Samenvattingen & JoHo: studietools en services

Toolshops voor wie bij JoHo aangemeld of verzekerd is

 

Samenvattingen en studiehulp zoeken

 

 

Samenvattingen & Studiehulp

 

Wat zijn JoHo samenvattingen en studiematerialen?

Wat zijn JoHo samenvattingen en studiematerialen?

JoHo samenvattingen en studiematerialen kan je in 7 verschillende vormen tegenkomen:

 

Boeksamenvattingen

 • JoHo Boeksamenvattingen van studieboeken of vakliteratuur geven je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.

BulletPointsamenvattingen

 • JoHo BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten of stampvragen

Artikelsamenvattingen

 • JoHo Artikelsamenvattingen zijn volledige samenvattingen van wetenschappelijke artikelen die je tijdens en na je studie zult gebruiken. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven.

Arrestsamenvattingen

 • JoHo Arrestsamenvattingen zijn korte samenvattingen van jurisprudentie die je helpen je om de essentie van het arrest snel te vinden en te doorgronden

TentamenTickets

 • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat je moet gaan leren en hoe je moet studeren.

TentamenTests

 • JoHo TentamenTests bestaan uit bundels met tentamen- en oefenvragen die zorgen voor extra begrip, het testen van je kennis en inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen

Study Notes & Sheets

 • JoHo Study Notes & Sheets zijn samenvattingen van colleges, werkgroepen die je meer inzicht geven in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden.

 

Samenvattingen & Studietools

Wat zijn JoHo Boeksamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

Wat zijn JoHo Boeksamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

JoHo Boeksamenvattingen

 • Een JoHo boeksamenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied
 • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de laatste druk, samenvattingen van oudere drukken zijn vaak ook beschikbaar

Gebruik

 • JoHo boeksamenvattingen worden door studenten vooral gebruikt bij de voorbereiding op hun colleges en tentamens
 • JoHo boeksamenvattingen worden door afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en professionals gebruikt om zich snel in te lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving te raadplegen of kennis op te halen.

Meer lezen

Wat zijn JoHo BulletPoints en hoe worden ze gebruikt?

Wat zijn JoHo BulletPoints en hoe worden ze gebruikt?

JoHo BulletPoints

 • BulletPoint boeksamenvattingen zijn ultrakorte boeksamenvattingen weergegeven in bullets
 • BulletPoint studiehulpmiddelen bestaan uit begrippen- en definitielijsten of stampvragen (die zorgen ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent en MC tentamens kan voorbereiden).

Gebruik

 • BulletPoints kan je in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken
 • Als student gebruik je BulletPoints om de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens te bestuderen
 • Als werkende gebruik je BulletPoints om snel de kernpunten van een boek of vakgebied door te nemen

Meer lezen

Wat zijn JoHo Artikelsamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

Wat zijn JoHo Artikelsamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

JoHo Artikelsamenvattingen

 • Artikelsamenvattingen zijn korte samenvattingen van (wetenschappelijke) artikelen
 • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven

Gebruik

 • Als student helpen de artikelsamenvattingen je om deze essentie van het verhaal snel te vinden
 • Als werkende kan je geregeld teruggrijpen naar de artikelsamenvattingen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te volgen

Meer lezen

Wat zijn JoHo TentamenTickets en hoe worden ze gebruikt?

Wat zijn JoHo TentamenTickets en hoe worden ze gebruikt?

JoHo TentamenTickets

 • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren
 • JoHo TentamenTickets zijn samengesteld uit tips van van ouderejaars studenten die het vak hebben gehaald, repetitoren en ervaren JoHo auteurs. In de JoHo TentamenTickets zijn vaak oude tentamens verwerkt, zodat duidelijk wordt welke onderwerpen geregeld naar voren komen bij tentaminering

Gebruik

 • Studenten die zich oriënteren op een nieuw vak gebruiken TentamenTickets om te doorgronden hoe ze het vak het beste kunnen aanpakken
 • Studenten die tentamens hebben gebruiken TentamenTickets om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden

Meer lezen

Wat zijn JoHo TentamenTests en hoe worden ze gebruikt?

Wat zijn JoHo TentamenTests en hoe worden ze gebruikt?

JoHo TentamenTests

 • JoHo TentamenTests zijn samengesteld uit oude tentamens, oefenvragen en oefenmateriaal

Gebruik

 • Als student zorgt het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen voor extra begrip, test het je kennis en geeft het je inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen
 • Handige studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
 • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen, krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen
 • Al werkende kan je de Tentamentests gebruiken om te kijken hoe met jouw kennis op jouw vakgebied gesteld is

Meer lezen

Wat zijn JoHo Study Notes en hoe gebruik je ze?

Wat zijn JoHo Study Notes en hoe gebruik je ze?

JoHo Study Notes

 • JoHo Study Notes zijn samenvattingen van lessen, werkgroepen en colleges. Door aantekeningen te lezen, krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden.

Gebruiken als student

 • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
 • Let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.

Gebruiken als professional

 • Als werkende kan je study notes gebruiken om colleges van bekende of talentvolle docenten op jouw vakgebied snel en efficient tot je te nemen

Meer lezen

 

Wat zijn JoHo Arrestsamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

Wat zijn JoHo Arrestsamenvattingen en hoe worden ze gebruikt?

JoHo Arrestsamenvattingen

 • JoHo Arrestsamenvattingen zijn korte samenvattingen van jurisprudentie (arresten) die je helpen je om de essentie van het arrest snel te doorgronden

Gebruiken als student

 • Studeer je rechten, of volg je een juridische opleiding, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen.

Gebruiken als professional

 • Heb je later direct of indirect te maken met juridische zaken dan kunnen de Arrestsamenvattingen een snel inzicht verschaffen in de meest recente interpretaties op de diverse rechtsgebieden door de Nederlandse rechtspraak en de internationale gerechtshoven

Meer lezen

 

Samenvattingen en studiehulp inzetten

 

Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en JoHo samenvattingen online?

Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en JoHo samenvattingen online?

Wat zijn de verschillen tussen JoHo samenvattingen op print en JoHo samenvattingen online?

Online samenvattingen

 • Alle samenvattingen worden altijd eerst online gepubliceerd en online zijn samenvattingen daardoor regelmatig eerder beschikbaar. 
 • Bij veel vakken en boeken is er online aanvullende studiehulp die niet in de prints is opgenomen, zoals bulletsamenvattingen, specifieke tentamentips- & tickets en aanvullende, aanbevolen of alternatieve samenvattingen en tentamentests.

Print samenvattingen 

 • De Print samenvattingen verschillen inhoudelijk niet van de online samenvatting, maar bevatten meestal wel alleen de meest essentiele samenvattingen en studiehulp bij een vak of bij een boek, zoals de uitgebreide samenvatting of de tentamentests. 
Hoe en waarom zou je gebruik maken van JoHo WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

Hoe en waarom zou je gebruik maken van JoHo WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

 

Welke studiehulp en samenvattingen vind je op WorldSupporter.org en op JoHo.org?

 • Het platform WorldSupporter.org kan je gebruiken om kennis en studiehulp te delen, of samenvattingen te gebruiken voor studies als bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde, psychologie, pedagogiek en rechten.
 • Voor de studie psychologie vind je onderwijsaantekeningen en tentamenoefenmaterialen met name op WorldSupporter.org en de boeksamenvattingen met name op JoHo.org

Hoe en waarom zou je gebruik maken van JoHo WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

 • Voor online toegang tot gratis samenvattingen en studiehulp die door je medestudenten ter beschikking zijn gesteld of verzameld.
 • Voor online toegang tot donateurs aantekeningen van colleges en werkgroepaantekeningen.
 • Voor online toegang tot donateursbundels met tentamenvragen en oefenvragen.
 • Voor het samenstellen van je eigen lijstjes en bundels met relevante studiehulp.
 • Voor het delen en vinden van relevante en interessante samenvattingen, documenten, aantekeningen, blogs, tips, filmpjes, discussies, activiteiten, recepten, bijbanen en meer.

Wat kan je doen op JoHo WorldSupporter.org?

Zoeken

 • Via startpagina's en startmagazines vind je uitgelichte materialen en de favorieten van andere gebruikers
 • Gebruik de zoekfunctie onderaan de startpagina's of start je zoektocht op de 'search' pagina
 • Op World Supporter kan je materialen vinden via andere gebruikers met een World Supporter profiel en via studieverenigingen met een World Supporter profiel.
 • Je kunt je favoriete medestudenten volgen die voor jou de beste materialen hebben verzameld, of zelf hebben samengesteld.

Gebruiken

 • Je maakt je eigen World Supporter profiel.
 • Je maakt je eigen bundels met favoriete materialen.
 • Je geeft commentaren, complimenten, stelt vragen, of vult zelf aan als je denkt dat er mogelijkheden zijn voor verbetering.

Wat zijn de ontwikkelingen en welke studies kan je er vinden?

 

Studeren en tentamens halen

 

Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

 

Help Desk & Support Centers

 

JoHo Contact & Support centers

JoHo Contact & Support centers

JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

JoHo: pagina topic
  Samenvattingen & JoHo: services en studietools 