Zorg in Nederland verzekeren en zorgverzekeraar kiezen

 

Aanvullend pakket - Basispakket - Kortingen - Solidariteit - Ziektekosten

 

 

 Ziektekosten verzekeren via je Nederlandse zorgverzekering

 

Hoe kies je een passende zorgverzekering uit?

Hoe kies je een passende zorgverzekering uit?

Hoe kies je een verzekering?

 1. Begin op tijd met inlezen en vergelijken

  In de laatste week van het jaar is het ontzettend druk bij de verzekeraars. Het verwerken van de aanvragen uit deze periode duurt vaak langer en daarnaast is er een grotere kans dat er vergissingen worden gemaakt of informatie zoek raakt.

 2. Maak een overzicht van je kosten

  Voor je in de vergoedingen en voorwaarden van de diverse verzekeraars duikt, is het handig om een overzicht voor jezelf te maken welke zorg belangrijk voor je is. Bekijk bijvoorbeeld welke kosten zorgverleners voor jou bij je zorgverzekering hebben gedeclareerd het afgelopen jaar.

 3. Vergelijk de verzekeringen

  Bekijk goed welke opties er zijn voor je een beslissing neemt over je zorgverzekering voor het nieuwe jaar. 

 4. Maak bijvoorbeeld gebruik van de JoHo collectiviteit

  Als je via JoHo je verzekering afsluit krijg je bij sommige verzekeraars een gunstige korting op je premie! Korting op de basiszorgverzekering en op de aanvullende verzekering.

 5. Kies voor een jaarbetaling

  Veel verzekeraars geven een korting van enkele procenten als je ervoor kiest per jaar te betalen. Bijkomend voordeel hiervan is dat je voor de rest van het jaar van deze kostenpost af bent en dus meer overhoudt voor andere zaken!

 6. Medische kosten in het buitenland

  De basisverzekering vergoedt spoedeisende medische zorg in het buitenland tot het tarief dat in Nederland voor een soortgelijke behandeling geldt. Repatriëring en extra reis- en verblijfskosten en overkomst van familieleden zijn op de basisverzekering niet of beperkt gedekt. Overweeg om een dekking te nemen waarmee je tot kostprijs verzekerd bent in het buitenland. Zo weet je zeker dat je ook goed verzekerd bent wanneer de kosten hoger uitvallen. Wellicht heb je dit al op je reisverzekering meeverzekerd; dan kun je het bij je zorgverzekering eruit houden.

Wanneer kan ik van zorgverzekering veranderen?

 • Halverwege November maken de verschillende zorgverzekeraars hun premies voor het nieuwe jaar bekend en start de zogenaamde overstapperiode.

 • Je hebt tot en met 31 december de tijd om je lopende zorgverzekering stop te zetten, om vervolgens voor 31 januari van het volgende jaar een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Als je je voor 31 december aanmeldt bij een andere zorgverzekeraar zullen zij in de meeste gevallen je oude zorgverzekering opzeggen voor je.

 • Je kunt dus elk jaar kijken welke verzekering het beste aansluit bij jouw wensen en budget.

Welke basispakketten zijn er?

 • De inhoud van het basispakket wordt elk jaar door de overheid bepaald. Het basispakket vergoedt o.a. veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en vervoer voor mindervaliden.
 • Verzekeraars hebben niets te zeggen over de dekking van het basispakket, maar kunnen deze wel op verschillende manieren aan klanten aanbieden. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen drie verschillende basiszorgverzekeringen: de naturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis. Hieronder een aantal trefwoorden die de verschillende varianten kenmerken:

Waarom een Naturapolis?

Volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners. Dekking tussen 50% en 80% bij niet gecontracteerde zorg.

 • Voordeel: voordeliger; geen papieren rompslomp
 • Nadeel: beperkte lijst van gecontracteerde instellingen

Waarom een Restitutiepolis?

Keuzevrijheid. Geen beperkingen door contracten tussen zorgverlener en verzekeraar. Dekking marktconform tarief bij niet-gecontracteerde zorg.

 • Voordeel: keuzevrijheid van zorgverlener
 • Nadeel: hogere premie; vergoeding van marktconform tarief bij niet gecontracteerde zorg; in sommige gevallen zelf voorschieten en declareren.

 

Waarom een Combinatiepolis?

Variant die een natura- en restitutiepolis combineert. Beperkte lijst van zorgverleners waar je naartoe kan.

 • Voordeel: Deels keuzevrijheid van zorgverleners
 • Nadeel: Beperkte lijst van gecontracteerde instellingen waardoor je soms verder moet reizen voor behandeling. Bij een niet gecontracteerde zorgverlener loop je het risico op hoge nota’s.

Is het nemen van een vrijwillig eigen risico verstandig in mijn situatie?

 • Als je een zorgverzekering afsluit, kun je naast het verplicht eigen risico ook nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kiest er dan voor om een hoger bedrag te betalen op het moment dat je kosten maakt voor zaken die in het basispakket zitten. 
 • Het vrijwillig eigen risico kan maximaal €500,- bedragen, waarmee je totale eigen risico dus uitkomt op €885,-.  Als je een vrijwillig eigen risico kiest, krijg je korting van de zorgverzekeraar op je premie. Hoe hoog deze korting is, wisselt per zorgverzekeraar.

Er is een aantal vragen die je jezelf moet stellen voor je een vrijwillig eigen risico neemt:

 • Zal ik in 2021 gebruik maken van zorg uit het basispakket (bv ziekenhuisbezoeken of medicijnen)?
 • Kan ik het bedrag van het verplichte eigen risico + mijn beoogde vrijwillig eigen risico in één keer betalen indien nodig?
 • Als je bij de eerste vraag Nee hebt geantwoord en bij de tweede vraag Ja, dan kan het voor jou aantrekkelijk zijn om een vrijwillig eigen risico af te sluiten.
 • Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om je eigen risico gespreid te betalen. Dit eigen risico geldt overigens niet voor aanvullende verzekeringen en voor bijvoorbeeld een huisartsbezoek.

Kan ik mijn Eigen Risico in termijnen betalen?

 • Omdat blijkt dat veel mensen moeite hebben met het betalen van de vaste lasten, maakt een groeiend aantal verzekeraars het mogelijk om het eigen risico verspreid te betalen. Zo kun je in de meeste gevallen gemakkelijk een betalingsregeling treffen als je een eigen risico nota op de deurmat hebt gehad. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars ook mogelijk om vooraf al afspraken te maken hierover, zodat je maandelijks een iets hogere premie betaalt maar niet tussentijds nog onverwachte nota’s hiervoor ontvangt. Dit wordt meestal wel alleen gedaan bij verzekerden die van tevoren redelijk zeker weten dat ze hun eigen risico zullen verbruiken.
 • Houd er rekening mee dat het niet bij alle verzekeraars mogelijk is een betalingsregeling te treffen als je naast het verplicht eigen risico ook een vrijwillig eigen risico hebt afgesloten. Je moet in dat geval het hele bedrag in één keer terug kunnen betalen. Check dit dus goed voor je een vrijwillig eigen risico afsluit en zet dit bedrag alvast opzij, voor het geval je onverwachts een hoge nota ontvangt.
Welke verzekering kan je afsluiten als je naar Nederland komt en nog geen zorgverzekering kan afsluiten?

Welke verzekering kan je afsluiten als je naar Nederland komt en nog geen zorgverzekering kan afsluiten?

Welke tijdelijke verzekering kan je afsluiten als je naar Nederland komt maar niet 'op bezoek' bent?

 • Kun je nog geen Nederlandse zorgverzekering aanvragen omdat je nog in afwachting bent van je burgerservicenummer?
 • Ben je tijdelijk in Nederland en ga je tijdens je verblijf werken?
 • Vraag JoHo om advies. JoHo Insurances bekijkt per geval welke verzekering het beste past bij de situatie.
 • Neem contact via het het informatie- en adviesformulier.
 • Deze vraag wordt afgehandeld door de emigratie- en expatmedewerkers

Je woont in Nederland maar kan geen zorgverzekering afsluiten. Wat nu?

 • Als je in Nederland woont maar niet in aanmerking komt voor een Nederlandse zorgverzekering heeft JoHo diverse opties om je toch goed te verzekeren.
 • Neem contact via het het informatie- en adviesformulier .
 • Deze vraag wordt afgehandeld door de emigratie- en expatmedewerkers

 

Zorgverzekeringen in Nederland: Wat zijn de vernieuwingen en trends voor 2023?

Zorgverzekeringen in Nederland: Wat zijn de vernieuwingen en trends voor 2023?

Wat zijn de vernieuwingen en trends voor 2023 bij de zorgverzekeringen in Nederland?

Premie basisverzekering

 • De gemiddelde premiestijging van de zorgpremies in 2023 is €10,51 per maand waarbij de gemiddelde premie uitkomt op €138,51 per maand;

 • Vanaf 2023 mogen verzekeraars geen korting meer geven op de basisverzekering bij een collectieve zorgverzekering. Collectieve zorgverzekeringen mogen blijven bestaan, maar deze mogen dan alleen nog korting geven op de aanvullende zorgverzekering

Eigen risico

 • Het verplichte eigen risico blijft ongewijzigd en staat op €385;

 • DSW zorgverzekeraar houdt, net als in voorgaande jaren, het eigen risico op €375. DSW wil hiermee een signaal afgeven. Ze willen benadrukken dat zij een voorstander zijn van een eerlijke verdeling van zorgkosten tussen (chronisch) zieke en gezonde mensen.

Veranderingen in het basispakket

 • De paramedische herstelzorg voor coronapatiënten is verlengd tot 1 augustus 2023. Nieuw is de voorwaarde dat patiënten bereid zijn mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg;

 • Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van vitamine D via de zorgverzekering. Alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol zijn vormen van vitamine D die wel vergoed blijven;

 • Er komt een verandering in de vergoeding van het screening van een ongeboren kind: de combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind wordt niet langer vergoed. In plaats daarvan komt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) bij medische indicatie per 1 januari 2023 in het basispakket zonder eigen risico. Op dit moment is de eigen bijdrage zonder medische indicatie voor de NIPT nog €175, maar deze zal per 1 april 2023 verdwijnen.

 • De immunotherapie behandeling met het medicijn nivolumab, gebruikt voor een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI, is sinds juli 2022 toegevoegd aan de basisverzekering

Buitenland dekking

 • Als je voor studie, werk of voor je plezier naar het buitenland gaat, ben je vanuit de basisverzekering, net als voorgaande jaren, verzekerd voor spoedeisende medische kosten tot maximaal 100% van het Nederlands tarief. Dit betekent dat je zelf moet bijbetalen als een behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland;
 • Nederland heeft met een aantal landen afgesproken dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze verdragslanden heeft u recht op medische zorg uit het basispakket van dat land

Verhoging zorgtoeslag

 • De zorgtoeslag van 2023 voor alleenstaanden stijgt met €43 per maand waarbij de maximale zorgtoeslag uitkomt op €154 per maand. Voor gezinnen/toeslagpartners stijgt de zorgtoeslag met €53 per maand en komt de maximale zorgtoeslag uit op €265 per maand

Is je zorgverzekering in Nederland voldoende voor alle medische kosten tijdens een lange of wereldreis?

Is je zorgverzekering in Nederland voldoende voor alle medische kosten tijdens een lange of wereldreis?

Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking tijdens een lange of wereldreis?

 • Met de Nederlandse basiszorgverzekering heb je wereldwijd recht op onvoorziene spoedeisende medische zorg.
 • De kosten worden echter meestal vergoed tot 100% van het Nederlandse tarief, terwijl de kosten in het buitenland in veel landen flink hoger kunnen liggen.
 • De kosten die niet direct samenhangen met de behandeling, zoals een reddingsoperatie of vervoer naar het ziekenhuis, worden niet vergoed door je Nederlandse basiszorgverzekering
 • Kies dus een passende en dekkende verzekering die voorkomt dat je zelf grote bedragen moet bijbetalen als je ziek wordt of gewond raakt.
 • Kies ook een geldige dekking om te voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen achteraf je claims niet vergoeden

 

Faire en solidaire zorgverzekering

 

Zorgverzekeringen in Nederland: Waarom zou je een zorgverzekering van DSW via JoHo afsluiten?

Zorgverzekeringen in Nederland: Waarom zou je een zorgverzekering van DSW via JoHo afsluiten?

Wat zijn de voordelen van de DSW zorgverzekering via JoHo?

 • Dan zit je bij een solidaire verzekeraar: één polis, één premie
 • Dan steun je JoHo bij al haar activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
 • Dan heb je de voordelen van het gratis JoHo abonnement
 • Dan verzeker je jezelf via JoHo, een erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

Wat is de premie basisverzekering bij de DSW zorgverzekering?

 • De premie voor de basisverzekering is in 2024 gemiddeld met zo'n 6% gestegen
 • De gemiddelde maandpremie komt ongeveer uit op € 149

Wat is het eigen risico bij de DSW zorgverzekering?

 • Het eigen risico voor de meeste zorgverzekeraars is € 385
 • DSW zorgverzekeraar houdt een eigen risico van € 375 aan, om te benadrukken dat zij voorstander zijn van een verlaging van het eigen risico

Wat zijn de aangepaste vergoedingen in het basispakket voor 2024?

 • De herstelzorg voor patiënten met Long Covid is verlengd
 • GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) voor kinderen tot 18 jaar met overgewicht, is ook toegevoegd aan het basispakket
 • Speciale oefentherapie voor valpreventie bij senioren wordt nu vergoed
 • De vergoeding voor kraamzorg wordt uitgebreid. Je mag 24 tot 80 uur kraamzorg verdelen over maximaal zes weken na de geboorte

Wat is de buitenland dekking bij de DSW zorgverzekering?

 • Spoedeisende zorgkosten worden in het buitenland vergoed, tot maximaal 100% van het Nederlands tarief
 • Dit betekent dat je zelf moet bijbetalen als een behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland

Hoe hoog is de zorgtoeslag voor 2024?

 • In 2024 kan je als alleenstaande maximaal € 127 aan zorgtoeslag per maand ontvangen
 • De hoogte van de zorgtoeslag is aangepast op de hogere zorgpremies
 • De zorgtoeslag is in 2024 minder verhoogd dan in 2023, omdat er in 2023 een eenmalige extra verhoging was

Hoe en waar sluit je de zorgverzekering van DSW af?

Meer lezen en afsluiten van de zorgverzekering van DSW  

 

 

  

 

 Afsluiten & Zorgverzekeringen

 

Check de JoHo zorgvergelijker voor de zorgverzekeringen van

 • Aevitae ASR
 • CZ
 • De Amersfoortse
 • Nationale-Nederlanden
 • Menzis
 • OHRA
 • ONVZ
 • Stad Holland
 • VGZ

Bereken in de JoHo zorgvergelijker je premie en sluit je de verzekering af: voordelig voor jou en de projecten van JoHo!

 

 

JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 
JoHo: pagina topic
Zorg in Nederland verzekeren en zorgverzekeraar kiezen: Aanvullend pakket - Basispakket - Kortingen - Solidariteit - Ziektekosten

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Sluit je aan bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier voor verzekeringen
 
Telefoon & Afspraken
di t/m do tussen 11.00 - 17.00
+31 (0)88-3214567
Skype: op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL