Samenwerken met JoHo als organisatie of initiatiefnemer

Waarom samenwerken met JoHo?

 

 • Aandacht voor je organisatie, product of vacature in drukbezochte JoHo kanalen

 • Volop mogelijkheden voor samenwerken met gesloten beurzen

 • Fifty-Fifty verdeling van inkomsten en inspanningen

 • Steun aan de doelstellingen van JoHo

 • Steun van JoHo donateurs bij je activiteiten en producten

 • Laagdrempelige en duurzame samenwerking

 • Zowel voor grote organisaties als kleinschalige initiatieven

Hoe kan je als organisatie JoHo steunen of sponsoren?

Hoe kan je als organisatie JoHo steunen of sponsoren?

Samenwerken met gesloten beurzen

 • Met vele organisaties heeft JoHo een samenwerking opgezet waarbij er sprake is van een barter, een samenwerking via gesloten beurzen, waarbij beide partijen geen kosten maken of waarbij de wederzijdse kosten zo laag mogelijk worden gehouden
 • Uitgangspunt bij samenwerken met gesloten beurzen is dat er kostenneutraal wordt gewerkt en dat er sprake is van 'advertentie om advertentie, natura om natura'

Sponsoring

 • Organisaties kunnen zich middels sponsoring verbinden aan JoHo initiatieven als: World Supporter
 • Daarnaast zijn er mogelijkheden tot sponsoring van ontwikkelingsprojecten en specifieke events

Media, logo's en teksten

 • Wil je JoHo steunen en onder de aandacht van anderen brengen, dan kun je gebruik maken van diverse logo's, banners en teksten
 • Logo's, banners en teksten zijn beschikbaar voor verschillende JoHo services, producten en platforms
 • Wil je bij JoHo online adverteren online of via hardcopy dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor zoals
  • Online adverteren met bijvoorbeeld een mini-advertentie
  • Online en/of hardcopy adverteren middels bijvoorbeeld een mediapakket
  • Vacatures plaatsen via de online JoHo kanalen

Interesse

Kan jij met jouw organisatie JoHo donateurs werven, nieuwe JoHo verzekerden aandragen, of zie je een andere mogelijkheid om samen te werken? Start een samenwerking met JoHo op door het contactformulier in te vullen

Wat houdt duurzaam samenwerken met JoHo in?

Wat houdt duurzaam samenwerken met JoHo in?

JoHo gelooft in duurzame relaties:

 • De betere samenwerkingen zijn die samenwerkingen die zich wederzijds ontwikkelen, en waarbij de tijd wordt genomen om samen te groeien
 • Tegelijkertijd is het belangrijk te starten met elkaar waarde te bieden, en daarover op regelmatige basis contact te houden
 • Tijdens een samenwerking geef je elkaar vervolgens periodiek inzicht en openheid in wederzijdse prestaties, zonder dat dit altijd geformaliseerd hoeft te worden in uitgebreide rapporten of periodieke evaluatiesessies ("evalueren om het evalueren")
 • Je rekent elkaar niet direct of te snel af op geleverde diensten, maar geeft elkaar inzicht in achtergronden en stimuleert wederzijds om verder te groeien in de samenwerking
 • Gedurende de looptijd van de samenwerking kijk je gezamenlijk hoe je de deal kan aanscherpen, en hoe je beider belangen (nog) beter kunt bedienen
 • JoHo kanalen, producten en services staan open voor veel organisaties en JoHo faciliteert veel organisaties. Tegelijkertijd houdt JoHo oog voor de belangen van een kleiner aantal strategische en kernpartners, die JoHo niet in de wielen wil rijden met uitgebreide exposure voor een nieuwe samenwerkingsrelatie. Kom je, als relatief nieuwe samenwerkingspartner, dichter in de buurt van die kernbelangen, dan wordt veelal een alternatieve manier om samen te werken voorgesteld
Wat is het profiel van JoHo?

Wat is het profiel van JoHo?

Kernactiviteiten

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling en wordt internationale samenwerking gestimuleerd

JoHo Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleent men steun aan de doelstellingen van JoHo. JoHo steunt vervolgens de donateur, abonnee of verzekerde met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland

Kerncijfers

 • JoHo websitebezoek: >150.000 per maand
 • JoHo support centersbezoek: >150.000 per jaar
 • JoHo samenvattingen: >250.000 exemplaren per jaar
 • JoHo flyer verspreiding: >500.000 exemplaren per jaar
 • JoHo Donateurs: >50.000
 • JoHo support centers: 5 in NL en > 40 support organisaties in het buitenland

Kerndoelgroep

JoHo richt zich voornamelijk op de betrokken en/of ondernemende mens die geïnteresseerd is in talentontwikkeling en internationale samenwerking en...

 • die een jaar high school wil doen of tijdens de zomervakantie in het buitenland wil werken
 • die voordat hij/zij aan zijn/haar studie begint, op avontuur wil gaan
 • die in het buitenland stage wil lopen
 • die voordat hij/zij aan een baan vast zit, de wijde wereld in wil trekken
 • die in het buitenland zou willen werken of voor zijn/haar carrière een taalcursus op locatie wil volgen
 • die graag door zijn/haar Nederlandse werkgever tijdelijk naar het buitenland wil worden uitgezonden
 • die een onderneming wil opzetten in Nederland of buitenland en dit wil waarmaken
 • die tijdens de vakantie gaat backpacken of 'avontuurlijk' op vakantie gaat
 • die backpacken afwisselt met een paar weken naar Frankrijk, Italie, Cuba of de Antillen
 • die zijn/haar steentje wil bijdragen aan projecten in Nederland of het buitenland
 • die over emigreren nadenkt en dat in gang wil zetten

Kernprojecten en initiatieven

The world of JoHo footer met landenkaart

 JoHo projecten & JoHo WorldSupporter

Samenwerken met JoHo: Verzekeringen voor je klanten of jezelf

Samenwerken met JoHo: Verzekeringen voor je klanten of jezelf

Hoe kan je jezelf, je klanten of medewerkers effectief verzekeren via JoHo?

Hoe kan je jezelf, je klanten of medewerkers effectief verzekeren via JoHo?

Reisverzekering en internationale ziektekostenverzekering

 • JoHo krijgt veel vragen van organisaties die hun klanten of medewerkers willen voorzien van een passend advies omtrent hun reis- en/of ziektekostenverzekering in het buitenland.
 • Daarmee bieden organisaties hun externe of interne klant extra service, en worden de risico's verkleind rondom onverwachte of hoge kosten voor de betrokkenen zelf, voor de organisatie(s) en voor de counterparts in het buitenland.
 • JoHo heeft dan ook stevige expertise opgebouwd rondom het adviseren en verzekeren van mensen die voor korte of lange periode naar het buitenland gaan om te wonen, werken, leren, helpen of reizen.
 • Tevens kunnen klanten of medewerkers worden ondersteund rondom het stopzetten van de zorgverzekering in Nederland en/of het uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie.

Op welke manier kan je je deelnemers voorzien van een passende verzekering

 • Je kunt deelnemers in je communicatiekanalen doorverwijzen naar de online verzekerings-, en adviespagina's. JoHo heeft teksten online staan om in je communicatiekanalen en socials te gebruiken.
 • Je kunt de deelnemers stimuleren (of verplichten) de met JoHo afgesproken verzekering en dekking af te sluiten zodat je zeker bent dat je deelnemers een dekkende verzekering hebben lopen, en je als organisatie niet in de problemen komt als je wordt aangesproken. Als de verzekering is afgesloten koppelt JoHo dit terug aan de organisatie.
 • Je kunt als organisatie zelf de met JoHo afgesproken verzekering en dekking voor je deelnemers afsluiten (jouw organisatie is dan de verzekeringnemer).

Annuleringsverzekering

 • Ook voor het afsluiten van annuleringsverzekeringen, al dan niet met speciale regelingen rondom bijvoorbeeld studie-inloting of herexamens, kunnen deelnemers worden verzekerd.

Aanmelden en starten met het doorsturen van deelnemers

 

Op welke manier kan je jezelf, als ondernemer of werkgever in het buitenland, via JoHo verzekeren?

Op welke manier kan je jezelf, als ondernemer of werkgever in het buitenland, via JoHo verzekeren?

Service

 • Heb je een organisatie in het buitenland en wil je je internationale ziektekosten en/of andere internationale verzekeringen tegen het licht houden? Of zoek je aanvullend advies? Maak dan gebruik van de Emigratie- & Expatservice van JoHo.
 • Werp eerst een blik op de JoHo websites voor emigratieverzekeringen  of expatverzekeringen

Advies

Voordeel

 • Breng je je eigen internationale ziektekostenverzekering bij JoHo onder? Dan opent dat deuren om te barteren, waarmee je gratis toegang krijgt tot diverse JoHo services zoals plaatsen van advertenties en vacatures, verspreiden van flyers, etc. Vul het formulier   in bij interesse.
 • Heb je reeds een internationale ziektekostenverzekering bij JoHo ondergebracht? Maak dan via het formulier  gebruik van de verschillende JoHo services. Geef op het formulier aan dat je een verzekering bij JoHo hebt lopen.
Wat levert een succesvolle samenwerking op het gebied van verzekeringen op?

Wat levert een succesvolle samenwerking op het gebied van verzekeringen op?

Zekerheid en helderheid voor alle betrokkenen

 1. Als organisatie weet je zeker dat de persoon die je doorstuurt van een zo goed mogelijke dekkende verzekering wordt voorzien, of daar desgewenst advies over krijgt.
 2. Als organisatie weet je zeker dat er rekening wordt gehouden met de meest actuele informatie en ontwikkelingen in verzekeringsproducten en polisvoorwaarden.
 3. De kans op moeilijkheden en (communicatie)misverstanden voor jou als betrokken organisatie wordt kleiner, als je klant of medewerker weet dat JoHo het aanspreekpunt is voor af te sluiten verzekeringen en de follow-up.

Extra inkomsten en promotie voor alle betrokkenen

 1. Het is mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid tot inkomstendeling. De werkwijzes van JoHo zijn gebaseerd op fifty-fifty verdeling van inkomsten en inspanningen. De inkomsten aan de kant van JoHo vormen mede de basis waarop de JoHo projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling worden gefinancierd.
 2. De partner kan deelnemers zelf actief doorsturen, of zelf optreden als verzekeringnemer (dat wil zeggen dat een organisatie een verzekering kan afsluiten voor zijn deelnemers).
 3. JoHo werkt met name samen op basis van duurzame relaties, en kan ook voorzien in barters en ruilacties waar het gaat om promotie van de activiteiten van de partner. Alle JoHo mediakanalen (varierend van de websites met > 100.000 bezoekers per maand, tot aan de offline printproducten met > 50.000 oplage per periode) kunnen kosteloos worden ingezet.

Grotere efficiency voor alle betrokkenen

 1. Verzekeringsvragen die klanten of medewerkers aan jou als organisatie stellen kunnen in samenwerking met JoHo efficiënter worden beantwoord.
 2. Efficiëntere hulp en follow-up bij problemen van verzekerden in het buitenland. Waar nodig maakt JoHo de verzekerde wegwijs in contact met verzekeraars, en worden verzekerden bijgestaan in de rol van tussenpersoon.
Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

Kunnen je klanten via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

Kunnen je deelnemers via JoHo annuleringsverzekeringen afsluiten?

 • Ja dat kan.
 • Basisuitgangspunt is dat je je deelnemers de verzekering actief voorlegt.

Zijn er verzekeringen waarbij ook de bemiddelingskosten zijn meeverzekerd?

 • Bij annuleringsverzekeringen zijn niet alleen het ticket en verblijf verzekerd, maar ook de kosten die je voor de bemiddeling van je stage of vrijwilligerswerk hebt betaald (bij de reguliere annuleringsverzekeringen is dat niet geval) zijn via JoHo zijn exclusief af te sluiten door deelnemers aan partnerprogramma's en door JoHo donateurs en abonnees.
 • Annuleringsverzekeringen kunnen ook direct worden afgenomen door de partner zelf.

Zijn er speciale regelingen rondom studie-inloting, herexamen e.d.?

 • Speciaal voor klanten van Nederlandse bemiddelende organisaties heeft JoHo tegen een zeer geringe premietoeslag extra annuleringsvoorwaarden bedongen.
 • Inloting voor een studie is een geldige reden om te annuleren (vraag naar de extra voorwaarden).
 • Annulering is ook mogelijk wanneer je klant onvoldoende studiepunten heeft behaald of niet slaagt voor het middelbare schoolexamen.
Welke materialen en teksten kan je gebruiken om je eigen doelgroep te wijzen op nut en noodzaak van een passende verzekering of passend verzekeringsadvies?
Samenwerken met JoHo: Online Advertenties & Promotie

Samenwerken met JoHo: Online Advertenties & Promotie

Online adverteren en promotie maken: Intro

Online adverteren en promotie maken: Intro

Online bereik in Nederland

 • JoHo websites: ruim 150.000 bezoekers per maand
 • JoHo online gebruik donateurs & abonnees: ruim 50.000 per maand

Kernwebsites

 • de website in de online World of JoHo met exclusieve onderdelen voor JoHo donateurs.
 • de website waar kennis word gedeeld, blogs worden geschreven en profielen worden aangemaakt. Tevens de website vanwaar organisaties o.a. hun agenda, productadvertenties en vacatures kunnen laten doorplaatsen naar de andere JoHo websites.
 • een tweetal websites gericht op de expat en emigrant.

Promotie op JoHo websites

 • Er zijn mogelijkheden om banners en andere promotiematerialen te laten plaatsen de relevante webpagina's van de verschillende JoHo websites.

Promotie via online studiehulp en samenvattingen

 • JoHo zet jaarlijks ruim een paar duizend samenvattingen online van verplichte studieboeken en readers en enkele duizende studiehulpmiddelen zoals oefenmateriaal en keuzehulpschema’s
 • De samenvattingen worden intensief gebruikt, gemiddeld online gebruik is 2,5 uur per samenvatting per persoon
 • De samenvattingen zijn grotendeels gericht op de HBO en WO studenten
 • Organisaties kunnen via advertenties en online media campagnes gebruikmaken van de samenvattingen om hun boodschappen aan de doelgroep over te brengen

Vacature plaatsingen

 • Er zijn mogelijkheden om vacatures of oproepen te laten plaatsen op  o.a. de vacaturepagina's, landenpagina's, sectorpagina's en studiepagina's
 • Er zijn mogelijkheden om gebruik te maken van de vacaturetools voor het werven van personeel, stagiairs, vrijwilligers en deelnemers

Links ruilen

Media op website plaatsen

 

Samenwerken met JoHo: op welke wijze kan je adverteren bij JoHo?
Hoe kun je de extra exposure mogelijkheden van JoHo's online kanaal World Supporter benutten?

Hoe kun je de extra exposure mogelijkheden van JoHo's online kanaal World Supporter benutten?

 

 • JoHo's community platform WorldSupporter is er voor iedereen die kennis en ervaring wil delen en daarmee anderen wil inspireren
 • Het platform biedt diverse opties om, via eigen klanten/deelnemers/werknemers zelf, een eigen community op te bouwen en je organisatie in de picture te zetten
 • Na het aanmaken van een gratis account kan je achterban met blogs, foto's, video's, requests en andere middelen aandacht vragen voor je organisatie, vacatures, evenementen etc.
 • Deelnemers kunnen zelf gratis een WorldSupporter account aanmaken en starten met bloggen en promoten
 • Zijn er 10 profielen aangemaakt door mensen die namens jouw organisatie actief zijn geworden, dan ontvang je een WorldSupporter organisatieprofiel dat op diverse plekken op WorldSupporter naar voren wordt gebracht. Aan jouw profiel worden de individuele profielen gekoppeld, zodat er een subcommunity ontstaat.
 • Zijn er 15 profielen aangemaakt door mensen die namens jouw organisatie actief zijn geworden, dan wordt je WorldSupporter organisatieprofiel uitgelicht op relevante plekken op andere goedbezochte JoHo websites
 • Zijn er 20 profielen aangemaakt door mensen die namens jouw organisatie actief zijn geworden, dan kan je organisatie gebarterd gebruik maken van de voordelen van JoHo organisatie-serviceabonnement 4
Wat zijn extra aandachtspunten als je specifiek gericht op studenten en jongeren wilt adverteren bij JoHo?

Wat zijn extra aandachtspunten als je specifiek gericht op studenten en jongeren wilt adverteren bij JoHo?

 • advertenties kunnen jaarrond worden ingepland; daarbij zijn de maanden juli-augustus en december-januari uitstekende momenten voor het opstellen of vernieuwen van een advertentiedeal
 • rondom de start van het studiejaar (september) en/of tweede semester (februari) is het topdrukte; zowel in de JoHo support centers als online
 • de verwerkingstijd van hardcopy en/of online advertentiemateriaal na het sluiten van een mediadeal is relatief kort
 • informeer naar extra exposure mogelijkheden en aanvullende dealkortingen wanneer je kiest voor een jaarrond advertentiecampagne
 • eerdere student-adverteerders kozen vaak voor een combinatie-mediamix:
  • hardcopy zwart-wit (vaak A5) advertenties in alle JoHo summaries (al dan niet gericht op een specifieke doelgroep)
  • aangevuld met opvallende kleur-omslagen in geselecteerde hardcopy summaries gericht op bv. ouderejaars
  • aangevuld met online promotie bij de online gebruikers van JoHo pagina's gericht op studenten, afgestudeerden en werkzoekers; gekoppeld aan een eigen online organisatie profiel op de JoHo site (waarin producten of vacaatures kunnen worden uitgelicht)
  • aangevuld met extra promotionele acties richting studenten, bijvoorbeeld exposure op flyers, tijdens introductieweken of bij samenwerkende studieverenigingen
Kan JoHo mijn initiatief sponsoren of aandacht geven?

Kan JoHo mijn initiatief sponsoren of aandacht geven?

 • JoHo krijgt jaarlijks honderden sponsorverzoeken vanuit o.a. goede doelen, projecten, stichtingen, verenigingen, donateurs, reizigers.
 • JoHo's missie, om samen met donateurs bij te dragen aan talentontwikkeling en internationale samenwerking, leidt tot een aantal projecten waarvoor ook JoHo zelf continu sponsoring en extra financiering zoekt.
 • Speciaal voor iedereen die zoekt naar extra middelen, exposure of andersoortige ondersteuning heeft JoHo:
  • de laagdrempelige bartersamenwerking ontwikkeld, waar je overigens ook als particulier donateur gebruik van kunt maken
  • het online platform JoHo World Supporter ontwikkeld, waar je middels requests & blogs anderen kunt betrekken, extra aandacht rondom jouw initiatief kunt genereren of bijvoorbeeld vacatures en (sponsor)oproepjes kunt plaatsen
Kan JoHo aandacht besteden aan mijn website, boek of publicatie?

Kan JoHo aandacht besteden aan mijn website, boek of publicatie?

 • JoHo wordt zeer regelmatig benaderd door uitgeverijen of auteurs die een boek of publicatie onder de aandacht willen brengen van JoHo donateurs
 • Kennisdeling is een sterk element in JoHo's missie; indien relevant binnen de thema's emigreren, werken, reizen, helpen en/of leren werkt JoHo hier dan ook graag aan mee

Het platform JoHo World Supporter is een ideale locatie om

 • 1) middels blogs, requests en andere instrumenten eigen kennis te delen en daarbij
 • 2) aandacht te besteden aan eigen publicaties
 • 3) anderen te betrekken bij het thema waarop je expertise hebt

Initiatieven van JoHo donateurs worden daarnaast regelmatig uitgelicht in JoHo kanalen

Bijdragen

 • JoHo werkt regelmatig -op vrijwillige basis- met gastauteurs die redactioneel bijdragen en daarmee hun kennis op een specifiek thema kunnen delen met JoHo donateurs
 • Heb je veel ervaring met wonen, werken en leven in een specifiek land en wil je graag je kennis en ervaring delen met andere JoHo donateurs die plannen hebben zich te vestigen in dat land, of er wellicht al wonen? Heb je een boek geschreven of eigen website?
 • Dan kun je via JoHo exposure genereren
 • Interesse? Neem contact op
Kan je ook eenvoudig links uitwisselen met JoHo?

Kan je ook eenvoudig links uitwisselen met JoHo?

Meer dan linkruil

 • JoHo ontvangt veel linkverzoeken vanuit allerlei Nederlandse en internationale partijen.
 • Natuurlijk wordt het opnemen van een link naar JoHo altijd gewaardeerd, maar het snel uitwisselen van online links past over het algemeen niet bij de duurzame manier van samenwerken die JoHo nastreeft.
 • Denk je toch een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de groei van het aantal JoHo donateurs en gaat het niet om pure linkuitwisseling, dan kan je dit toelichten via het contactformulier.
 • Geef daarbij graag aan wat je (unieke) bereik per maand is en en maak duidelijk wat de toegevoegde waarde voor JoHo donateurs zal zijn.
Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Materiaal aanleveren bij JoHo?

Advertentie voor hardcopy gebruik

 • Tekst omzetten naar lettercontouren
 • Minimaal 150 (bij voorkeur 300) DPI en kleuren in CMYK
 • Aanleveren in PDF (PDF/X-1a:2001)

Ads & banners voor online gebruik

 • Skyscraper: 185 x 600 px
 • Leaderboard:  520 x 110 px
 • Geen bewegende banners
 • Aanleveren in .jpeg, .gif
 • Overige afmetingen en extensies op aanvraag

Logo voor hardcopy gebruik

 • Lever het logo aan als pdf of Adobe Indesign (.AI) (EPS)
 • Graag een zo hoog mogelijke resolutie

Logo voor digitaal gebruik

 • Verstuur het logo bij voorkeur als als jpeg, min. 300x400 
 • Gebruik een faciliteit als 'we transfer' om grote bestanden te versturen
Samenwerken met JoHo: Offline Advertenties & Promotie

Samenwerken met JoHo: Offline Advertenties & Promotie

Offline of hardcopy adverteren bij JoHo?

Offline of hardcopy adverteren bij JoHo?

  Offline adverteren en samenwerken

Flyers

Flyers & posters

 • Op de flyers van JoHo  is voor een beperkt aantal organisaties ruimte voor een eigen boodschap
 • In de JoHo support centers kunnen organisaties eigen flyers neerleggen, flyers laten uitdelen en posters ophangen 

Hard Copy Samenvattingen

 • JoHo geeft jaarlijks ruim 250.000 hard copy samenvattingen uit van verplichte studieboeken en readers die worden verspreid onder met name HBO en WO studenten
 • De samenvattingen worden intensief gebruikt. Gemiddeld gebruik is 15 uur per student per samenvatting
 • Mogelijkheden: organisaties kunnen via advertenties gebruikmaken van de samenvattingen om hun boodschappen aan de doelgroep over te brengen. Te specificeren op stad, opleiding en studiejaar voor een zeer gerichte campagne

 

Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Materiaal aanleveren bij JoHo?

Advertentie voor hardcopy gebruik

 • Tekst omzetten naar lettercontouren
 • Minimaal 150 (bij voorkeur 300) DPI en kleuren in CMYK
 • Aanleveren in PDF (PDF/X-1a:2001)

Ads & banners voor online gebruik

 • Skyscraper: 185 x 600 px
 • Leaderboard:  520 x 110 px
 • Geen bewegende banners
 • Aanleveren in .jpeg, .gif
 • Overige afmetingen en extensies op aanvraag

Logo voor hardcopy gebruik

 • Lever het logo aan als pdf of Adobe Indesign (.AI) (EPS)
 • Graag een zo hoog mogelijke resolutie

Logo voor digitaal gebruik

 • Verstuur het logo bij voorkeur als als jpeg, min. 300x400 
 • Gebruik een faciliteit als 'we transfer' om grote bestanden te versturen
Samenwerken met JoHo: Vacatures of productaanbod plaatsen

Samenwerken met JoHo: Vacatures of productaanbod plaatsen

Wanneer kan je betaald of zonder kosten vacatures en productpromoties plaatsen in de JoHo kanalen?

Wanneer kan je betaald of zonder kosten vacatures en productpromoties plaatsen in de JoHo kanalen?

Vacatures en productpromoties kan je plaatsen in de JoHo kanalen als je

 1. je internationale ziektekostenverzekering bij JoHo hebt ondergebracht (wanneer je zelf in het buitenland woont & werkt)
 2. en/of een samenwerking bent aangegaan op het verzekeringenvlak
 3. en/of een mediabudget bij JoHo hebt ondergebracht
 4. en/of particulier abonnee bent bij JoHo met een servicepakket -> promoot bijvoorbeeld adhoc of incidenteel een vacature van je favoriete goede doel, of plaats een vacature van je eigen initiatief in Nederland
Welk soort vacatures en productpromoties kunnen door JoHo geplaatst en gepromoot worden?

Welk soort vacatures en productpromoties kunnen door JoHo geplaatst en gepromoot worden?

Vacatures

 • voor betaald werk in Nederland of in het buitenland voor je eigen organisatie of een partnerorganisatie
 • voor stageplekken en werkervaringsplekken in Nederland of in het buitenland
 • voor vrijwilligerswerk in Nederland of in het buitenland
 • voor online werkzaamheden, opdrachten-op-afstand en vacatures voor 'working nomads'

Productpromoties

 • op het gebied van reizen en internationale samenwerking
 • op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling
 • op het gebied van kennisdeling
 • op het gebied van duurzaamheid en wereldburgerschap
Op welke wijze worden vacatures en productpromoties onder de aandacht gebracht?

Op welke wijze worden vacatures en productpromoties onder de aandacht gebracht?

De aangeleverde vacature, of productpromotie, wordt door de JoHo redactie verwerkt en in het JoHo format geplaatst; op basis daarvan

 1. komt er een vermelding bij het betreffende land of startpagina
 2. worden vacatures opgenomen in de carroussel met uitgelichte vacatures;
 3. worden trainingen , cursussen, excursie en tours opgenomen in de desbetreffende carroussel
 4. is er een opname in het eigen organisatieprofiel, dat op diverse manieren toegankelijk is

Bijkomend en afhankelijk van wederzijdse inspanningen

 1. wordt de promotie op diverse JoHo websites en subdomeinen doorgeplaatst;
 2. wordt een wisselende selectie door de JoHo redactie in externe bronnen doorgeplaatst (o.a. afhankelijk van inhoud en doelgroep);
 3. wordt een wisselende selectie door JoHo coaches in contact onder de aandacht gebracht (tijdens events, spreekuren etc.)
Ervaringen met het plaatsen van vacatures bij JoHo

Ervaringen met het plaatsen van vacatures bij JoHo

 

Testimonials

Jobnet

 • Het team in Johannesbug wordt uitgebreid met 70 kandidaten, volop wervingsbehoefte dus weer.
 • Super dat we via jullie de vacature extra aandacht kunnen geven!

River Camp

 • Ook nu willen we weer via JoHo vacatures plaatsen, dit hebben we in het verleden met succes ook gedaan voor het vinden van passende managers en medewerkers bij Track and Trail River Camp.

Floja

 • Het is overweldigend geweest, zoveel reacties op de vacature.
 • We hebben daaruit inmiddels een stel gevonden dat ons gaat waarnemen in Malawi! We zijn daar erg blij mee, mijn dank is groot naar jullie toe voor de fijne samenwerking!

Voorbeeldcases

 

Psychologenpraktijk in Vietnam

Activiteit

 • de praktijk bedient in en om de hoofdstad met name expatgezinnen en hun kinderen met counselling en gerichte therapie

Behoefte

 • regelmatig zoekt het team nieuwe psychologen en therapeuten; men werkt bewust met een gemixt team van Vietnamese en internationale psychologen
 • het vaste team groeit gestaag maar wordt ook periodiek aangevuld met tijdelijke krachten die +/- 1 jaar werkzaam blijven
 • de organisatie zoekt nieuwe wervingskanalen om jaarrond de vacatures kenbaar te maken

Samenwerking

 • de organisatie neemt bij JoHo een organisatie serviceabonnement 6 af
 • ieder kwartaal wordt een vacature uitgelicht in de carrière-omgeving van de diverse JoHo websites
 • na een eerste korte screening bij JoHo worden geïnteresseerden voorgelegd aan het team in Vietnam
 • een geplaatste kandidaat wordt, ter inspiratie van anderen en extra exposure, uitgenodigd een World Supporter blog bij te houden omtrent haar woon- en werkervaringen in Vietnam
 • na enkele succesvolle wervingsacties kiest de organisatie ervoor om de internationale ziektekostenverzekeringen van vaste en tijdelijke werknemers via JoHo Insurances te laten lopen; daarmee kan men nu tevens gebarterd gebruik maken van de services binnen het organisatie serviceabonnement

Duikcenter in Griekenland

Activiteit

 • duikcentrum met PADI cursussen, fun-duiken en duiktrainingen

Behoefte

 • het duikcentrum breidt gestaag uit en wil o.a. Nederlandse medewerkers toevoegen aan haar internationale duikcrew
 • de Nederlandse contactpersoon zoekt kanalen om de werving van nieuwe medewerkers structureel en periodiek onder de aandacht te brengen

Samenwerking

 • de Nederlandse manager schakelt JoHo in om de diverse vacatures, zowel duikgerelateerd als administratief/sales onder de aandacht te brengen
 • met een organisatie serviceabonnement 6 heeft de duikschool voldoende kracht om periodiek vacatures te promoten via JoHo's vacaturekanalen
 • twee keer per jaar benut het centrum de mogelijkheid binnen het organisatie-serviceabonnement om een ruimte te gebruiken bij JoHo: men organiseert selectiedagen om Nederlandse kandidaten te screenen
 • met een eigen organisatie profiel (CV) en korting op de duikcursussen voor JoHo donateurs komt men tevens onder de aandacht van reizende en vakantie vierende JoHo donateurs
 • het centrum koppelt aangenomen medewerkers aan de JoHo Verzekeringscheck, zodat men zeker weet dat iedereen van passend werk-in-het-buitenland advies wordt voorzien

Highschool in Thailand

Activiteit

 • grote Thaise Highschool die onderwijs verzorgt voor ongeveer 3.000 Thaise leerlingen

Behoefte

 • de Highschool runt een internationaal programma en wil daarvoor het docententeam versterken met diverse internationale en Nederlandse docenten
 • de Nederlandse contactpersoon heeft als taak gekregen de docentenwerving op een hoger plan te tillen
 • men zoekt internationale docenten met allerlei achtergronden; van Engels tot scheikunde en van ict tot wiskunde

Samenwerking

 • de Nederlander, zelf JoHo donateur en oud TEFL cursist (cursus lesgeven in het buitenland), schakelt JoHo in om de diverse vacatures onder de aandacht te brengen
 • voor de school (en de wervingsverantwoordelijke) is het belangrijkjaarlijks nieuwe  serieus gemotiveerde nieuwe docenten te vinden; men kiest niet voor algemene werving maar verwacht dergelijke docenten juist in de brede donateursgroep van JoHo te vinden
 • een gedegen voorbereiding (TEFL certificaat) en passende verzekering voor (betaald) werk in het buitenland is een voorwaarde om aangenomen te kunnen worden
 • op basis van organisatie serviceabonnement 5 schakelt JoHo haar vacaturekanalen in; hetgeen al snel geïnteresseerde docenten en afgestudeerden oplevert
 • tevens koppelt de school iedere geïnteresseerde aan de JoHo Verzekeringscheck, zodat men tevens zeker weet dat iedereen van passend advies wordt voorzien
 • sollicitanten volgen voor vertrek bij JoHo een combicursus TEFL (online & weekendprogramma)
Samenwerken met JoHo: Faciliteiten inzetten & Events

Samenwerken met JoHo: Faciliteiten inzetten & Events

Wanneer kan je gebruik maken van de mogelijkheid om faciliteiten van een JoHo support center te benutten?
Welke faciliteiten zijn aanwezig in het JoHo World Experience Center?

Welke faciliteiten zijn aanwezig in het JoHo World Experience Center?

Welke faciliteiten zijn aanwezig in het JoHo world experience center

 • Presentatieruimte tot 90 personen
 • Presentatieruimte tot 50 personen
 • Workshopruimte geschikt voor ongeveer 25/30 personen
 • Wereldse bar en ontvangstruimte
 • Stoelen, presentatiedesk, beamer, beamerscherm, speakers en flipover zijn aanwezig
 • Laptop: zelf meenemen

Overige services

 • JoHo Reiskringloop en Backpackeroutlet
 • JoHo Verzekeringen: verzekeringsadvies bij kort & Lang verblijf in het buitenland, vrijwillig of betaald werk verrichten, studie of stage, emigratie
Hoe kan ik de JoHo kanalen inzetten om het event aan te kondigen?

Hoe kan ik de JoHo kanalen inzetten om het event aan te kondigen?

JoHo Eventagenda

 • JoHo kondigt events van andere organisaties in de JoHo support centers aan in de JoHo agenda op JoHo.org

JoHo World Supporter

 • Maak je een event aan op op JoHo WorldSupporter dan word je event automatisch doorgeplaatst naar de agenda op JoHo.org
 • Op WorldSupporter word je event gedeeld met de andere Worldsupporters
 • Maak een event aan op WorldSupporter

 

WorldSupporter is the online community and marketplace where global and involved citizens and businesses can share & get inspired

 

  

Hoe kan je als organisatie door JoHo gesteund worden?

Hoe kan je als organisatie door JoHo gesteund worden?

Advertentie plaatsing

 • Organisaties en initiatieven kunnen via advertenties en online media campagnes gebruik maken van de diverse online JoHo kanalen, om daarmee studenten, reizigers, werkzoekers, expat, emigranten en wereldburgers te bereiken
 • Organisaties kunnen via advertenties en media campagnes gebruik maken van de online en/of hardcopy JoHo samenvattingen om hun boodschappen aan specifieke studentendoelgroepen over te brengen
 • Het plaatsen van een advertentie kan op verschillende manieren worden ingevuld; van een eenmalige online advertentie tot een duurzame jaarrond media campagne via meerdere kanalen
 • Lees meer over advertentieplaatsing  .

Vacature plaatsing

 • JoHo brengt via haar Vacatureservices vacatures van organisaties, ngo's, sociale ondernemingen en (particuliere) inititiefnemers onder de aandacht.
 • In vergelijking met reguliere carrière-platforms biedt JoHo voordelige mediapakketten om vacatures onder de aandacht te brengen van werkzoekers in Nederland of internationaal
 • De Vacatureservices zijn gericht op vaste banen, stages, werkervaringsplekken, vrijwilligersbanen of opdrachten-op-afstand
 • Lees meer over vacaturplaatsing .

Verzekeringsadvies

 • Als organisatie of initiatief kun je klanten of medewerkers aan JoHo voorleggen voor:
  • work & travel verzekeringen (studie, stage, reis, tijdelijk werk, vrijwilligerswerk)
  • expat, lang verblijf of emigratie: internationale ziektekostenverzekeringen en andere relevante verzekeringen (woonhuis, inboedel, ongevallen, AOW/pensioen etc.)
  • annuleringsverzekeringen, al dan niet met speciale regelingen rondom bijvoorbeeld studie-inloting of herexamens
 • Ook ondernemers of initiatiefnemers zelf kunnen beroep doen op JoHo voor het regelen van hun eigen internationale ziektekostenverzekering en aanverwante verzekeringen
 • JoHo heeft veel ervaring opgebouwd in het benaderen van leads van partnerorganisaties; dat gebeurt op nette wijze en uiteraard met verwijzing naar de samenwerking.
 • Verkoop van verzekeringen is daarbij voor JoHo geen doel op zich, maar staat in het teken van projecten op het gebied van talentontwikkeling en internationale samenwerking binnen de "World of JoHo".
 • Lees meer over verzekeringsadvies voor medewerkers of klanten .

Organisatie-serviceabonnement

 • JoHo biedt de mogelijkheid om via het afsluiten van serviceabonnementen voordelig gebruik te maken van de services en diensten van JoHo.
 • Daarmee biedt JoHo ruimte aan organisaties en initiatieven om hun producten en services onder de aandacht te brengen van de verschillende JoHo doelgroepen en JoHo donateurs
 • In de organisatie-serviceabonnementen zijn services ondergebracht die ook zelfstandig kunnen worden afgenomen, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot adverteren of het plaatsen van vacatures.
 • Lees meer over het serviceabonnement .

Ruimtegebruik & faciliteiten JoHo support centers

 • Organisaties die een voorlichtingsdag, presentatie, workshop, borrel of trainingsdag willen organiseren, kunnen gebruik maken van de JoHo support centers
 • Diverse JoHo support centers hebben een faciliterende rol en stellen één of meerdere ruimtes beschikbaar voor infodagen, meetings, workshops en trainingen
 • Ruimtes zijn geschikt voor gezelschappen tussen de 10 en 250 bezoekers
 • Lees meer over ruimtegebruik en faciliteiten.

Korting voor JoHo donateurs

 • Organisaties die een voor JoHo donateurs relevant product of relevante service bieden, kunnen JoHo donateurs korting of voordeel bieden op of bij dat product of die service
 • Organisaties die JoHo donateurs korting of voordeel bieden en deze communiceren in eigen mediakanalen, krijgen exposure in de JoHo kanalen
 • Lees meer over het bieden van een korting of voordeel aan JoHo donateurs .
Reviews en ervaringen: JoHo partners en organisaties

Reviews en ervaringen: JoHo partners en organisaties

Reviews en ervaringen met JoHo vanuit partners en organisaties

China Plus 

 • Tot nu toe hebben we hele positieve reacties gehad over de verzekering informatie/doorverwijzing die jullie verstrekken!
 • Heel erg bedankt voor alle moeite die jullie doen voor onze deelnemers.

Daktari Bush School South-Africa

 • Dear JoHo, I would just like to Thank You for all your support! Just know that we appreciate every effort!

ImmerQi

 • At my previous job we built a strong partnership with JoHo. I now work from the UK with a company in China.
 • I wanted to see if there was an opportunity to discuss a potential partnership for this product as well.
 • I remember JoHo being such a great partner of I-to-I, and it would be great if we could establish something similar now.

Europass 

 • Ook van onze kant willen we jullie natuurlijk zeer bedanken voor de prettige samenwerking. Wij vinden jullie een leuke en sympathieke partij.

Indigo

 • (...) Ik kan me ook wel vinden in de mooie omschrijving van de JoHo websites: "als zijnde een reis vol met omwegen, onverwachte dingen et cetera". Niet meteen recht op het doel af, maar eerder een ontdekkingsreis die inspireert. Mooi!

Reizenin 

 • We hebben samen een goed begin weten te maken; vanuit hier kunnen we het stapsgewijs gaan optimaliseren.
 • Ook zetten we het platform World Supporter op onze agenda; we willen het graag gaan gebruiken!

China Inside 

 • de China Day bij JoHo Den Haag is wat ons betreft goed verlopen, bezoekers aantal schat ik op ruim 300 mensen, dat is boven verwachting. Sfeer was erg goed, overall positieve reacties. Voor DE JoHo medewerkers alle complimenten, heel prettig met ze samen gewerkt."

Aventus

 • Complimenten voor het online team voor alle verzekeringsadviezen en assistentie aan de studenten van Aventus Hogeschool (Caroline- stagecoordinator Aventus

Beyond South America

 • "Het organisatie-abonnement is zeker goed bevallen. Zou je me iets meer over de verzekeringscheck kunnen vertellen? Is er naast het doorgeven van de namen dan nog iets wat ik kan doen

Talent Coach 

 • Nogmaals hartelijk dank voor jullie goede zorgen afgelopen donderdag! Het Talentcoach event bij JoHo in Den Haag was een groot succes, veel enthousiaste reacties gekregen op het programma en de locatie. Er hing een fijne sfeer. Super!

FloJa malawi 

 • heeft via onze vacatureplaatsing een nieuw stel voor hun project in Malawi gevonden: "het is overweldigend geweest, zoveel reacties op de vacature en we hebben inmiddels een stel gevonden die ons gaan waarnemen in Malawi! We zijn daar erg blij mee, dat zul je begrijpen.[...]Mijn dank is groot naar jullie toe voor de fijne samenwerking!"Hartelijke groet

Wereldstage

 • En als altijd, al jaren en jaren, dank voor de superfijne samenwerking
Met welk soort organisaties werkt JoHo samen, en waar kan de samenwerking uit bestaan?

Met welk soort organisaties werkt JoHo samen, en waar kan de samenwerking uit bestaan?

Stichtingen & Sociale ondernemingen

 • Stichtingen en sociale ondernemingen kunnen gebruikmaken van het bartersysteem (ruilen met gesloten beurzen), of van de JoHo service-abonnementen systeem voor initiatiefnemers en kleinschalige organisaties. Het systeem is grotendeels voortgekomen uit de behoefte van vele kleinere en grotere collega-goede doelen om gebruik te kunnen maken van de World of JoHo zonder daar al te hoge kosten voor te hoeven maken. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat JoHo de faciliteiten ook ter beschikking kan stellen voor kleinere organisaties met een klein budget. De kostenstructuur is zodanig opgebouwd dat prijzen soms onder en soms vlak boven de kostprijs liggen.

Ontwikkelingsprojecten

 • Ontwikkelingsprojecten kunnen gebruikmaken van het JoHo organisatie-abonnementen systeem, en/of van de diensten en services die via JoHo Worldsupporter ter beschikking worden gesteld.
 • Particulieren kunnen ook, namens ontwikkelingsprojecten, zelf een persoonlijk abonnement afsluiten en de diensten en services die bij de abonnementen horen ter beschikking stellen aan het ontwikkelingsproject.

Media

 • Met verschillende organisaties heeft JoHo een samenwerking opgezet waarbij er sprake is van een barter; een samenwerking met gesloten beurzen, waarbij kostenneutraal wordt gewerkt en er sprake is van 'advertentie om advertentie, natura om natura'.
 • Heb je eigen ideeën die passen binnen de context van de JoHo uitgangspunten, laat het dan weten.

Studentenorganisaties

 • Studentenorganisaties kunnen gebruikmaken van het JoHo abonnementen systeem voor organisaties of gebruikmaken van de studentenorganisatie-service. Zie samenwerken als studentenorganisatie

   

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel
JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: pagina topic
  Samenwerken met JoHo als organisatie of bedrijf 
JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)