Samenvattingen shops per instelling of studiestad

Toolshop voor JoHo abonnees

 

Samenvattingen & Studiehulp

 

 

Samenvattingen shops per instelling en stad

Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Samenvattingen Shop Economie en Bedrijfskunde Bachelor 1 - UvA
Samenvattingen Shop Economie en Bedrijfskunde Bachelor 2 en 3 - UvA
Samenvattingen Shop Bedrijfskunde - EUR
Samenvattingen Shop Bedrijfskunde Bachelor 1 - RUG
Samenvattingen Shop Bedrijfskunde Bachelor 2 - RUG
Samenvattingen Shop Bedrijfskunde Bachelor 3 - RUG
Samenvattingen Shop Bedrijfskunde Master - RUG
International Business: UG Groningen - Toolshop
Samenvattingen Shops Bedrijfskunde & Marketing Opleidingen
Maatschappij & Cultuur: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Maatschappij & Cultuur: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Samenvattingen Shops Internationale Studies & Politieke Opleidingen
Interdisciplinaire sociale wetenschap: Bachelor 1 UU Utrecht - Toolshop
Interdisciplinaire sociale wetenschap: Bachelor 2 & 3 UU Utrecht - Toolshop
Samenvattingen Shop Geschiedenis Bachelor 1 - UvA
Samenvattingen Shop Internationale Politiek & IRO - UL
Samenvattingen Shop Politicologie - UL
Communicatiewetenschappen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel
Economie & Economische Opleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Economie & Economische Opleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Samenvattingen Shop Economie en Bedrijfskunde Bachelor 1 - UvA
Samenvattingen Shop Economie en Bedrijfskunde Bachelor 2 en 3 - UvA
Summary Shop Economics & Business Economics - University of Groningen
Samenvattingen Shops Economie en Economische Opleidingen
Geneeskunde & Zorgopleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Geneeskunde & Zorgopleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Samenvattingen Shop Biomedische Wetenschappen - UvA
Samenvattingen Shop Geneeskunde Bachelor 1 - UL
Samenvattingen Shop Geneeskunde Bachelor 2 - UL
Samenvattingen Shop Geneeskunde Bachelor 3 - UL
Samenvattingen Shop Geneeskunde Master - UL
Samenvattingen Shop Geneeskunde Bachelor 1 - UU
Samenvattingen Shop Geneeskunde Bachelor 2 - UU
Samenvattingen Shop Geneeskunde Bachelor 3 - UU
Samenvattingen Shop Geneeskunde Master - UU
Samenvattingen Shop Geneeskunde VU
Samenvattingen Shops Geneeskunde & Zorgopleidingen
Psychologie & Gedragsstudies: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Psychologie & Gedragsstudies: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Samenvattingen Shops Psychologie & Gedragsstudies
Rechten & Juridische opleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Rechten & Juridische opleidingen: Samenvattingen Shops per opleiding - Bundel

Uitgelicht:

Samenvattingen shops psychologie en gedragswetenschappen

 

Samenvattingen shops: Psychologie Rijksuniversiteit Groningen

Samenvattingen shops: Psychologie Rijksuniversiteit Groningen

Psychologie: Nederlandse Bachelor 1 RUG Groningen - Toolshop
Psychologie: Nederlandse Bachelor 2 RUG Groningen - Toolshop
Psychology: English Bachelor 1 RUG Groningen - Toolshop
Psychology: English Bachelor 2 RUG Groningen - Toolshop
Psychology: Bachelor 3 & Masters RUG Groningen - Toolshop
Samenvattingen shops: Psychologie Universiteit Leiden

Samenvattingen shops: Psychologie Universiteit Leiden

Psychologie: Bachelor 1 UL Leiden - Toolshop
Psychologie: Bachelor 2 UL Leiden - Toolshop
Psychology: IBP Bachelor 1 LU Leiden – Toolshop
Psychology: IBP Bachelor 2 LU Leiden – Toolshop
Psychology: Bachelor 3 & Masters LU Leiden - Toolshop
Samenvattingen shops: Psychologie VU, RU, EUR, TiU, Open Universiteit

Samenvattingen shops: Psychologie VU, RU, EUR, TiU, Open Universiteit

Psychology: VU Amsterdam - Toolshop
Psychologie: RU Nijmegen - Toolshop
Psychologie: EUR Rotterdam - Toolshop
Psychologie: TiU Tilburg - Toolshop
Samenvattingen Shop Psychologie propedeuse - Open Universiteit
Samenvattingen Shop Psychologie postpropedeuse - Open Universiteit

 

Samenvattingen shops per studie en studiegebied

 

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Samenvattingen en studiehulp: zoeken per studie en kennisgebied

Helpdesk en FAQ

Wat zijn JoHo's (samenvattingen & studiehulp)?

Wat zijn JoHo's (samenvattingen & studiehulp)?

Boeksamenvattingen

Samenvattingen van boeken en vakliteratuur

 • Een JoHo samenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.
 • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de verplichte studiestof en de laatste drukken. Niet voor niets zijn de JoHo samenvattingen al jaren het meest gebruikte hulpmiddel bij de voorbereiding op tentamens!
 • Waar de JoHo samenvattingen oorspronkelijk vooral gebruikt werden door studenten in voorbereiding op hun tentamens, zijn er tegenwoordig steeds meer afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en professionals die teruggrijpen op de JoHo's. Zo kunnen zij zich snel in lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving raadplegen of verouderde kennis ophalen.

BulletPointsamenvattingen

JoHo samenvattingen in bullets

 • BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. Het gebruik van BulletPoint samenvattingen is handig als je de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens wilt bestuderen of als je snel de kernpunten van een boek wilt doornemen.
 • Je kunt ze in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken.
 • BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten of stampvragen (jezelf overhoren met de stampvragen zorgt ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent). Dit is met name een goede manier om multiple choice tentamens voor te bereiden.

Samenvattingen van wetenschappelijke artikelen

JoHo Samenvattingen van artikelen en publicaties

 • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van artikelen helpen je om deze essentie snel te vinden.
 • Ook na je studie zul je nog geregeld teruggrijpen naar de samenvattingen van artikelen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te kunnen volgen.

TentamenTickets

JoHo TentamenTickets

 • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
 • JoHo TentamenTickets zijn samengesteld uit tips van van ouderejaars studenten die het vak hebben gehaald, repetitoren en ervaren JoHo auteurs.
 • In de JoHo TentamenTickets zijn vaak oude tentamens verwerkt, zodat duidelijk wordt welke onderwerpen geregeld naar voren komen bij tentaminering.

Tentamenvragen & OefenTentamens

JoHo's van oude tentamens en oefenmateriaal

 • Het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen zorgt voor extra begrip, test je kennis en geeft inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen.
 • Slimme studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
 • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen.

Samenvattingen van colleges, werkgroepen & Study Notes

JoHo's van lessen, werkgroepen en colleges

 • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
 • Door college- of werkgroepaantekeningen te lezen krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden. Maar let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.

Samenvattingen van arresten

JoHo's van arresten (jurisprudentie)

 • Studeer je rechten, of krijg je later een functie met juridische aspecten, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van jurisprudentie helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
Studie & Kennisgebied: betrokken thema's

Studie & Kennisgebied: betrokken thema's

Communicatie & Marketing: studie en kennis
Gezondheid & Zorg: studie en kennis
Maatschappij & Cultuur: studie & kennis

Maatschappij & Cultuur: studie & kennis

Maatschappij en cultuur als studie en kennisgebied   Geschiedenis - Maatschappelijke dienstverlening  - Muziek - Kunst - Sociologie - Spiritualiteit  
Mens & Gedrag: studie en kennis
Natuur & Milieu: studie en kennis

Natuur & Milieu: studie en kennis

Natuur en milieu als studie en kennisgebied   Agrarische Studies - Biologie  - Diermanagement Milieukunde - Milieubescherming - Tropische landbouw - Bosbouw
Onderwijs & Opvoeding: studie en kennis

Onderwijs & Opvoeding: studie en kennis

Onderwijs en opvoeding als studie en kennisgebied   Algemene Pedagogiek - Gezinspedagogiek - Jeugdzorg - Klinische pedagogiek Onderwijskunde - Ontwikkeling Orthopedagogiek PABO - Pedagogische Wetenschappen  
Organisatie & Economie: studie en kennis
Politiek & Internationale Organisatie: studie en kennis
Recht & Bestuur: studie en kennis

Recht & Bestuur: studie en kennis

Recht en bestuur als studie en kennisgebied   Arbeidsrecht  - Arresten - Belastingrecht - Criminologie  - Handelsrecht - Internationaal recht Notarieel recht - Rechtsfilosofie  - Rechtspersonenrecht  - Staats- en bestuursrecht  Strafrecht - Vaardigheden - Vermogensrecht
Techniek & Exacte wetenschappen: studie en kennis
Toerisme & Vrije Tijd: studie en kennis
Wetenschap & Onderzoek: studie en kennis
Studie & Kennisgebied: voor opleiding en ontplooiing

Studie & Kennisgebied: voor opleiding en ontplooiing

Studeren en kennis opdoen voor opleiding, ontplooiing of werkzaamheden   Communicatie & Marketing   Gezondheid & Zorg   Maatschappij & Cultuur Mens & Gedrag  Natuur & Milieu  Onderwijs & Opvoeding   Organisatie & Economie Politiek & Internationaal   Recht & Bestuur    Techniek & Exact Toerisme & Vrije tijd   Wetenschap & Statistiek  
Samenvattingen & Studiehulp: helpdesk en FAQ bundel

Samenvattingen & Studiehulp: helpdesk en FAQ bundel

Samenvattingen & Studiehulp: vooraf bestellen en afhalen - FAQ bundel
Samenvattingen & Studiehulp: bestellen en ontvangen - FAQ Bundel

Samenvattingen & Studiehulp: bestellen en ontvangen - FAQ Bundel

Post- of pickupbestelling plaatsen

Kies je gewenste producten

=> voeg ze toe aan je winkelmandje

=> doorloop het bestelproces als je klaar bent met winkelen

=> bepaal aan het einde of je betaald wilt laten bezorgen of gratis wilt afhalen

 

Bij pickupbestellingen is het handig om tevoren te checken of je nog voldoende JoHo pinpoints hebt (je hebt er 1 per product nodig), en anders eerst extra pinpoints  te bestellen

Samenvattingen en studiehulp: helpdesk en FAQ
JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: verantwoord verzekeren

Via JoHo verzeker je veilig en verantwoord

 • je zorgkosten tijdens je betaalde en onbetaalde werkzaamheden
 • ... met of zonder geldige zorgverzekering in Nederland
 • je reis
 • je bagage
 • je ongevallen
 • je sporten
 • je repatriëring naar huis
 • je aansprakelijkheden

Verzekeringscheck doen  

Verzekeringen afsluiten  

 

                       

JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(donateursservice)