Solliciteren bij JoHo of informeren naar de mogelijkheden

 

UITLEG

 

Waar is het JoHo Sollicitatie- & Interesseformulier voor bedoeld:

 • om te reageren op een specifieke vacature
 • om een open sollicitatie te sturen
 • om een stage aan te vragen
 • om je interesse aan te geven (reacties en vragen kun je in Toelichtingenveld bij Stap 4 kwijt)

Wat kun je met dit formulier:

 • Stap 1 - Je gewenste werk en beschikbaarheid aangeven
 • Stap 2 - Je persoonsgegevens vermelden
 • Stap 3 - Je CV of andere documenten uploaden
 • Stap 4 - Een toelichting geven of korte motivatiebrief schrijven
 • Stap 5 - Het formulier verzenden

JoHo, Achtergronden & Privacy
 

JoHo is geen voorstander van het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden en verstrekt jouw persoonlijke gegevens dan ook niet aan anderen

Meer over JoHo, Achtergronden , Privacy & Data

 

Stap 1 - Je gewenste werk en beschikbaarheid aangeven

 • Ben je geïnteresseerd in meerdere vacatures of mogelijkheden? Vink dan hier je eerste voorkeur aan, en licht je andere interesse toe bij Stap 4.
 • Ben je geïnteresseerd in activiteiten en vacatures in het buitenland, gebruik dan de betrokken partnerpagina's (of een van de contactformulieren)
 • Alleen een getal invullen. Bij periodes langer dan drie jaar kan je 36 (maanden) invullen.

  Stap 2 - Je persoonsgegevens vermelden

  Stap 3 - Je CV of andere documenten uploaden

  Uploaden van je CV en Motivatie
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
  Toegestane bestandstypen: doc docx odt pdf.

  Stap 4 - Een toelichting geven of korte motivatie schrijven

   

  Bij JoHo werken en jezelf ontwikkelen

  Missie, visie & JoHo in vogelvlucht

  Missie, visie & JoHo in vogelvlucht

   

   Wat is de JoHo missie, visie en het concept?

   Missie & Visie

   • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
   • Via fysieke en online platforms wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

   Concept

   • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo.
   • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten.  
   • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar het buitenland.

   Wat is de JoHo doelgroep?

   Kerndoelgroepen

   • Reizigers, vrijwilligers, werkenden, emigranten, en iedereen die betrokken is bij de wereld om zich heen.
   • Jongeren, studenten, stagiaires, en iedereen die zichzelf verder wil ontwikkelen.
   • Projecten, initiatieven en organisaties, die internationale samenwerking een warm hart toedragen.

   Wat zijn de JoHo thema’s?

   Kernthema’s

   • Persoonlijke ontwikkeling: Leren, Studeren, Werken, Solliciteren, Ondernemen, Initiëren.
   • Internationale samenwerking: Helpen, Reizen, Regelen, Emigreren, Immigreren & Inspireren.

   Hoe kan JoHo jou steunen?

   • Naast de steun die jij JoHo kan verlenen, steunt JoHo jou met tools, keuzehulp, advies en kortingen op artikelen, verzekeringen, reizen, activiteiten, trainingen, faciliteiten, samenvattingen en mediagebruik.

   Hoe kan jij JoHo steunen?

   Wat hebben JoHo en JoHo donateurs al bereikt?

   Waar bestaat de World of JoHo uit?

    JoHo WorldSupporter

    • Het JoHo platform voor wie ook wat voor een ander wil betekenen, een online community en marktplaats voor wereldburgers, vrijwilligers en betrokken bedrijven.

    JoHo Verzekeringen

    • Het JoHo platform voor al je verzekeringen, veiligheidsmaatregelen, visumzaken, vaccinaties & regelwerk bij kort en lang verblijf in het buitenland.

    JoHo Abonnementen

    • Het JoHo platform voor persoonlijke ontwikkeling met tools voor studie, stage, werk, reizen en emigreren.

    JoHo Partnerships

    • Het JoHo platform waar organisaties in staat worden gesteld hun projecten, activiteiten en vacatures onder de aandacht te brengen bij een doelgroep die wat wil betekenen voor de wereld om hen heen.

    Hoe kan je gebruikmaken van JoHo?

    • Je kunt de World of JoHo verkennen via JoHo support centers, de online platforms en de events. Kom langs in een JoHo World Experience Center, maak online een ontdekkingsreis, bezoek JoHo op een event, of neem telefonisch contact op. Lees over contact met JoHo

    Wat is de betekenis van de term JoHo?

    • De term JoHo heeft in de loop der jaren meerdere betekenissen gehad. Heden ten dage wordt gerefereerd aan een meer dan 2.000 jaar oude quote van Ashoka. Aan de oever van de Ganges probeerde de Indiase visionair en heerser Ashoka zijn volk ervan te overtuigen dat alle volkeren op aarde gelijk zijn en van elkaar kunnen leren: "Life is a Journey to Open-mindedness, Helpfulness and Optimism".

     

    The World of JoHo
     

    JoHo Sollicitaties: pas ik bij JoHo?

    JoHo Sollicitaties: pas ik bij JoHo?

    JoHo & Gemeenschappelijke waarden

    De gemeenschappelijke waarden de JoHo cultuur weergeven zijn:

    • tolerantie & respect voor anderen (culturen)
    • solidariteit, sympathie & vriendschappelijkheid
    • praktisch, pragmatisch & zelfstandig
    • non-materialisme & internationaal betrokken
    • jong of jong van geest
    • gelijkheid & multiculturele werkomgeving
    • trial & error omgeving
    • blijdschap bij onzekerheid en onbekende eindbestemmingen
    • energie krijgen van talentontwikkeling
    • tevredenheid bij een faciliterende rol in de organisatie zonder spotlights
    • inspiratie bij de reis en niet de aankomst

    JoHo & Organisatie

    JoHo heeft een netwerk(proces)-organisatie structuur. De kern hiervan is dat de structuur een afgeleide is van hoe mensen willen werken en niet andersom. Kenmerken die bij de verschillende netwerkorganisaties overeenkomen (en die grotendeels ook op JoHo van toepassing zijn) betreffen onder meer:

    • geen organisatie rond structuren en functies maar rond processen en (sterk wisselende) rollen
    • belangrijke rol voor coaching (leren zelfstandig te functioneren) in plaats van direct leiding geven door een direct leidinggevende
    • nadruk op informeel in plaats van formeel medezeggenschap
    • feedback van directe collega's en coaches in plaats van functionerings- en beoordelingsgesprekken
    • een intensief gebruik van een intern netwerk (intranet / wisselende werkplekken / informeel overleg)
    • nadruk op ondernemerschap, zelfsturing en eigen initiatief in plaats van hiërarchie en bureaucratie

    De activititeiten van JoHo spelen zich af rondom een aantal netwerken:

    De ondersteunende netwerken:

    • Organisatie: Strategie, P&O, Administratie & Financiën
    • Faciliteiten: ICT, Logistiek &  inkoop
    • Communicatie: PR & Marketing

    De product- en dienstgerichte netwerken:

    • Donateurschap, Abonnementen & Trainingen
    • Verzekeringen & Talentontwikkeling in het buitenland
    • Samenvattingen & Talentontwikkeling in Nederland
    • Support center & Services
    • Samenwerking &  Belangenbehartiging

    De JoHo thema's

    De kernthema's van de JoHo activiteiten en services hebben betrekking op

    • Emigratie en lang verblijf in het buitenland
    • Werken, je ontwikkelen en je omgeving laten groeien
    • Studie, en kennis voor wetenschap en wijsheid
    • Reizen maken, ervaringen beleven, energie opdoen
    • Inspiratie en zingeving voor jezelf en het leven

     

    Vacatures & Open Sollicitatiemogelijkheden

     

    JoHo is doorlopend aan het groeien en vernieuwen

    • Hieronder vind je de uitgelichte vacatures en mogelijkheden waarvoor specifiek of met (relatieve) spoed wordt gezocht.
    • Dan vind je de onderdelen waar regelmatig versterking wordt gezocht, en waarvoor gerichte en open sollicitaties kunnen worden gestuurd.
    • Daaronder zie je de vacatures voor tijdelijk werk en stages
    JoHo Sollicitaties: Vast werken bij JoHo - open sollicitaties

    JoHo Sollicitaties: Vast werken bij JoHo - open sollicitaties

    JoHo Sollicitaties: Tijdelijk werken bij JoHo - bijbanen en parttime vacatures

    JoHo Sollicitaties: Tijdelijk werken bij JoHo - bijbanen en parttime vacatures

    JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - stagevacatures

    JoHo Sollicitaties: Stagelopen bij JoHo - stagevacatures

      

     

    Voorwaarden & Voorzieningen

     

    JoHo Sollicitaties: vergoedingen, waardering en arbeidsvoorwaarden

    JoHo Sollicitaties: vergoedingen, waardering en arbeidsvoorwaarden

      Arbeidsvoorwaarden, salaris en beloningsverhouding

      • Er gelden flexibele start en eindwerktijden
      • De salarisinschaling bij JoHo is afhankelijk van diverse factoren
      • Bij starters geldt een bruto jaarbudget tussen de €33000,- en €35000,- op basis van een 40-urige werkweek
      • Bij tijdelijk werk geldt een uurloon dat ligt tussen de €14,50 en €16,-
      • Daarnaast hanteert JoHo de regel dat de hoogste jaarbudgetten nooit hoger zijn dan een factor 1,5 ten opzichte van de gemiddelde jaarbudgetten
      • Medewerkers en verantwoordelijken hebben een open en vaste beloningsverhouding, waarbij redelijkheid, billijkheid en solidariteit de basis vormen. Ze worden gewaardeerd op basis van een systeem zonder individuele beloningen, bonusstructuren of incentive gerichte structuren
      • Alle medewerkers onderschrijven ook de doelstellingen van JoHo op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale samenwerking. Voor een beeld van de directe en indirecte effecten waar je als JoHo verzekerde aan bijdraagt lees je meer op de pagina met uitgelichte JoHo projecten, initiatieven, resultaten en impact
      • Inkomsten, worden bij JoHo besteed aan de hand van het kernprincipe dat waarderingen en voordelen voor donateurs, verzekerden, medewerkers, verantwoordelijken en projecten altijd plaatsvinden op basis van duurzaamheid en solidariteit

      Freelance vergoedingen

      • De freelance vergoedingen zijn afhankelijk van de opdracht. Zie ook de pagina met auteursopdrachten

      Stagevergoedingen

      • De stagevergoedingen zijn gebaseerd op dagvergoedingen, en zijn van toepassing op meeloopdagen

      Solliciteren & Reageren

         

       

      JoHo: concept begrijpen

      JoHo Missie, Visie & Concept

      Missie & Visie

      • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
      • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

      Concept

      • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
      • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
      • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
      JoHo: pagina topic
      Solliciteren bij JoHo of informeren naar de vacatures, open sollicitatie- en stagemogelijkheden  
      JoHo: footprint achterlaten
      Pagina bewaren in je bundels:

      (Service voor ingelogde JoHo donateurs)