Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - 2e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk

  Samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van The Student’s Guide to Social Neuroscience

   Online: samenvatting in chapters

   Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Waar gaat The student’s guide to social neuroscience van Ward over? - Chapter 0
   • Wat houdt sociale neurowetenschap in? - Chapter 1
   • Welke methoden worden gebruikt in de sociale neurowetenschap? - Chapter 2
   • Hebben sociale intelligentie en cultuur een evolutionaire oorsprong? - Chapter 3
   • Hoe zijn de hersenen betrokken bij emoties en motivatie? - Chapter 4
   • Is er een neurowetenschappelijke basis voor het lezen van gezichten en lichamen? - Chapter 5
   • Wat is de neurowetenschappelijke verklaring van empathie en autisme? - Chapter 6
   • Valt samenwerken te verklaren vanuit de evolutionaire psychologie? - Chapter 7
   • Hebben relaties, liefde en hechting een neurowetenschappelijke basis? - Chapter 8
   • Wat houden zelfconcept en groepsidentiteit in? - Chapter 9
   • Heeft antisociaal gedrag een sterkere neurowetenschappelijke basis dan moraliteit? - Chapter 10
   • Wat is de neurowetenschappelijke basis van sociale ontwikkeling? - Chapter 11

  Samenvattingen bij de vorige druk

  JoHo.org: samenvattingen bij de 1e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij The Student’s Guide to Social Neuroscience

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij The Student’s Guide to Social Neuroscience

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

   Bij veel disciplines heeft het leren van begrippenlijsten niet zoveel zin en gaat het meer om het zien van verbanden. Bij (sociale) neurowetenschap is er echter een grote hoeveelheid begrippen die essentieel is voor begrip van de stof. Visualiseer de begrippen door de verschillende onderdelen van de hersenen en het zenuwstelsel uit te tekenen.

   Je kunt de veelal droge stof begrijpelijker maken door lichaamsonderdelen te onthouden aan de hand van hun functie en mogelijke stoornissen. Een corpus callosum is bijvoorbeeld een netwerk van zenuwvezels die een hersenbalk vormt. De functie ervan is om de hersengebieden van beide hemisferen met elkaar te verbinden. Als deze verbroken wordt, ontstaat er een afwijking waarbij de hemisferen apart van elkaar werken en geen verbinding meer hebben.

   Veel mensen ervaren deze stof als moeilijk te doorgronden en complex. Als je je richt op het praktische nut, en de stof ziet als hulpmiddel om mensen te helpen, heb je de eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in de stof, ook aangezien dit studiegebied nog volop in ontwikkeling is.

   Meer TentamenTickets (voor JoHo abonnees)

  Log in als abonnee en lees meer tips over hoe je de kennis uit dit boek het beste tot je kan nemen, of hoe je het tentamen kunt halen.

  Waar gaat The student’s guide to social neuroscience van Ward over? - Chapter 0
  Wat houdt sociale neurowetenschap in? - Chapter 1

  Wat houdt sociale neurowetenschap in? - Chapter 1


  De opkomst van social neuroscience

  De sociale psychologie probeert te begrijpen en te verklaren hoe de gedachten, gevoelens en gedragingen van individuen worden beïnvloedt door de daadwerkelijke, voorgestelde of geïmpliceerde aanwezigheid van anderen. Social neuroscience heeft hetzelfde doel, maar hier wordt geprobeerd deze gedachten, gevoelens en gedragingen te begrijpen en verklaren met behulp van de methoden en technieken van de neurowetenschap. Veel wetenschappers binnen het social neuroscienceveld komen uit de cognitieve psychologie, de studie van mentale processen zoals denken, waarnemen, spreken, handelen en plannen. In social neuroscience worden de sociale en cognitieve psychologie aan elkaar verbonden, evenals de geest (psychologie) aan de hersenen (biologie, neurowetenschap).

  De term social neuroscience kan worden teruggevoerd op een artikel van Cacioppo en Bertson (1992). Voor die tijd waren bepaalde studiegebieden die nu onder social neuroscience vallen, echter al actief. In de jaren negentig zorgde de opkomst van verfijnde methoden, zoals fMRI en transcranial magnetic stimulance (TMS), voor meer toepassingen binnen de sociale en cognitieve psychologie. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat social neuroscience in 2000 als een apart veld kon worden gezien, met eigen centrale onderzoeksvragen en methoden.

  Wat is het sociale brein?

  Een belangrijke kwestie binnen de social neuroscience is de mate waarin het sociale brein kan worden onderscheiden van de andere functies die het brein uitvoert. Een mogelijkheid is dat er bepaalde neurale substraten zijn die zich bezig houden met sociale cognitie maar niet met andere soorten van cognitieve verwerking. Deze visie is gerelateerd aan modulariteit en domeinspecifiteit. Modulariteit houdt in dat bepaalde cognitieve processen of hersengebieden beperkt zijn met betrekking tot de informatie die ze verwerken en de manier waarop dit verwerkt wordt. Domeinspecifiteit is het idee dat een cognitief proces of een hersengebied gespecialiseerd is in het verwerken van een bepaalde soort informatie. Het is echter ook mogelijk dat het sociale brein niet alleen gespecialiseerd is in sociaal gedrag, maar ook bijdraagt aan niet-sociale aspecten van cognitie. Er zijn daarnaast een aantal visies die tussen deze twee extremen vallen. Zo denkt Mitchell (2009) dat het sociale brein bijzonder is dankzij de natuur van de informatie die verwerkt wordt, en niet per se omdat het sociaal is. Een andere mogelijkheid is dat niet bepaalde delen van het sociale brein speciaal zijn, maar dat er bepaalde neurale mechanismen bestaan die aansluiten bij sociale processen. Een belangrijk inzicht in de sociale neurowetenschap is dat een er een eenvoudig mechanisme zou kunnen zijn – werkend op het niveau van enkele neuronen – dat er voor zorgt dat er correspondentie plaats vindt tussen de zelf en de ander. Volgens sommigen bestaat dit mechanisme uit spiegelneuronen. Hoewel deze neuronen oorspronkelijk tijdens handelingen zijn opgemerkt, is het mogelijk dat spiegelen een algemene eigenschap is van neuronen en dat ze niet in een bepaald gebied gelokaliseerd zijn. Het is moeilijk te zeggen of deze neuronen specifiek sociaal zijn of hun oorsprong vinden in algemenere cognitieve functies.

  Is neurowetenschap een gepast verklaringsniveau voor de studie van sociaal gedrag?

  Sociale psychologie en neurowetenschap gebruiken verschillende verklaringsniveaus. Social neuroscience probeert deze niveaus samen te brengen. Veel wetenschappers binnen dit veld hebben dan ook geen sterke reductionistische benadering. Reductionisme houdt in dat een soort verklaring door de tijd heen vervangen wordt door een andere, meer basale verklaring. Een andere manier waarop neurowetenschappelijke data wordt gebruikt om niveaus van verklaringen samen te brengen is reverse inference. Deze benadering probeert de natuur van cognitieve processen af te leiden uit neurowetenschappelijke data. De betrouwbaarheid van deze methode is afhankelijk van de kennis over de functies van bepaalde hersengebieden. Bovendien zijn de functies van deze gebieden afhankelijk van de context waarin ze actief zijn. Methodologisch gezien is het belangrijk om ook andere vormen van dataverzameling te gebruiken naast reverse inference.

  Er is een scenario waarin op het brein gebaseerde data geen invloed heeft op het begrijpen van sociale processen – het schone lei scenario (blank slate). In deze situatie wordt alle informatie die aangeboden wordt door het brein geaccepteerd, verwerkt en opgeslagen, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van vooraf bestaande biases, kennis en beperkingen. Een meer realistisch scenario is dat het brein randvoorwaarden creëert voor sociaal gedrag. Sociale processen doen zich voor in het brein, maar sommigen worden gecreëerd door randvoorwaarden uit de omgeving en anderen door de inherente organisatie, biases en tekortkomingen van het brein zelf. Variaties zijn echter niet altijd toe te wijzen aan sociale of omgevingsniveaus. In sommige gevallen kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen verschillende verklaringsniveaus. Het is mogelijk dat zulke interacties tussen verklaringsniveaus de norm zullen zijn in social neuroscience, maar het veld is nog te nieuw om deze conclusie te kunnen trekken.

  Stampvragen

  1. Waarom kan social neuroscience worden gezien als een combinatie van sociale psychologie en neurowetenschap?

  2. Wat is modulariteit?

  3. Wat is domeinspecificiteit?

  4. Welke discussie bestaat er in de social neuroscience met betrekking tot de mate waarin ‘het sociale brein’ kan worden onderscheiden van andere functies die het brein uitvoert?

  5. Wat stelt het ‘schone lei scenario’? Geef kritiek.

  Welke methoden worden gebruikt in de sociale neurowetenschap? - Chapter 2
  Hebben sociale intelligentie en cultuur een evolutionaire oorsprong? - Chapter 3
  Hoe zijn de hersenen betrokken bij emoties en motivatie? - Chapter 4
  Is er een neurowetenschappelijke basis voor het lezen van gezichten en lichamen? - Chapter 5
  Wat is de neurowetenschappelijke verklaring van empathie en autisme? - Chapter 6
  Valt samenwerken te verklaren vanuit de evolutionaire psychologie? - Chapter 7
  Hebben relaties, liefde en hechting een neurowetenschappelijke basis? - Chapter 8
  Wat houden zelfconcept en groepsidentiteit in? - Chapter 9
  Heeft antisociaal gedrag een sterkere neurowetenschappelijke basis dan moraliteit? - Chapter 10
  Wat is de neurowetenschappelijke basis van sociale ontwikkeling? - Chapter 11
  The Student's Guide to Social Neuroscience van Ward - 1e druk - BulletPoints
  The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 1e druk - TentamenTests
  Geprinte samenvatting van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - Boek & JoHo's
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 2, semester 1 - UL
  Advies & Assortimentswijzer JoHo's: Pedagogiek B2 - UL
  Choice Assistance with summaries of Introduction to the Practice of Statistics - Moore, McCabe & Craig - 9th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences - Linting et al. - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Research Methods - Bryman - 5e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al. - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Introduction to the Practice of Statistics - Moore, McCabe & Craig - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen bij Introduction to Behavioral Research Methods - Leary - 6e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Social Research Methods - Bryman - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al. - 2e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Pedagogiek Bachelor 2 - UL
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 2 - UL
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 3 Semester 1 - UL
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 3 Semester 1 - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van De kleine gids kindermishandeling - Bonnet - 3e druk
  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Vaders - UL
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - 2e druk
  Geprinte samenvatting van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 3 & Masters - UL
  Studiebundel Neuroscience of Social Behavior and Emotional Disorders - UU
  Advies & Assortimentswijzer Neuroscience of Social Behavior and Emotional Disorders - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - 2e druk
  Geprinte samenvatting van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 en 3 - UU
  Study Bundle Specialisation Clinical Neuropsychology - UvA
  Advice & Summaries Specialisation Clinical Neuropsychology - UvA
  Choice assistance with summaries of Cognitive neuroscience: The Biology of the Mind - Gazzaniga et al. - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of Clinical Neuropsychology - Kessels et al. - 1st edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen Human Memory van Radvansky - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind - Gazzaniga et al. - 5th edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Clinical Neuropsychology - Kessels et al. - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Neuropsychologische Diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Human Memory - Radvansky - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - 2e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Shop Bundle with printed summaries for Specialisation Clinical Neuropsychology - UvA
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UvA
  Study bundle Specialisation Brain & Cognition - UvA
  Advice & Summaries Specialisation Brain & Cognition - UvA
  Choice assistance with summaries of Cognitive neuroscience: The Biology of the Mind - Gazzaniga et al. - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen Human Memory van Radvansky - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind - Gazzaniga et al. - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Human Memory - Radvansky - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - 2e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Shop Bundle with printed summaries for Specialisation Brain & Cognition - UvA
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UvA
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)