Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting Administratie van deelnemingen en consolidaties

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

Hoofdstuk 1: Administratieplicht en deelnemingen

Elk bedrijf dat in Nederland een bedrijf uitoefent of zelfstandig beroep is verplicht tot het bijhouden van een administratie. Het object van de administratieplicht omvat:

 • De vermogenstoestand van de ondernemer of zelfstandige beroepsoefenaar.
 • Alles betreffende het bedrijf, het beroep, de werkzaamheden etc.

Inrichting van de administratie moet geschieden via de wettelijk bepaalde manier waarop dit wordt vereist, afhankelijk van het soort bedrijf (zelfstandig ondernemer of vennootschap). De algemene gebruikelijke beginselen van boekhouden vallen hieronder.

Voor elke periode moet een balans worden opgesteld met de bijbehorende baten en lasten. De balans geeft een overzicht van de activa en passiva (bezittingen en schulden) op het moment van opstelling, dus niet over een bepaalde periode. Het is een momentopname. De frequentie waarin deze balans wordt opgesteld, is afhankelijk van de behoefte van het bedrijf en ondernemingsleiding.

Een balans wordt meestal opgesteld voor een betreffend boekjaar. Het kan zijn dat het boekjaar samenvalt met een kalenderjaar en dit is voor sommige bedrijven zelfs verplicht. Voor andere bedrijven is het echter mogelijk de loop van het boekjaar zelf te bepalen.

Filialenadministratie is de term die wordt gebruikt om de administratie van hoofdvestigingen en nevenvestigingen aan te duiden.

Er zijn verschillende rechtsvormen die zich voor kunnen doen: nv, bv, formeel buitenlandse vennootschap. Hierbij wordt gesproken over vennootschappelijke jaarrekeningen. Er zijn echter ook coöperaties en stichtingen. Dit zijn geen vennootschappelijke rechtsvormen.

Er kan een keuze gemaakt worden om voor afzonderlijke vestigingen een eigen rechtsvorm te kiezen. De structuur die dan ontstaat, kan worden beschreven met de term houdstermaatschappij en juridisch zelfstandige werkmaatschappijen. De houdstermaatschappij houdt aandelen in de zelfstandige werkmaatschappijen. Er is maar een houdstermaatschappij die ook wel de moedermaatschappij wordt genoemd. Daarnaast worden de zelfstandige juridische werkmaatschappijen dochtermaatschappijen genoemd. De moedermaatschappij heeft gewoonlijk de rechtsvorm van een nv of bv. Het kapitaal van een van deze rechtsvormen is verdeeld in aandelen. Een bv staat voor besloten vennootschap en bevat aandelen op naam. Een nv staat voor naamloze vennootschap en de aandelen hiervan kunnen op naam luiden maar luiden meestal aan toonder.

Er is pas sprake van een dochtermaatschappij als er voor de meerderheid zeggenschap is door de moedermaatschappij. Er moet minimaal een bezit van 50% van de stemrechten aanwezig zijn bij de moedermaatschappij.

Ook bestaat er de aanwezigheid van derdeaandeelhouders: deze situatie doet zich voor wanneer een 60% deelneming een 80% aandeel houdt in een andere deelneming. In deze situatie is er een meerderheidsdeelneming in de 80%-deelneming door de 60% deelneming en door de vennootschap die de 60%- deelneming houdt.

De aandelen van een rechtsvorm kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie vormen:

 • gewone aandelen
 • preferente aandelen
 • prioriteitsaandelen

Gewone aandelen hebben meestal gelijke rechten. Daarnaast zijn er preferente aandelen en prioriteitsaandelen die ook stemrecht bevatten, die uitgeoefend kan worden in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Daarnaast zijn er nog certificaten van aandelen. De houders hiervan hebben geen stemrecht, maar wel het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en een deel van het uit te keren dividend te ontvangen.

De inrichtingsvereisten van een financieel verslag omvatten inhoudelijke eisen waaraan een jaarrekening met een jaarverslag moet voldoen.

In een geconsolideerde jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • ondernemingen met notering aan erkende gereglementeerde effectenbeurs binnen de Europese Unie; en
 • overige ondernemingen.

De inrichtingseisen waaraan een geconsolideerde jaarrekening moet voldoen, hangt af van het feit of er sprake is van een notering aan een binnen de Europese Unie gelegen of functionerende erkende gereglementeerde effectenbeurs.

Er bestaan door de Europese Unie goedgekeurde verslaggevingstandaarden opgesteld in het Nederlands: international Financial reporting standards (IFRS). Daarin begrepen zijn de International Accounting Standards (IAS).

Het EU IFRS-regime bepaalt het volgende:

 • welke ondernemingen moeten worden geconsolideerd
 • uit welke onderdelen de geconsolideerde jaarrekening bestaat; en
 • aan welke inrichtingsvereisten de onderdelen van de geconsolideerde jaarrekening moet voldoen.

De rechter heeft betreffende de jaarrekening het laatste woord: hij kan beslissingen maken in de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof te Amsterdam en in cassatie de Hoge Raad.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)