Regels & Spelregels

Regels & spelregels

Uitgangspunten

Basisregels en uitgangspunten

 • Iedere donateur krijgt een JoHo nummer toegewezen. Dit nummer kun je nodig hebben in de Nederlandse JoHo support centers en online. Ook kan erom worden gevraagd in communicatie met JoHo in Nederland of door de bij JoHo aangesloten partijen in Nederland en in het buitenland.
 • Het JoHo donateurschap & de abonnementen zijn niet aan leeftijd gebonden.
 • Het donateurschap & de abonnementen kunnen te allen tijde worden beëindigd: zie het onderdeel ‘Beëindigen’.
 • Het nummer wordt verstrekt op het moment dat je donateur wordt. Ben je je nummer kwijt? Log in op je My JoHo page of vraag ernaar aan de balie in één van de JoHo support centers. Mocht je een donateurskaart hebben, dan staat het nummer vermeld onder de barcode.
 • JoHo is een organisatie met veel activiteiten en een groot aantal donateurs, dus mocht je niet tegenkomen wat je zoekt of nog een aantal vragen hebben, neem dan contact op via mail of telefoon of ga eens langs bij één van de Nederlandse JoHo support centers.

 

Nieuwsbrief en informatie toesturen

 • JoHo zal je gegevens alleen gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst en om je te informeren over relevante (nieuwe) producten en services van JoHo of één van de organisaties waar JoHo mee samenwerkt op het gebied van internationale samenwerking  of talentontwikkeling. Wil je geen informatie ontvangen, geef dit dan door via het contactformulier.
 • Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de 'Unsubscribe' link in de nieuwsbrief die je per mail ontvangt.

 

Gegevens wijzigen

 • Wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, rekeningnummer, email etc.) kun je doorgeven via het wijzigingsformulier.

 

Actief worden

 • Jij kunt ook een bijdrage leveren aan het JoHo netwerk. Als vrijwilliger kun je bij de JoHo events en de JoHo dagen in Nederland meehelpen, je kunt je aansluiten bij het JoHo PR team van jouw stad, jouw foto- of videomateriaal beschikbaar stellen aan de JoHo redactie of redactioneel een steentje bijdragen aan de JoHo samenvattingen en keuzewijzers.
 • Daarnaast kun je je als vrijwilliger een periode inzetten bij de buitenlandse projecten, een project sponsoren vanuit huis of bijvoorbeeld op vakantie langs gaan bij één van de projecten.

 

JoHo credits

 • JoHo donateurs kunnen een service-abonnement afsluiten en bij elk betaald abonnement krijgt de abonnee jaarlijks JoHo credits.
 • De JoHo credits kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld het afhalen van JoHo’s (samenvattingen) en cashbacks (geldretour) bij verzekeringen.
 • Credits kunnen tevens worden gedoneerd aan de JoHo projecten op het gebied van internationale samenwerking.
 • Bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar ontvang je automatisch nieuwe credits.

Ongebruikte credits worden aan het einde van het jaar gedoneerd aan de JoHo projecten op het gebied van internationale samenwerking

Wil je weten hoeveel credits nog hebt, dan kun je dat inzien via je online account.
 

JoHo donateur worden

 • Lees meer over JoHo donateur worden.   
 • Wil je weten wat de abonnementen kosten of welk abonnement je nodig hebt, om van de kennis- en keuzehulpmiddelen of kortingen gebruik te kunnen maken? Ga dan naar abonnement kiezen.
 • Kortingen gelden (tenzij anders aangegeven) voor producten en diensten aangeschaft in de JoHo support centers in Nederland, online bij JoHo en bij JoHo partners. Een overzicht van alle kortingen vind je in het kortingenoverzicht.
 • Je vindt de JoHo support centers met winkels in Amsterdam, Utrecht, Leiden, Den Haag en Groningen (een kleinere vestiging). Openingstijden van de JoHo support centers kun je online vinden via Contact.

 

Basisregels donateurs

 • JoHo donateurs maken het mogelijk dat JoHo zich al jaren inzet om internationale projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling succesvol te laten verlopen.
 • JoHo donateurs kunnen gebruik maken van kortingen en kennis, keuze & adviesservices.
 • JoHo donateurs kunnen ervoor kiezen een abonnement af te sluiten voor extra kortingen en extra kennis, keuze en adviesservices.
 • De jaarlijkse donateursbijdrage voor donateurs is 5,00 euro.
 • De JoHo donateursbijdrage is doorlopend en ga je voor onbepaalde tijd aan.
 • De betaling van de donateursbijdrage heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
 • De voorwaarden en voordelen bij het JoHo donateurschap kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast en worden op de website bijgehouden.

 

JoHo donateursnummer

 • Het JoHo nummer wordt verstrekt op het moment dat je donateur wordt. Ben je je nummer kwijt? Log in op je My JoHo page of vraag ernaar aan de balie in één van de JoHo support centers. Mocht je een donateurskaart hebben, dan staat het nummer vermeld onder de barcode.
 • Ga je langs bij één van de JoHo support centers en wil je in aanmerking komen voor de voordelen en services als donateur en heb je nog geen online account aangemaakt, neem dan even een andere vorm van legitimatie mee.
 • Het donateurschap is strikt persoonlijk. Alleen jij als donateur zelf hebt recht op de voordelen en services. Het is dus niet (tijdelijk) overdraagbaar aan derden.

 

Opzeggen donateurschap

 • Het JoHo donateurschap kan te allen tijde worden beëindigd.
 • De jaarlijkse donatie wordt in de periode van december t/m januari verwerkt. Wil je dat je donatie niet wordt verlengd, zorg dan dat je vóór 1 december van het lopende donateursjaar de beëindiging hebt verstuurd.
 • Beëindigen van je donateurbijdrage: gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Schriftelijk opzeggen kan ook. Richt je beëindiging aan: JoHo, t.a.v. Donaties & Abonnementen, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag. Vermeld relevante gegevens, zoals het JoHo nummer en (in ieder geval) het rekeningnummer van bank / giro waar de jaarlijkse bijdrage van wordt afgeschreven. Je ontvangt per mail een bevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Heb je tijdig je beëindiging verstuurd, dan loopt je donateurschap tot het einde van het kalenderjaar en kun je dus ook tot het einde van dat kalenderjaar gebruik blijven maken van de voordelen en services.
 • Teruggave of gedeeltelijk teruggave van het donateurschapsbijdrage is niet mogelijk.
 • Verzoeken tot het beëindigen van een donateurschap die ontvangen worden na 1 december zullen behandeld worden als beëindigingen in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je donateurschap loopt nog door in het daaropvolgende jaar.

 

JoHo service-abonnement nemen

Basisregels service-abonnementen

 • Als donateur kun je een particulier JoHo service-abonnement afsluiten voor 10,00 / 20,00 / 40,00 / 80,00 of 160,00 euro per jaar.
 • Een JoHo service-abonnement is net als het donateurschap doorlopend en ga je voor onbepaalde tijd aan.
 • De betaling van het abonnementsgeld heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december.
 • De voorwaarden en voordelen van de service-abonnementen kunnen gedurende het kalenderjaar worden aangepast en worden op de website bijgehouden.

 

Overstappen of wijzigen (service)abonnement

Upgraden:

 • Ben je al donateur en wil je een service-abonnement nemen of wil je je abonnement upgraden / opwaarderen, geef dit dan door via het wijzigingsformulier. Je kan ook langskomen bij één van de JoHo support centers. Het nieuwe abonnement gaat direct in als je het opwaardeert in een JoHo support center of via het upgradeformulier. Als je per mail of via het wijzigingsformulier opwaardeert, wordt de upgrade binnen één week verwerkt.
 • De betaling van het upgrade bedrag (dit zijn alleen de kosten van je nieuwe service-abonnement min de kosten van het oude service-abonnement) vindt na aanvraag plaats middels een eenmalige incasso. Bij de eerstvolgende verlenging van je service-abonnement wordt dan het volledige bedrag van je nieuwe service-abonnement geïncasseerd.
 • Een upgrade geldt altijd voor het lopende abonnementsjaar, onafhankelijk van het moment waarop de upgrade in het jaar plaatsvindt.

Downgraden & downgrade regeling

 • Ben je al donateur en wil je je service-abonnement downgraden (bijvoorbeeld van donateur met abonnement naar donateur zonder abonnement of van abonnement II naar abonnement I), gebruik hiervoor dan het wijzigingsformulier en geef aan welk service-abonnement je wilt. Je huidige service-abonnement (met bijbehorende service en voordelen) blijft geldig tot het eind van het lopende kalenderjaar. Het nieuwe service-abonnement gaat per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar in.
 • Zorg ervoor dat je deze downgrade vóór 1 december aanvraagt. Verzoeken tot het downgraden van een abonnement die ontvangen, worden na 1 december zullen behandeld worden als downgrades in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je 'oude' abonnement loopt nog door in het daaropvolgende jaar en zal het kalenderjaar erna gedowngrade worden.
 • Wie zijn abonnement beëindigt, kan eenmalig gebruik maken van de downgraderegeling: je kunt na het lopende jaar de waarde van het abonnement terugvragen in de vorm van credits of een cashback door donateur  te blijven dan wel het abonnement te downgraden.

'Maandabonnementen' & 'Abonnementsvoordelen bij je verzekering'

Dertig dagen-abonnement /maandabonnement

 • Donateurs kunnen de services en voordelen van een service-abonnement II (kortingen én online toegang, geen credits) voor een periode van 30 (dertig) dagen afsluiten. Het abonnement gaat per direct in na de aanschaf (in een JoHo support center) of bij een online aanvraag uiterlijk binnen 2 werkdagen.
 • De voordelen en services zijn te gebruiken gedurende 30 (dertig) dagen. Het maandabonnement loopt automatisch af.

Abonnementsvoordelen bij je verzekering

 • Deze zijn kosteloos aan te vragen wanneer je donateur bent van JoHo én een doorlopende verzekering hebt lopen via JoHo.
 • De voordelen en services die hierbijhoren kunnen op initiatief van JoHo worden gewijzigd gedurende het kalenderjaar en worden gecommuniceerd via de website.
 • De voordelen kunnen worden geannuleerd wanneer de verzekering en/of het donateurschap wordt opgezegd.
 • Het donateurschap en de verzekering dienen op dezelfde naam te staan en de services en voordelen zijn niet overdraagbaar op derden.

Beëindigen service-abonnement

 • Het JoHo service-abonnement kan te allen tijde worden beëindigd.
 • De jaarlijkse bijdrage wordt in de periode van december t/m januari verwerkt. Wil je dat je service-abonnement niet wordt verlengd, zorg dan dat je vóór 1 december van het lopende abonnementsjaar de beëindiging hebt verstuurd.
 • Beëindigen van je service-abonnement: gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Je krijgt dan direct een ontvangstbevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Schriftelijk opzeggen kan ook. Richt je beëindiging aan: JoHo, t.a.v. Donaties & Abonnementen, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag. Vermeld relevante gegevens, zoals het JoHo nummer en (in ieder geval) het rekeningnummer van bank / giro waar de jaarlijkse bijdrage van wordt afgeschreven. Je ontvangt per mail een bevestiging van je beëindigingsverzoek.
 • Heb je tijdig je beëindiging verstuurd, dan loopt je service-abonnement tot het einde van het kalenderjaar en kun je dus ook tot het einde van dat kalenderjaar gebruik blijven maken van de voordelen en services.
 • Teruggave of gedeeltelijk teruggave van het service-abonnement is niet mogelijk.
 • Verzoeken tot het beëindigen van een service-abonnement die ontvangen worden na 1 december zullen behandeld worden als beëindigingen in het eerstvolgende kalenderjaar. Ofwel je service-abonnement loopt nog door in het daaropvolgende jaar en je kan dus nog gedurende dat jaar gebruik maken van de voordelen en services.