Recht van onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie van Hertogh & Weyers - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht van onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie - Hertogh & Weyers - 1e druk

Samenvattingen van Recht van onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie - Hertogh & Weyers

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk van Recht van onderop

 Online: samenvatting in chapters

Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Recht van onderop

 Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is het perspectief van de rechtssociologie? - Chapter 1
  • Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces? - Chapter 2
  • Wat leren wetsevaluaties ons over de effectiviteit van wetgeving? - Chapter 3
  • Wanneer is zelfregulering een effectieve aanvulling op overheidsregulering? - Chapter 4
  • Wat moet iedere jurist weten over rechtspluralisme? - Chapter 5
  • Wat doen ambtenaren als ze de regels toepassen? - Chapter 6
  • Wat maakt rechtshandhaving effectief? - Chapter 7
  • Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in beelden en praktijken van het politiewerk? - Chapter 8
  • Welke verschillende wegen leggen geschillen af? - Chapter 9
  • Hoe en wanneer procederen bedrijfen? - Chapter 10
  • Worden rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken wel nageleefd? - Chapter 11
  • Wat is de rol van rechtspraak in de multiculturele samenleving? - Chapter 12
  • Is mediation een alternatief voor rechtspraak? - Chapter 13
  • Hoe staat het met de autonomie van de juridische beroepen? - Chapter 14
  • Wat is de rol van de ombudsman? - Chapter 15
  • Wat is de mening van burgers over het recht? - Chapter 16
  • Heeft de burger vertrouwen in de rechter? - Chapter 17
  • Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht? - Chapter 18
  • Draagt wetgeving bij aan gelijkheid? - Chapter 19
  • Wat komt er terecht van flexibilisering en zekerheid in het arbeidsrecht? - Chapter 20
  • Hoe beïnvloedt wetgeving de artsen? - Chapter 21
  • Wat zijn de effecten van het migratierecht? - Chapter 22
  • Wat is de maatschappelijke betekenis van het recht in tijden van transitional justice? - Chapter 23

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Recht van onderop

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Recht van onderop

TentamenTickets

Het boek Recht van onderop kent vier thema's:
 • Wetgeving
 • Rechtshandhaving
 • Rechtspraak & geschilbeslechting
 • Recht in de ogen van de burger
 
 Het boek biedt een actueel overzicht van de rechtssociologie en is een toegankelijk boek, bedoeld voor zowel studenten als in de juristen in de praktijk.
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws