JoHo abonnement aanpassen & gegevens wijzigen

JoHo: je abonnement checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field_abonnementsvorm].

 

 JoHo Abonnementen & Aanpassingen

 

Abonnementen & JoHo: Aanpassen en gegevens wijzigen - Abonnementsbundel

Abonnementen & JoHo: Aanpassen en gegevens wijzigen - Abonnementsbundel

Hoe verloopt de aanmelding van een JoHo abonnement of doorlopende donatie?

Hoe verloopt de aanmelding van een JoHo abonnement of doorlopende donatie?

 

 • Aanmeldingen bij JoHo vinden altijd online of schriftelijk plaats.
 • Bij aanmelding vul je een, online of schriftelijk, formulier in, waarbij je kan kiezen voor één van de doorlopende opties zoals een doorlopende donatie of een doorlopend abonnement.Aanmeldingen van doorlopende donaties, abonnementen en verzekeringen verlopen via automatische afschrijving en zijn tot tot wederopzegging
Hoe kan je een e-mailadres wijzigen?
Hoe kan je je gegevens wijzigen?
Wat kan je doen als je JoHo abonnee of donateur bent en de afschrijving van je bijdrage niet is gelukt ?

Wat kan je doen als je JoHo abonnee of donateur bent en de afschrijving van je bijdrage niet is gelukt ?

 • Indien de betaling van je donatie en/of abonnement niet is gelukt, ontvang je hierover een bericht per mail.
 • Gewoonlijk zal er een tweede poging worden gedaan voor de afschrijving van de jaarbijdrage. Je hoeft het bedrag dus niet zelf over te maken.
 • Indien deze betaling wederom niet lukt, wordt je account geblokkeerd. Ook hiervan ontvang je een e-mail van JoHo.
 • Op JoHo.org is je rol dan 'accounthouder'.
 • Is je account geblokkeerd en wil je weer gebruik maken van de services en voordelen van je donatie en/of abonnement? Neem dan even contact op via het contactformulier.
Hoe houdt JoHo donateurs, abonnees en verzekerden op de hoogte?

Hoe houdt JoHo donateurs, abonnees en verzekerden op de hoogte?

 • JoHo is een non-profitorganisatie met een gevarieerde doelgroep. De doelgroep begint bij de betrokken scholier en loopt via studenten, stagiairs, afgestudeerden, vrijwilligers, avonturiers, wereldreizigers, global nomads , duurzame ondernemers tot aan de actieve wereldburgers.
 • De producten en services die voor deze doelgroepen beschikbaar zijn variëren van projectsteun (ontwikkelingsprojecten), coaching (skills), keuzehulp (samenvattingen, studiehulp, vacatures), advies (buitenlandzaken), en verzekeringen (voor lang en kort verblijf in het buitenland.
 • De verscheidenheid aan doelgroepen en services zorgt ervoor dat er een breed scala aan nieuws en informatie wordt aangeboden via de websites JoHo.org en JoHo Worldsupporter.org
 • Om de verschillende doelgroepen in de gelegenheid te stellen om op de hoogte te blijven van alle verschillende activiteiten zijn er diverse mogelijkheden, waarbij de eigen keuze van de donateur of abonnee leidend is.
  • Via mail, telefoon en de JoHo support centers kan je als JoHo donateur en abonnee gebruik maken van de directe contactmogelijkheden.
  • Via het online nieuws over de tools, events, kortingen en keuzehulp worden donateurs en abonnees op de hoogte gehouden.
  • Via de blogs over vernieuwingen en ontwikkelingen , wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen.
  • Via je online JoHo accountpagina kan je op een door jouzelf gekozen moment die nieuwsberichten lezen die voor jou van toepassing zijn.
  • Via JoHo WorldSupporter kan je gebruik maken van interactief contact en social media mogelijkheden voor het geval je een meer actieve berichtgeving op prijs stelt.
JoHo Abonnementen & Donaties: Vragen en antwoorden rond gebruik of aanpassing van je abonnement

JoHo Abonnementen & Donaties: Vragen en antwoorden rond gebruik of aanpassing van je abonnement

Hoe kan je een abonnement uitbreiden?

 • Je kunt een servicepakket toevoegen door gebruik te maken van het contactformulier voor abonnees en donateurs. De wijziging zal dan zo spoedig mogelijk (binnen een week) worden verwerkt.
 • Een wijziging geldt altijd voor het lopende abonnementsjaar, onafhankelijk van het moment in het jaar dat de wijziging plaatsvindt. Voor het lopende abonnementsjaar worden alléén de extra kosten van het nieuwe abonnement verrekend. Bij de eerstvolgende verlenging wordt het volledige bedrag geïncasseerd.
 • Ook kan je voor de toevoeging van het abonnement naar het dichtstbijzijnde JoHo support center gaan. Neem je JoHo-nummer of bankpas mee en vul aan de balie het formulier in om het abonnement aan te passen.

Wat kan je doen als je een wijziging wil doorgeven?

 • Voor het doorgeven van een wijziging van je abonnement of donatie kun je het wijzigingsformulier: online wijzigingsformulier  gebruiken.
 • Voor het doorgeven van een beëindiging van je abonnement of donatie kun je het beëindigingsformulier: online beeindigingsformulier gebruiken, of je schriftelijke beëindiging opsturen.
 • Na een wijzigings- of beëindigingsverzoek is er altijd sprake van een bevestiging per mail.
 • Het telefonisch of mondeling doorgeven van een wijziging of beëindiging is nooit mogelijk geweest om administratieve en praktische redenen.
 • Op deze manier ontvangt JoHo niet alleen de volledige gegevens die nodig zijn om de wijziging of beëindiging op een juiste wijze te verwerken, maar krijgt je ook als abonnee of donateur de bevestiging van je verzoek
 • Wil je een wijziging doorgeven van je persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer). Gebruik hiervoor dan het contacformulier  voor abonnees en donateurs.

Wanneer kan je verwachten dat je jaarlijkse bijdrage wordt afgeschreven?

 • Doorlopende donaties en abonnementen lopen altijd per kalenderjaar. De jaarlijkse bijdrage wordt normaal gesproken via een automatische afschrijving aan het einde van het jaar (tussen 15 en 31 december) verwerkt. De eerste betaling is doorgaans enkele weken na de aanmelding.
 • Op deze wijze kan je als donateur en abonnee in het nieuwe jaar direct gebruik maken van je nieuwe voordelen en kunnen administratieve wijzigingen voor het nieuwe jaar ingaan.
 • Alle donateurs en abonnees kunnen op hun eigen account pagina zien wat hun jaarlijke bijdrage is, en welke voordelen daarbij van toepassing zijn.

Welke services zitten er ook alweer in mijn abonnement?

  Hoe kan je je abonnement beëindigen, retour krijgen en toch donateur blijven?

  • Een deel van de JoHo donateurs met een service-abonnement stopt na verloop van tijd met het abonnement, en blijft vervolgens JoHo donateur. Bij deze 'downgrade' hoort ook een downgraderegeling.
  • Deze regeling houdt in dat je eenmalig je gehele abonnementsbijdrage van het voorgaande jaar retour kan krijgen, of gericht kan doneren. Je blijft daarna JoHo WorldSupporter donateur (€5,- per kalenderjaar) en je blijft je opgespaarde JoHo credits opbouwen.
  • Wil je een wijziging doorgeven (bijvoorbeeld je abonnement beëindigen en downgraden naar donateurschap) maak dan gebruik dan het contactformulier voor abonnees en donateurs.
  • Wijzigingen worden automatisch verwerkt per 1 januari van het komende jaar. Tot die tijd kan je nog van het lopende abonnement gebruik blijven maken.

  Wat zijn de nieuwste services en tools voor donateurs en abonnees?

   

  The world of JoHo footer met landenkaart

   

  Abonnementen & JoHo: Aanpassen & Gegevens wijzigen
  JoHo abonnementen & donaties: Basisvragen en antwoorden - FAQ Bundel

  JoHo abonnementen & donaties: Basisvragen en antwoorden - FAQ Bundel

  The world of JoHo footer met landenkaart

  Abonnementen & JoHo: Wat kan JoHo voor jou doen?
  Wat zijn de tools voor coaching en advies?

  Wat zijn de tools voor coaching en advies?

  Wat zijn coachingtools en advieswijzers?

  • De advies- en coachingtools zijn bedoeld om advies en sturing te geven bij een aantal belangrijke keuzevragen die spelen in je lerende, werkende en reizende leven.
  • Met deze tools word je in staat gesteld om een eerste keuzes te maken, en om later meer en lastiger keuzes te maken.
  • Daarnaast zijn er adviestools die helpen bij je voorbereidingen en de verbetering van je vaardigheden.

  In welke vorm vindt de coaching en het advies plaats?

  • Advies vindt plaats in de vorm van online adviestools en advieswijzers en via persoonlijke keuze-advies (coaching) gesprekken.
  • Bij het verstrekken van advies wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van degene die voor de keuze komt te staan, dan wel wordt er vanuit JoHo een voorkeur uitgesproken voor een bepaalde keuze.
  • Advies- of coachingtools worden gebaseerd op de ervaringen van experts, medewerkers, donateurs en abonnees.On

  Hoe maak je gebruik van de coachingtools en advieswijzers?

  Hoe werken de persoonlijk adviesafspraken en de coachingsgesprekken?

  • Persoonlijk keuze-advies is mogelijk tijdens JoHo dagen en op afspraak (indien vermeld).
  • Bij adviesgesprekken wordt er vanuit gegaan dat je de beschikbare keuzetools al hebt gebruikt en je keuzemogelijkheden hebt beperkt tot een aantal concrete mogelijkheden.

  Betrokken onderwerpen

  • Studievaardigheden:  Persoonlijk advies over het gebruik van studietools en studiematerialen
  • Competenties: Persoonlijk advies over je persoonlijk ontwikkelingsstraject
  • Vacatures: Persoonlijk advies over je vacaturekeuze in het buitenland
  • Sollicitatievaardigheden: Persoonlijk advies over je sollicitatievaardigheden
  • Gap Year: Persoonlijk advies over de keuzes voor je activiteiten of tussenjaar n het buitenland
  • Wereldreis & Lang Weg: Persoonlijk advies over je keuze van je ‘wereldreis’-routes:
  • BuitenlandZaken & Emigratie: Persoonlijk advies over administratieve en verzekeringsaangelegenheden bij kort, lang of definitief vertrek naar het buitenland

  Afspraak maken

  Wat zijn de tools voor coaching en keuzehulp?

  Wat zijn de tools voor coaching en keuzehulp?

  Waarom coaching bij je keuzes?

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • De kerngedachte is dat zingeving en ontwikkeling leiden tot een tevreden mens en maatschappij, met een positief effect op degenen die daar nog naar op zoek zijn, of het nodig hebben.
  • JoHo stelt daarbij tools ter beschikking die jou stimuleren je te blijven ontwikkelen en op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen. Tools die jou helpen steeds betere keuzes te maken en die passen bij jouw eigen ontwikkeling en ervaringen.

  Hoe zijn de coachingtools op het vlak keuzehulp vormgegeven?

  De coachingtools op het vlak van keuzehulp zijn verdeeld over:

  Inspiratietools

  • Concrete voorbeelden en mogelijkheden ter inspiratie en oriëntatie.

  Checktools

  • Checklists en controlelijsten die als hulpmiddel dienen om het totale keuzeproces goed te kunnen doorlopen.

  Keuzetools

  • De belangrijkste keuzevragen met mogelijke antwoorden zonder direct tot persoonlijk advies over te gaan.

   

  Wat is de kern van keuzehulp en keuzecoaching?

  • Als je voor een keuze komt te staan, dan moet je vaak eerst een paar andere vragen beantwoorden voordat je tot de keuze kan overgaan. Deze keuzevragen en antwoorden zijn een soort deelvragen bij jouw hoofdvraag.
  • Bijvoorbeeld om de vraag “Wat moet ik meenemen op reis?” te kunnen beantwoorden, ga je eerst bij jezelf na hoe lang je weg gaat, wat je bestemming is, welk vervoersmiddel je gaat gebruiken, waar je gaat verblijven e.d.
  • Om de vraag “Welke baan of stage zal ik zoeken?” te kunnen beantwoorden, ga je eerst bij jezelf na wat voor werkzaamheden je wilt gaan doen, in welke sector je wilt werken, of je over voldoende vaardigheden beschikt om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en hoe je die baan of stage zou kunnen krijgen.
  • De JoHo coachingtools staan je bij om antwoorden te vinden op de belangrijkste vragen rond je lerende,  werkende, reizende en/of zingevende leven

  Wat zijn de meest gebruike keuzekits?

  Welke JoHo tools kan je nog meer gebruiken bij het maken van je keuzes?

  Studiehulptools

  • Samenvattingen (JoHo’s) geven de kern, de belangrijkste feiten, weer van een boek, een begrip of een specifiek vraagstuk.
  • Je kunt samenvattingen gebruiken om relatief snel kennis op te doen, als basis voor het maken van je eigen samenvattingen van een boek of vraagstuk, of om kennis op te frissen die je vroeger hebt opgedaan.

  Vacaturetools

  • De vacaturetools zijn bedoeld om inspiratie op te doen, ideeen te genereren, inzicht te verkrijgen en keuzes te maken die leiden tot jouw droombaan of het vervullen van je passie.
  • Via de vacaturetools kan je ook direct  in contact komen met duurzame en ideeele organisaties  in het buitenland die op zoek zijn naar stagiairs, virjwilligers of betaalde krachten

  Emigratietools

  • Via verschillende services krijg je coaching en keuzehulp bij je langdurige vertrek naar het buitenland

  Hoe kan je je aanmelden als je nog niet bij JoHo bent aangesloten?

   

  The world of JoHo footer met landenkaart

  Hoe kom je aan JoHo samenvattingen en studiehulp, en waar kun je ze vinden?

  Hoe kom je aan JoHo samenvattingen en studiehulp, en waar kun je ze vinden?

  Hoe kom je aan gesponsorde gratis samenvattingen en wat zijn de kosten als ze niet gesponsord zijn?

  Hoe kom je aan gesponsorde gratis samenvattingen en wat zijn de kosten als ze niet gesponsord zijn?

  Vrij te gebruiken en gesponsord voor JoHo abonnees 

  Voordelig voor JoHo donateurs

  Verkrijgbaar voor iedereen

  Wie kan waar gebruik van maken en voor welke prijs?

  JoHo abonnees

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • JoHo abonnees kunnen het hele jaar gratis printsamenvattingen afhalen bij JoHo, studievereniging of thuis laten bezorgen

  • JoHo abonnees hebben toegang tot alle online samenvattingen, bulletsamenvattingen, tentamentests en -trainingen en extra studiehulp op JoHo.org

  • JoHo abonnees krijgen inzicht in de wijze waarop de tentamens afgenomen gaan worden

  • JoHo abonnees krijgen tips en trucs voor de meeste efficiënte studiemethodes

  Bijdrage

  • JoHo abonnees dragen 20 euro per kalenderjaar bij aan de doelstellingen van JoHo

  • JoHo abonnees die tevens donateur zijn, krijgen 10 euro korting op hun JoHo abonnement

  • JoHo abonnees die zich in de periode juli tot en met december aansluiten, maken in de eerste maanden gratis gebruik van de voordelen en services bij hun abonnement. 

  Sluit je aan 

   

  JoHo donateurs

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • JoHo donateurs hebben toegang tot alle gedeelde collegeaantekeningen, oude tentamens en overige studiehulp op JoHo WorldSupporter(.org)

  • JoHo donateurs krijgen 20% korting op thuisbezorgde geprinte samenvattingen

  • JoHo donateurs krijgen 10 euro korting bij het afsluiten van een JoHo abonnement

  Bijdrage

  • JoHo donateurs dragen vanaf 5 euro per kalenderjaar bij aan de doelstellingen van JoHo

  Sluit je aan 

   

  Iedereen

  Samenvattingen en studiehulp gebruiken

  • Iedereen kan de eerste chapters van veel boeksamenvattingen op JoHo.org inzien zonder eerst abonnee te worden

  • Iedereen kan op JoHo WorldSupporter(.org) samenvattingen vinden en gebruiken die door medestudenten gratis zijn geplaatst

  • Iedereen kan op JoHo WorldSupporter(.org) een account aanmaken om eigen aantekeningen en studiehulp te delen met medestudenten

  • Iedereen kan geprinte JoHo's bestellen voor 5 euro per stuk, plus verzend- en verwerkingskosten

   

  Toegang tot JoHo services

   
   
  Hoe werkt bij JoHo het zoeken naar vacatures en mogelijkheden in het buitenland?

  Hoe werkt bij JoHo het zoeken naar vacatures en mogelijkheden in het buitenland?

  • Je ziet een selectie uit de JoHo Vacatureservice.
  • Wil je reageren of solliciteren op één van de mogelijkheden uit de selectie, word dan JoHo donateur  en vind per land de betrokken organisatie.
  • Word JoHo abonnee  als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken.
  • Ben je JoHo donateur dan kun je ook een verzekering via JoHo afsluiten  en vervolgens gratis gebruikmaken van de services voor JoHo abonnees.
  Hoe en waar kan je informatie en gegevens van je verzekeringen via JoHo inzien?

  Hoe en waar kan je informatie en gegevens van je verzekeringen via JoHo inzien?

  • Op je My JoHo pagina kun je zien welke verzekeringen je via JoHo hebt afgesloten en wat de status van je polis is.
  • Ook kun je er informatie vinden over het premiebedrag, de datum waarop de incasso plaatsvindt en de looptijd van je verzekering.
  • Daarnaast kun je via je accountpagina praktische verzekeringszaken regelen, zoals het wijzigen van je verzekering en het aanvragen van een verlengingsverzoek.
  • Informatie over de alarmnummers en het indienen van een claim kun je ook direct via de website raadplegen, onder andere via je My JoHo pagina.

  Heb je je verzekering enkele dagen geleden afgesloten, of heb je juist al jaren geleden een reisverzekering via JoHo afgesloten? Dan kan het zijn dat de informatie nog niet is geupdatet in je My JoHo. Neem contact op met JoHo voor informatie over de actuele verzekeringsgegevens.

  Wat zijn JoHo donateurscredits en hoe werken ze?

  Wat zijn JoHo donateurscredits en hoe werken ze?

  Wat zijn JoHo donateurscredits?

  • Het aantal JoHo donateurscredits laat zien wat jij in de loop der tijd hebt bijgedragen aan JoHo en de JoHo projecten in het buitenland.Het aantal credits loopt gelijk op met de bijdrage die jij als donateur en abonnee aan JoHo hebt afgedragen.
  • Donateurscredits zijn bedoeld om aan te geven dat JoHo en alle betrokkenen aan de projecten jou zeer erkentelijk zijn voor jou bewezen diensten van de afgelopen jaren.
  • Daarnaast zijn ze bedoeld om jou in staat te stellen of te laten kennis maken met services op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en internationale samenwerking waar je anders maar moeilijk toegang toe zou krijgen.

  Hoe bouw je Donateurscredits op?

  • Jaarlijks bouw je als JoHo donateur 5 credits op en als abonnee 15 credits
  • Heb je een doorlopende reis- of zorgverzekering via JoHo lopen, en ben je JoHo donateur dan bouw je 15 credits per jaar op

  Wat kun je met je Donateurscredits doen?

  • Hoe hoger het aantal credits dat je in de loop der jaren hebt opgebouwd des te meer jij gebruik kan maken van exclusieve voordelen bij JoHo partners (denk aan trainingen en talentontwikkelingstools) .
  • Heb je eenmaal meer dan 50 credits bereikt dan kan je zonder abonnementskosten van de services van het JoHo abonnement gebruik maken (zoals de online toegang). Dit is mogelijk zolang je donateur van JoHo bent, en je een aanvraag indient via het contactformulier

  Waar kun je zien hoeveel Donateurscredits je hebt opgebouwd?

  Hoe werkten de credits voor 2020?

  • Donateurscredits bouw je op vanaf 2020, daarvoor was er alleen sprake van 'kortingscredits'.
  • De kortingscredits zijn inmiddels vervangen door het pincardsysteem
  JoHo abonnementen & donaties: Praktische zaken rond jouw account, abonnement, beëindigingen & FAQ

  JoHo abonnementen & donaties: Praktische zaken rond jouw account, abonnement, beëindigingen & FAQ

  Jouw account

  Wijzigen bijdrage of gegevens

  JoHo nummer kwijt?

  • Ben je je JoHo nummer kwijt? Na inloggen vind je jouw JoHo nummer op je My JoHo pagina

  Problemen met inloggen of je wachtwoord

  International members

  Beëindigen bijdrage

  • Je abonnement of donatie beëindigen
  • Voor het beëindigen van je JoHo abonnement of je donatie kun je gebruikmaken van het formulier 

  Regels & spelregels

  Formulieren & Informatie

   

  JoHo abonnementen & donaties: Wat kan jij voor JoHo doen?
  JoHo Webservice: vragen en antwoorden over je JoHo account - Bundel

  JoHo Webservice: vragen en antwoorden over je JoHo account - Bundel

  Hoe kan je een account op joho.org aanmaken?

  Hoe kan je een account op joho.org aanmaken?

  • Op het moment dat je JoHo donateur wordt, wordt er ook automatisch een account op www.joho.org voor je aangemaakt.
  • Per mail ontvang je dan een link waarmee je kunt inloggen en je wachtwoord kunt instellen.
  • Heb je dat gedaan, dan kun je vanaf dan verder navigeren via je eigen online account.
  • Heb je je aangemeld voor 2016, dan is er niet automatisch een online account aangemaakt. Neem in dat geval contact op via het contactformulier  om een account te laten aanmaken.
  Hoe kan je een e-mailadres wijzigen?
  Hoe vraag je een nieuw wachtwoord aan, als je je wachtwoord bent vergeten?
  Waar kan ik de inloggegevens van mijn joho.org account vinden?

  Waar kan ik de inloggegevens van mijn joho.org account vinden?

  • In de meeste gevallen is je emailadres je gebruikersnaam, en kun je je wachtwoord terugvinden in een e-mail van JoHo.
  • Als je donateur bent bij JoHo, dan vind je de inloggegevens in de bevestigingsmail van je aanmelding.
  • Als je een verzekering hebt lopen bij JoHo, dan is er enkele dagen na je aanvraag een account aangemaakt. De inloggegevens staan in de bevestigingsmail van je verzekeringsaanvraag.
  • Indien je nog niet eerder bent ingelogd, dan is het niet mogelijk om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Kun je de bevestigingsmail niet terugvinden, neem dan contact op met JoHo via het contactformulier of mail (info@joho.org).
  Wat kan ik doen als ik niet kan inloggen of een account kan aanmaken, maar wel JoHo donateur ben?

  Wat kan ik doen als ik niet kan inloggen of een account kan aanmaken, maar wel JoHo donateur ben?

  Er kunnen in dit geval meerdere opties mogelijk zijn:

  • Heb je je aangemeld voor 2016, dan is niet automatisch een online account aangemaakt.
  • Wanneer je contact opneemt via het contactformulier, dan kan JoHo dit op korte termijn voor je aanmaken.
  • Het kan ook zijn voorgekomen, dat je bijvoorbeeld eerder een online account hebt aangemaakt dan dat je je hebt aangemeld als JoHo donateur.
  • Dan is je online account nog niet gesynchroniseerd met je aanmelding als donateur. Je hebt dan online ook nog niet de juiste toegang.
  • Om dit te synchroniseren, kun je het beste contact opnemen via het contactformulier en kort je situatie uitleggen.
  • Wanneer je hierbij je JoHo nummer vermeldt, dan kan het ongemak spoedig worden verholpen.
  Hoe vind je je gebruikersnaam op joho.org?

  Hoe vind je je gebruikersnaam op joho.org?

  • Bij aanmelding als donateur wordt standaard je e-mailadres ingevuld als gebruikersnaam van je online account. 
  • Nadat je bent ingelogd, kun je zelf je gebruikersnaam wijzigen (indien je gewenste naam natuurlijk nog niet in gebruik is).
  • Om een unieke gebruikersnaam te maken, kun je bijvoorbeeld je voornaam met je geboortejaar combineren.
  • Bij het inloggen op joho.org kun je je e-mailadres OF je gebruikersnaam invoeren bij het veld: Gebruikersnaam / e-mail. 
  Hoe kan ik mijn JoHo nummer opzoeken?
  Hoe kan je je gebruikersnaam opvragen, als je deze bent vergeten?
  Wat kan ik doen bij de melding dat mijn account al bestaat?

  Wat kan ik doen bij de melding dat mijn account al bestaat?

  • Wanneer je de melding krijgt dat je account al bestaat, dan heb je eerder een account aangemaakt, maar ben je waarschijnlijk je wachtwoord vergeten.
  • Indien je jouw wachtwoord niet meer weet, kun je een nieuw wachtwoord aanvragen, via nieuw wachtwoord aanvragen.
  • Je ontvangt dan opnieuw een link in je e-mail waarmee je een eenmalige login ontvangt om in te kunnen loggen.
  • Vergeet niet je wachtwoord in te stellen nadat je bent ingelogd.
  • Heb je niet eerder een account aangemaakt of ben je eerder donateur geweest bij JoHo, neem dan even contact op via het contactformulier.
  Wat kan ik doen als ik geen toegang heb tot een pagina?

  Wat kan ik doen als ik geen toegang heb tot een pagina?

  • Het kan zijn dat je automatisch bent uitgelogd, omdat je je account bijvoorbeeld enige uren niet hebt gebruikt. Je kunt dan opnieuw inloggen en de pagina bekijken.
  • Indien je geen toegang hebt tot een bepaalde pagina, kan het ook zijn dat de pagina alleen beschikbaar is voor JoHo donateurs (als je nog geen donateur bent) of JoHo abonnees.
  • Je kunt op je persoonlijke accountpagina zien wat voor een donateurschap of abonnement je hebt.
  • Via het schema met JoHo services en met name de sitemaps is terug te vinden voor welke service en informatie je donateur dient te zijn of voor welke services je een abonnement nodig hebt.
  • Direct online een abonnement toevoegen (ook als donateur)
  • NB: Samenvattingen, keuzehulp en advieswijzers zijn toegankelijk met een JoHo abonnement.
  De activeringslink werkt niet meer. Hoe kan ik mijn account nu activeren?
  Ik krijg de melding dat mijn wachtwoord is ingesteld, maar dat heb ik nog niet gedaan. Hoe kan ik nu inloggen?

  Ik krijg de melding dat mijn wachtwoord is ingesteld, maar dat heb ik nog niet gedaan. Hoe kan ik nu inloggen?

  • Wanneer je je hebt aangemeld en er een account voor je is gemaakt, kun je direct een nieuw wachtwoord instellen voor jouw account.
  • Het kan zijn dat je dit niet direct hebt ingevuld en bijvoorbeeld direct bent doorgereisd binnen The World of JoHo.
  • Hierdoor krijg je de melding dat er al een wachtwoord is ingesteld, zonder dat je een wachtwoord hebt opgegeven.
  • Je kunt (na 24 uur) opnieuw op de link 'nieuw wachtwoord aanvragen' klikken en dan direct op de eerste pagina onder je gebruikersnaam in de twee lege velden met 'wachtwoord' een eigen wachtwoord instellen.
  • Mocht dit toch nog niet lukken of wil je sneller gebruik maken van je online account, neem dan contact op via het contactformulier, telefonisch (088-3214567) of via Skype (joho.foundation).
  Crossroad Map: Klik op een land voor een overzicht van je persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden in dat land
  JoHo: paginawijzer

   Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

   Tools & Info

  1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
  2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

   

   

  JoHo: concept begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: verantwoord verzekeren

  Via JoHo verzeker je veilig en verantwoord

  • je zorgkosten tijdens je betaalde en onbetaalde werkzaamheden
  • ... met of zonder geldige zorgverzekering in Nederland
  • je reis
  • je bagage
  • je ongevallen
  • je sporten
  • je repatriëring naar huis
  • je aansprakelijkheden

  Verzekeringscheck doen  

  Verzekeringen afsluiten  

   

                         

  JoHo: footprint achterlaten

  To my lists & bundles

  (donateursservice)