Social research methods van Bryman - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Leeswijzer bij Social Research Methods van Bryman - Chapter 0

Leeswijzer bij Social Research Methods van Bryman - Chapter 0

Waar gaat dit boek over?

 • Dit handboek wordt bij veel studies gebruikt als stevige uitleg van onderzoeksmethoden voor de sociale wetenschappen en gammawetenschappen.
 • Het boek behandelt een groot aantal methoden, ook bespreekt het de belangrijkste begrippen, uitdagingen en dilemma's van verschillende methoden.
 • Het boek is ingedeeld in vier delen: het onderzoeksproces, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek en het mixen en verslagleggen van onderzoeksmethoden.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de 4e en 5e druk?

 • Online methoden worden in de 5e druk meer geïntegreerd in plaats van separaat behandeld.
 • Er is informatie toegevoegd over Big Data, Skype-gesprekken, computer-assistentie bij analyse, en enquêtes op mobiele telefoons.
 • Er is in de 5e druk meer aandacht voor het mixen van onderzoeksmethoden.
 • Dit heeft als gevolg dat hoofdstuk 28 over e-onderzoek in de 5e druk is verwerkt in andere hoofdstukken.
 • De 4e druk heeft 29 hoofdstukken, de 5e druk heeft 28 hoofdstukken.
 • De hoofdstukindeling is verder geheel hetzelfde gebleven.

Wat is de geschiedenis van dit boek?

Gegevens bij de 5e druk:

 • Auteurs: Bryman
 • ISBN: 9780199689453
 • Jaar van uitgave: 2015
 • Aantal hoofdstukken: 28 hoofdstukken

Gegevens bij de 4e druk:

 • Auteurs: Bryman
 • ISBN: 9780199588053
 • Jaar van uitgave: 2012
 • Aantal hoofdstukken: 29 hoofdstukken

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Research Methods - Bryman - 5e druk

Samenvattingen van Social Research Methods - Bryman

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 5e druk van Social Research Methods

Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Social Research Methods

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
 • Waar gaat Social Research Methods van Bryman over? - Chapter 0
 • Wat is ‘sociaal onderzoek’? - Chapter 1
 • Wat zijn sociale onderzoeksstrategieën? - Chapter 2
 • Wat voor onderzoekdesigns bestaan er? - Chapter 3
 • Hoe gaat het plannen van een onderzoek? - Chapter 4
 • Wat omvat literatuuronderzoek? - Chapter 5
 • Wat is de rol van ethiek en politiek in sociaal onderzoek? - Chapter 6
 • Wat houdt kwantitatief onderzoek in? - Chapter 7
 • Hoe werkt een survey als steekproef in kwantitatief onderzoek? - Chapter 8
 • Waarom is een gestructureerd interview een belangrijk meetinstrument binnen een survey? - Chapter 9
 • Wat is het doel van zelfrapportage en vragenlijsten bij sociaal onderzoek? - Chapter 10
 • Wat is het doel van open en gesloten vragen bij sociaal onderzoek? - Chapter 11
 • Wat is het doel van gestructureerde observatie bij sociaal onderzoek? - Chapter 12
 • Wat is het doel van Inhoudsanalyse bij sociaal onderzoek? - Chapter 13
 • Wat is het doel van secundaire analyse en statistieken bij sociaal onderzoek? - Chapter 14
 • Hoe werkt kwantitatieve data-analyse? - Chapter 15
 • Wat houdt kwalitatief onderzoek in? - Chapter 17
 • Hoe werken steekproeven in kwalitatief onderzoek? - Chapter 18
 • Wat is het doel van etnografie en observatie bij sociaal onderzoek? - Chapter 19
 • Wat is het doel van interviewen in kwalitatief onderzoek? - Chapter 20
 • Wat is het doel van focusgroepen als kwalitatieve interviewmethode? - Chapter 21
 • Wat is de rol van taalgebruik bij sociaal onderzoek? - Chapter 22
 • Wat is het nut van documenten als databron bij sociaal onderzoek? - Chapter 23
 • Hoe werkt kwalitatieve data-analyse? - Chapter 24
 • Wat houdt het visueel stappenplan voor NVivo in? - Chapter 25
 • Waarom is het afbreken van de verdeling tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek? - Chapter 26
 • Wat is het doel van het combineren van onderzoekmethoden? - Chapter 27
 • Wat is het doel van E-onderzoek (internet)? - Chapter 28
 • Hoe werkt het rapporteren van sociaal onderzoek? - Chapter 29
 • Social Research Methods (Bryman) - Begrippen

Boeksamenvatting bij de vorige druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvatting bij de 4e druk

 • Een samenvatting bij de de 4e druk is op WorldSupporter gedeeld.
 • Er is ook een Engelstalige samenvatting bij de 4e druk is op WorldSupporter gedeeld.

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Social Research Methods

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools..

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaarLet wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws