  Chapter 

Wie kan een tentamen op JoHo's halen?

  • In de praktijk komt het regelmatig voor dat studenten hun tentamens halen door alleen te studeren en te oefenen met de JoHo's, zeker als er gebruik wordt gemaakt van de verschillende JoHo's.

  • Het uiteindelijke resultaat hangt uiteraard samen met veel meer factoren en het gebruik van JoHo's geeft dan ook geen garantie op succes.

  • JoHo raadt aan om de JoHo's te gebruiken als aanvullende hulpmiddelen, en niet als vervanging van bijvoorbeeld het volgen van de colleges of bestuderen van boeken.

  • Gebruik ook de keuzekits 'studeren en tentamens halen' en de specifieke JoHo TentamenTickets die vaak bij de JoHo's worden gegeven voor de beste voorbereiding. 

Wie maken de JoHo's?

  • JoHo werkt met auteurs die de vakken en onderwerpen in een eerder stadium hebben afgerond en doorgrond (master-studenten, afgestudeerden, bijlesdocenten) en die daardoor in staat worden geacht om 'boven de stof' te kunnen staan. De kwaliteit per auteur kan uiteraard verschillen, maar over het algemeen zijn de samenvattingen van hoge kwaliteit.

  • De aantekeningen van de colleges en werkgroepen worden gemaakt door studenten die het vak zelf volgen. 

  • Begrip gevraagd: het kan voorkomen dat de auteurs van JoHo bij het maken van collegeaantekeningen of samenvattingen waarvan de literatuur laat bekend wordt gemaakt, onder grote tijdsdruk werken en daarbij een enkele keer niet aan hun gemiddelde kwaliteit voldoen. Dit wordt in het algemeen bij de betreffende samenvatting aangegeven en deze samenvatting is dan online gratis te gebruiken.

Crossroads

 Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen