YFU & VERZEKERINGEN

 

TERUG NAAR YFU

Waarom werkt YFU samen met JoHo

Je gaat als uitwisselingsstudent met YFU de wereld verkennen. JoHo verzorgt samen met YFU de (verplichte) verzekering die je nodig hebt om zonder zorgen in het buitenland te verblijven.

JoHo heeft samen met YFU een aantal punten opgesteld waaraan je verzekering moet voldoen. Met een uitgebreide verzekering die hieraan voldoet kom je tijdens je reis niet voor verrassingen te staan en kan je lang en veilig in het buitenland verblijven

De punten waaraan je verzekering moet voldoen:

 1. Jouw soort (avontuurlijke) activiteiten in het buitenland mogen niet zijn uitgesloten;
 2. De particuliere aansprakelijkheid moet ook tijdens je reis blijven gelden;
 3. Je medische kosten moeten de gehele  reisperiode zijn verzekerd;
 4. Je medische kosten moeten tegen kostprijs zijn gedekt, ook tijdens studie, stage of werkzaamheden;
 5. Kosten voor het geval dat je ongepland eerder terugkeert, bijvoorbeeld als er iets met jouzelf of jouw directe familie aan de hand is, dienen onder de dekking te vallen.

 

De verzekering die YFU en JoHo hebben geselecteerd
 

  Special ISIS verzekering

 

Contact JoHo

 

 

 

 

Special ISIS verzekering

 

 

Lees verder

Special ISIS: Dekkingsoverzicht

Dekkingsoverzicht wettelijke aansprakelijkheid

 

  STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID € 500.000,- € 1.000.000,-

 

 • Zie de polisvoorwaarden voor het complete overzicht en voor uitsluitingen en aanvullende/beperkende voorwaarden

Dekkingsoverzicht spoedeisende medische kosten

 

 

STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING
BUITEN NEDERLAND

Kostprijs

Kostprijs

EIGEN RISICO
€ 50,- (per gebeurtenis)
geen
NABEHANDELINGSKOSTEN IN NL T.G.V. ONGEVAL
€ 1.750,-
€ 2.750,-
TANDHEELKUNDIGE KOSTEN (GEEN ONGEVAL)
€ 250,-
€ 350,-
TANDHEELKUNDIGE KOSTEN (T.G.V. ONGEVAL)
€ 350,-
€ 500,-
 • Het bovenstaande is alleen van toepassing indien er voor Extra of All In is gekozen.
 • Met de Basis dekking zijn geneeskundige kosten uitgesloten van dekking.

Dekkingsoverzicht repatriëring en buitengewone kosten

 

  STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING

TRANSPORTKOSTEN OVERBRENGEN STOFFELIJK OVERSCHOT

Kostprijs

Kostprijs

REPATRIËRINGSKOSTEN PER AMBULANCEVLIEGTUIG

Kostprijs

Kostprijs

OPSPORING EN REDDINGSKOSTEN

€ 15.000,-

€ 25.000

EXTRA REISKOSTEN I.V.M. FAMILIEOMSTANDIGHEDEN

Kostprijs

Kostprijs

EXTRA REISKOSTEN NAAR DE VAKANTIEBESTEMMING NA TERUGROEPING NAAR NEDERLAND

Kostprijs

Kostprijs

EXTRA VERBLIJFSKOSTEN

(vergoeding per persoon)

€ 50,-

€ 75,-

EXTRA REIS- EN VERBLIJFKOSTEN DOOR HET UITVALLEN VAN PRIVÉ-RIJTUIG (>24 UUR) EN/OF UITVALLEN VAN DE BESTUURDER

€ 350,-

€ 450,-

COMMUNICATIEKOSTEN

€ 100,-

€ 200,-

ANNULERINGSKOSTEN VOOR ANNULEREN VAN REISONDERDELEN DIE TIJDENS DE REIS ZIJN GEBOEKT, WEGENS ZIEKENHUISOPNAME

€ 250,-

€ 350,-

Dekkingsoverzicht bagage

 

  STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING
TOTAAL MAXIMAAL
(let op er gelden rubrieksmaxima)
€ 1.500,-
€ 2.500,-
KOSTBAARHEDEN
(zoals o.a. foto-, film-, video-, beeld-, geluids-apparatuur, (spel)computers en notebooks)
€ 1.000,-
€ 1.500,-
MOBIELE TELEFOON (diefstal of schade)
Geen dekking
€ 200,-
REISDOCUMENTEN
Kostprijs
Kostprijs
EIGEN RISICO
€ 75,- (per gebeurtenis)
€ 50,- (per gebeurtenis)
SCHADE LOGIESVERBLIJVEN
€ 250,-
€ 500,-

 

Dekkingsoverzicht ongevallen

 

 
STANDAARD DEKKING
SUPER DEKKING
BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT
€ 45.000,-
€ 55.000,-
BIJ OVERLIJDEN
€ 15.000,-
€ 20.000,-

Dekkingsoverzicht rechtsbijstand

 

  STANDAARD DEKKING SUPER DEKKING
EUROPA
Niet gedekt
Kostprijs
WERELD
Niet gedekt
€ 25.000,- (letselschade)
€ 5.000,- (overige schade)

Meer lezen

 

 

Schade melden en problemen oplossen

 

Alarmnummers & JoHo verzekeringen

Alarmnummers & JoHo verzekeringen

ISIS verzekeringen: Special ISIS, ISIS Continu, ISIS Incoming, ISIS Au Pair

Buiten USA:

 • (+31) 182 544 555

In USA:

 • (+1) 800 694 9832
  (gratis in USA)

Europeesche Hulplijn:

 • (+31) 20 651 57 77

Alarmcentrale Allianz G.A.:

 • (+31) 20 592 92 92

Goudse Expat verzekering:

Buiten USA:

 • (+31) 182 544 557

In USA:

 • (+1) 800 694 9832

OOM Alarmcentrale:

Buiten USA:

 • (+31) 70 353 21 35

In USA:

 • (+1) 855 701 2029

Overige verzekeringen:

 • Kijk op je polisblad  of neem contact op met JoHo

Special ISIS: Vragen over noodsituaties, schade, claims & problemen oplossen

  Wat moet ik doen in geval van nood?

  Als er iets gebeurt tijdens je reis, dan is dat al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat je in een stressvolle situatie ook nog zelf alles moet regelen en betalen, kun je als je de Special ISIS verzekering hebt afgesloten, contact opnemen met de Goudse Alarmcentrale. Zij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken. De alarmcentrale helpt je bijvoorbeeld als:

  • Je ziek bent en op zoek bent naar een ziekenhuis of huisarts in de buurt.
  • Je bent opgenomen in het ziekenhuis. Zij houden dan contact met de artsen en kunnen vaak een betalingsgarantie afgeven zodat jij niet zelf ter plaatse een hoge rekening hoeft te betalen.
  • Je terug moet vliegen naar Nederland i.v.m. ernstige ziekte, overlijden of familieomstandigheden in Nederland. De alarmcentrale regelt dan jouw vlucht naar Nederland en houdt contact met het thuisfront.

  Wat te doen bij een negatief reisadvies als je verzekerd bent via de Special ISIS?

  Is de dekking, of zijn de voorwaarden, aangepast naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus?

  • Ja, Ben je in een risicogebied waarvoor de Rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven vanwege een epidemie? En heb je  redelijkerwijs de kans gehad om het gebied te verlaten? Dan geldt er een beperkingen op de dekking voor schade die verband houdt met de epidemie. Er is geen vergoeding voor geneeskundige kosten, medische evacuatie, extra verblijfskosten. De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,-.

  Biedt de Special ISIS dekking in gebieden waar code geel, oranje of rood is afgegeven voorafgaand of tijdens je reis?

  • De Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code geel of oranje is afgegeven.
  • De Special ISIS biedt ook dekking bij een negatief reisadvies waar code rood is afgegeven als je niet redelijkerwijs in staat bent geweest om het gebied te verlaten Er gelden dan wel de volgende beperkingen:
   • De vergoeding voor geneeskundige kosten incl. eventuele medische evacuatie is maximaal € 75.000,-.
   • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal  € 10.000,-.
   • De vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt (Special ISIS voorwaarden, artikel 4)
  • Ben je in een risicogebied waarvoor de Rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven vanwege een epidemie? En heb je  redelijkerwijs de kans gehad om het gebied te verlaten? Dan geldt de volgende beperkingen op de dekking voor schade die verband houdt met de epidemie.
   • Er is geen vergoeding voor geneeskundige kosten.
   • er is geen vergoeding voor medische evacuatie
   • Er is geen vergoeding voor extra verblijfskosten
   • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,-.
  • De overige dekkingen blijven wel geldig zonder beperking. Breek je bijvoorbeeld je been of wordt je bagage gestolen dan valt dit onder de dekking en is daar binnen de voorwaarden vergoeding voor.

  Afsluiten vanuit het buitenland en de bijzondere omstandigheden en beperkingen in verband met de 'corona-crisis'

  Is de dekking, of zijn de voorwaarden, aangepast naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus?

  • Ja, Ben je in een risicogebied waarvoor de Rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven vanwege een epidemie? En heb je  redelijkerwijs de kans gehad om het gebied te verlaten? Dan geldt er een beperkingen op de dekking voor schade die verband houdt met de epidemie. Er is geen vergoeding voor geneeskundige kosten, medische evacuatie, extra verblijfskosten. De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,-.

  Afsluiten vanuit het buitenland:

  Meer lezen:

  • Zie ook de vraag hierboven met betrekking tot de Special ISIS die dekking kan bieden in gebieden waar code geel of oranje is afgegeven

    

   Waar vind ik antwoorden op vragen over wat te doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)

   Kan je de Special ISIS als annuleringsverzekering gebruiken?

   • Nee, dat kan niet. Een reisverzekering biedt geen dekking voor het annuleren van een geboekte reis vanwege een virus, of een aangepast reisadvies als gevolg van een virus.
   • Mocht je een annuleringsverzekering hebben afgesloten, dan zou je kunnen kijken of je de annuleringskosten daar op kunt verhalen. In de meeste gevallen zal dat alleen kunnen als je gekozen hebt voor een aanvullende dekking.
   • Een negatief reisadvies (code rood of oranje) is in principe geen annuleringsreden binnen een annuleringsverzekering. Neem wel contact op met je reisorganisator of touroperator. Soms kun je omboeken naar een andere locatie of reisperiode.
   • Indien je nu nog een annuleringsverzekering afsluit zullen annuleringskosten als gevolg van het coronavirus echter niet gedekt worden, omdat de eventuele schade op dit moment niet onvoorzien is.

   Mijn bagage is niet gearriveerd op het vliegveld, wat moet ik doen?

   • Haal bij de luchtvaartmaatschappij een PIR rapport. Als je bagage meer dan 24 uur vertraagd aankomt op de luchthaven krijg je vanuit de verzekering een vergoeding van maximaal € 125,- voor aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen. Het rapport dien je samen met de bonnen van de nieuw gekochte artikelen in te dienen bij de schade afdeling van ISIS. Indien je bagage na 6 à 8 weken nog niet terecht is ontvang je bericht daarover van de luchtvaartmaatschappij. Je kunt nu je gehele bagage bij ISIS declareren. Neem regelmatig contact op met de luchtvaartmaatschappij of je bagage inmiddels terecht is
   • Lees meer bij problemen oplossen op reis

   Kan ik vanuit het buitenland een claim indienen?  

   • Ja dat kan, je hoeft niet te wachten totdat je weer thuis bent. Wel zo prettig als je tijdens de reis kosten hebt gemaakt. Voor het indienen van de meeste soorten schade (denk aan bagage of medische kosten) dien je een ingevuld schadeformulier per post of e-mail op te sturen, samen met andere “bewijsstukken” zoals aankoopbonnen en facturen of een proces verbaal n.a.v. diefstal.  

   Wat gebeurt er na terugkeer in Nederland met kosten ontstaan in het buitenland?

   • Wanneer ten gevolge van een ongeval buiten Nederland noodzakelijke voortzetting van de behandeling plaats moet vinden in Nederland, zullen deze nabehandelingkosten tot een maximum bedrag (zie voorwaarden) vergoed worden door Special ISIS (niet bij de variant Basis).
   • Een andere voorwaarde voor vergoeding van de nabehandelingkosten is dat de behandeling plaats vindt binnen 12 maanden nadat het ongeval plaats heeft gevonden en dat de opdracht tot de behandeling binnen verzekerde periode is gegeven. 
   • Bij definitieve terugkeer in Nederland zal de verzekerde ook weer verplicht een Nederlandse zorgverzekering moeten hebben. Deze dekt de nabehandelingkosten, voor zover gedekt onder de basisverzekering en eventuele aanvullingen.
   • Er is een acceptatieplicht voor de basisverzekering, de verzekeringsmaatschappij moet je aannemen voor de basisverzekering. Deze veel gestelde vragenlijst is onder voorbehoud van fouten. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
   • Deze lijst dient ter informatie en ondersteuning bij het uitkiezen van een geschikte reisverzekering. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij naar de polisvoorwaarden behorende bij de Special Isis Reisverzekering.

   Hoe kan ik schade aangeven en een declaratie indienen?

   Wat te doen met de reisverzekering bij schade, kosten of problemen?

   • Bij noodgevallen natuurlijk altijd de alarmcentrale bellen, voor asistentie.
   • Gemaakte kosten kunnen, mits gedekt, worden gedeclareerd bij de verzekeraar: lees meer op de pagina over schade melden en declaraties indienen

   Schade melden en declaraties indienen