Uitschrijving uit Nederland & Gemeente: van CAK tot gevolgen van uitschrijven bij vertrek naar buitenland

 

Uitschrijven bij de gemeente en de Basisregistratie Personen bij vertrek naar buitenland

 

Hoe zit het met de administratie, de belastingen, de benodigde brieven, het CAK, je Nederlandse postadres, je Nederlandse zorgverzekering en het terugkomen naar Nederland

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie  8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering  10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit Nederland in het kort?

  • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen heb je geen recht meer op zaken als uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW)
  • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor je AOW (Algemene Ouderdomswet) en je particuliere verzekeringen
  Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente?

  Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente?

  • Indien je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;
  • Dit kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn (meestal in jouw nadeel). Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via DigiD is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date.
  • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving uit Nederland. Vooral als je in het nieuwe land echt langere tijd wilt verblijven en/of je er wilt inschrijven. Het bewijs van uitschrijving ontvang je van de gemeente (vraag er om, mocht je het niet vanzelf krijgen).
  • Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je op dat adres in principe wel te wonen. In sommige gevallen kun je echter een brief- of postadres opgeven, zonder dat je er woont.
  3 - Verzameling & Selectie

  Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
  • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

   

  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

  Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: basisvragen en antwoorden

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen)?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen)?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen)?

  • Als je je uitschrijft, blijf je in principe gewoon Nederlander. Je behoudt je paspoort en BSN-nummer.
  • Na uitschrijving zul je in de Registratie Niet ingezetenen (RNI) worden opgenomen. Op die manier blijf je toch bekend in de registratie van de Rijksoverheid.
  • De uitschrijving kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid waarvan je in Nederland gebruik kunt maken: denk hierbij aan uitkeringen, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW). De Rijksoverheid (met name de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar ook het UWV) kunnen je hier meer informatie over geven.
  • Je particuliere verzekeringen komen te vervallen als je je uitschrijft. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
  • Je uitschrijving kán tot gevolg hebben dat ook de zorgverzekering moet worden stopgezet. De SVB is de instantie die uiteindelijk bepaalt of je verzekeringsplichtig bent of niet.
  • De dekking van woonhuisverzekeringen kan veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer.
  • Een uitschrijving heeft ook gevolgen voor de opbouw van je AOW (Algemene Ouderdomswet): voor ieder jaar dat je niet in Nederland staat ingeschreven, word je 2% gekort op je uiteindelijke AOW-uitkering.
  • Voor advies en hulp kun je terecht  op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? 
  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je particuliere verzekeringen?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je Nederlanderschap?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je Nederlanderschap?

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je Nederlanderschap?

  Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in?

  Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in?

  Gaat je Nederlands paspoort verlopen en heb je dat paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je altijd reist op het paspoort van een andere nationaliteit)?

  • Dan is het niet persé nodig een volledig nieuw Nederlands paspoort aan te vragen  
  • Je kunt dan ook een zogenaamde 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen
  • Voordeel is dat deze verklaring veelal goedkoper is dan het aanvragen van een nieuw paspoort
  • Deze verklaring regel je bij de ambassade (digitaal of per post)
  • Let op: je moet de verklaring wel tijdig aanvragen: vóórdat je paspoort verloopt!
  • Voor advies en hulp kun je terecht op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? 
  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW?

  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW?

  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je AOW?

  Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland?

  Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland?

  Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst bij uitschrijven uit Nederland?

  • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.
  • De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd.
  • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal je een M-formulier toegezonden krijgen, waarop je je situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.
  • Je kunt hierover met je regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien je financiële situatie ingewikkeld is.
  • Indien je in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.
  • Voor advies en hulp kun je terecht op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? 
  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland (gemeentelijke Basisregistratie personen voor je AOW of ANW op te vangen?

  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
  • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan.
  • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken, al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
  • Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.
  • Voor advies en hulp kun je terecht op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? 
  Wat moet je doen met je zorgverzekering als je bent uitgeschreven uit Nederland?

  Wat moet je doen met je zorgverzekering als je bent uitgeschreven uit Nederland?

  Zorgverzekering in het buitenland

  • Dekking voor je ziektekosten in het buitenland regel je via een speciale reisverzekering, als je van plan bent weer terug te keren naar Nederland. Of een internationale ziektekostenverzekering, als je niet van plan bent terug te keren naar Nederland (emigratie).

  Hoe zit het met de dekking van je Nederlandse zorgverzekering?

  • Over het algemeen geldt dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering behouden blijft, als je gaat reizen en je niet gaat werken in het buitenland.
  • Ook als je 1 of 2 jaar reist, kun je je Nederlandse zorgverzekering in principe niet opzeggen en blijf je premie betalen. Uitschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) heeft hier geen invloed meer op (in het verleden wel). De enige uitzondering hierop is als je de banden met Nederland verbreekt en niet de bedoeling hebt om terug te keren.
  • Na 2 tot 4 jaar kan de situatie veranderen, evenals wanneer je tussentijds toch gaat werken in het buitenland. Ga je tussentijds werken dan vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering en kan je deze laten stopzetten.
  • Voor advies en hulp kun je terecht op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland?   & Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland
  Wat kan JoHo voor je doen als je je wilt uitschrijven bij de gemeente of je zorgverzekering wilt opzeggen?

  Wat kan JoHo voor je doen als je je wilt uitschrijven bij de gemeente of je zorgverzekering wilt opzeggen?

  • JoHo krijgt dagelijks te maken met mensen die voor langere tijd naar het buitenland vertrekken, of daar activiteiten gaan ontplooien die van invloed kunnen zijn op de geldigheid van hun zorgverzekering.
  • Om meer inzicht te geven in deze problematiek zijn er vragen met antwoorden samengesteld. Ook worden er alternatieven aangedragen en krijg je inzicht in het oplossen en voorkomen van problemen op het gebied van je zorgverzekering in het buitenland. Je kunt vragen en antwoorden (FAQ) vinden die voor iedereen beschikbaar zijn.
  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? - JoHo Toolshop
  4 - Vergelijking & Afweging

  Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? - JoHo Toolshop

    

  5 - Verdieping & Versterking

  Proces 5 - Verdiepen & Versterken

  • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
  • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  Hoe kan je de gevolgen van uitschrijving bij de gemeente voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

  • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
  • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan.
  • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken, al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
  • Het is dus wat dat betreft ook voor je “gewone” lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.
  • Voor advies en hulp kun je terecht op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? 
  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland voor je AOW of ANW op te vangen?

  Wat kun je doen om de gevolgen van uitschrijving uit Nederland (gemeentelijke Basisregistratie personen voor je AOW of ANW op te vangen?

  Tools voor JoHo verzekerden, abonnees en donateurs: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering

  Tools voor JoHo verzekerden, abonnees en donateurs: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering

  Is het handig om aan je zorgverzekeraar te vragen of je wel of niet verzekerd moet of kunt blijven, en zijn er voorbeeldbrieven die je naar je zorgverzekeraar kunt sturen?
  Wel of niet het opzeggen, of tijdelijk stopzetten, van je zorgverzekering telefonisch regelen als je naar het buitenland vertrekt?
  Wat kun je doen als jouw zorgverzekeraar aangeeft dat je verplicht verzekerd blijft als je naar het buitenland vertrekt, terwijl jij van mening bent dat dit niet zo is?
  Je zit in het buitenland en je zorgverzekering is ten onrechte stopgezet: Wat zijn de gevolgen en wat zijn de boetes?
  Wat praktijkvoorbeelden van de gevolgen van het wel of niet melden bij je zorgverzekeraar dat je vertrekt naar het buitenland?
  Wanneer en waarom krijg je een brief van het CAK dat je onverzekerd bent en wat moet je vervolgens doen?
  Mijn Nederlandse zorgverzekering is stopgezet. Nu heb ik een brief ontvangen van het CAK (of Zorginstituut Nederland) waarin ze dreigen met een boete. Wat nu?
  Waarom krijg je een brief van de belastingdienst dat je je zorgtoeslag moet terugbetalen en wat moet je vervolgens doen?

    

  6 - Voorbereiding & Verzekering

  Proces 6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

  verzekeringenvaccinatieticketsgearreizenrond de wereld

     

  7 - Inspiratie & Samenwerking

  Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

  Samenwerken met JoHo 

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

      

  8 - Werk & Ervaring

  Proces 8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    

  9 - Beslissing & Acceptatie

  Proces 9 - Beslissen & Accepteren

  • Wat: beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen, gaan handelen naar je besluit
  • Hoe: keuzeproces afronden, beslissing nemen, accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, besluit gaan uitvoeren
  • Waarmee: acceptatieproces starten, stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

   

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
  • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen