Hoe werkt de gezondheidszorg in Mexico, en welke reisverzekering, zorgverzekering of expatverzekering heb je nodig?

Hoe werkt het gezondheidszorgsysteem in Mexico?

Welke verzekeringen heb je in Mexico nodig als je gaat stage lopen, studeren, vrijwilligerswerk doen, werken of wonen?

straat in Izamal, yellow city in Mexico

Hoe werkt het ziektekosten- en gezondheidszorgsysteem in Mexico?

Kwaliteit van de gezondheidszorg in Mexico

 • De Mexicaanse overheid kent, per hoofd van de bevolking, een van de laagste uitgaven aan gezondheidszorg van alle bij de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) aangesloten landen.
 • De gezondheidszorg in Mexico is vaak relatief (veel) voordeliger dan wat we gewend zijn in Europa of de Verenigde Staten.
 • Spoedzorg daarentegen kan soms juist verrassend prijzig zijn, zeker voor expats zonder lokale of internationale ziektekostenverzekering.
 • Een stevig deel van de Mexicaanse artsen en specialisten krijgt z'n opleiding in de Verenigde Staten of Europa, een extra voordeel is dat men dan natuurlijk redelijk tot goed Engels spreekt.
 • Ben je op zoek naar Engels sprekend medisch personeel, dan vind je die -uiteraard- in de grotere steden en in regio's waar traditioneel veel expats verblijven; denk aan Lake Chapala, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende en Mérida. De ziekenhuizen en klinieken die het best staan aangeschreven vind je in Mexico's grootste steden. Naast Mexico City kan je hierbij denken aan Ecatepec, Monterrey en Guadalajara.
 • In een aantal populaire toeristische regio's van Mexico (denk aan bv. Yucatan, Acapulco, Cabo San Lucas, Baja California en uiteraard alle grotere Mexicaanse steden) liggen de kosten van zorg aan buitenlanders aanmerkelijk hoger dan in de minder bezochte regio's.
 • Hou er rekening mee dat je voor veel zorg in Mexico vooruitbetaalt.
  • Veel ziekenhuizen en klinieken in Mexico declareren hun geboden zorg niet rechtstreeks bij (internationale) verzekeraars.
  • Je betaalt dus vaak eerst vooruit, in 'cash' (/pin/creditcard), om het dan vervolgens zelf te declareren. Check bij voorkeur vooraf bij je internationale verzekeraar hoe facturen opgesteld moeten zijn en of er andere condities gelden, zodat je zeker weet dat de Mexicaanse factuur die je indient ook geaccepteerd wordt.
  • 'Vooruit betalen' betekent hier in ieder geval 'vóórdat je het ziekenhuis verlaat'. Maar soms moet je zelfs ook een 'aanbetaling doen', voordat überhaupt zorg wordt geboden.
  • In sommige gevallen wordt een 'document met betalingsgarantie' vanuit je internationale verzekeraar ook geaccepteerd. Realiseer je wel dat dat veel papier-regelwerk kan betekenen, op een moment dat je je niet 'op je best' voelt.

Openbare gezondheidszorg in Mexico

 • Het openbare gezondheidszorgstelsel heet IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social wat staat voor 'Mexican Social Security Institute'.
 • Als expat kun je in aanmerking komen voor IMSS, als je er woont en (officieel) werkt. De werknemersbijdrage, die door je werkgever direct met je salaris wordt verrekend, is zo'n US$500 per jaar (ter indicatie; bedrag is uiteraard aan schommelingen onderhevig).
 • Je moet wel minstens 4 weken (financieel) hebben bijgedragen aan IMSS, voordat je er ook gebruik van mag maken. Na deze eerste 4 weken ben je gedekt voor ziekenhuiskosten, eerste hulp, operaties en medicatie. Word je dusdanig ziek dat je niet meer kunt werken, dan betaalt IMSS zorgkosten naar rato van een percentage van je salaris, tot maximaal 52 weken.
 • Veel expats met een tijdelijk of permanent verblijfsvisum maken gebruik van IMSS. Niet-ingezetenen, gepensioneerde expats, freelancers of langere termijn reizigers komen er in de regel niet voor in aanmerking.
 • Hou er wel rekening mee dat, onder IMSS, sommige patiënten een hogere prioriteit krijgen dan jij als expat. Dat hangt erg af van welk pakket is afgesloten.
 • Het komt regelmatig voor dat bepaalde bestaande medische omstandigheden uitgesloten zijn van dekking onder IMSS.
 • Het aanmeldproces voor IMSS kan uitdagend zijn. Er zijn in veel regio's regionale of lokale IMSS kantoren, waar je formulieren (Spaanstalig) en formele documenten kunt inleveren. Neem een tolk/vertaler mee als je niet goed tot uitstekend Spaans spreekt.
 • De IMSS dekking is vrij basic; het is zeker aan te raden om je als expat (plus evt. partner en kinderen) bij te verzekeren via een internationale ziektekostenverzekering. Woon je in Mexico wat meer buiten de grote of middelgrote steden, hou er dan rekening mee dat de geboden zorg en faciliteiten in openbare ziekenhuizen écht op 'basisniveau' is.
 • Check altijd de up-to-date stand van zaken, maar IMSS geeft in het algemeen geen dekking voor oogzorg, tandzorg, vrijwillig gekozen zorg (zoals plastische chirurgie), vruchtbaarheidsbehandelingen of zorg rondom schade die je jezelf hebt toegebracht.
 • Kom je niet voor IMSS in aanmerking, door gebrek aan financiële middelen of vanwege bestaande aandoeningen (als kanker, diabetes, hart- en vaatziekten of verslavingen), dan is er het Seguro Popular programma. Hier vallen in Mexico o.a. alle werklozen en dak- en thuislozen onder. Je komt tegenwoordig ook wel de termen IMSS-Opportunidades en/of Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI tegen.
 • Voor buitenlanders die voor langere tijd wonen en werken in Mexico is de openbare gezondheidszorg dus lang niet altijd toegankelijk. Hou er rekening mee dat het erg druk kan zijn in Mexico's openbare ziekenhuizen. Op veel plekken is geen Engels-sprekende arts of verpleegster beschikbaar. En de wachttijden kunnen, voor niet-spoed zaken, soms erg hoog oplopen.

Private gezondheidszorg in Mexico

 • Veruit de meeste Mexicanen maken gebruik van een van de openbare gezondheidszorgprogramma's. Slechts zo'n 5-10% van de Mexicanen kiest voor private gezondheidszorg; "gebrek aan financiële middelen" is de hoofdreden hiervan.
 • Veel expats in Mexico kiezen juist wél voor private gezondheidszorg. Faciliteiten in private ziekenhuizen en klinieken zijn over het algemeen beter en de kans dat je een Engels-sprekende medewerker tegenkomt is veel groter.
 • In Mexico vind je de betere omstandigheden in privé-klinieken in grotere steden als Mexico City, Iztapalapa, Guadalajara en in diverse middelgrote steden verspreid over het land.
 • De kwaliteit van de geboden zorg in met name privé-klinieken is, over het algemeen, goed tot zeer goed (natuurlijk zijn er regionale verschillen). Veel expats rapporteren terug 'tevreden' te zijn over geboden zorg.
 • De kosten van de private gezondheidszorg in Mexico liggen lager dan kosten in bijvoorbeeld de USA, maar uiteraard aanzienlijk hoger dan de kosten van vergelijkbare ingrepen onder de openbare gezondheidszorg. Het is bekend dat sommige Mexicanen die in de USA wonen/verblijven, voor sommige behandelingen liever terugreizen naar Mexico om daar gebruik te maken van de private zorg. Gemak, betaalbaarheid en efficiëntie zijn de hoofdredenen voor deze 'medical returns'.

Huisarts/specialist in Mexico

 • Als je deelneemt aan het IMSS stelsel, dan word je gekoppeld aan een lokale kliniek en een huisarts de zogenaamde GP/médico general.
 • Deze GP is je eerste aanspreekpunt, doet reguliere check-ups (als je daar om vraagt) en schrijft recepten uit.
 • Hou er wel rekening mee dat, afhankelijk van drukte, het soms een tot enkele dagen duurt voordat je bij je GP terecht kunt. Bij een aantal GP's werkt het afsprakensysteem volgens het "wie het eerst komt, is het eerst aan de beurt" principe. Daarom zie je bij de Mexicaanse huisarts vaak al 's ochtends heel vroeg een wachtrij ontstaan voor het inplannen van een afspraak, die dan of dezelfde dag of in de dagen erna daadwerkelijk plaatsvindt.
 • Ben je verzekerd via het particuliere zorgstelsel, of via een internationale ziektekostenverzekering, dan heb je vaak meer keuzevrijheid in arts of behandelaar.
 • Check altijd vooraf met je expatverzekering (noodhulp daargelaten) met welke private ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt, zodat je zeker weet dat de door een specialist/ziekenhuis verleende zorg ook vergoed wordt.

Tandarts in Mexico

 • Over het algemeen zijn er in de grotere en middelgrote steden in Mexico goede tandartsen ('dentistas') aanwezig, die internationale standaarden volgen, en voor een zeer redelijke prijs. 
 • Doe, in afstemming met je internationale tandartsverzekering, goed onderzoek naar welke praktijk je kiest: sommige tandartsen zijn meer gespecialiseerd in orthodontische of preventieve zorg voor kinderen en volwassenen, terwijl andere zich juist richten op speciale tandzorg voor oudere patiënten. Als je niet zeker bent van een bepaalde procedure, vraag dan om een second opinion of een prijsindicatie bij een andere aanbieder.
 • Omdat Mexico veel "medisch toerisme" kent, zeker rondom de tandzorg, vind je op veel plekken tandartsen die goed Engels spreken.
 • Vergeleken met de USA zijn behandelingen bij een tandarts in Mexico tot zo'n 80% voordeliger. De kwaliteit wisselt wel sterk, dus probeer vooraf goed onderzoek te doen.

Verloskunde & kraamzorg in Mexico

 • Kinderen zijn over het algemeen heel welkom in Mexico; een zwangerschap is 'een feest'.
 • Volgens de tradities werd vaak pas na het eerste trimester zorg rondom de zwangerschap opgezocht; dat kom je nog steeds wel tegen in Mexico.
 • Sowieso spelen culturele tradities sterk mee tijdens de periode van zwanger zijn; o.a. het 'in balans houden' van de lichaamstemperatuur (dus zowel koude als warmte vermijden) en het vroegtijdig stoppen met werken. Een zwangere vrouw wordt aangespoord veel te bewegen en het is normaal dat de hele familie betrokken is bij de zwangere voor comfort, tips en praktische adviezen.
 • Specifiek op zwangerschappen gerichte ziekenhuizen/klinieken, zowel onder de openbare als private zorg, vind je in de grotere Mexicaanse steden. In niet-stedelijke gebieden wordt deze zorg in een algemeen ziekenhuis geboden.
 • Beval je van je kind in het ziekenhuis, dan wisselt het aantal dagen dat je na de bevalling in het ziekenhuis blijft sterk; mede afhankelijk van de medische omstandigheden.
 • Traditionele verloskundigen maken gebruik van een aantal technieken rondom de bevalling:
  • hydrotherapie: Temazcal (sauna) of Vapor (stoombad) met specifieke kruiden
  • geneeskrachtige planten, door ze te eten, of via massage of kruidenbad
  • sobada: een therapeutische massage, bijvoorbeeld om de ligging van de baby in de buik te beïnvloeden
  • het oproepen van beschermende geesten, bedoeld om te dealen met zorgen tijdens de zwangerschap of om kracht op te roepen rondom de bevalling
  • injecteren of toedienen van vloeistoffen, bijvoorbeeld via een naald of infuus, om de bevalling op te wekken
  • het dragen van rode kleding, om het 'boze oog' te weren rondom de bevalling
 • In Mexico is de familie sterk aanwezig rondom de zwangerschap, geboorte en eerste babytijd. Gek genoeg vinden er -buiten de directe familie om- juist weinig festiviteiten plaats na de geboorte. Hoe meer een pasgeborene 'bewonderd' wordt door vreemde ogen, hoe groter de kans op ziektes, zo is het bijgeloof.
 • Verwacht je te gaan bevallen in Mexico, zorg dan zeker voor een goede verloskunde dekking in je internationale ziektekostenpolis.
 • In Mexico (en Guatemala) is de rebozo zeer bekend; een langwerpige omslagdoek van geweven katoen die je als buikband of draagdoek voor je baby kunt gebruiken. De massagetechnieken met de rebozo kunnen helpen bij bekkenklachten, rugpijn en harde buiken. De spieren worden hierbij voorzichtig losgemaakt door het schudden en wiegen met de doek.

Apotheek in Mexico

 • Mocht je je reisapotheek onderweg aan willen vullen, bij apotheken (farmacias) in Mexico zijn veel soorten medicijnen verkrijgbaar.
 • Mexico heeft een (wereldwijd behoorlijk uniek) systeem van Segunda Clase en Primera Clase apotheken.
 • Segunda clase apotheken vind je echt overal; zeker in de grotere steden maar ook ver daarbuiten. Belangrijk om te weten is dat deze apotheken géén geregistreerde medicijnen mogen verkopen. Je vindt er bv. wel antibiotica, cholestorol medicatie en allergie medicijnen, maar géén medicijnen waarbij het risico op misbruik hoger ligt.
 • De Primera Clase apotheken, die wat minder goed verspreid zijn over het hele land, kennen deze restricties niet. Je vindt hier alles waarvoor je een recept van je arts krijgt, incl. pijnmedicatie en andere medicijnen waarbij het gebruik verslavingsgevoelig kan zijn.

Hoe veilig en onveilig is een reis of verblijf in Mexico?

Veiligheid in Mexico

 • De criminaliteit in Mexico is hoog. Criminaliteit in Mexico gaat van relatief onschuldig (zoals zakkenrollers), tot gewelddadige overvallen en soms zelfs verkrachting en moord.
 • Het is niet verstandig om met grote geldbedragen of behangen met sieraden jezelf te begeven op drukke toeristische plekken, zoals Yucatan schiereiland, Acapulco, Cabo San Lucas, Baja California e.a. Op druk bezochte plaatsen zijn zakkenrollers actief.
 • Het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten is berucht. Zo ook de grenssteden als Tijuana, Mexicalli, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa en Matamoros. De criminaliteit is hoog door rivaliserende drugsbendes onderling en tussen drugsbendes en de overheid. Meestal heeft men het niet gemunt op buitenlanders, maar je loopt groot risico om op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats te belanden.
 • Ook de deelstaten Tamaulipas, Guerrero, Colima en Zacatecas zijn berucht door onderling geweld van criminele (drugs)bendes. In deze deelstaten vind je soms toeristische hotspots (bv. Acapulco, Manzanillo); reis er -als dat kan- alleen per vliegtuig naar toe.
 • Ook in Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca en Mexico City, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Veracruz en Coahuila kun je terecht komen in politieke demonstraties, gevechten of geweld door drugsbendes. Zo lang je in de toeristische wijken blijft is er veelal niet veel aan de hand. 
 • Berovingen vinden soms ook plaats in lijnbussen naar toeristische bestemmingen. Een voorbeeld is de route van hoofdstad Mexico-Stad naar het tempelcomplex Teotihuacan.
 • In de stedelijke gebieden van Mexico (dus ook in de hoofdstad Mexico-Stad) komen -veelal korte- ontvoeringen voor. Het slachtoffer moet dan onder dwang geld uit een geldautomaat halen. Meestal duurt een ontvoering ongeveer 24 uur: de ontvoerder kan dan meerdere malen geld opnemen.
 • Verblijf je voor langere tijd in Mexico, dan is er een kans dat je te maken krijgt met aardbevingen of tropische stormen. Voor het eerste kun je de bronnen 'Servicio Sismológico Nacional' (informatie in het Spaans) en 'USGS Earthquake Hazards Program' (informatie in het Engels) volgen. Voor de stormen en orkanen zijn 'National Hurricane Center' (informatie in het Engels) en 'Tropical Storm Risk' goede startbronnen.

Ziekte in Mexico

 • Over het algemeen ervaren expats Mexico als een land met een hoge kwaliteit van leven: klimaat, stranden, natuur, het heerlijke en gevarieerde eten, vriendelijke mensen, lage kosten voor levensonderhoud.
 • Er zijn wel degelijk tropische ziekten aanwezig in delen van het land. Vaccinaties checken voordat je vertrekt is zeer aan te raden. Denk bij een langer verblijf ook aan hepatitis B en rabiës (=hondsdolheid).
 • Drink in Mexico altijd flessenwater, dat goedkoop is en overal verkrijgbaar.
 • Hou er rekening mee dat het in Mexico vaak langer duurt voordat 'iets is geregeld'. Stel je daar op in en begin op tijd; dat scheelt véél stress.
 • Ook is Mexico een redelijk 'luid' en 'lawaaiig' land. Zeker in de grote steden en op drukke toeristische plekken is er áltijd geluid. Blijf je voor langere tijd in Mexico, zoek dan op tijd de rust van de natuur of het Mexicaanse platteland op.
 • Check ruim voor vertrek voor welke medicijnen je een verklaring nodig hebt om een eerste dosis mee te mogen nemen naar Mexico. Neem altijd de originele verpakking mee en denk op tijd aan het regelen van een medicijnverklaring. Schrijf voor ieder medicijn dat je gebruik de internationale benaming van de werkzame stof op en probeer voor vertrek al te achterhalen of je medicijn ook in Mexico verkrijgbaar is, waar en hoe.

Waar op te letten in het verkeer in Mexico?

 • Reis na zonsondergang niet over de weg, vooral niet in afgelegen gebieden.
 • Wees ook overdag op je hoede: juist dan vinden overvallen plaats.
 • Blijf zoveel mogelijk op de hoofdwegen.
 • In Mexico kom je controleposten tegen op sommige doorgaande wegen. Het leger, de migratiedienst of de politie kan op deze plekken je auto grondig onderzoeken. Werk mee.
 • Reis je met de auto, wees dan extra alert op kruispunten. Stilstaand verkeer kan doelwit zijn van gewapende overvallers.

Welke werk- en reisverzekeringen zijn geschikt voor kort en lang verblijf in Mexico?

 • Is de reis naar Mexico en je terugkomst voldoende gedekt? Ben je voor, tijdens en na je activiteiten voldoende gedekt? Welke verzekering past het beste bij jouw reis en jouw activiteit?

Activiteiten- en reisverzekeringen

Annuleringsverzekeringen

Welke emigratie- en expatverzekering kan je afsluiten voor Mexico als je daar een tijd gaat wonen?

Ziektekostenverzekeringen

 • Als alternatief voor de Nederlandse basiszorgverzekering is een internationale emigratie of expatverzekering een veel gebruikte vervanging. Een dergelijke verzekering biedt een aantal voordelen tov de lokale dekking: internationale dekking, vergoedingen en voorwaarden veelal volgens Nederlandse maatstaven, gericht op dekkingen die een "buitenlander" nodig heeft, en flexibiliteit bij verhuizing naar Mexico.
 • Het is niet bij wet vereist om als expat verplicht een ziektekostenverzekering te hebben, maar het is uiteraard wel zeer raadzaam. In sommige omstandigheden kom je in aanmerking voor het lokale IMSS zorgsysteem, dan nóg is het raadzaam om je bij te verzekeren via een internationale ziektekostenverzekering.
 • Sommige gebieden in Mexico worden als gevaarlijk beschouwd. Afhankelijk van huidige gebeurtenissen, kunnen deze gebieden buiten het dekkingsgebied van jouw verzekeringsmaatschappij vallen. Zorg ervoor dat je up to date bent met informatie verkrijgen mbt de dekkingsgebieden van jouw specifieke ziektekostenverzekering. 
 • Ziektekostenverzekeringen voor Mexico
 • Overlijdensrisicoverzekering voor Mexico

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen & Levensverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen & Rechtsbijstandverzekeringen

Inboedel- en opstalverzekeringen

 • Wanneer je je eigen inboedel meeneemt naar Mexico, of daar lokaal nieuwe huisraad aanschaft, dan kan een internationale geldende inboedelverzekering ervoor zorgen dat je tegen schade verzekerd bent die het gevolg is van onder meer brand, storm en diefstal.
 • Sommige huizen in de buitenwijken hebben beveiligers in dienst die in de gaten houden wie er het complex inkomt en wie het complex verlaat. Afhankelijk waar je woont en wat voor soort huis je hebt, is het handig om een verzekering te vinden die bij jouw persoonlijke behoeften past. 
 • In Mexico is het niet makkelijk om lokale verzekeringsmaatschappijen te vinden die inboedel- en opstalverzekeringen kunnen regelen. Door het relatief grote aantal mogelijke calamiteiten (inbraak, orkaan, aardbeving e.a.) kun je tegen problemen aanlopen als je een claim wilt indienen of wanneer je verzekering moet vernieuwen. Zorg er dus liever voor dat je je huis en inboedel meeverzekert bij je internationale verzekering.
 • Inboedelverzekering voor Mexico
 • Huis- en inboedelverzekering ondertussen in Nederland

Collectieve verzekeringen (voor bedrijven, stichtingen/NGO's)

 • Voor organisaties die twee of meer werknemers naar Mexico hebben uitgezonden, zijn collectieve verzekeringen regelmatig een uitkomst.
 • Op deze wijze wordt er niet alleen administratieve rompslomp voorkomen, er zijn ook meer mogelijkheden op het gebied van de dekking.
 • Collectieve verzekeringen voor Mexico

Verder lezen of emigreren naar Mexico of een reis naar Mexico voorbereiden

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten