Zorgverzekering & Vertrek naar het buitenland

 

Je Nederlandse zorgverzekering en je ziektekosten verzekeren bij vertrek naar het buitenland: van dekking tot geldigheid, van opzeggen tot opschorten, en van overstappen tot alternatief regelen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: De Nederlandse zorgverzekering en vertrekken naar het buitenland

Basiszorgverzekering & Vertrek naar het buitenland

 • Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?
 • Wanneer mag of moet je je zorgverzekering in Nederland opzeggen als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?
 • Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt?
 • Wat zijn de gevolgen als je je zorgverzekering NIET opzegt terwijl de dekking is komen te vervallen door je activiteiten in het buitenland?
 • Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering WEL wordt stopgezet, als je naar het buitenland vertrekt, en dat achteraf onterecht blijkt te zijn?
 • Welke landen zijn zogenoemde eerste-werkdag landen (verdragslanden), waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?
 • Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?
 • Wat kun je doen als je zorgverzekeraar niet wil meewerken aan het stopzetten van je Nederlandse zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?
 • Hoe en wanneer kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is opgezegd, of komen te vervallen?
 • Wat kun je doen om problemen te voorkomen met je Nederlandse zorgverzekering in het buitenland?

Basiszorgverzekering & Activiteiten in het buitenland

 • Moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen als je in het buitenland gaat stagelopen, en is die dan nog wel geldig?
 • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
 • Is je zorgverzekering in Nederland voldoende voor alle medische kosten tijdens een lange of wereldreis?
 • Kan je gebruik maken van Medicare voor je ziektekosten als je gaat backpacken, reizen, of werken in Australië?
 • Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland?

Basiszorgverzekering & Alternatieven

 • Hoe kan je je ziektekosten in het buitenland verzekeren?
 • Hoe kan je je ziektekosten verzekeren bij emigratie, langdurig verblijf in het buitenland of werkzaamheden als expat?
 • Hoe kan je je ziektekosten verzekeren per activiteit in het buitenland?

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

1 - je gaat betaald werken in het buitenland

 • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
 • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.
 • Als je tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €190 (bruto) per maand of €1.900 op jaarbasis (in loon of natura). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.

2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

 • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €190 per maand (of meer) of €1.900 op jaarbasis. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen, indien je langer dan drie maanden gaat werken.

3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

 • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

 • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
 • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

Wat kan jij doen?

  • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
  • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
  • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
  • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
  • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

  Meer lezen?

  Direct verzekeren?

  Wanneer mag of moet je je zorgverzekering in Nederland opzeggen als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?

  Wanneer mag of moet je je zorgverzekering in Nederland opzeggen als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?

  • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.
  • De geldigheid, het aanhouden en het laten stopzetten van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.
  • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties vaak informatie, die niet altijd met elkaar in overeenstemming is, waardoor het lastig is te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.
  • Je kunt een eerste check doen via de JoHo toolshop:  Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland
  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt?

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt?

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt, of dat je de zorgverzekering moet aanhouden vanwege de wet WLZ?

  Wat zijn de opties?

  1. Je bepaalt zelf aan de hand van een aantal vragen of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn, en te kunnen blijven
  2. Je laat via de Sociale Verzekeringbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie.

  1 - Je bepaalt zelf of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn en te kunnen blijven

  • In het geval je één van onderstaande vragen met 'Ja' kan beantwoorden, kan je in de meeste gevallen je zorgverzekering opzeggen:
   • 2.1. Ga je drie maanden of langer werk verrichten in een ander land dan Nederland, met een vergoeding in geld of natura?
   • 2.2. Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?
   • 2.3. Kan je worden beschouwd als niet-ingezetene van Nederland?

  1.1. Ga je 3 maanden of langer werk verrichten in een ander land dan Nederland, met een vergoeding in geld of natura?

  • Indien 3 maanden of langer werk wordt verricht in een ander land dan Nederland voor een buitenlandse werkgever, dan vervalt de verzekeringsplicht (bij werk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland zit het weer anders).
  • Overigens gaat deze regeling in de EU en in bepaalde landen buiten de EU in vanaf de eerste dag dat je 'betaald' werk doet. Dit noemen we 'eerste werkdaglanden'. Wanneer je in een eerste werkdagland gaat werken, vervalt officieel het recht op de basisverzekering vanaf de allereerste dag dat je aan het werk bent.
  • Je dient dit vaak zelf aan te geven bij je zorgverzekeraar.
  • Ook bij vrijwilligerswerk en stagewerkzaamheden kan de zorgverzekering komen te vervallen als je een vergoeding krijgt in natura (bijvoorbeeld kost en inwoning) of geld, van een waarde van meer dan €180,- per maand.
  • Bij (officiële) stagewerkzaamheden in landen buiten de EU en landen die niet behoren tot de 'eerste werkdaglanden' is de grens niet €180,- per maand, maar het Nederlandse minimumloon
   
  Waar staat de kernregel waarop de praktijkregels worden gebaseerd?
  • Zie de bepalingen van het Besluit Uitbreiding en Beperking Kring Verzekerden Volksverzekeringen 1999 (KB 746/98).
  • In paragraaf 3 artikel 12 van dat besluit staat vermeld, dat niet verzekerd is de ingezetene, die voor een periode van langer dan drie maanden aaneengesloten uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij hij dat doet in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever.
  • Toevoeging JoHo: dit geldt zelfs indien iemand in Nederland woont; dus een (huur)woning heeft en ingeschreven staat in Nederland. Ook dan hoeft men zich toch niet altijd te verzekeren, afhankelijk van de situatie. Of beter gezegd: dan mag men zich officieel niet verzekeren.
  • Toevoeging JoHo: Ook als je niet aaneengesloten 3 maanden betaald werk gaat verrichten, kan het wel zijn dat je op jaarbasis gemiddeld boven de €180,- per jaar verdient, waarmee de zorgverzekering alsnog achteraf ongeldig kan worden verklaard.

  1.2. Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?

  • 'Blijft men één jaar of langer aaneengesloten weg, dan is dat een indicatie voor het niet aannemen van ingezetenschap.' Ook dit is een belangrijk aspect.
  • Hier komt echter nog wel iets meer bij kijken, zo geldt dit bijvoorbeeld niet als je jonger bent dan 30 jaar en je enkel voor studiedoeleinden buiten Nederland verblijft of op wereldreis bent. Het is echter wel een belangrijke indicatie.
  • De laatse tijd lijkt de termijn van één jaar naar meerdere jaren op te schuiven, minimaal 2 jaar (en zelfs tot 4 jaar) als je alleen gaat reizen en de banden met Nederland niet duurzaam hebt verbroken (dwz bijvoorbeeld dat je verblijf tijdelijk is, dat je wilt terugkeren, dat je familie in Nederland verblijft, dat je werkt in Nederland, dat je nog een adres of een huis in NL hebt, je kort op één plek verblijft e.d.)

  1.3. Kan je worden beschouwd als niet-ingezetene van Nederland?

  2 - Je laat de Sociale Verzekeringbank (SVB) een onderzoek starten naar jouw situatie

  • Houd er rekening mee dat deze instantie veel informatie van je wil en dat het enkele weken (wellicht maanden) kan duren voordat je antwoord hebt.
  • Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Dit besluit zal in de meeste gevallen weken of maanden nadat je bent begonnen met werken genomen worden. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn. Reisverzekeringen zijn in het algemeen alleen geldig wanneer je een Nederlandse zorgverzekering hebt. Valt deze laatste weg, dan is je reisverzekering ook niet meer geldig en je kunt jezelf niet met terugwerkende kracht verzekeren.
  • Je kunt dit voorkomen door voor vertrek een passende verzekering af te sluiten die wel geldig is zonder Nederlandse zorgverzekering. Zie bijvoorbeeld hier .
  • Bij de bepaling speelt onder andere mee dat het aspect werk en inkomen zwaarder weegt dan een in- of uitschrijving, maar ook de vraag of je binnen of buiten de EU verblijft, of er sprake is van een Verdragsland, de duur van het verblijf en de werkzaamheden.
   
  Wat kun je doen als je zorgverzekeraar aangeeft dat je verplicht verzekerd blijft als je naar het buitenland vertrekt, terwijl jij het daar niet mee eens bent?

  Wat kun je doen als je zorgverzekeraar aangeeft dat je verplicht verzekerd blijft als je naar het buitenland vertrekt, terwijl jij het daar niet mee eens bent?

  Geeft jouw zorgverzekeraar aan dat je verplicht verzekerd blijft, terwijl jij van mening bent dat dit niet zo is?

  • Bij twijfel kun je een onderzoek naar jouw verzekeringsplicht laten instellen door de Sociale Verzekeringbank (SVB). Dit is de Wlz-toets, of Wlz-onderzoek. De SVB is de instantie die uiteindelijk bepaalt of je wel of niet verplicht verzekerd bent.

  • Bij de bepaling speelt onder andere mee dat het aspect werk en inkomen zwaarder weegt dan een in- of uitschrijving, maar ook de vraag of je binnen of buiten de EU verblijft, of er sprake is van een Verdragsland, de duur van het verblijf en de werkzaamheden.

  • De SVB doet in principe alleen uitspraak over feitelijke situaties, vaak pas nadat je naar het buitenland vertrokken bent. Het schetsen van verschillende scenario's (misschien ga ik werken, wat zou er gebeuren als ik zus of zo) levert meestal niet zo veel op!

  • Houd er rekening mee dat de SVB veel informatie van je wil en dat het lang kan duren voor je antwoord hebt. De SVB houdt een termijn aan van tenminste 8 weken, met een mogelijke verlenging tot 16 weken.

  • Wil je geen risico lopen verzeker je dan vantevoren ook je via je reisverzekering voor zorgkosten in het buitenland. Een beperkt aantal verzekeringen (zoals de Special ISIS  of de Globetrotter  komen hiervoor in aanmerking.

  Wanneer kun je een overbruggingsverzekering overwegen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Wanneer kun je een overbruggingsverzekering overwegen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

  Bij emigratie is er soms een tijdelijke verzekering nodig voor ziektekosten. In Nederland stopt te basiszorgverzekering vaak per datum uitschrijving, meestal de datum van daadwerkelijk vertrek. In het nieuwe woonland is alles meestal niet direct geregeld. Formaliteiten, administratieve vertraging en andere zaken zorgen er voor dat het soms enige tijd duurt voordat er zekerheid is omtrent dekking volgens het lokale publieke zorgsysteem. Dit kan enkele weken duren, enkele maanden, en soms is er wel een wachttijd van 1 of 2 jaar. In genoemde situaties kan een overbruggingsverzekering handig zijn.

  Een overbruggingsverzekering voldoet veelal aan de volgende kenmerken:

  1. Primaire dekking voor ziektekosten (geen aanvullende ziektekosten verzekering vanuit NL nodig)
  2. Geen minimale looptijd.
  3. De verzekering is opzegbaar, met restitutie van reeds betaalde premie.

  Hou er rekening mee dat een reguliere doorlopende of aflopende reisverzekering niet voldoet als overbruggingsverzekering:

  • de verzekeringsvoorwaarden kunnen niet-ingezetenen uitsluiten van dekking
  • standaard reisverzekeringen zijn vaak gebaseerd op een basis dekking van de zorgverzekering in Nederland (die je niet meer hebt)
  • als emigrant keer je in de overgangssituatie soms nog terug naar Nederland om resterende zaken te regelen; een tijdelijke reisverzekering dekt veelal geen claims gedurende verblijf in het land van (oorspronkelijke) herkomst

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

  Is de basiszorgverzekering geldig als je gaat werken in het buitenland?

  • Per instantie kan de informatie over de gevolgen van betaald of onbetaald werken in het buitenland aanzienlijk verschillen.
  • Toch is er wel een aantal algemene richtlijnen te geven over het aanhouden, beëindigen, of geldig zijn van je Nederlandse zorgverzekering. In het algemeen kun je zeggen dat
   • de dekking van je Nederlandse basiszorgverzekering vervalt als je langer dan drie maanden naar het buitenland gaat om betaald werk te gaan doen;
   • dat de dekking al vanaf je eerste werkdag vervalt
    • als je gaat werken in een EU land, Noorwegen, IJsland, of Zwitserland
    • als je gaat werken of in een 'eerste-werkdagland zoals Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Korea;
   • dat als de dekking is komen te vervallen, je de zorgverzekering ook kan laten beëindigen;
   • dat er wel andere, vaak voordeliger, verzekeringen zijn waarmee je de ziektekosten kunt verzekeren in het buitenland terwijl je betaald werk gaat doen 
  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?

  Hoe zit het met de dekking van je Nederlandse zorgverzekering?

  • Over het algemeen geldt dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering behouden blijft als je gaat reizen en je niet gaat werken in het buitenland.
  • Ook als je één of twee jaar reist, kun je je Nederlandse zorgverzekering in principe niet opzeggen en blijf je premie betalen. Uitschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) heeft hier geen invloed meer op (vroeger wel). De enige uitzondering hierop is als je de banden met Nederland verbreekt en niet de bedoeling hebt om terug te keren na je reis.
  • Na twee tot vier jaar kan de situatie veranderen, evenals wanneer je tussentijds toch gaat werken in het buitenland. Ga je tussentijds werken dan vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering en kan je deze laten beëindigen.
  • Lees mer bij: je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland? 

  Wat kan jij doen?

   • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen als je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers) werk gaat doen. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.
   • Goed opletten. Sommige zorgverzekeraars geven je weliswaar toestemming om je zorgverzekering op te zeggen, maar dat wil niet zeggen dat de controlerende instanties het daar (gedurende je reis of achteraf) ook mee eens zijn. Mocht de beslissing echter worden teruggedraaid, dan zijn er in de meeste gevallen ook weer mogelijkheden om achteraf je zorgtoeslag aan te vragen. Veel wereldreizigers zorgen dat ze een jaar voor vertrek een voordelige zorgverzekering afsluiten en hun zorgtoeslag aanvragen. Sommigen houden daarbij ook rekening met de datum van vertrek zodat hun jaarinkomen in het reisjaar laag genoeg blijft voor hoge toeslag.

   Waar moet je rekening mee houden?

   • dat je zorgverzekering laten stopzetten een flinke besparing kan zijn (tenzij je al een flinke zorgtoeslag hebt), als je meer dan een paar maanden in het buitenland aan het werk gaat gedurende je wereldreis.
   • dat een (reis)verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen een stuk voordeliger is dan je zorgverzekering.
   • dat een (reis)verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen per maand iets meer kost dan wanneer je een (reis)verzekering afsluit waarbij dat niet het geval is.
   • dat een (reis)verzekering waarbij ook de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen in ieder geval de risico's afdekt dat je gedurende je reis zonder verzekerde zorg komt te zitten.
   • dat je bij je afwegingen ook mee moet nemen dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht word stopgezet vanaf je eerste werkdag.
   • dat mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (Basisregistatie Personen), je je dan direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig (reis- of 'work en travel'-verzekeringen stoppen met dekking op moment van aankomst in Nederland).
   • dat je een afweging kan maken of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente) als je je zorgverzekering zou willen stopzetten of de premie zou willen terugvragen. Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van all  JoHo tools voor je beslissing omtrent je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland
   Moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen als je in het buitenland gaat stagelopen, en is die dan nog wel geldig?

   Moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen als je in het buitenland gaat stagelopen, en is die dan nog wel geldig?

   Wanneer blijft je zorgverzekering in Nederland gewoon geldig als je in het buitenland gaat stagelopen of studeren?

   • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
   • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.
   • De geldigheid, het aanhouden en het opzeggen van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.
   • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties informatie die niet altijd met elkaar in overeenstemming is. Het is daardoor lastig te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.

   Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering geldig blijft en de dekking niet komt vervallen?

   1. Je bepaalt zelf aan de hand van de beschikbare informatie of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn en of je zorgverzekering je medische kosten blijft dekken
   2. Je laat via de Sociale Verzekeringbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie. Houd er rekening mee dat in het geval je de SVB een onderzoek laat uitvoeren, ze veel informatie van je wilen, en dat het enkele weken (soms maanden) kan duren voordat je antwoord hebt. Vaak kunnen ze ook pas antwoord geven als je al in het buitenland zit en aan de slag bent gegaan.

   Hoe bepaal je zelf of je zorgverzekering geldig blijft als je gaat stagelopen in het buitenland?

   • Veel stagiairs die in het buitenland gaan stagelopen, krijgen een vergoeding voor hun stagewerkzaamheden via een stagevergoeding, of bijvoorbeeld via eten, drinken en huisvesting. Het gevolg van deze vergoeding kan zijn dat je Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is. De verzekering kan dan geen dekking meer bieden, je kan dan geen gebruik meer maken van je Nederlandse basiszorgverzekering als je ziek wordt of een ongeluk krijgt.

   • Er is sprake van een vergoeding als je langer dan drie maanden stage gaat lopen en een vergoeding krijgt (salaris, onkosten, eten, inwoning) met een waarde van gemiddeld €180 per maand.

   • Krijg je geen vergoeding dan blijft je Nederlandse zorgverzekering gewoon geldig. Bij de keuze van je reis- en stageverzekering kan je vervolgens een medische dekking kiezen die daar rekening mee houdt.

   In welke landen is je zorgverzekering niet meer geldig, en vervalt de dekking als je gaat stagelopen?

   • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland), dan komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt dan van je verwacht dat je je lokaal verzekert of zelf een reisverzekering afsluit die ook de ziektekosten dekt zonder de Nederlandse zorgverzekering.
   • Verdragslanden waar de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste werkdag komt te vervallen zijn o.a Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea (deze landen worden ook wel 'eerste-werkdag landen' genoemd).

   • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering alleen als je een vergoeding (salaris en/of kost en inwoning) krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

   Wat zijn de gevolgen als je niet meldt aan je zorgverzekeraar dat je naar het buitenland vertrekt?

   • Er is in principe geen plicht om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen als je naar het buitenland vertrekt. In het algemeen staat in de voorwaarden van je zorgverzekeraar dat je wel de plicht hebt om melding te maken van veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld je vertrek naar het buitenland. Je zorgverzekeraar kan vervolgens bekijken of je nog de plicht hebt om je zorgverzekering aan te houden, of dat de dekking van je zorgverzekering is komen te vervallen. Daarna kan je zorgverzekering worden beeindigd, of tijdelijk worden opgeschort.

   • Veel stagiairs kiezen bewust of onbewust voor een praktische oplossing, waarbij ze hun zorgverzekering laten doorlopen. Ze nemen daarbij een specifieke reis- en stageverzekering, die ze in het algemeen toch al nodig hebben. Bij deze verzekering wordt een dekking gekozen die ook de medische kosten dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering, of een dekking die tijdens de reis en stage mag worden aangepast. Zo ontstaan er geen problemen, als de dekking van de Nederlandse zorgverzekering zou komen te vervallen. Alleen als daar aanleiding toe is, wordt er achteraf met de zorgverzekeraar gekeken naar de verzekerde situatie rond de stage.

   Welke stappen en verzekeringen adviseert JoHo?

   In situaties die vrij helder lijken

   In situaties die minder eenvoudig lijken

   • In die gevallen dat het minder eenvoudig is om te bepalen of de dekking geldig blijft, kan je ervoor kiezen om via de Sociale Verzekeringbank (SVB) een WLZ toets te laten uitvoeren, en/of een reis-en stageverzekering uit te kiezen die ook medische zorg dekt als er geen dekking meer is via je Nederlandse zorgverzekering.
   • Ook dan je gebruik maken van de JoHo keuzehulp en de advieswijzer: stage in het buitenland verzekeren om de passende reis-en stageverzekering uit te kiezen.
   Kan je gebruik maken van Medicare voor je ziektekosten als je gaat backpacken, reizen, of werken in Australië?

   Kan je gebruik maken van Medicare voor je ziektekosten als je gaat backpacken, reizen, of werken in Australië?


   Wat is Medicare in Australië?

   • De basiszorgverzekering in Australië heet Medicare. Medicare biedt gratis zorg in openbare ziekenhuizen voor elke inwoner van Australië. Van Medicare kan gebruik worden gemaakt door een Medicare kaart aan te vragen
   • Omdat de Medicare niet alle kosten dekt, hebben de meeste Australiërs ook een particuliere zorgverzekering, die als aanvulling dient op de Medicare
   • Medicare werkt iets anders dan de Nederlandse zorgverzekering, je krijgt gratis behandeling en verblijf in een publiek ziekenhuis, een deel van je kosten voor medicijnen en een deel van je kosten voor de huisarts vergoed. Kosten voor bijvoorbeeld ambulancevervoer of tandarts vallen niet onder Medicare

   Kan je gebruik maken van Medicare als je naar Australië op reis gaat?

   • Nederlanders kunnen met een geldige Europese zorgpas (EHIC) toegang krijgen tot Medicare, door ter plaatse een Medicare pas aan te vragen
   • Let wel op, niet iedere arts is aangesloten op het Medicare betaalsysteem, dus kan het zijn dat je zelf je kosten moet voorschieten
   • Medicare vervangt niet je Nederlandse zorg- of reisverzekering, maar kan wel handig zijn als je langer door Australië reist en niet gaat werken

   Kan je gebruik maken van Medicare als je gaat werken en reizen in Australië?

   • Tijdens een Working Holiday in Australië komt normaal gesproken de dekking van je zorgverzekering in Nederland te vervallen, als je gedurende een periode van 3 maanden of langer loon, of een vergoeding in andere vorm, krijgt.
   • Het is dan officieel niet mogelijk om een Medicare pas in Australië aan te vragen als je Nederlandse zorgverzekering geen dekking meer biedt.
   • In de praktijk kan het voorkomen dat op het moment van aanvragen van de Medicare pas je Nederlandse zorgverzekering nog dekking biedt. Nadat je echter aan het werk gaat, vervalt deze dekking, en kan je in de problemen komen in het geval van ongelukken of dure medische zorg
   • Als je gaat werken en reizen in Australië heb je dus een alternatieve verzekering nodig om je medische kosten in Australië voldoende te dekken.

   Kan je gebruik maken van Medicare als je je vestigt als 'permanent resident'?

   • Als je je in Australië als 'permanent resident' vestigt, zijn er mogelijkheden voor toegang tot Medicare. Je zult daarnaast dan vaak een lokale, particuliere zorgverzekering moeten afsluiten om goed verzekerd te zijn tegen hoge zorgkosten.

   Wat kan je doen als je langer dan een jaar op reis gaat en je zorgverzekeraar wil je zorgverzekering niet opzeggen of opschorten?

   Wat kan je doen als je langer dan een jaar op reis gaat en je zorgverzekeraar wil je zorgverzekering niet opzeggen of opschorten?

   • Als je langer dan een jaar op reis gaat, zal je in de tussentijd waarschijnlijk wel betaalde werkzaamheden moeten uitvoeren om niet onder de verzekeringsplicht van de basiszorgverzekering te vallen
   • Als je er met de verzekeraar niet uitkomt, doe dan de Wlz-toets van de SVB. Dit duurt vaak lang (een maand of twee) en de SVB begint vaak pas aan een onderzoek vlak voor je vertrekt of als je al weg bent. Toch kan het van belang zijn om dan alsnog de Wlz-toets te doen.
   • Het is wel verstandig om al vanaf het moment dat je weg gaat een verzekering af te sluiten die ook dekking kan bieden als de zorgverzekering in Nederland wordt stopgezet (bijvoorbeeld de Special ISIS verzekering )
   • Als de SVB besluit dat je verplicht verzekerd blijft in Nederland, dan is dat helaas een min of meer bindende beslissing. Dat wil zeggen: je riskeert een boete als je dan alsnog je verzekering opzegt.
   • Je zou kunnen overwegen over te stappen naar een zorgverzekeraar die soepeler met het stopzetten omgaat. Dit kan alleen aan het einde van het jaar. Je zorgverzekering stopzetten bij je huidige verzekeraar kan t/m 31 december en overstappen naar een nieuwe verzekeraar tot 1 februari.
   • Als het je echt niet lukt om de verzekering stop te zetten, vraag dan zorgtoeslag aan. Hier heb je waarschijnlijk recht op als je niet al te veel geld gaat verdienen met je (bij)baantje in het buitenland.
   Je zit in het buitenland en je zorgverzekering is ten onrechte stopgezet: Wat zijn de gevolgen en wat zijn de boetes?

   Je zit in het buitenland en je zorgverzekering is ten onrechte stopgezet: Wat zijn de gevolgen en wat zijn de boetes?

   Brief en bericht ontvangen van het CAK dat je een zorgverzekering moet afsluiten?

   • Helaas komt het regelmatig voor dat mensen tijdens hun verblijf in het buitenland een bericht ontvangen van het CAK (vroeger Zorginstituut Nederland, dat daarvoor CvZ heette) waarin hen wordt medegedeeld dat zij wél een basisverzekering moeten afsluiten en anders een boete riskeren. Het CAK controleert namelijk wie er in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven en schrijft aan ieder die wel staat ingeschreven maar géén basisverzekering heeft zo'n brief. Het is dus mogelijk dat je een brief ontvangt, terwijl je terecht je Nederlandse basisverzekering gestopt is.

   • De bewijslast ligt bij jou zelf. Jij zult moeten aantonen dat je niet meer verplicht bent om de Nederlandse basisverzekering te hebben. Zie verder de FAQ met betrekking tot het CAK of de SVB.

   Boete omdat je je basiszorgverzekering niet terecht hebt opgezegd na je vertrek naar het buitenland?

   • Wanneer je basiszorgverzekering niet terecht gestopt is, kan er een boete uitgedeeld worden. De hoogte van de boete wordt bepaald door de maandpremie van de zorgzekering die je hebt opgezegd maal het aantal maanden dat je in het buitenland bent geweest + 30% van het totaalbedrag daar nog eens bovenop. Dus maandpremie x aantal maanden + 30%.

   Uitschrijven uit Nederland bij de de Gemeente (BRP)?

   Wat zijn de risico's als je onterecht je zorgverzekering door laat lopen als je naar het buitenland gaat?

   • Er word door sommigen nog wel eens gedacht "ik ga werken, maar wil eigenlijk mijn zorgverzekering liever aanhouden. Als ik een claim indien, hoeft de verzekeraar er toch nooit achter te komen dat ik aan het werk was? "
   • Dat brengt wel flinke risico's met zich mee als je geen alternatieve zorgverzekering (of reisverzekering die zorg dekt zonder dat je Nederlandse zorgverzekering) hebt afgesloten. Zorgverzekeraars gaan doorvragen als je een claim indient waarbij het om aanzienlijke bedragen gaat, en juist bij hoge kosten wil je natuurlijk dat je wel vergoeding krijgen. De risico's kunnen hier variëren van een paar duizend euro voor een simpele ingreep tot meer dan 100.000 euro bij echte ongelukken of ingrijpende medische handelingen.
   Wat kan je doen als je zorgverzekering is stopgezet, en je een brief hebt ontvangen van het CAK (of Zorginstituut Nederland) waarin ze dreigen met een boete?
   Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

   Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

   • Het is helaas nog steeds zo dat verzekeraars de wet- en regelgeving soms op hun eigen manier interpreteren, dit wordt mede veroorzaakt door vele wisselingen in het beleid die niet altijd even efficiënt en tijdig (kunnen) worden gecommuniceerd.
   • Sommige verzekeraars zetten de verzekering stop als je aangeeft per wanneer je gaat werken. Andere verzekeraars hanteren een systeem waarbij de dekking wel vervalt vanaf de eerste werkdag, maar waarbij je wel verplicht blijft de premie te blijven betalen. Achteraf zul je moeten bewijzen dat je inderdaad aan het werk was, en dan zul je de betaalde premie terugkrijgen.
   • Bewaar dus ook tijdens het reizen al je papieren zorgvuldig (stageovereenkomst/arbeidsovereenkomst/loonstrookje/alle bewijzen van betaling of vergoeding).
   • Om te voorkomen dat je tegen problemen aanloopt als je een medische claim wilt indienen, is het verstandig een flexibele reisverzekering af te sluiten die ook dekking biedt als de Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is, zie bijvoorbeeld de Special ISIS.
   Wat stuur ik naar mijn zorgverzekeraar als ik mijn verzekering wil laten stopzetten of opschorten omdat ik werkzaamheden ga doen in het buitenland?
   Waarom krijg je een brief van de belastingdienst dat je je zorgtoeslag moet terugbetalen en wat moet je vervolgens doen?

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

        

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: crossroads uit selectie
   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

   Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen