JoHo services voor partners & projecten

Services voor organisaties, bedrijven, verenigingen, clubs, 

initiatiefnemers, projectopzetters & stichtingen

 

 

Samenwerking in The World of JoHo

 

Samenwerken met JoHo: Services

Samenwerken met JoHo: Services

 

Adverteren & PR Barters

 

Samenwerken met JoHo: Offline Advertenties & Promotie

Samenwerken met JoHo: Offline Advertenties & Promotie

Offline of hardcopy adverteren bij JoHo?

Offline of hardcopy adverteren bij JoHo?

  Offline adverteren en samenwerken

Flyers

Flyers & posters

 • Op de flyers van JoHo  is voor een beperkt aantal organisaties ruimte voor een eigen boodschap
 • In de JoHo support centers kunnen organisaties eigen flyers neerleggen, flyers laten uitdelen en posters ophangen 

Hard Copy Samenvattingen

 • JoHo geeft jaarlijks ruim 250.000 hard copy samenvattingen uit van verplichte studieboeken en readers die worden verspreid onder met name HBO en WO studenten
 • De samenvattingen worden intensief gebruikt. Gemiddeld gebruik is 15 uur per student per samenvatting
 • Mogelijkheden: organisaties kunnen via advertenties gebruikmaken van de samenvattingen om hun boodschappen aan de doelgroep over te brengen. Te specificeren op stad, opleiding en studiejaar voor een zeer gerichte campagne

 

Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Op welke manier lever je een online of hardcopy advertentie of logo van je organisatie aan bij JoHo?

Materiaal aanleveren bij JoHo?

Advertentie voor hardcopy gebruik

 • Tekst omzetten naar lettercontouren
 • Minimaal 150 (bij voorkeur 300) DPI en kleuren in CMYK
 • Aanleveren in PDF (PDF/X-1a:2001)

Ads & banners voor online gebruik

 • Skyscraper: 185 x 600 px
 • Leaderboard:  520 x 110 px
 • Geen bewegende banners
 • Aanleveren in .jpeg, .gif
 • Overige afmetingen en extensies op aanvraag

Logo voor hardcopy gebruik

 • Lever het logo aan als pdf of Adobe Indesign (.AI) (EPS)
 • Graag een zo hoog mogelijke resolutie

Logo voor digitaal gebruik

 • Verstuur het logo bij voorkeur als als jpeg, min. 300x400 
 • Gebruik een faciliteit als 'we transfer' om grote bestanden te versturen

  

 

World of JoHo

Samenwerken met JoHo: FAQ - Bundel

Samenwerken met JoHo: FAQ - Bundel

Hoe kan je als organisatie JoHo steunen of sponsoren?

Hoe kan je als organisatie JoHo steunen of sponsoren?

Samenwerken met gesloten beurzen

 • Met vele organisaties heeft JoHo een samenwerking opgezet waarbij er sprake is van een barter, een samenwerking via gesloten beurzen, waarbij beide partijen geen kosten maken of waarbij de wederzijdse kosten zo laag mogelijk worden gehouden
 • Uitgangspunt bij samenwerken met gesloten beurzen is dat er kostenneutraal wordt gewerkt en dat er sprake is van 'advertentie om advertentie, natura om natura'

Sponsoring

 • Organisaties kunnen zich middels sponsoring verbinden aan JoHo initiatieven als: World Supporter
 • Daarnaast zijn er mogelijkheden tot sponsoring van ontwikkelingsprojecten en specifieke events

Media, logo's en teksten

 • Wil je JoHo steunen en onder de aandacht van anderen brengen, dan kun je gebruik maken van diverse logo's, banners en teksten
 • Logo's, banners en teksten zijn beschikbaar voor verschillende JoHo services, producten en platforms
 • Wil je bij JoHo online adverteren online of via hardcopy dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor zoals
  • Online adverteren met bijvoorbeeld een mini-advertentie
  • Online en/of hardcopy adverteren middels bijvoorbeeld een mediapakket
  • Vacatures plaatsen via de online JoHo kanalen

Interesse

Kan jij met jouw organisatie JoHo donateurs werven, nieuwe JoHo verzekerden aandragen, of zie je een andere mogelijkheid om samen te werken? Start een samenwerking met JoHo op door het contactformulier in te vullen

Wat is het profiel van JoHo?

Wat is het profiel van JoHo?

Kernactiviteiten

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling en wordt internationale samenwerking gestimuleerd

JoHo Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleent men steun aan de doelstellingen van JoHo. JoHo steunt vervolgens de donateur, abonnee of verzekerde met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland

Kerncijfers

 • JoHo websitebezoek: >150.000 per maand
 • JoHo support centersbezoek: >150.000 per jaar
 • JoHo samenvattingen: >250.000 exemplaren per jaar
 • JoHo flyer verspreiding: >500.000 exemplaren per jaar
 • JoHo Donateurs: >50.000
 • JoHo support centers: 5 in NL en > 40 support organisaties in het buitenland

Kerndoelgroep

JoHo richt zich voornamelijk op de betrokken en/of ondernemende mens die geïnteresseerd is in talentontwikkeling en internationale samenwerking en...

 • die een jaar high school wil doen of tijdens de zomervakantie in het buitenland wil werken
 • die voordat hij/zij aan zijn/haar studie begint, op avontuur wil gaan
 • die in het buitenland stage wil lopen
 • die voordat hij/zij aan een baan vast zit, de wijde wereld in wil trekken
 • die in het buitenland zou willen werken of voor zijn/haar carrière een taalcursus op locatie wil volgen
 • die graag door zijn/haar Nederlandse werkgever tijdelijk naar het buitenland wil worden uitgezonden
 • die een onderneming wil opzetten in Nederland of buitenland en dit wil waarmaken
 • die tijdens de vakantie gaat backpacken of 'avontuurlijk' op vakantie gaat
 • die backpacken afwisselt met een paar weken naar Frankrijk, Italie, Cuba of de Antillen
 • die zijn/haar steentje wil bijdragen aan projecten in Nederland of het buitenland
 • die over emigreren nadenkt en dat in gang wil zetten

Kernprojecten en initiatieven

The world of JoHo footer met landenkaart

 JoHo projecten & JoHo WorldSupporter

Hoe kan je als organisatie door JoHo gesteund worden?

Hoe kan je als organisatie door JoHo gesteund worden?

Advertentie plaatsing

 • Organisaties en initiatieven kunnen via advertenties en online media campagnes gebruik maken van de diverse online JoHo kanalen, om daarmee studenten, reizigers, werkzoekers, expat, emigranten en wereldburgers te bereiken
 • Organisaties kunnen via advertenties en media campagnes gebruik maken van de online en/of hardcopy JoHo samenvattingen om hun boodschappen aan specifieke studentendoelgroepen over te brengen
 • Het plaatsen van een advertentie kan op verschillende manieren worden ingevuld; van een eenmalige online advertentie tot een duurzame jaarrond media campagne via meerdere kanalen
 • Lees meer over advertentieplaatsing  .

Vacature plaatsing

 • JoHo brengt via haar Vacatureservices vacatures van organisaties, ngo's, sociale ondernemingen en (particuliere) inititiefnemers onder de aandacht.
 • In vergelijking met reguliere carrière-platforms biedt JoHo voordelige mediapakketten om vacatures onder de aandacht te brengen van werkzoekers in Nederland of internationaal
 • De Vacatureservices zijn gericht op vaste banen, stages, werkervaringsplekken, vrijwilligersbanen of opdrachten-op-afstand
 • Lees meer over vacaturplaatsing .

Verzekeringsadvies

 • Als organisatie of initiatief kun je klanten of medewerkers aan JoHo voorleggen voor:
  • work & travel verzekeringen (studie, stage, reis, tijdelijk werk, vrijwilligerswerk)
  • expat, lang verblijf of emigratie: internationale ziektekostenverzekeringen en andere relevante verzekeringen (woonhuis, inboedel, ongevallen, AOW/pensioen etc.)
  • annuleringsverzekeringen, al dan niet met speciale regelingen rondom bijvoorbeeld studie-inloting of herexamens
 • Ook ondernemers of initiatiefnemers zelf kunnen beroep doen op JoHo voor het regelen van hun eigen internationale ziektekostenverzekering en aanverwante verzekeringen
 • JoHo heeft veel ervaring opgebouwd in het benaderen van leads van partnerorganisaties; dat gebeurt op nette wijze en uiteraard met verwijzing naar de samenwerking.
 • Verkoop van verzekeringen is daarbij voor JoHo geen doel op zich, maar staat in het teken van projecten op het gebied van talentontwikkeling en internationale samenwerking binnen de "World of JoHo".
 • Lees meer over verzekeringsadvies voor medewerkers of klanten .

Organisatie-serviceabonnement

 • JoHo biedt de mogelijkheid om via het afsluiten van serviceabonnementen voordelig gebruik te maken van de services en diensten van JoHo.
 • Daarmee biedt JoHo ruimte aan organisaties en initiatieven om hun producten en services onder de aandacht te brengen van de verschillende JoHo doelgroepen en JoHo donateurs
 • In de organisatie-serviceabonnementen zijn services ondergebracht die ook zelfstandig kunnen worden afgenomen, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot adverteren of het plaatsen van vacatures.
 • Lees meer over het serviceabonnement .

Ruimtegebruik & faciliteiten JoHo support centers

 • Organisaties die een voorlichtingsdag, presentatie, workshop, borrel of trainingsdag willen organiseren, kunnen gebruik maken van de JoHo support centers
 • Diverse JoHo support centers hebben een faciliterende rol en stellen één of meerdere ruimtes beschikbaar voor infodagen, meetings, workshops en trainingen
 • Ruimtes zijn geschikt voor gezelschappen tussen de 10 en 250 bezoekers
 • Lees meer over ruimtegebruik en faciliteiten.

Korting voor JoHo donateurs

 • Organisaties die een voor JoHo donateurs relevant product of relevante service bieden, kunnen JoHo donateurs korting of voordeel bieden op of bij dat product of die service
 • Organisaties die JoHo donateurs korting of voordeel bieden en deze communiceren in eigen mediakanalen, krijgen exposure in de JoHo kanalen
 • Lees meer over het bieden van een korting of voordeel aan JoHo donateurs .
Met welk soort organisaties werkt JoHo samen, en waar kan de samenwerking uit bestaan?

Met welk soort organisaties werkt JoHo samen, en waar kan de samenwerking uit bestaan?

   Bedrijven

   • Bedrijven en organsisaties  kunnen gebruik maken van de JoHo vacatureservice, JoHo's advertentiepakketten en het systeem van organisatiebarters met gesloten beurzen
   • Daarbjj wordt gestreefd naar duurzame exposure op langere termijn, maar sporadisch zijn ook ad-hoc campagnes mogelijk

   Organisaties

   • Organisaties en sociale ondernemingen kunnen gebruikmaken van het bartersysteem (ruilen met gesloten beurzen),. Het systeem is grotendeels voortgekomen uit de behoefte van vele kleinere en grotere collega-goede doelen om gebruik te kunnen maken van de World of JoHo zonder daar al te hoge kosten voor te hoeven maken. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat JoHo de faciliteiten ook ter beschikking kan stellen voor kleinere organisaties met een klein budget. De kostenstructuur is zodanig opgebouwd dat prijzen soms onder en soms vlak boven de kostprijs liggen.

   Projecten

   • Ontwikkelingsprojecten kunnen gebruikmaken van het JoHo bartersysteem, en/of van de diensten en services die via JoHo Worldsupporter ter beschikking worden gesteld.
   • Particulieren kunnen ook, namens ontwikkelingsprojecten, zelf een persoonlijk abonnement afsluiten en de diensten en services die bij de abonnementen horen ter beschikking stellen aan het ontwikkelingsproject.

   Media

   • Met verschillende organisaties heeft JoHo een samenwerking opgezet waarbij er sprake is van een barter; een samenwerking met gesloten beurzen, waarbij kostenneutraal wordt gewerkt en er sprake is van 'advertentie om advertentie, natura om natura'.
   • Heb je eigen ideeën die passen binnen de context van de JoHo uitgangspunten, laat het dan weten.

   Studentenorganisaties

   • Studentenorganisaties kunnen gebruikmaken van de studentenorganisatie-service. Zie samenwerken als studentenorganisatie
   Waar lees je meer over de World of JoHo, missie, doelstellingen, bereik?

   Waar lees je meer over de World of JoHo, missie, doelstellingen, bereik?

   Wat houdt duurzaam samenwerken met JoHo in?

   Wat houdt duurzaam samenwerken met JoHo in?

   JoHo gelooft in duurzame relaties:

   • De betere samenwerkingen zijn die samenwerkingen die zich wederzijds ontwikkelen, en waarbij de tijd wordt genomen om samen te groeien
   • Tegelijkertijd is het belangrijk te starten met elkaar waarde te bieden, en daarover op regelmatige basis contact te houden
   • Tijdens een samenwerking geef je elkaar vervolgens periodiek inzicht en openheid in wederzijdse prestaties, zonder dat dit altijd geformaliseerd hoeft te worden in uitgebreide rapporten of periodieke evaluatiesessies ("evalueren om het evalueren")
   • Je rekent elkaar niet direct of te snel af op geleverde diensten, maar geeft elkaar inzicht in achtergronden en stimuleert wederzijds om verder te groeien in de samenwerking
   • Gedurende de looptijd van de samenwerking kijk je gezamenlijk hoe je de deal kan aanscherpen, en hoe je beider belangen (nog) beter kunt bedienen
   • JoHo kanalen, producten en services staan open voor veel organisaties en JoHo faciliteert veel organisaties. Tegelijkertijd houdt JoHo oog voor de belangen van een kleiner aantal strategische en kernpartners, die JoHo niet in de wielen wil rijden met uitgebreide exposure voor een nieuwe samenwerkingsrelatie. Kom je, als relatief nieuwe samenwerkingspartner, dichter in de buurt van die kernbelangen, dan wordt veelal een alternatieve manier om samen te werken voorgesteld
   Hoe dien je een voorstel tot samenwerking bij JoHo in?

   Hoe dien je een voorstel tot samenwerking bij JoHo in?

    

   • Een voorstel tot samenwerking kun indienen via mail (cooperation@joho.org ) of via het contactformulier
   • Probeer liefst je verzoek tot samenwerking aan te laten sluiten bij de mogelijkheden die je op de samenwerken-met-JoHo pagina's hebt gelezen
   • Hoe beter inzicht je geeft in je eigen bereik, klantbereik, plaatsingsaantallen, besteedbaar budget of verwachte bijdragen aan JoHo's kernbelangen, hoe efficiënter een verzoek kan worden beoordeeld
   Wanneer hoor je over het algemeen iets als je een voorstel tot samenwerking bij JoHo hebt ingediend?

   Wanneer hoor je over het algemeen iets als je een voorstel tot samenwerking bij JoHo hebt ingediend?

   • JoHo verwelkomt iedere partij die aansluiting zoekt bij en samenwerking zoekt met JoHo
   • Tegelijkertijd is het aantal samenwerkingsverzoeken dat wekelijks bij JoHo binnenkomt groot en de capaciteit om direct op nieuwe verzoeken in te gaan beperkt
   • Afhankelijk van de aard van je samenwerkingsverzoek ontvang je een eerste reactie vrijwel direct, of pas na enkele weken of maanden
   • Hoe meer je samenwerkingsverzoek aansluit op de mogelijkheden die je op deze pagina's leest, hoe sneller over het algemeen de reactie. In drukke periodes wordt vaak prioriteit gegeven aan adverteerders, vacature-aanbieders, verzekeringscheck deelnemers en partijen die met grote bemiddelingsvolumes in of naar het buitenland actief zijn
   • Hoe beter inzicht je geeft in je eigen bereik, klantbereik, plaatsingsaantallen, besteedbaar budget of verwachte bijdragen aan JoHo's kernbelangen, hoe efficiënter een verzoek kan worden beoordeeld

   Wat kan je in afwachting van verdere reactie altijd zelf doen?

   1. Maak een account bij JoHo World Supporter aan & start met kennis delen, ervaringen uitwisselen en je organisatie(activiteiten) promoten
   2. Een organisatie serviceabonnement afsluiten en direct gebruik maken van je mogelijkheden
   Op welke manier kan je een samenwerking met JoHo barteren (samenwerken met gesloten beurzen)?

   Op welke manier kan je een samenwerking met JoHo barteren (samenwerken met gesloten beurzen)?

   Barteren van een service-abonnement voor organisaties en initiatiefnemers

   PR deal Barteren

   • Maak je als organisatie reclame voor JoHo verzekeringen dan biedt JoHo PR waarde retour
   • Daarbij wordt gekeken naar het wederzijdse bereik van de geboden PR acties
   • De PR mogelijkheden binnen een van de organisatie-serviceabonnementen staan daarbij centraal
   • Lees meer bij de service-abonnementen

   Barteren van het gebruik van ruimte(s) in een JoHo support center

   Waar vind je JoHo (promotie) materiaal, banners en logo's?
   Waar vind je tools, handvatten en teksten om effectief JoHo te promoten bij je eigen doelgroep?
   Waar vind je tools, handvatten & teksten om effectief JoHo verzekeringen te promoten bij je eigen doelgroep?
   Hoe informeert JoHo haar donateurs, abonnees of verzekerden over organisaties die JoHo steunen?

   Hoe informeert JoHo haar donateurs, abonnees of verzekerden over organisaties die JoHo steunen?

    

   JoHo donateurs & abonnees

   • JoHo is een platform en netwerkorganisatie, waarbij al ruim 50.000 donateurs en ruim 100 organisaties JoHo steunen
   • JoHo is echter geen directe bemiddelingsorganisatie; donateurs maken zelfstandige keuzes, zoeken hun eigen weg in de World of JoHo
   • In aanvulling daarop ondersteunt, inspireert, coacht en begeleidt JoHo haar donateurs met o.a. organisatie cv's, online keuzehulp, advieswijzers, coaching, thema-events: in al deze instrumenten is plaats voor organisaties die JoHo steunen
   • JoHo biedt organisaties daarbij diverse services & media (websites, vestigingen, beurzen) om extra op te vallen

   Bezoekers

   • JoHo donateurs zijn voor JoHo belangrijk. Maar natuurlijk bereikt JoHo buiten haar eigen donateurs-doelgroep ook een flinke "schil" aan online bezoekers, support JoHo centerbezoekers en eventbezoekers. Oriënteerders die openbare profielen, advertenties, vacatures, online openbaar beschikbare informatie en andere uitingen zien of raadplegen.

    

    

   Samenwerking starten & Vacature(s) plaatsen

    

    

   Samenwerken met JoHo: Contact opnemen

      

    

   JoHo: concept begrijpen

   JoHo Missie, Visie & Concept

   Missie & Visie

   • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
   • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

   Concept

   • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
   • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
   • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
   JoHo: footprint achterlaten
   Pagina bewaren in je bundels:

   (Service voor ingelogde JoHo donateurs)