Zorg in Nederland verzekeren en zorgverzekeraar kiezen

 

 

Aanvullend pakket - Basispakket - Kortingen - Solidariteit - Ziektekosten

 

 

 Ziektekosten verzekeren via je Nederlandse zorgverzekering

 

Hoe kies je een passende zorgverzekering uit?

Hoe kies je een passende zorgverzekering uit?

Hoe kies je een verzekering?

 1. Begin op tijd met inlezen en vergelijken

  In de laatste week van het jaar is het ontzettend druk bij de verzekeraars. Het verwerken van de aanvragen uit deze periode duurt vaak langer en daarnaast is er een grotere kans dat er vergissingen worden gemaakt of informatie zoek raakt.

 2. Maak een overzicht van je kosten

  Voor je in de vergoedingen en voorwaarden van de diverse verzekeraars duikt, is het handig om een overzicht voor jezelf te maken welke zorg belangrijk voor je is. Bekijk bijvoorbeeld welke kosten zorgverleners voor jou bij je zorgverzekering hebben gedeclareerd het afgelopen jaar.

 3. Vergelijk de verzekeringen

  Bekijk goed welke opties er zijn voor je een beslissing neemt over je zorgverzekering voor het nieuwe jaar. 

 4. Maak bijvoorbeeld gebruik van de JoHo collectiviteit

  Als je via JoHo je verzekering afsluit krijg je bij sommige verzekeraars een gunstige korting op je premie! Korting op de basiszorgverzekering en op de aanvullende verzekering.

 5. Kies voor een jaarbetaling

  Veel verzekeraars geven een korting van enkele procenten als je ervoor kiest per jaar te betalen. Bijkomend voordeel hiervan is dat je voor de rest van het jaar van deze kostenpost af bent en dus meer overhoudt voor andere zaken!

 6. Medische kosten in het buitenland

  De basisverzekering vergoedt spoedeisende medische zorg in het buitenland tot het tarief dat in Nederland voor een soortgelijke behandeling geldt. Repatriëring en extra reis- en verblijfskosten en overkomst van familieleden zijn op de basisverzekering niet of beperkt gedekt. Overweeg om een dekking te nemen waarmee je tot kostprijs verzekerd bent in het buitenland. Zo weet je zeker dat je ook goed verzekerd bent wanneer de kosten hoger uitvallen. Wellicht heb je dit al op je reisverzekering meeverzekerd; dan kun je het bij je zorgverzekering eruit houden.

Wanneer kan ik van zorgverzekering veranderen?

 • Halverwege November maken de verschillende zorgverzekeraars hun premies voor het nieuwe jaar bekend en start de zogenaamde overstapperiode.

 • Je hebt tot en met 31 december de tijd om je lopende zorgverzekering stop te zetten, om vervolgens voor 31 januari van het volgende jaar een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Als je je voor 31 december aanmeldt bij een andere zorgverzekeraar zullen zij in de meeste gevallen je oude zorgverzekering opzeggen voor je.

 • Je kunt dus elk jaar kijken welke verzekering het beste aansluit bij jouw wensen en budget.

Welke basispakketten zijn er?

 • De inhoud van het basispakket wordt elk jaar door de overheid bepaald. Het basispakket vergoedt o.a. veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en vervoer voor mindervaliden.
 • Verzekeraars hebben niets te zeggen over de dekking van het basispakket, maar kunnen deze wel op verschillende manieren aan klanten aanbieden. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen drie verschillende basiszorgverzekeringen: de naturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis. Hieronder een aantal trefwoorden die de verschillende varianten kenmerken:

Waarom een Naturapolis?

Volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners. Dekking tussen 50% en 80% bij niet gecontracteerde zorg.

 • Voordeel: voordeliger; geen papieren rompslomp
 • Nadeel: beperkte lijst van gecontracteerde instellingen

Waarom een Restitutiepolis?

Keuzevrijheid. Geen beperkingen door contracten tussen zorgverlener en verzekeraar. Dekking marktconform tarief bij niet-gecontracteerde zorg.

 • Voordeel: keuzevrijheid van zorgverlener
 • Nadeel: hogere premie; vergoeding van marktconform tarief bij niet gecontracteerde zorg; in sommige gevallen zelf voorschieten en declareren.

 

Waarom een Combinatiepolis?

Variant die een natura- en restitutiepolis combineert. Beperkte lijst van zorgverleners waar je naartoe kan.

 • Voordeel: Deels keuzevrijheid van zorgverleners
 • Nadeel: Beperkte lijst van gecontracteerde instellingen waardoor je soms verder moet reizen voor behandeling. Bij een niet gecontracteerde zorgverlener loop je het risico op hoge nota’s.

Is het nemen van een vrijwillig eigen risico verstandig in mijn situatie?

 • Als je een zorgverzekering afsluit, kun je naast het verplicht eigen risico ook nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kiest er dan voor om een hoger bedrag te betalen op het moment dat je kosten maakt voor zaken die in het basispakket zitten. 
 • Het vrijwillig eigen risico kan maximaal €500,- bedragen, waarmee je totale eigen risico dus uitkomt op €885,-.  Als je een vrijwillig eigen risico kiest, krijg je korting van de zorgverzekeraar op je premie. Hoe hoog deze korting is, wisselt per zorgverzekeraar.

Er is een aantal vragen die je jezelf moet stellen voor je een vrijwillig eigen risico neemt:

 • Zal ik in 2021 gebruik maken van zorg uit het basispakket (bv ziekenhuisbezoeken of medicijnen)?
 • Kan ik het bedrag van het verplichte eigen risico + mijn beoogde vrijwillig eigen risico in één keer betalen indien nodig?
 • Als je bij de eerste vraag Nee hebt geantwoord en bij de tweede vraag Ja, dan kan het voor jou aantrekkelijk zijn om een vrijwillig eigen risico af te sluiten.
 • Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om je eigen risico gespreid te betalen. Dit eigen risico geldt overigens niet voor aanvullende verzekeringen en voor bijvoorbeeld een huisartsbezoek.

Kan ik mijn Eigen Risico in termijnen betalen?

 • Omdat blijkt dat veel mensen moeite hebben met het betalen van de vaste lasten, maakt een groeiend aantal verzekeraars het mogelijk om het eigen risico verspreid te betalen. Zo kun je in de meeste gevallen gemakkelijk een betalingsregeling treffen als je een eigen risico nota op de deurmat hebt gehad. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars ook mogelijk om vooraf al afspraken te maken hierover, zodat je maandelijks een iets hogere premie betaalt maar niet tussentijds nog onverwachte nota’s hiervoor ontvangt. Dit wordt meestal wel alleen gedaan bij verzekerden die van tevoren redelijk zeker weten dat ze hun eigen risico zullen verbruiken.
 • Houd er rekening mee dat het niet bij alle verzekeraars mogelijk is een betalingsregeling te treffen als je naast het verplicht eigen risico ook een vrijwillig eigen risico hebt afgesloten. Je moet in dat geval het hele bedrag in één keer terug kunnen betalen. Check dit dus goed voor je een vrijwillig eigen risico afsluit en zet dit bedrag alvast opzij, voor het geval je onverwachts een hoge nota ontvangt.
Welke verzekering kan je afsluiten als je naar Nederland komt en nog geen zorgverzekering kan afsluiten?

Welke verzekering kan je afsluiten als je naar Nederland komt en nog geen zorgverzekering kan afsluiten?

Welke tijdelijke verzekering kan je afsluiten als je naar Nederland komt maar niet 'op bezoek' bent?

 • Kun je nog geen Nederlandse zorgverzekering aanvragen omdat je nog in afwachting bent van je burgerservicenummer?
 • Ben je tijdelijk in Nederland en ga je tijdens je verblijf werken?
 • Vraag JoHo om advies. JoHo Insurances bekijkt per geval welke verzekering het beste past bij de situatie.
 • Neem contact via het het informatie- en adviesformulier.
 • Deze vraag wordt afgehandeld door de emigratie- en expatmedewerkers

Je woont in Nederland maar kan geen zorgverzekering afsluiten. Wat nu?

 • Als je in Nederland woont maar niet in aanmerking komt voor een Nederlandse zorgverzekering heeft JoHo diverse opties om je toch goed te verzekeren.
 • Neem contact via het het informatie- en adviesformulier .
 • Deze vraag wordt afgehandeld door de emigratie- en expatmedewerkers

 

Zorgverzekeringen in Nederland: Wat zijn de vernieuwingen en trends voor 2022?

Zorgverzekeringen in Nederland: Wat zijn de vernieuwingen en trends voor 2022?

Wat zijn de vernieuwingen en trends voor 2022 bij de zorgverzekeringen in Nederland?
 

Wat verandert er in 2022 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico?

Premie basisverzekering

 • De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. De premie voor de basisverzekering kan flink verschillen per verzekeraar.
 • De premie voor de basisverzekering stijgt in 2022 met gemiddeld zo'n 3%. De oorzaak is de hogere verwachte zorgkosten en de loonsverhoging van zorgpersoneel.
 • De gemiddelde maandpremie komt dan op ongeveer €126,83 uit.
 • Een zorgverzekeraar mag daarnaast maximaal 5% korting geven op een collectieve basisverzekering.

Eigen risico

 • Het eigen risico blijft ongewijzigd en staat op €385.
 • In het regeerakkoord (2017-2021) stond dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk zou blijven.
 • DSW zorgverzekeraar houdt, net als in voorgaande jaren, een eigen risico van €375 aan. DSW wil hiermee een signaal afgeven. Ze willen benadrukken dat zij een voorstander zijn van een eerlijke verdeling van zorgkosten tussen (chronisch) zieke en gezonde mensen.

Veranderde vergoedingen in het basispakket

 • De herstelzorg voor Coronapatiënten is verlengd: Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg ontvangen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.
 • Patiënten die thuis gebruikmaken van mechanische ademhalingsondersteuning kunnen de elektriciteitskosten hiervan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar.
 • De vergoeding voor een aantal specifieke medicijnen zijn toegevoegd aan de basisverzekering. Dit geldt onder andere voor medicijnen voor de ziekte van Duchenne, de spierziekte van SMA en bijschildklierziekte.
 • Ook in 2022 is de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) €250.
 • In de geestelijke gezondheidszorg gaat gewerkt worden met het zorgprestatiemodel. Zorgprestaties kunnen beter geleverd en herkend worden. Als een behandeling over de kalenderjaargrens heengaat wordt het eigen risico van beide jaren aangesproken. Dit is wel een nadeel voor de patiënt.

Buitenland dekking

 • In 2022 worden de noodzakelijke zorgkosten in het buitenland (net als in voorgaande jaren) vergoed tot maximaal 100% van het Nederlands tarief.
 • Dit betekent dat je zelf moet bijbetalen als een behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland.

Zorgtoeslag omhoog

 • Op Prinsjesdag liet het kabinet weten dat de maximale zorgtoeslag in 2022 stijgt met €48 voor eenpersoonshuishoudens.
 • De maximale zorgtoeslag wordt € 111 voor een alleenstaande per maand.

 

  Faire en solidaire zorgverzekeringen

  Zorgverzekeringen in Nederland: Waarom zou je een zorgverzekering van DSW via JoHo afsluiten?

  Zorgverzekeringen in Nederland: Waarom zou je een zorgverzekering van DSW via JoHo afsluiten?

  Wat zijn de voordelen van de DSW zorgverzekering via JoHo?

  • Dan zit je bij een solidaire verzekeraar: één polis, één premie
  • Dan steun JoHo bij al haar activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
  • Dan heb je de voordelen van het gratis JoHo abonnement
  • Dan verzeker je jezelf via JoHo, een erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  Wat is de premie basisverzekering bij de DSW zorgverzekering?

  • De premie voor de basisverzekering is in 2021 gemiddeld met zo'n 4% gestegen.
  • De gemiddelde maandpremie komt dan op ongeveer € 124,82 uit.
  • Een zorgverzekeraar mag daarnaast maximaal 5% korting geven op een collectieve basisverzekering.

  Wat is het eigen risico bij de DSW zorgverzekering?

  • Het eigen risico blijft ongewijzigd en staat op € 385.
  • DSW zorgverzekeraar houdt, net als in voorgaande jaren een eigen risico van € 375 aan, om te benadrukken dat zij voorstander zijn van een verlaging van het eigen risico.

  Wat zijn de aangepaste vergoedingen in het basispakket?

  • Voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel wordt behandeling in groepsverband gedekt vanuit het basispakket.
  • Een aantal specifieke medicijnen voor de behandeling van lymfeklier- en eierstokkanker zijn toegevoegd aan de vergoedingenlijst.
  • Patiënten met COPD kunnen in het eerste jaar 70 fysiotherapie behandelingen vergoed krijgen, mits zij de diagnose B2 hebben.
  • Voor patiënten die herstellen van COVID-19 is er vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek) opgenomen.
  • In de loop van 2021 wordt verwacht dat er dekking zal worden geboden voor de 13-weken-echo, bij zwangerschappen.

  Wat is de buitenland dekking bij de DSW zorgverzekering?

  • In 2021 worden de noodzakelijke zorgkosten in het buitenland (net als voorgaande jaren) vergoed, tot maximaal 100% van het Nederlands tarief.
  • Dit betekent dat je zelf moet bijbetalen als een behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland.

  Hoe hoog is de zorgtoeslag voor 2021?

  • De maximale zorgtoeslag zal in 2021 met € 36,- per jaar stijgen voor alleenstaanden in de laagste inkomensgroepen.

  Hoe en waar sluit je de zorgverzekering van DSW af?

  Meer lezen en afsluiten van de zorgverzekering van DSW  

   

   

    

   

   Afsluiten & Zorgverzekeringen

  Hoe sluit je onderstaande verzekeringen af met voordeel voor zowel JoHo als voor de verzekerden?

  • Ga naar de zorgvergelijker,
  • Vul de naam van onderstaande, of een alternatieve,  verzekeraar in
  • Bereken je premie en check de dekkingen
  • Sluit je verzekering af (of kom later terug)

   

   

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

  Sluit je aan bij JoHo 

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier
   
  Telefoon & Afspraken
  +31 (0)88-3214567

  Bellen via Skype
  Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL