 •  

DOELGROEP EN PRODUCTNETWERKEN 

1. donateurs

 • het aanbod wordt meer gespecificeerd op de markten waar we in het eerste semester succes hebben gehad.

2. abonnees

 • de eerstejaars zonder service-abonnement worden alvast ingelicht over de (toekomstige) behoefte daaraan
 • ouderejaars wordt geadviseerd te downgraden / over te stappen naar een verzekeringsabonnement

3.verzekerden

 •  het verzekeringsabonnement wordt extra onder de aandacht gebracht bij alle stundenten

4. organisations

 • het beleid voor het nieuwe jaar en de te benaderen clubs wordt gevormd.

 

 

mei - juni

PLANNING & PEOPLE

1. Planning:

 •  

2. HR:

 • de bezetting ligt over het algemeen wat lager. Er wordt al vooruitgekeken naar het komende collegejaar

3. Missie & doelen 

 •  

FINANCE & ADMINISTRATION

1. Administratie

 •  achterstallig onderhoud dat opgelopen is gedurende het jaar kan worden hersteld.

2. Financien

 •  

3. Juridische zaken

 •  

FACILITEITEN & INTERNET 

1. Infrastructuur 

 •  

2. Telecommunicatie 

 •  

3. internet (websites) 

 •  

MEDIA & CUSTOMERS (MC)

1. Customers (services) 

 •  

2. Communication

 •  

3. Channels

 •  

DOELGROEP EN PRODUCTNETWERKEN 

1. donateurs

 •  

2. abonnees

 •  

3.verzekerden

 •  

4. organisations

 • de contacten met de nieuwe en bestaande samenwerkende studieverenigingen worden opgepakt

 

Summaries

membership jaaragenda

Membership

Verzekeringen  jaaragenda

Retail jaar  agenda