Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen) als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Wat zijn gevolgen van uitschrijving bij de Gemeente (BRP Basis Registratie Personen)?

 • Als je je uitschrijft, blijf je in principe gewoon Nederlander. Je behoudt je paspoort en BSN-nummer.
 • Na uitschrijving zul je in de Registratie Niet ingezetenen (RNI) worden opgenomen. Op die manier blijf je toch bekend in de registratie van de Rijksoverheid.
 • De uitschrijving kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheid waarvan je in Nederland gebruik kunt maken: denk hierbij aan uitkeringen, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW). De Rijksoverheid (met name de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar ook het UWV) kunnen je hier meer informatie over geven.
 • Je particuliere verzekeringen komen te vervallen als je je uitschrijft. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
 • Je uitschrijving kán tot gevolg hebben dat ook de zorgverzekering moet worden stopgezet. De SVB is de instantie die uiteindelijk bepaalt of je verzekeringsplichtig bent of niet.
 • De dekking van woonhuisverzekeringen kan veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer.
 • Een uitschrijving heeft ook gevolgen voor de opbouw van je AOW (Algemene Ouderdomswet): voor ieder jaar dat je niet in Nederland staat ingeschreven, word je 2% gekort op je uiteindelijke AOW-uitkering.

Meer lezen

Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten