JoHo BuitenlandZaken Service

JoHo tool- en serviceshop voor donateurs, abonnees en verzekerden

 

 

JoHo BuitenlandZaken Service

 

JoHo tools: Waar bestaat de BuitenlandZaken Service uit?

JoHo tools: Waar bestaat de BuitenlandZaken Service uit?

 
 • Binnen deze service kan je terecht met al je vragen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voormalige GBA) bij je gemeente en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
 • Wil je niet dubbel betalen en niet (te) duur uit zijn bij het verzekeren van je ziektekosten? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties om boetes te voorkomen? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo.
Waaruit bestaat de service?
 • Je krijgt persoonlijk advies, rekening houdend met jouw specifieke omstandigheden.
 • Je krijgt formulieren die je naar de betrokken instanties kunt sturen met de juiste vragen, zodat die instanties na jouw terugkomst uit het buitenland niet voor problemen gaan zorgen en boetes gaan uitdelen.
 • Je krijgt hulp bij mogelijke problemen.
 • JoHo helpt, indien gewenst, bij het uitzoeken van die (zorg)verzekeraar die geschikt is voor jouw situatie
Hoe het werkt?
 • JoHo donateurs kunnen kosteloos gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo.
 • Ben je al JoHo donateur? Log in en lees meer
Nog niet aangesloten bij JoHo?
 1. Je logt in met je online account en leest direct meer over de BuitenlandZaken Service , of je vult het contactformulier  en vermeldt dat je gebruik wilt maken van de JoHo BuitenlandZaken Service.
 

 

JoHo BuitenlandZaken Services:

FAQ en keuzehulp waar je als JoHo abonnee en donateur gebruik van kunt maken

 

Aanhouden of opzeggen van je nederlandse zorgverzekering?

Is je verzekering nog wel geldig voor de activiteiten die je gaat doen, hoever gaat de dekking en wat zijn de alternatieven?

Ziektekosten in het buitenland: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering

Ziektekosten in het buitenland: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

1 - je gaat betaald werken in het buitenland

 • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
 • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan na drie maanden te vervallen.
 • Als je langer dan drie maanden tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €180 (bruto) per maand of €1800 op jaarbasis (in loon of natura)

2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

 • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €180 per maand of meer of €1800 op jaarbasis

3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

 • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

 • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
 • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

Wat kan jij doen?

  • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
  • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
  • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
  • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
  • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

  Meer lezen?

  Direct verzekeren?

  Wanneer mag of moet je je zorgverzekering in Nederland opzeggen als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?

  Wanneer mag of moet je je zorgverzekering in Nederland opzeggen als je in het buitenland gaat reizen, werken, wonen of studeren?

  • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

  • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.

  • De geldigheid, het aanhouden en het laten stopzetten van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.

  • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties vaak informatie, die niet altijd met elkaar in overeenstemming is, waardoor het lastig is te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.

  • Je kunt een eerste check doen via de JoHo toolshop:  Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland

  • Voor alle vragen en antwoorden kan je je aansluiten bij JoHo

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt?

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt?

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering gaat vervallen als je naar het buitenland vertrekt, of dat je de zorgverzekering moet aanhouden vanwege de wet WLZ?

  Wat zijn de opties?

  1. Je bepaalt zelf aan de hand van een aantal vragen of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn, en te kunnen blijven
  2. Je laat via de Sociale Verzekeringbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie.

  1 - Je bepaalt zelf of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn en te kunnen blijven

  • In het geval je één van onderstaande vragen met 'Ja' kan beantwoorden, kan je in de meeste gevallen je zorgverzekering opzeggen:
   • 2.1. Ga je drie maanden of langer werk verrichten in een ander land dan Nederland, met een vergoeding in geld of natura?
   • 2.2. Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?
   • 2.3. Kan je worden beschouwd als niet-ingezetene van Nederland?

  1.1. Ga je 3 maanden of langer werk verrichten in een ander land dan Nederland, met een vergoeding in geld of natura?

  • Indien 3 maanden of langer werk wordt verricht in een ander land dan Nederland voor een buitenlandse werkgever, dan vervalt de verzekeringsplicht (bij werk vo
  • or een Nederlandse werkgever in het buitenland zit het weer anders).
  • Overigens gaat deze regeling in de EU en in bepaalde landen buiten de EU in vanaf de eerste dag dat je 'betaald' werk doet. Dit noemen we 'eerste werkdaglanden'. Wanneer je in een eerste werkdagland gaat werken, vervalt officieel het recht op de basisverzekering vanaf de allereerste dag dat je aan het werk bent.
  • Je dient dit vaak zelf aan te geven bij je zorgverzekeraar.
  • Ook bij vrijwilligerswerk en stagewerkzaamheden kan de zorgverzekering komen te vervallen als je een vergoeding krijgt in natura (bijvoorbeeld kost en inwoning) of geld, van een waarde van meer dan €180,- per maand.
  • Bij (officiële) stagewerkzaamheden in landen buiten de EU en landen die niet behoren tot de 'eerste werkdaglanden' is de grens niet €180,- per maand, maar het Nederlandse minimumloon
   
  Waar staat de kernregel waarop de praktijkregels worden gebaseerd?
  • Zie de bepalingen van het Besluit Uitbreiding en Beperking Kring Verzekerden Volksverzekeringen 1999 (KB 746/98).
  • In paragraaf 3 artikel 12 van dat besluit staat vermeld, dat niet verzekerd is de ingezetene, die voor een periode van langer dan drie maanden aaneengesloten uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij hij dat doet in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever.
  • Toevoeging JoHo: dit geldt zelfs indien iemand in Nederland woont; dus een (huur)woning heeft en ingeschreven staat in Nederland. Ook dan hoeft men zich toch niet altijd te verzekeren, afhankelijk van de situatie. Of beter gezegd: dan mag men zich officieel niet verzekeren.
  • Toevoeging JoHo: Ook als je niet aaneengesloten 3 maanden betaald werk gaat verrichten, kan het wel zijn dat je op jaarbasis gemiddeld boven de €180,- per jaar verdient, waarmee de zorgverzekering alsnog achteraf ongeldig kan worden verklaard.

  1.2. Ga je langer dan één jaar naar het buitenland?

  • 'Blijft men één jaar of langer aaneengesloten weg, dan is dat een indicatie voor het niet aannemen van ingezetenschap.' Ook dit is een belangrijk aspect.
  • Hier komt echter nog wel iets meer bij kijken, zo geldt dit bijvoorbeeld niet als je jonger bent dan 30 jaar en je enkel voor studiedoeleinden buiten Nederland verblijft of op wereldreis bent. Het is echter wel een belangrijke indicatie.
  • De laatse tijd lijkt de termijn van één jaar naar meerdere jaren op te schuiven, minimaal 2 jaar (en zelfs tot 4 jaar) als je alleen gaat reizen en de banden met Nederland niet duurzaam hebt verbroken (dwz bijvoorbeeld dat je verblijf tijdelijk is, dat je wilt terugkeren, dat je familie in Nederland verblijft, dat je werkt in Nederland, dat je nog een adres of een huis in NL hebt, je kort op één plek verblijft e.d.)

  1.3. Kan je worden beschouwd als niet-ingezetene van Nederland?

  2 - Je laat de Sociale Verzekeringbank (SVB) een onderzoek starten naar jouw situatie

  • Houd er rekening mee dat deze instantie veel informatie van je wil en dat het enkele weken (wellicht maanden) kan duren voordat je antwoord hebt.
  • Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Dit besluit zal in de meeste gevallen weken of maanden nadat je bent begonnen met werken genomen worden. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn. Reisverzekeringen zijn in het algemeen alleen geldig wanneer je een Nederlandse zorgverzekering hebt. Valt deze laatste weg, dan is je reisverzekering ook niet meer geldig en je kunt jezelf niet met terugwerkende kracht verzekeren.
  • Je kunt dit voorkomen door voor vertrek een passende verzekering af te sluiten die wel geldig is zonder Nederlandse zorgverzekering. Zie bijvoorbeeld hier .
  • Bij de bepaling speelt onder andere mee dat het aspect werk en inkomen zwaarder weegt dan een in- of uitschrijving, maar ook de vraag of je binnen of buiten de EU verblijft, of er sprake is van een Verdragsland, de duur van het verblijf en de werkzaamheden.
   
  Wat zijn de gevolgen als je je zorgverzekering NIET opzegt terwijl de dekking is komen te vervallen door je activiteiten in het buitenland?

  Wat zijn de gevolgen als je je zorgverzekering NIET opzegt terwijl de dekking is komen te vervallen door je activiteiten in het buitenland?

  • Er is in principe geen plicht om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen als je naar het buitenland vertrekt.

  • In het algemeen staat in het contract dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesloten wel de plicht om melding te maken van veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld je vertrek naar het buitenland. Je zorgverzekeraar kan vervolgens bekijken of je nog de plicht hebt om je zorgverzekering aan te houden, of dat de dekking van je zorgverzekering is komen te vervallen. Daarna kan je zorgverzekering worden stopgezet of tijdelijk worden opgeschort.

  • Als je gebruik wil maken van je huidige zorgverzekering, en je zorgverzekeraar constateert dat je lopende zorgverzekering geen dekking meer biedt (bijvoorbeeld omdat je betaald werk in het buitenland verricht), dan kan dat - met terugwerkende kracht - gevolgen hebben voor je reeds lopende declaraties. Je zorgverzekeraar kan met terugwerkende kracht je zorgverzekering ongeldig verklaren, en zal dan je betaalde premies terugstorten, maar niet je declaraties vergoeden.

  • Indien je geen andere geldige verzekering hebt die je ziektekosten dekt, bijvoorbeeld een reisverzekering waarbij je geen Nederlandse zorgverzekering nodig hebt of een lokale verzekering, kan het dus voorkomen dat je zonder verzekerde zorg komt te zitten.

  Gevolgen: Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering WEL wordt stopgezet, als je naar het buitenland vertrekt, en dat achteraf onterecht blijkt te zijn?

  Gevolgen: Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering WEL wordt stopgezet, als je naar het buitenland vertrekt, en dat achteraf onterecht blijkt te zijn?

  • Het kan voorkomen dat het CAK (vroeger het Zorginstituut Nederland) je een brief stuurt omdat je geen Nederlandse basiszorgverzekering hebt afgesloten, of die hebt laten stopzetten.

  • In deze brief 'dreigt' men met een boete, als je niet snel alsnog een Nederlandse basiszorgverzekering afsluit, of kan aantonen dat je Nederlandse basiszorgverzekering terecht niet meer van toepassing is.

  • Meer over de situaties waarin dit kan gebeuren, en de mogelijke oplossingen, lees je bij de FAQ voor JoHo donateurs o.a bij de brief van CAK ontvangen .

  • Ben je JoHo donateur of verzekerd via JoHo, dan kun je ook gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service  voor advies.

  Welke landen zijn zogenoemde eerste-werkdag landen ('Verdragslanden') waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

  Welke landen zijn zogenoemde eerste-werkdag landen ('Verdragslanden') waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt zodra je daar gaat werken?

  Welke landen zijn Verdragslanden, zogenoemde eerste-werkdag landen, waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt?

  Wat zijn 'Verdragslanden' (eerste-werkdag landen)?

  • Verdragslanden zijn landen waarbij de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervalt vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).
  • Naast een aantal specifieke landen (ook wel de Verdragslanden genoemd) zijn dit met name vrijwel alle Europese landen (alle EU- en EER-landen). 
  • Alleen als lokaal je werkzaamheden niet als arbeid worden gezien, blijft de dekking van je je Nederlandse zorgverzekering geldig. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk en zelden op tijd te achterhalen, waardoor meestal wordt gekozen voor (reis)verzekering die ook de medische zorg dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.

  Welke niet-Europese landen behoren tot de 'Verdragslanden' (eerste-werkdag landen)

  • Bosnië-Herzegovina
  • Canada (exclusief Quebec)
  • Chili
  • India
  • Japan
  • Kaapverdië
  • Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou)
  • Kosovo
  • Macedonie
  • Man (eiland)
  • Marokko
  • Montenegro
  • Servië
  • Tunesië
  • Turkije
  • Verenigde Staten
  • Zuid Korea

  Welke Europese landen behoren tot de eerste-werkdag landen

  • België
  • Bulgarije
  • Cyprus (het Griekse deel)
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Griekenland
  • Hongarije
  • Ierland
  • IJsland (EER)
  • Italië
  • Kroatië
  • Letland
  • Liechtenstein (EER)
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederland
  • Noorwegen (EER)
  • Oostenrijk
  • Polen
  • Portugal
  • Roemenië
  • Slovenië
  • Slowakije
  • Spanje
  • Tsjechië
  • Zweden
  • Zwitserland (geen EU- of EER-land, maar EU-regels wel van toepassing)

  NB

  • Wil je je lokaal verzekeren check dan de meest recente informatie, er kunnen landen bijkomen (of afvallen).
  Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

  Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

  • Het is helaas nog steeds zo dat verzekeraars de wet- en regelgeving soms op hun eigen manier interpreteren, dit wordt mede veroorzaakt door vele wisselingen in het beleid die niet altijd even efficient en tijdig (kunnen) worden gecommuniceerd.

  • Sommige verzekeraars zetten de verzekering stop als je aangeeft per wanneer je gaat werken. Andere verzekeraars hanteren een systeem waarbij de dekking wel vervalt vanaf de eerste werkdag, maar waarbij je wel verplicht blijft de premie te blijven betalen. Achteraf zul je moeten bewijzen dat je inderdaad aan het werk was, en dan zul je de betaalde premie terugkrijgen.

  • Bewaar dus ook tijdens het reizen al je papieren zorgvuldig (stageovereenkomst/arbeidsovereenkomst/loonstrookje/alle bewijzen van betaling of vergoeding).

  • Om te voorkomen dat je tegen problemen aanloopt als je een medische claim wilt indienen, is het verstandig een flexibele reisverzekering af te sluiten die ook dekking biedt als de Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is (zie bijvoorbeeld de Special ISIS).

  Wat kun je doen als je zorgverzekeraar niet wil meewerken aan het stopzetten van je Nederlandse zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

  Wat kun je doen als je zorgverzekeraar niet wil meewerken aan het stopzetten van je Nederlandse zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

  • Helaas zijn niet alle medewerkers van zorgverzekeraars even goed op de hoogte van de regels omtrent het terecht opzeggen van je zorgverzekering en men wil nogal eens onterecht je opzegging niet accepteren. Je kan hiertegen bezwaar laten aantekenen.

  • Over hoe je bezwaar kunt maken en welke stappen je vervolgens kunt ondernemen, kun je advies vragen via de BuitenlandZaken Service  van JoHo.

  • Voor alle vragen en antwoorden log je in als JoHo donateur en check je FAQ bundels  

  Hoe en wanneer kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is opgezegd, of komen te vervallen?

  Hoe en wanneer kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is opgezegd, of komen te vervallen?

  Hoe en wanneer kan je je weer verzekeren na terugkomst uit het buitenland als je zorgverzekering in Nederland is opgezegd, of komen te vervallen?

   

  Acceptatie

  • In principe is de periode waarin je van verzekeraar kunt wisselen beperkt: normaal gesproken kun je alleen vóór 31 december aangeven dat de verzekering voor het volgende jaar stopgezet moet worden. Je hebt dan nog tot 1 februari om voor het nieuwe jaar een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Als je dit niet doet, kun je een fikse boete krijgen van de SVB.
  • Als je terugkomt uit het buitenland en je weer voor 4 maanden of langer in Nederland vestigt kun je de zorgverzekering weer opnieuw aanvragen, ook als dit midden in het jaar is.
  • De zorgverzekeraar mag jou niet weigeren voor de basisverzekering, ook niet als je bij terugkomst in Nederland ziek bent.
  • Door de, voor de zorgverzekeraar, verplichte acceptatie voor de basisverzekering heb je ook geen problemen met aanmelding en nabehandelingskosten etc. Die worden dan door de nieuwe zorgverzekeraar vergoed, per verplichte ingangsdatum van de verzekering.
  • Bij de aanvullende pakketten kan er, afhankelijk van het gewenste pakket, een medische selectie plaatsvinden

  Uitgeschreven

  • Als je uitgeschreven was bij de de gemeente (BRP), zal je je weer opnieuw moeten inschrijven voordat je de zorgverzekering opnieuw kunt aanvragen.
  • Als je binnen 4 maanden na de inschrijving bij de de gemeente (BRP) weer een zorgverzekering aanvraagt, wordt de inschrijving bij de BRP als ingangsdatum van de zorgverzekering genomen.
  • Het is dus eigenlijk zaak om je zo snel mogelijk na terugkomst weer in te schrijven bij de BRP, om ervoor te zorgen dat je niet onverzekerd in Nederland rondloopt! Doe het bij voorkeur op de dag dat je weer terug komt in Nederland (of binnen 24 uur is soms ook nog op tijd).

  Dekking via andere verzekering

  • Let op : Je kunt normaal gesproken  geen gebruik maken van de medische dekking van een reis- of activiteiten verzekering. Ook niet als als de looptijd van die verzekering nog doorloopt. na je terugkeer  Dit kan bij alleen bij een beperkt aantal verzekeringen (zoals de Special ISIS), en alleen als je op doorreis bent in Nederland voor een beperkte tijd. Check de specifieke verzekering voor het aantal welken of maanden.
  Wat kun je doen om problemen te voorkomen met je Nederlandse zorgverzekering in het buitenland?

  Wat kun je doen om problemen te voorkomen met je Nederlandse zorgverzekering in het buitenland?

  • Door correspondentie met instanties schriftelijk te doen maak je het mogelijk voor jezelf om voldoende bewijslast te verzamelen.

  • Je kunt de voorbeeldbrieven en voorbeeldmails van de BuitenlandZaken Service van JoHo gebruiken om je zo goed mogelijk in te dekken.

  • Log in als JoHo donateur of abonnee en zie hier   enkele voorbeelden. 

  • Voor alle vragen en antwoorden log je in als JoHo donateur en check je FAQ bundels  

  Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland - JoHo Toolshop
  Tools voor JoHo verzekerden, abonnees en donateurs: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering

  Tools voor JoHo verzekerden, abonnees en donateurs: dekking, geldigheid en opzeggen van je nederlandse zorgverzekering

  Is het handig om aan je zorgverzekeraar te vragen of je wel of niet verzekerd moet of kunt blijven, en zijn er voorbeeldbrieven die je naar je zorgverzekeraar kunt sturen?
  Wel of niet het opzeggen, of tijdelijk stopzetten, van je zorgverzekering telefonisch regelen als je naar het buitenland vertrekt?
  Wat kun je doen als jouw zorgverzekeraar aangeeft dat je verplicht verzekerd blijft als je naar het buitenland vertrekt, terwijl jij van mening bent dat dit niet zo is?
  Je zit in het buitenland en je zorgverzekering is ten onrechte stopgezet: Wat zijn de gevolgen en wat zijn de boetes?
  Wat praktijkvoorbeelden van de gevolgen van het wel of niet melden bij je zorgverzekeraar dat je vertrekt naar het buitenland?
  Wanneer en waarom krijg je een brief van het CAK dat je onverzekerd bent en wat moet je vervolgens doen?
  Mijn Nederlandse zorgverzekering is stopgezet. Nu heb ik een brief ontvangen van het CAK (of Zorginstituut Nederland) waarin ze dreigen met een boete. Wat nu?
  Waarom krijg je een brief van de belastingdienst dat je je zorgtoeslag moet terugbetalen en wat moet je vervolgens doen?
  Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland - JoHo Toolshop
  Ziektekosten in het buitenland: dekking, geldigheid van je zorgverzekering tijdens activiteiten in het buitenland

  Ziektekosten in het buitenland: dekking, geldigheid van je zorgverzekering tijdens activiteiten in het buitenland

  Moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen als je in het buitenland gaat stagelopen, en is die dan nog wel geldig?

  Moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen als je in het buitenland gaat stagelopen, en is die dan nog wel geldig?

  Wanneer blijft je zorgverzekering in Nederland gewoon geldig als je in het buitenland gaat stagelopen of studeren?

  • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.
  • De geldigheid, het aanhouden en het opzeggen van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.
  • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties informatie die niet altijd met elkaar in overeenstemming is. Het is daardoor lastig te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.

  Hoe kun je nagaan of de dekking van je Nederlandse zorgverzekering geldig blijft en de dekking niet komt vervallen?

  1. Je bepaalt zelf aan de hand van de beschikbare informatie of je wel of niet verplicht verzekerd denkt te zijn en of je zorgverzekering je medische kosten blijft dekken
  2. Je laat via de Sociale Verzekeringbank (SVB), de instantie die uiteindelijk mag bepalen of je wel of niet verplicht verzekerd bent, een onderzoek starten naar jouw situatie. Houd er rekening mee dat in het geval je de SVB een onderzoek laat uitvoeren, ze veel informatie van je wilen, en dat het enkele weken (soms maanden) kan duren voordat je antwoord hebt. Vaak kunnen ze ook pas antwoord geven als je al in het buitenland zit en aan de slag bent gegaan.

  Hoe bepaal je zelf of je zorgverzekering geldig blijft als je gaat stagelopen in het buitenland?

  • Veel stagiairs die in het buitenland gaan stagelopen, krijgen een vergoeding voor hun stagewerkzaamheden via een stagevergoeding, of bijvoorbeeld via eten, drinken en huisvesting. Het gevolg van deze vergoeding kan zijn dat je Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is. De verzekering kan dan geen dekking meer bieden, je kan dan geen gebruik meer maken van je Nederlandse basiszorgverzekering als je ziek wordt of een ongeluk krijgt.

  • Er is sprake van een vergoeding als je langer dan drie maanden stage gaat lopen en een vergoeding krijgt (salaris, onkosten, eten, inwoning) met een waarde van gemiddeld €180 per maand.

  • Krijg je geen vergoeding dan blijft je Nederlandse zorgverzekering gewoon geldig. Bij de keuze van je reis- en stageverzekering kan je vervolgens een medische dekking kiezen die daar rekening mee houdt.

  In welke landen is je zorgverzekering niet meer geldig, en vervalt de dekking als je gaat stagelopen?

  • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland), dan komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt dan van je verwacht dat je je lokaal verzekert of zelf een reisverzekering afsluit die ook de ziektekosten dekt zonder de Nederlandse zorgverzekering.
  • Verdragslanden waar de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste werkdag komt te vervallen zijn o.a Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea (deze landen worden ook wel 'eerste-werkdag landen' genoemd).

  • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering alleen als je een vergoeding (salaris en/of kost en inwoning) krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

  Wat zijn de gevolgen als je niet meldt aan je zorgverzekeraar dat je naar het buitenland vertrekt?

  • Er is in principe geen plicht om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen als je naar het buitenland vertrekt. In het algemeen staat in de voorwaarden van je zorgverzekeraar dat je wel de plicht hebt om melding te maken van veranderde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld je vertrek naar het buitenland. Je zorgverzekeraar kan vervolgens bekijken of je nog de plicht hebt om je zorgverzekering aan te houden, of dat de dekking van je zorgverzekering is komen te vervallen. Daarna kan je zorgverzekering worden beeindigd, of tijdelijk worden opgeschort.

  • Veel stagiairs kiezen bewust of onbewust voor een praktische oplossing, waarbij ze hun zorgverzekering laten doorlopen. Ze nemen daarbij een specifieke reis- en stageverzekering, die ze in het algemeen toch al nodig hebben. Bij deze verzekering wordt een dekking gekozen die ook de medische kosten dekt zonder geldige Nederlandse zorgverzekering, of een dekking die tijdens de reis en stage mag worden aangepast. Zo ontstaan er geen problemen, als de dekking van de Nederlandse zorgverzekering zou komen te vervallen. Alleen als daar aanleiding toe is, wordt er achteraf met de zorgverzekeraar gekeken naar de verzekerde situatie rond de stage.

  Welke stappen en verzekeringen adviseert JoHo?

  In situaties die vrij helder lijken

  In situaties die minder eenvoudig lijken

  • In die gevallen dat het minder eenvoudig is om te bepalen of de dekking geldig blijft, kan je ervoor kiezen om via de Sociale Verzekeringbank (SVB) een WLZ toets te laten uitvoeren, en/of een reis-en stageverzekering uit te kiezen die ook medische zorg dekt als er geen dekking meer is via je Nederlandse zorgverzekering.
  • Ook dan je gebruik maken van de JoHo keuzehulp en de advieswijzer: stage in het buitenland verzekeren om de passende reis-en stageverzekering uit te kiezen.
  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je gaat werken in het buitenland?

  • Per instantie kan de informatie over de gevolgen van betaald of onbetaald werken in het buitenland aanzienlijk verschillen
  • Toch is er wel een aantal algemene richtlijnen te geven over het aanhouden, beëindigen, en het wel of niet geldig zijn van je Nederlandse zorgverzekering. In het algemeen kun je zeggen dat
   • de dekking van je Nederlandse basiszorgverzekering vervalt als je langer dan drie maanden naar het buitenland gaat om betaald werk te gaan doen;
   • dat de dekking al vanaf je eerste werkdag vervalt
    • als je gaat werken in een EU land, Noorwegen, IJsland, of Zwitserland
    • als je gaat werken of in een 'eerste-werkdagland zoals Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Korea;
   • dat als de dekking is komen te vervallen, je de zorgverzekering ook kan laten beëindigen;
   • dat er wel andere, vaak voordeliger, verzekeringen zijn waarmee je de ziektekosten kunt verzekeren in het buitenland terwijl je betaald werk gaat doen 

  Wat kan JoHo voor je betekenen?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?

  Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?

  Hoe zit het met de dekking van je Nederlandse zorgverzekering?

  • Over het algemeen geldt dat de dekking van je Nederlandse zorgverzekering behouden blijft als je gaat reizen en je niet gaat werken in het buitenland.
  • Ook als je één of twee jaar reist, kun je je Nederlandse zorgverzekering in principe niet opzeggen en blijf je premie betalen. Uitschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen) heeft hier geen invloed meer op (vroeger wel). De enige uitzondering hierop is als je de banden met Nederland verbreekt en niet de bedoeling hebt om terug te keren na je reis.
  • Na twee tot vier jaar kan de situatie veranderen, evenals wanneer je tussentijds toch gaat werken in het buitenland. Ga je tussentijds werken dan vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering en kan je deze laten beëindigen.
  • Lees meer bij verzekeren en betaald werk in het buitenland & bij Wanneer vervalt de dekking van je Nederlandse zorgverzekering als je gaat werken in het buitenland?

  Wat kan jij doen?

   • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen als je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers) werk gaat doen. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.
   • Goed opletten. Sommige zorgverzekeraars geven je weliswaar toestemming om je zorgverzekering op te zeggen, maar dat wil niet zeggen dat de controlerende instanties het daar (gedurende je reis of achteraf) ook mee eens zijn. Mocht de beslissing echter worden teruggedraaid, dan zijn er in de meeste gevallen ook weer mogelijkheden om achteraf je zorgtoeslag aan te vragen. Veel wereldreizigers zorgen dat ze een jaar voor vertrek een voordelige zorgverzekering afsluiten en hun zorgtoeslag aanvragen. Sommigen houden daarbij ook rekening met de datum van vertrek zodat hun jaarinkomen in het reisjaar laag genoeg blijft voor hoge toeslag.

   Waar moet je rekening mee houden?

   • dat je zorgverzekering laten stopzetten een flinke besparing kan zijn (tenzij je al een flinke zorgtoeslag hebt), als je meer dan een paar maanden in het buitenland aan het werk gaat gedurende je wereldreis.
   • dat een (reis)verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen een stuk voordeliger is dan je zorgverzekering.
   • dat een (reis)verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen per maand iets meer kost dan wanneer je een (reis)verzekering afsluit waarbij dat niet het geval is.
   • dat een (reis)verzekering waarbij ook de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen in ieder geval de risico's afdekt dat je gedurende je reis zonder verzekerde zorg komt te zitten.
   • dat je een afweging kan maken of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente) als je je zorgverzekering zou willen stopzetten of de premie zou willen terugvragen. Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Service  van JoHo).
   • dat je bij je afwegingen ook mee moet nemen dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht word stopgezet vanaf je eerste werkdag.
   • dat mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (Basisregistatie Personen), je je dan direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig (reis- of 'work en travel'-verzekeringen stoppen met dekking op moment van aankomst in Nederland).

   Wat kan JoHo voor je betekenen?

   • Bij JoHo is veel ervaring met mensen die voor langere tijd naar het buitenland gaan, vul het adviesformulier  in en je ontvangt vrijblijvend een persoonlijk verzekeringsadvies.
   • Je kunt donateur worden en gebruik maken van JoHo's BuitenlandZaken Service  voor specifiek advies, vragen en hulpmiddelen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen bij je gemeente, en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
   • Je kunt ook JoHo donateur en/of abonnee worden  en gebruik maken van diverse kortingen, keuzehulp, adviesservices en JoHo's Emigratieservice met mogelijkheden voor uitgebreidere informatieverstrekking, uitgebreid persoonlijk advies, hulp bij overstappen rondom ziektekostenverzekeringen, adresservice en meer!
   Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking tijdens een lange of wereldreis?

   Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking tijdens een lange of wereldreis?

   • Met de Nederlandse basiszorgverzekering heb je wereldwijd recht op onvoorziene spoedeisende medische zorg.

   • De kosten worden echter meestal vergoed tot 100% van het Nederlandse tarief, terwijl de kosten in het buitenland in veel landen flink hoger kunnen liggen.

   • De kosten die niet direct samenhangen met de behandeling, zoals een reddingsoperatie of vervoer naar het ziekenhuis, worden niet vergoed door je Nederlandse basiszorgverzekering

   Wat kan jij doen?

   • Kies een passende verzekering die voorkomt dat je zelf grote bedragen moet bijbetalen als je ziek wordt of gewond raakt.

   Kan je gebruik maken van Medicare voor je ziektekosten als je gaat backpacken, reizen, of werken in Australië?

   Kan je gebruik maken van Medicare voor je ziektekosten als je gaat backpacken, reizen, of werken in Australië?


   Wat is Medicare in Australië?

   • De basiszorgverzekering in Australië heet Medicare. Medicare biedt gratis zorg in openbare ziekenhuizen voor elke inwoner van Australië. Van Medicare kan gebruik worden gemaakt door een Medicare kaart aan te vragen
   • Omdat de Medicare niet alle kosten dekt, hebben de meeste Australiërs ook een particuliere zorgverzekering, die als aanvulling dient op de Medicare
   • Medicare werkt iets anders dan de Nederlandse zorgverzekering, je krijgt gratis behandeling en verblijf in een publiek ziekenhuis, een deel van je kosten voor medicijnen en een deel van je kosten voor de huisarts vergoed. Kosten voor bijvoorbeeld ambulancevervoer of tandarts vallen niet onder Medicare

   Kan je gebruik maken van Medicare als je naar Australië op reis gaat?

   • Nederlanders kunnen met een geldige Europese zorgpas (EHIC) toegang krijgen tot Medicare, door ter plaatse een Medicare pas aan te vragen
   • Let wel op, niet iedere arts is aangesloten op het Medicare betaalsysteem, dus kan het zijn dat je zelf je kosten moet voorschieten
   • Medicare vervangt niet je Nederlandse zorg- of reisverzekering, maar kan wel handig zijn als je langer door Australië reist en niet gaat werken

   Kan je gebruik maken van Medicare als je gaat werken en reizen in Australië?

   • Tijdens een Working Holiday in Australië komt normaal gesproken de dekking van je zorgverzekering in Nederland te vervallen, als je gedurende een periode van 3 maanden of langer loon, of een vergoeding in andere vorm, krijgt.
   • Het is dan officieel niet mogelijk om een Medicare pas in Australië aan te vragen als je Nederlandse zorgverzekering geen dekking meer biedt.
   • In de praktijk kan het voorkomen dat op het moment van aanvragen van de Medicare pas je Nederlandse zorgverzekering nog dekking biedt. Nadat je echter aan het werk gaat, vervalt deze dekking, en kan je in de problemen komen in het geval van ongelukken of dure medische zorg
   • Als je gaat werken en reizen in Australië heb je dus een alternatieve verzekering nodig om je medische kosten in Australië voldoende te dekken.

   Kan je gebruik maken van Medicare als je je vestigt als 'permanent resident'?

   • Als je je in Australië als 'permanent resident' vestigt, zijn er mogelijkheden voor toegang tot Medicare. Je zult daarnaast dan vaak een lokale, particuliere zorgverzekering moeten afsluiten om goed verzekerd te zijn tegen hoge zorgkosten.
   Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland - JoHo Toolshop
   Tools voor JoHo verzekerden, donateurs en abonnees: dekking en geldigheid van je zorgverzekering tijdens activiteiten in het buitenland

   Tools voor JoHo verzekerden, donateurs en abonnees: dekking en geldigheid van je zorgverzekering tijdens activiteiten in het buitenland

   Wat stuur je naar je reisverzekeraar als je (betaalde) werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland en wilt weten of je huidige reisverzekering dit dekt?
   Wat stuur ik naar mijn zorgverzekeraar als ik mijn verzekering wil laten stopzetten of opschorten omdat ik werkzaamheden ga doen in het buitenland?
   Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

   Je gaat werken in een eerste werkdagland maar je zorgverzekeraar zegt dat je je verzekering niet mag opzeggen of opschorten. Wat nu?

   • Het is helaas nog steeds zo dat verzekeraars de wet- en regelgeving soms op hun eigen manier interpreteren, dit wordt mede veroorzaakt door vele wisselingen in het beleid die niet altijd even efficient en tijdig (kunnen) worden gecommuniceerd.

   • Sommige verzekeraars zetten de verzekering stop als je aangeeft per wanneer je gaat werken. Andere verzekeraars hanteren een systeem waarbij de dekking wel vervalt vanaf de eerste werkdag, maar waarbij je wel verplicht blijft de premie te blijven betalen. Achteraf zul je moeten bewijzen dat je inderdaad aan het werk was, en dan zul je de betaalde premie terugkrijgen.

   • Bewaar dus ook tijdens het reizen al je papieren zorgvuldig (stageovereenkomst/arbeidsovereenkomst/loonstrookje/alle bewijzen van betaling of vergoeding).

   • Om te voorkomen dat je tegen problemen aanloopt als je een medische claim wilt indienen, is het verstandig een flexibele reisverzekering af te sluiten die ook dekking biedt als de Nederlandse basiszorgverzekering niet meer geldig is (zie bijvoorbeeld de Special ISIS).

   Je gaat langer dan een jaar op reis en je wilt je zorgverzekering stopzetten, maar mijn zorgverzekeraar staat dit niet toe. Wat kan je nu doen?
   Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland - JoHo Toolshop

   Uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente of ingeschreven blijven staan?

   Uitschrijving Gemeente & Basisregistratie Personen bij vertrek naar buitenland - Themabundel

   Uitschrijving Gemeente & Basisregistratie Personen bij vertrek naar buitenland - Themabundel

   Uitschrijving uit Nederland & Gemeente: van CAK tot gevolgen van uitschrijven bij vertrek naar buitenland
   Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? - JoHo Toolshop
   Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente?

   Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente?

   • Indien je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;
   • Dit kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn (meestal in jouw nadeel). Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP).
   • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via Digi-D is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date!
   • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving uit Nederland. Vooral als je in het nieuwe land echt langere tijd wilt verblijven en/of je er wilt inschrijven. Het bewijs van uitschrijving ontvang je van de gemeente (vraag er om, mocht je het niet vanzelf krijgen).
   • Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je op dat adres in principe wel te wonen. In sommige gevallen kun je echter een brief- of postadres opgeven, zonder dat je er woont.
   Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden
   Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden

   Uitschrijven bij de Gemeente uit de Basisregistratie Personen en vertrekken uit Nederland: vervolgvragen en antwoorden

    

   Vragen en antwoorden voor JoHo verzekerden, donateurs & abonnees:

    

   Kan je je inschrijven bij je ouders, vrienden of kennissen?
   Is er controle op de uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?
   Wat zijn de gevolgen en boetes als je je onterecht laat uitschrijven?
   Welke fiscale gevolgen kan een uitschrijving bij de BRP hebben?
   Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven?
   Waar kan je je brief/postadres aanvragen?
   Wat moet je meenemen bij de aanvraag van een postadres
   Kun je een briefadres aanvragen als je je uitschrijft bij de BRP?
   Hoe kan je een nieuw adres opgeven als je dat nog niet hebt?
   Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor overige bewoners?
   Wat kan je doen bij aangeven briefadres terwijl basiszorgverzekering is stopgezet?
   Ik wil me niet uitschrijven, want ik heb een (sociale) huurwoning, wat nu?
   Wat kun je doen tegen de gevolgen voor je huurwoning of wachtlijst?
   Ik wil me niet uitschrijven, want ik heb een koophuis. Wat nu?
   Waat kun je nog meer informatie vinden over de juridische en fiscale gevolgen (van hypotheekrente-aftrek tot arbeidsongeschiktheid)?
   Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in?

   Wat houdt een verklaring bezit van het Nederlanderschap in?

   Gaat je Nederlands paspoort verlopen en heb je dat paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je altijd reist op het paspoort van een andere nationaliteit)?

   • Dan is het niet persé nodig een volledig nieuw Nederlands paspoort aan te vragen  
   • Je kunt dan ook een zogenaamde 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen
   • Voordeel is dat deze verklaring veelal goedkoper is dan het aanvragen van een nieuw paspoort
   • Deze verklaring regel je bij de ambassade (digitaal of per post).
   • Let op: je moet de verklaring wel tijdig aanvragen: vóórdat je paspoort verloopt!
   • Voor advies en hulp kun je terecht  op de toolshop  Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? 
   Uitschrijven of ingeschreven staan in Nederland bij de Gemeente (BRP) bij vertrek naar buitenland? - JoHo Toolshop

   Wat moet je  allemaal regelen en waar moet je rekening mee houden bij emigratie en lang verblijf in het buitenland?

   JoHo tools: checklists en actielijsten voor lang verblijf in buitenland of emigratie

   JoHo tools: checklists en actielijsten voor lang verblijf in buitenland of emigratie

   Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

    

    Ervaringen bijhouden

    emigratie dagboek / blog / website starten (tip: maak gratis persoonlijk blogmagazine op JoHo's platform World Supporter)

    • voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt
    • als naslag document in tijden van heimwee
    • voor kennisoverdracht aan toekomstige emigranten
    • kies een platform met voldoende bereik en waar andere emigranten actief zijn
    • nuttig in het oriëntatie- en regelproces maar ook leuk om later op terug te kijken
    • maak af en toe een backup

     probeer het moment terug te halen waarop je voor het allereerst na begon te denken over de droom van een lang verblijf in het buitenland. Schrijf dat moment op en bewaar het.

    Motieven

     stel het hoofddoel voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) van het lange verblijf in het buitenland c.q. de emigratie vast: wat wil je er in de kern mee bereiken?

     alle onderliggende motieven voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) in kaart brengen om wel of niet te emigreren in kaart brengen

      geef aan al je vertrek-motieven een waarde en rangschik je motieven naar die waardes

    zelfinzicht vergroten: breng tevens je competenties (+partner) in kaart, sterke en minder sterke karaktereigenschappen, mogelijke (persoonlijke) struikelblokken tijdens het emigratieproces, doe een test omtrent interculturele communicatievaardigheden

    inplannen van bezoek aan emigratie beurzen of themadagen

    abonnement nemen op emigratie magazines en nieuwsbrieven

    aanmelden bij emigratie fora

    persoonlijke score checken op de lijst met kernvoorwaarden om een emigratie te laten slagen

    checken van de aandachtspunten om te achterhalen welk type emigrant je bent/jullie zijn

    Oriëntatie op bestemming(en) of woonregio's

    starten met oriëntatie op mogelijke bestemmingen, voor- & tegens op een rij zetten

    doorspitten van guide books, websites, tv programma's, online communities

    uitzoeken van push en pull factoren van deze bestemmingen

    checken of er speciale migranten(vestigings)programma's en zo ja wat houdt dit in

    verdiepen in immigratiebeleid van de voorkeursbestemmingen; speciale regelingen, voordelen, belemmeringen

    verdiepen in taal & cultuur; in welke mate is een vloeiende beheersing van bijvoorbeeld de taal op bestemming noodzakelijk (en haalbaar?) om er te leven en werken

    verdiepen in achterliggende bestemmingscontext als gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit

    contact leggen met expats die al terplekke wonen en werken; checken of ze openstaan voor het beantwoorden van vragen

    Tips:

    • gebruik de voorbeelden van push en pull factoren
    • gebruik de checklist hoe vorm je je een beeld van het leven in je mogelijke nieuwe woonomgeving

    Periodieke meetings

    inplannen van regelmatig overleg met alle mede-emigranten (c.q. gezinsleden)

    samen bekijken en bespreken van de opties, voor- en nadelen, haalbaarheden

    bespreekbaar maken van de plannen; met respect voor positieve en negatieve gevoelens van anderen: liever niet bagatelliseren of onderdrukken of romantiseren

    Tips:

    • leg e.e.a. zoveel mogelijk schriftelijk vast (nuttig gedurende het proces en leuk om later op terug te kijken)
    • betrek (zeker je oudere) kinderen tijdig in het oriëntatieproces; je jongere kinderen zodra de kernbeslissing is genomen
    • gebruik de checklists voor emigreren met kinderen

    Taakplanning

    emigratie plan van aanpak maken

    Tips

    • gebruik de checklists en maak subtaken per item + een prioriteitstelling
    • beschrijf duidelijk wie wat doet + evt. deadlines; betrek daarin zo veel mogelijk alle gezinsleden
    • hou het wel flexibel; je taakplanning is een richtlijn waar je ongetwijfeld ook van af zal wijken afhankelijk van ontwikkelingen en nieuwe inzichten

    Oriëntatietrip

    optie onderzoeken van een oriëntatietrip (verkenningstrips)

    Tips

    • toeristische locaties: plan deze bij voorkeur in een laagseizoen
    • maak veel foto's en aantekeningen tijdens de trip
    • gebruik de checklist met aandachtspunten bij het maken van een oriëntatiereis

    Begroting

    overzicht maken van te verwachten uitgaven rondom de emigratie zelf

    overzicht maken van te verwachten inkomsten en dagelijkse woon- en leefkosten in je nieuwe thuisland

    Tips

    • gebruik de tips en voorbeelden van te verwachten kosten

    Kernbeslissing

    afweging maken van inkomsten vs. eenmalige (emigratie) kosten en terugkerende woon- en leefkosten

    afweging maken van visumkansen

    afweging maken rondom het vinden van werk, passend onderwijs, kinderopvang en dagbesteding partner

    emotionele afweging maken, met aandacht voor taal & cultuur, heimwee, missen van familie

    afweging maken van alle gezinsleden benoemde voor- en nadelen

    in kaart brengen wat geregeld/helderder moet worden om een definitieve go/no-go te kunnen geven

    maken van een positief, neutraal en negatief scenario + plan van aanpak / gevolgen / "exit-strategie" in alle scenario's

    beslissing nemen: go / no-go

    Vertrekperiode

    bepalen van een haalbaar vertrekmoment

    lijst met factoren maken die invloed hebben op vertrekmoment

    • denk o.a. aan koop/verkoop woning, werkgever(s), scholing, tariefstelling vliegtickets, visa, procedures rondom inentingen/gezondheid (zie elders), tijd voor afronding takenlijst, ruimte voor afscheid

    Buitenstaander & sparringpartner

    regelen van een sparringpartner die je betrekt bij voorbereiding & die proces bewaakt

    shortlist maken, op basis van voorkeur, gesprekken aangaan op volgorde van voorkeur

    contact leggen met iemand die je goed vertrouwt,  kritisch genoeg is, kan motiveren en tegengas durft te geven

    deze persoon formeel machtigen als "zaakbehartiger"; bv. documenten voor je regelen na emigratie, belastingdienst

    Beslissing delen

    beslissing delen met je directe kring: mensen die het dichtst bij je staan

    Tips

    • geef ruimte aan allerlei soorten reacties en emoties
    • ga jezelf niet verdedigen
    • overweeg om een centraal informatiemoment te organiseren
    • gebruik de lijst met tips hoe je omgaat met mogelijk negatieve reacties van anderen

    Tip

    • Spits de checklists toe op jouw persoonlijke situatie door online aantekeningen te maken.
    • Maak een printje van alle Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists, markeer gedane zaken en voeg handmatig persoonlijke to do's toe.
    • Maak optimaal gebruik van de Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists! Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de "Checklists Lang verblijf buitenland en emigratie pagina  als navigatie-instrument.
    Checklist Bestemming, woonlocatie & woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Bestemming, woonlocatie & woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Oriëntatie

    basisoriëntatie starten met betrekking tot een nieuwe woonomgeving

    shortlist maken van eisen en wensen

    inplannen van een oriëntatie trip / verkennningsreis - waar haalbaar; zie elders voor aandachtspunten

    inventariseren van woonopties voor eventuele achterblijvende kinderen: eigen woning, internaat, familie etc.

    gebruik maken van de Keuzehulp "Oriëntatie op een nieuwe woonomgeving" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

    Woning in buitenland

    afweging maken: huren, direct kopen of eerst tijdelijk huren

    ervaringen inventariseren (positief, neutraal, negatief) van andere buitenlanders/Nederlanders in je nieuwe woonomgeving

    inventarisatie maken van makelaars of verhuurders die voldoende ervaring hebben met verhuur of verkoop aan buitenlanders

    minimum eisen én een maximum budget bepalen voor een nieuwe woning (handig tijdens het zoeken van woonruimte)

    contact leggen met een gespecialiseerd bureau of juridisch adviseur over alle wettelijke regelingen rondom het aankopen van een woning als (buitenlands) particulier; denk bv. ook aan eigendomsrecht, grond, erfpacht, recht van overpad etc.

    in kaart brengen van en grip krijgen op alle stappen/fasen in het aankoop- of huurproces en de logische volgorde daarvan;

    foto's maken van de nieuwe koop- of huurwoning en lijst opstellen van de staat van aanwezige c.q. over te nemen goederen

    laten onderzoeken van de staat van je koopwoning (voordat je tot koop overgaat!)

    inzicht krijgen in c.q. deskundigheid inhuren bij het proces rondom de koop- of huurcontracten

    inhuren van een gespecialiseerde lokaal goed ingevoerde onderhandelaar als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

    inhuren van een financieel en fiscaal adviseur die de lokale wetgeving goed kent als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

    tijdig! regelen van alle benodigde documentatie rondom de hypotheek als je die gaat afsluiten bij de aankoop van een woning

    laten aansluiten van voorzieningen door nutsbedrijven; liefst 24-48 uur voor aankomst

    bouwkundig en taxatie rapport laten opstellen voor aankoop van een woning (staat huis, gebreken, verbouwingsmogelijkheden

     uitzoeken en regelen van de diverse ict-voorzieningen: internet, telefonie, tv/kabel/satelliet (ook desgewenst: Nederlandse radio/televisie)

    verzekeringen en veiligheidsmaatregelen regelen; expathuizen zijn soms een extra gewild target

    gebruik maken van de Keuzehulp "Huren of kopen van een huis" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

    Woning in Nederland

    voorbereiden van de beslissing: verkopen, onderverhuren, in beheer geven of (tijdelijk) leeg laten staan

    bij beëindigen van huur: uitzoeken in welke (originele) staat je de woning moet opleveren en welke eventuele klussen daar uit voort komen (denk aan terugkrijgen van openstaande borg)

    tijdstip afspreken voor het afsluiten van nutsvoorzieningen in je huur- of koopwoning: niet te vroeg (hou rekening met verhuisdag etc.) en niet te laat (onnodige lasten)

    eventueel gebruik maken van een intermediair als je je woning gaat verhuren

    contact opnemen met Belastingdienst Particulieren/Buitenland als je je woning in Nederland aanhoudt

    gebruik maken van de Keuzehulp "Zoeken van een huurder" en "Opstellen van een huurcontract" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

    Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

    Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

    Oriëntatie

    uitzoeken of er verdragen zijn gesloten tussen Nederland en je nieuwe woonland (denk aan sociale zekerheid, uitkeringen; zie ook Checklist Sociale voorzieningen)

    basiskennis opdoen over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels (schaf bijvoorbeeld een landspecifiek handboek aan als dat verkrijgbaar is)

    verdiepen in gedrag, gewoonten en cultuur, respect voor autoriteiten, aan- en verkoop van onroerend goed, welke goederen mag je wel en niet importeren, etc.

    juridische geldigheid uitzoeken van contracten en akten die je in Nederland had (testament, euthanasie verklaring, samenlevingscontract, donorcodicil etc.)

    verdiepen in regelingen voor het wel of niet mogen meenemen van Nederlandse uitkeringen

    verdiepen in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland (ziekte, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg, toeslagen)

    kennis opdoen of verdiepen over wet- en regelgeving omtrent trouwen, scheiden, ziek zijn, overlijden of kinderen krijgen in het buitenland

    procedures uitzoeken rondom uitschrijven auto in Nederland en importeren+inschrijven op je nieuwe woonbestemming, wegenbelasting, kentekenplaten, parkeervergunning, overzetten rijbewijs (opnieuw examen?), lokale verkeersregels etc.

    kennis opdoen over behoud of verlies van Nederlandse nationaliteit, tijdig verlengen van paspoort, stemmen in het buitenland

    Uitschrijven

    aandachtspunten lezen omtrent uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

    tijdig uitschrijven bij je woongemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

    afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

    Checklist Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Verhuisoffertes & verhuizer

    basislijst maken die je aan verschillende verhuizers voor kan leggen (bevordert vergelijkbaarheid)

    frequentie checken van verhuistransport naar je nieuwe woonland (combineren van ladingen)

    ervaringen zoeken van eerdere emigranten die verhuisden naar je woonland

     check (nogmaals) de aandachtspunten rondom het opvragen van verhuisoffertes (zie Topic pagina)

     afwegingen maken rondom de factoren die van invloed zijn op de verhuiskosten (zie Topic pagina)

    benaderen van meerdere verhuizers met basislijst

    vergelijken van ontvangen verhuisoffertes en definitieve keuze maken voor verhuizer

    uitzoeken/regelen van een transportverzekering

    Inboedel

    tijdig starten met uitzoeken, opruimen, weggooien, weggeven; betrek daar je kinderen bij voor wat betreft hun eigen spullen

    teruggeven van spullen die je van anderen hebt geleend

    uitzoeken van de mogelijkheid voor tijdelijke opslag van achterblijvende inboedel

    uitzoeken of er eventuele importbelasting geldt op spullen die je mee wilt nemen

    spullen die nog in goede staat zijn naar kringloopwinkel brengen

    terugbrengen of terugkrijgen van uitgeleende spullen

    inventarislijst maken (per ruimte) van alle spullen die je mee gaat nemen; foto's maken van (de staat van) waardevolle spullen

    bruikbaarheid checken van electrische apparatuur op je nieuwe woonlocatie

    markeren van verhuisdozen: wat zit er in en waar moet het op de nieuwe locatie naar toe

    als je je woning in Nederland gaat verhuren: lijst maken van wat nieuwe huurders aan inboedel kunnen overnemen

    gebruik maken van de Inboedel tips en adviezen (zie Topic pagina)

    gebruik maken van de aandachtspunten bij Waar let je op bij het inpakken van je inboedel (zie Topic pagina)

    Auto

    tijdig regelen van benodigde sticker(s) en vignetten

    tijdig regelen van verplichte of handige accesoires: verdiep je in de regelgeving van je nieuwe woonland; bv. gevarendriehoek, reserveband, veiligheidshesjes voor alle inzittenden, ehbo-kit, reserve-bril/contactlenzen, extra zonnebril

    reserve-sleutel opzoeken en op een plek bewaren waar je eenvoudig bij kunt (dus niet in de inboedelcontainer!)

    tijdig regelen van benodigde uitvoer- en invoerdocumenten (zie Topic pagina Visa & Documenten)

    ben je toch met dit onderwerp bezig, verdiep je dan ook meteen even in de verkeersregels van je nieuwe woonland

    Huisdieren

    tijdig uitzoeken van vereisten, vergunningen en benodigde documenten in je nieuwe woonland als je een huisdier mee wilt nemen: o.a.

    • inentingen regelen
    • chip regelen
    • invoervergunningen regelen
    • quarantaine mogelijkheden uitzoeken en aanvragen
    • uitzoeken of exportcertificering nodig is
    • uitzoeken of bloedafname en -onderzoek nodig is (gekoppeld aan bepaalde vaccinaties)
    • je huisdier indien nodig ontwormen of een vlooienbehandeling geven

    uitzoeken of je huisdier in de cabine mee mag reizen of in het ruim wordt vervoerd

    evt. regelen van een reistas of (gecertificeerde) kennel

    checken van aanvullende regelingen van je vervoerder (bv. luchtvaartmaatschappij)

     dierenpaspoort (gezondheidspaspoort) en medisch dossier voor je huisdier(en) opvragen; eventueel laten vertalen en/of legalisatie aanvragen (= officieel maken van het paspoort en/of dossier)

    check (nogmaals) de aandachtspunten rondom Verhuizen met dieren (zie Topic pagina)

    Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Sociale voorzieningen

    checken of je recht op Nederlandse volksverzekeringen gaat vervallen, of dat je juist verplicht verzekerd blijft voor deze verzekeringen

    uitzoeken welke sociale voorzieningen er in je nieuwe woon- & werkland zijn (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw, nabestaanden/wezen uitkeringen)

    checken of je nieuwe woonland een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland; zo ja uitzoeken wat dat verdrag inhoudt (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid)

    advies vragen aan JoHo over bijverzekermogelijkheden (ongevallen, arbeidsongeschiktheid); lees de voorwaarden omtrent eventuele uitsluitingen

    Toeslagen & uitkeringen

    verdiepen in de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) als die van toepassing is tussen Nederland en je nieuwe woonland

    uitzoeken of je recht houdt op toeslagen en uitkeringen (zeker als je nog economisch verbonden blijft met Nederland, via werk of uitkering)

    tijdig stopzetten toeslagen als je al weet dat het recht daarop gaat vervallen (zorg, huur, kinderopvang); voorkom latere terugvorderingen

    advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je AOW opbouw c.q. uitkering

    uitzoeken of je je bestaande pensioenregeling over kan dragen aan een buitenlandse verzekeraar (voor- en nadelen)

    advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je pensioen opbouw en of je eventueel aanvullend pensioen moet opbouwen  

    uitzoeken wat de gevolgen zijn voor nabestaanden en wezenuitkeringen; advies vragen aan JoHo over vrijwillig verzekeren

    uitzoeken binnen welke voorwaarden je naar het buitenland mag als je een WW of bijstandsuitkering ontvangt

    tijdig aanvragen van je AOW pensioen vanuit het buitenland (1 jaar voor je pensioenleeftijd)

    opgeven van toekomstig correspondentie-adres bij relevante instanties

    Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Oriëntatie

    uitzoeken of er een belastingverdrag geldt tussen Nederland en je nieuwe woonland en wat daarvan de gevolgen zijn

    contact opnemen met Belastingdienst om te kijken of en zo ja welke belastingzaken voor vertrek moeten worden afgehandeld (daarnaast gaat er bij uitschrijven bij gemeente in Nederland automatisch een bericht naar de Belastingdienst, maar dit is kort voor vertrek)

    uitzoeken of je in Nederland nog belastingplichtig blijft (bv. vanwege inkomsten uit werk, pensioen of woning)

    uitzoeken of je recht behoudt op hypotheekrenteaftrek (als je in Nederland een woning aanhoudt)

    uitzoeken of je in aanmerking komt voor vergoeding van extra-territoriale kosten (als je wordt uitgezonden)

    advies vragen aan fiscaal adviseur omtrent voor- en nadelen van "salary split" (arbeidsinkomsten verdelen over meerdere landen)

    opgeven van een toekomstig correspondentie-adres in Nederland

    aanwijzen van een gemachtigde die je belastingzaken kan afhandelen

    Belastingaangifte

    afhandelen van openstaande belastingzaken (bv. openstaande premies betalen of ontvangen)

    oriënteren op M-biljet (in jaar van emigratie kan je niet digitaal aangifte doen, alleen via M-biljet)

    verzamelen van inkomens-/vermogensgegevens in verband met opstellen M-biljet inkomstenbelasting (periode 1 januari tot vertrekdatum)

    basiskennis opdoen omtrent conserverende aanslag

    advies vragen aan fiscaal adviseur over voor- en nadelen van fiscaal partnerschap als je in het buitenland gaat wonen

    Overige verplichtingen

    uitzoeken van voorwaarden bij vertrek naar het buitenland rondom aflossen van persoonlijke leningen, studieschulden en andere schulden aan derden

    Checklist voor werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie
    Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Algemeen

    archief aanleggen voor alle correspondentie met instanties, organisaties en verzekeraars: bewaar alle 'bewijs'stukken voor het geval je later zaken moet kunnen aantonen, zorg dat je makkelijk toegang hebt tot polissen, polisvoorwaarden e.d.

    toegang regelen en/of checken tot digitale polisomgevingen van verzekeraars voor die polissen die je in Nederland laat doorlopen ("Mijn polis"-omgeving op internet)

    jezelf bekendmaken met meest eenvoudige manier(en) waarop je schades kunt indienen c.q. kunt claimen bij alle polissen die je laat doorlopen (in Nederland, lokaal en/of internationaal)

    Inventarisatie huidige polissen

    overzicht maken van je huidige verzekeringspolissen, contractlooptijden, contactgegevens

    gevolgen onderzoeken van je lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende verzekeringspolissen; tijdig stopzetten van de relevante lopende contracten

    afspraken maken over beëindiging van huisverzekeringen (opstal, inboedel, glas etc.), autoverzekeringen etc.: niet te vroeg (onderverzekering), niet te laat (dubbele lasten)

    doorgeven van correspondentie-adres in het buitenland aan verzekeraars waarbij je de polis in Nederland laat doorlopen

    Internationale ziektekosten

    oriënteren via emigratieverzekering.nl

     jezelf bekend maken met c.q. verdiepen in (internationale) ziektekostenverzekeringen. Om in de volgende fase goed advies te kunnen vragen en offertes te kunnen vergelijken besteed je minimaal aandacht aan:

    • Nederlandse zorgverzekeringswet en gevolgen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
    • wet- en regelgeving rondom uitschrijven bij Basisregistratie Personen
    • valt je nieuwe woonland onder de EU en/of een verdrag met Nederland, plus gevolgen daarvan
    • manier waarop je inkomen gaat genereren in of vanuit je nieuwe woonland (heeft gevolgen voor verzekeringsmogelijkheden)
    • standaard van geboden zorg in je nieuwe woonland
    • manier waarop het zorgstelsel in je nieuwe woonland is ingericht (publieke stelsel), eventuele beperktheid van dekkingen of dekkingsbedragen en manier waarop je daar als buitenlander wel, niet of beperkt gebruik van kan maken
    • manier(en) waarop je werkgever uit Nederland en/of je buitenlandse werkgever haar internationale werknemers (+ gezin) dekking biedt voor alle relevante verzekeringsonderwerpen; inhoud van die dekking, voorwaarden en uitsluitingen (denk ook aan internationale reizen, bezoek aan NL e.d.)
    • soorten internationale ziektekostenverzekeringen
    • gevolgen (ook in de toekomst) van je leeftijd op dekking van (internationale) verzekeringen
    • gevolgen van je bestemming voor dekking van (internationale) verzekeringen (molest, negatief reisadvies e.d.)
    • mogelijkheden van verzekerd zijn rondom eventuele kinderwens; wachttijd die je bereid bent te overbruggen
    • op een rij zetten van bestaande aandoeningen bij jezelf en eventuele partner en kinderen (neem dekkingsopties of -uitsluitingen mee bij het aanvragen van advies)
    • mate waarin je in privé en onder werktijd gedekt wilt zijn voor (internationale) aansprakelijkheid en rechtsbijstand (ook voor je eventuele partner en kinderen)
    • verzekeringsterminologie en gerelateerde instanties; bijvoorbeeld inpatient/outpatient, CVZ, CAK, repatriëring, molest, SVB, verzekeringsnemer, verzekerde, medische acceptatie. wachttijd etc. 
    • mate waarin je vrije keuze wil hebben voor keuze ziekenhuis, artsenkeuze
    • welke eigen risico's je bereid bent te dragen op welke verzekeringsrubrieken
    • mate waarin bepaalde verzekeringsrubrieken bepaalde maximale dekkingsbedragen mogen hebben (of kies je voor onbeperkte dekking)
    • mate waarin je de verzekeringsduur (eindleeftijd polis) kan beperken of juist onbeperkt wil houden

    Tip: zet e.e.a. op papier; je correspondentie met verzekeringsexperts (zie ook volgende stap) zal met name schriftelijk zijn (voordeel: archiveringsmogelijkheid) en dan is het handig e.e.a. al uitgewerkt te hebben om het proces van vraag en antwoord zo efficiënt mogelijk in te richten.

    advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

    • stopzetten van de Nederlandse zorgverzekering
    • wel of niet lokaal verzekeren
    • wel of niet voldoende door je lokale werkgever verzekerd
    • afsluiten van een verzekering voor internationale ziektekosten, tandheelkundige kosten
    • keuze voor aanvullende modules als SOS-hulpverlening, inboedel, reisbagage, annuleringskosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid
    • mogelijkheden voor dekking van ziektekosten rondom bestaande of gewenste zwangerschap, medische kosten die je voor pasgeborene gaat maken, dekking van ziektekosten voor je kind(eren)
    • mogelijkheden van een eventuele overbruggingsverzekering
    • mogelijkheden wanneer je partner en/of kinderen een andere nationaliteit hebben dan jijzelf
    • mogelijkheden wanneer je als zelfstandige een eigen onderneming in het buitenland gaat runnen
    • eventuele gevolgen van je werkzaamheden in het buitenland voor premie en dekking (evt. premie-toeslagen)
    • opzegtermijnen: per wanneer wil je de verzekering kunnen stopzetten, hoe lang betaal je premie dan nog door

     (bij twijfel over verzekeringsplicht:) SVB laten onderzoeken of je nog sociaal verzekerd kunt blijven in Nederland

    rekening houden met soms tijd vergende trajecten rondom medische keuringen (medische acceptatie): tijdig starten, gereed maken van alle benodige documenten, dossier opvragen bij huisarts, aanvullende verklaringen opvragen bij behandelend artsen, etc.

    tijdig stopzetten van een eventuele zorgtoeslag (voorkom terugbetaling)

    Reisverzekering

    oriënteren via emigratieverzekering.nl

    advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

    • tussentijds bezoek aan Nederland
    • op vakantie gaan vanuit je nieuwe woonland
    • meeverzekeren van gezinsleden, ook wanneer je onafhankelijk van elkaar reist

     Pensioen

     achterhalen hoeveel pensioen je reeds hebt opgebouwd

     toegangsmogelijkheden regelen/checken om vanuit het buitenland in te loggen op Mijnpensioenoverzicht en Mijnpensioen-omgevingen van huidige regelingen

     verdiepen in gevolgen van je verblijf in het buitenland voor pensioen;  oriënteren via emigratieverzekering.nl

     advies vragen van een JoHo verzekeringsexert omtrent voortzetting pensioenopbouw en AOW vanuit het buitenland

     huidig pensioenfonds op de hoogte brengen van je verblijf in het buitenland c.q. emigratie

    Aanvullende verzekeringen

    oriënteren via emigratieverzekering.nl

    advies vragen van een JoHo verzekeringsexert over onder andere:

    • transport verzekering inboedel (evt. via de verhuizer)
    • nabestaandenverzekering
    • arbeidsongeschiktheid
    • levensverzekeringen
    • huis- & inboedelverzekeringen (Nederland en nieuwe woonland)
    • aansprakelijkheid & rechtsbijstand (denk bv. ook aan kostbare procedures bij verlies of diefstal van inboedel of wanneer je in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld)
    • autoverzekeringen
    Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

    Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

    Visa & vergunningen

    basisoriëntatie opstarten rondom benodigde visa en vergunningseisen

    uitzoeken of je een identificatienummer (vergelijkbaar met Nederlandse burgerservicenummer) moet aanvragen en zo ja hoe, welke eventuele wachttijd er is voordat dit geregeld is

    uitzoeken of er speciale migrantenprogramma's beschikbaar zijn

    in kaart brengen van extra regelzaken rondom visumproces; welke fasen je gaat doorlopen en wat per fase van je wordt gevraagd

    uitzoeken welke regels van toepassing zijn rondom werkvergunningen voor jezelf en/of je partner

    afwegen of je gebruik wilt maken van een gespecialiseerd visumbureau

    checken van recente visumervaringen van anderen

    reële inschatting maken van je visumkansen

    daadwerkelijk regelen van je identificatienummer

    daadwerkelijk regelen van één of meer benodigde visa (met name niet-EU land)

    daadwerkelijk regelen van verblijfsvergunning (met name niet-EU land)

    daadwerkelijk regelen van werkvergunning (met name niet-EU land)

    gebruik maken van de Checklist Kiezen van een visumbureau

    Documenten

    regelen van voldoende geldige internationaal bruikbare documenten (paspoorten, uittreksel persoonsregister, huwelijksverklaring, rijbewijs, vaarbewijs etc.), of op tijd verlengen (hogere tarieven in het buitenland)

    regelen van DigiD, als je dat nog niet hebt; gebruik het nog een keer voor vertrek

    tijdig afmelden van je voertuig

    verdiepen in de regelgeving rondom dubbele nationaliteit en hoe je verlies van je Nederlandse nationaliteit voorkomt

    uitzoeken welke documenten moeten worden vertaald, gewaardeerd of gelegaliseerd

    uitzoeken of je een medische keuring dient te ondergaan en zo ja waar en via welk proces

    uitzoeken of je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt rondom bijvoorbeeld het visumproces of voor je nieuwe werkgever

    opstellen van een internationaal bruikbaar curriculum vitae

    uitzoeken of het zinvol is een internationaal bruikbaar testament op te stellen

    checklist samenstellen voor nabestaanden

    persoon machtigen om namens jou zaken in Nederland af te handelen

    Checklist Geldzaken en budget bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

    Checklist Geldzaken en budget bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

    Financieel adviseur

    bespreken en aanscherpen van de in de Oriëntatiefase opgestelde begroting

    verdiepen in het belastingbeleid op je nieuwe woonbestemming

    advies vragen over fiscale zaken & afronding met belasting (zeker wanneer je als ondernemer naar het buitenland gaat of nog bezittingen/vermogen in NL houdt na emigratie)

    bespreken van je huidige financiën en financiële contracten

    verdiepen in systemen rondom salarisbetaling: in lokale of internationale valuta, in Nederland of in je nieuwe woonland

    informeren naar gevolgen voor Pensioen & AOW

    gebruik maken van belastingteruggave op in Nederland aangeschafte goederen voor je emigratie

    doornemen van de Extra aandachtspunten omtrent je bankzaken in Nederland en het buitenland

    Betaalmiddelen & valuta

    verdiepen in de op je bestemming gangbare betaalmiddelen: hoe betalen inwoners hun meest gangbare zaken (cash, credit card, pinpas, shopcard, cheques etc.)

    verdiepen in (nieuwe) biljetten en munten, wisselkoersen, leren omrekenen en advies inwinnen over handig gebruik maken van wisselkoersen

    contact leggen met creditcardmaatschappij voor het wijzen van creditcardvaluta in die van je bestemmingsland

    overzicht maken van cadeaubonnen die je (+gezinsleden) nog hebt en deze besteden of aan anderen cadeau geven; denk ook aan andere typisch Nederlandse spaarsystemen of -tegoeden, airmiles etc.

    Geld overmaken

    verdiepen in manieren om geld over te maken, van en naar je nieuwe woonland; zeker wanneer je regelmatig internationale transacties denkt te gaan maken

    uitzoeken welke exchange organisaties ervaring hebben met financiële transacties tussen je nieuwe en oude woonland

    Bankzaken

    vragen naar de gevolgen van lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende rekeningen, creditcards, spaartegoeden

    tijdig stopzetten automatische incasso's

    eventueel om laten zetten van je Nederlandse bankrekeningen in niet-ingezetene rekening (soms verplicht)

    pasjes inleveren of vernietigen bij het stopzetten van je bankrekeningen

    rente bij laten schrijven

    advies inwinnen over het openen van een bankrekening op je nieuwe woonbestemming; verdiepen in lokale banksystemen

    verzamelen van benodigde documenten voor het openen van een nieuwe bankrekening

    advies inwinnen bij je bank (of financieel adviseur) over effectenportefeuilles (bank of vertrouwenspersoon belasten met beleggingen)

    regelen van automatische incasso's als in Nederland bepaalde rekeningen doorlopen, bv. bij onderhuur

    bespreken van bankzaken met je vertrouwenspersoon en hem of haar toegang geven tot (een deel van) je financiën

    checken en herinrichten van wachtwoorden rondom internetbankieren en je verdiepen in het gebruik van openbare (internet)netwerken

    Kredieten

    advies inwinnen over het al dan niet afsluiten van je oude hypotheek en het aangaan van een nieuwe hypotheek in je nieuwe woonland

    gebruik maken van ervaren bemiddelaars, zeker als je (nog) niet vertrouwd bent met de (financieel-zakelijke) taal van contracten in je nieuwe woonland

    verdiepen in kredietverstrekkers als je aanvullende leningen nodig hebt

    afronden van lopende schulden en verplichtingen voor vertrek

    Fiscale zaken & belastingdienst

    gebruik maken van de Checklist Belasting & fiscale zaken

    Checklist Praktische voorbereiding rondom vertrek als je voor langere tijd naar het buitenland gaat
    Checklist Eerste regelzaken na aankomst als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen of na emigratie
    Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Onderwijs

    verdiepen in regelgeving omtrent leerplicht

    uitzoeken van schoolsysteem op je nieuwe woonlocatie: welke typen onderwijs worden er op je locatie aangeboden

    afwegingen maken rondom openbare of private school, internationaal onderwijs of lokaal onderwijs

    bezoeken van scholen als je een oriëntatietrip maakt

    informeren naar ervaring van voorkeursscholen met internationale leerlingen

    uitzoeken of je wel of niet Nederlandse les wilt stimuleren

    oriënteren op (aanvullend) digitaal onderwijs op afstand, bv. Nederlandse les; nadenken over manier waarop je deze lessen (thuis) aan je kinderen wilt aanbieden, rooster maken

    regelen van (internationale) schooldossiers bij huidige school

    gebruik maken van Checklist Kiezen van een school in het buitenland

    gebruik maken van Checklist Kiezen van een organisatie die onderwijs op afstand organiseert

    Taal & cursus

    onderzoeken van de mogelijkheden voor het volgen van een taalcursus voor jezelf en eventuele kinderen; zowel voor vertrek als op je nieuwe woonbestemming

    uitzoeken van mogelijkheden om spelenderwijs al voor vertrek in aanraking te komen met taal & cultuur van nieuwe woonlocatie (tv, radio, film, boeken, eten, buitenlandse krant)

    starten met opbouwen van een netwerk op je nieuwe woonlocatie (andere expats, potentiële taaldocenten)

    oriënteren op cross-cultural trainingen

    gebruik maken van speciale voorbereidende lespaketten voor kinderen die gaan emigreren

    Checklist Cultuur & culture shock bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Cultuur & culture shock bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Oriëntatie

    verdiepen in processen als culture shock en heimwee

    checken van scores van je nieuwe woonland op de diverse culturele dimensies (zie ook Keuzehulp voor cultuur en culture shock)

    verdiepen in processen rondom 'third culture kids' als je voor langere tijd met kinderen naar het buitenland gaat

    Gewenning

    periodiek vastleggen van je gedachten en ervaringen; dat helpt bij zelfreflectie en om een gestage ontwikkeling te ontdekken

    blijven verdiepen in de cultuur van je nieuwe woonland; je Nederlandse karakter & gewoonten zeker de eerste tijd op de achtergrond houden

    accepteren dat verhuizen, emigreren en aanpassen een periode van stress met zich meebrengt

    investeren in nieuwe contacten met locals en andere emigranten

    ondernemen van leuke activiteiten, ontspannen

    continu vragen stellen en om hulp vragen

    extra monitoren van je kinderen, geef het goede voorbeeld en geef ook hen de tijd om te wennen en zich aan te passen

    regelmatig checken of je (niet-werkende) partner voldoende dagbesteding heeft en zo nee zoek samen naar oplossingen

    overwegen gebruik te maken van coachingsbureaus als je gewenningsproces langer duurt dan voorzien

    Feestdagen & feestelijke gelegenheden

    nadenken over hoe je invulling wilt geven aan Nederlandse feestdagen en op welke manier je mee wilt doen aan lokale festiviteiten

    Checklist Opbouw en onderhoud van relaties bij lang verblijf in het buitenland
    Checklist Gezondheid & Veiligheid bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
    Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

    Sluit je aan, log in en check de list

    Planning

    waar mogelijk tijdig starten met het voorbereiden van een terugkeer; beschouw het eigenlijk als een nieuw "vertrek voor langere tijd"

    aandacht besteden aan alle aspecten rondom terugkeer; van werk tot onderwijs, van verzekering tot cultuur shock

    al voor vertrek nadenken over manieren waarop je na terugkeer betrokken kunt blijven bij je voormalige woonland

    Motieven

    bij twijfel wel/niet terugkeren na een lang verblijf in het buitenland: voor alle terugkeerders in kaart brengen van hun motieven om wel (of niet) te willen terugkeren

    bij een gevoel van onbehagen of heimwee: onderzoeksperiode instellen voordat je overhaast terugkeert; bespreken van je gevoelens met partner en/of ervaren buitenstaander (coach); realiseer je dat het missen van een "thuis"gevoel vaak niet gebonden is aan een woonlocatie of land

    per persoon beschrijven van verwachtingen en persoonlijke doelen rondom en na terugkeer; hou er rekening mee dat de omstandigheden rondom de redenen waarom je (ooit) koos voor vertrek uit Nederland, niet erg veranderd zullen zijn

    tijdig betrekken van alle betrokkenen rondom terugkeer; afhankelijk van gezinssamenstelling en leeftijden hoeft het niet vanzelfsprekend te zijn dat iedereen je wens deelt om terug te keren; soms keert ook niet het hele gezin terug naar Nederland

    Bestemming, woonlocatie & woonruimte

    heroriënteren op woonomgeving en -regio, mede afhankelijk van wat eventueel al voor je wordt geregeld door bijvoorbeeld je werkgever

    overwegen van een ander terugkeer-land als je niet gebonden bent aan Nederland; een land dat wellicht beter aansluit bij je wensen omtrent leefklimaat, ruimte, kosten van levensonderhoud etc.

    oriënteren op mogelijke overbruggingswoonruimte bij familie, vrienden, kennissen; maak deze periode niet te lang

    overwegen van een (al dan niet tijdelijke) terugkeer naar een omgeving waarin veel expats wonen; zeker als je lang in het buitenland bent geweest

    al vóór terugkeer contact leggen met verhuur- of verkoopmakelaars; ben je nog niet zeker van werk, woonregio, scholen etc. overweeg dan eerst te gaan huren

    rekening houden met het feit dat je terugkeer uit het buitenland geen voorrangspositie oplevert bij woningbouwverenigingen of makelaars

    tijdig contact leggen met huurders als je je woning in Nederland tijdelijk hebt onderverhuurd; duidelijke afspraken maken, rekening houdend met het huurcontract

    Regelgeving

    instellen op (soms) enige weerstand richting terugkeerders; zeker als je lang in het buitenland hebt gewoond staat niet iedereen welwillend tegenover terugkeerders die beroep doen op bijvoorbeeld sociale voorzieningen zonder premies te hebben afgedragen in de tijd dat ze in het buitenland woonden

    opnieuw inscbrijven bij de Nederlandse gemeente waar je gaat wonen; o.a. nodig om je aan te kunnen melden voor de (verplichte) basiszorgverzekering. Je hebt hiervoor wel een bewijs nodig waar je gaat wonen (koopakte, huurcontract e.d.)

    heb je de Nederlandse nationaliteit niet meer: tijdig starten met het onderzoeken van het proces om weer Nederlander te worden; doe dit voor ieder gezinslid tijdig want dit proces kan soms flink wat tijd en energie vergen

    Verhuizing

    kritisch keuzes maken welke spullen uit je (buitenlandse) inboedel ook na terugkeer een plek behouden (geef de rest bijvoorbeeld aan een goed doel)

    checken van douane regelgeving: niet alles mag mee terug

    gebruik maken van de verhuistips bij de Keuzehulp rondom Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland

    Sociale voorzieningen, uitkeringen & toeslagen

    kennis updaten omtrent mogelijkheden, waar noodzakelijk, voor het aanvragen van (tijdelijke) uitkeringen; bijvoorbeeld om de eerste periode na terugkeer te overbruggen

    voor terugkeer opbouwen van financiële reserves; het direct krijgen van een uitkering is, afhankelijk van je eerdere woonland, lang niet altijd mogelijk

    opnieuw aanvragen van kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag; daarmee dien je wel een nieuwe "binding" met Nederland aan te kunnen tonen

    Belasting & fiscale zaken

    voor terugkeer: afronden van belastingverplichtingen in het buitenland

    na terugkeer: bij je eerstvolgende belastingaangifte opgeven van je in het buitenland bij elkaar gespaarde of belegde vermogen op; daarbij wordt o.a. gekeken naar het in het buitenland ontvangen salaris en/of andere inkomsten, plus de door jou in het buitenland betaalde belastingen -> het saldo daarvan kan in een aantal gevallen heffingsvrij naar Nederland worden overgeheven

    afrekenen met eventuele openstaande Nederlandse belastingschulden; deze zullen bij terugkeer op je worden verhaald

    Werk, onderneming & vrijwilligerswerk

    tijdig -voor terugkeer- oriënteren op de arbeidsmarkt(kansen) in Nederland & starten met het benaderen van potentiële werkgevers; gebruik je bestaande netwerk

    voordat je terugkeert: voldoende tijd besteden aan professioneel afscheid nemen bij je werkgever; reflecteer op persoonlijke ontwikkeling en documenteer vaardigheden, capaciteiten en talenten waar mogelijk

    tijdig starten met nadenken over functieverwachtingen na terugkeer als je weer bij je (voormalig of uitzendende) werkgever aan de slag gaat; stel je in op tussentijds opgetreden veranderingen in je oude bedrijf

    al voor terugkeer nadenken over de manier waarop alle terugkeerders invulling gaan geven aan hun leven na terugkeer: wie gaat werken, bijbaantjes, vrijwillligerswerkactiviteiten, etc.

    overwegen -indien mogelijk- van een overbruggingsperiode: ga niet te snel weer aan de slag maar gun jezelf (en je gezin) tijd voor heroriëntatie en gewenning

    ga je solliciteren, focus dan op resultaten en bereikte doelen in het buitenland, voorkom dat je verzandt in verhalen hoe avontuurlijk of exotisch het allemaal was; maak voor jezelf een helder verhaal over waarom je (ooit) vertrok en waarom je nu weer bent teruggekeerd; hou het positief

    rekening houden met het feit dat, wanneer je terugkeert bij je (voormalig) werkgever, je in een andere positie terecht kan komen: het bedrijf en je collega's hebben zich uiteraard ook doorontwikkeld

    Verzekeringen

    na inschrijving bij de gemeente weer aanmelden bij een zorgverzekeraar voor de (verplichte) basiszorgverzekering

    rekening houden met een mogelijk medisch acceptatieproces & aanvullende vragenlijsten als je je wilt aanmelden voor vrijwillige aanvullende ziektekostenverzekering

    tijdig regelen van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering

    regelen van de diverse andere verzekeringen: van inboedel tot aansprakelijkheid, van WA verzekering (auto) tot ongevallen, en van woonhuis/opstal tot rechtsbijstand

    Visa & Documenten

    onderzoeken met welke status (nationaliteit, staatsburgerschap) je terugkeert naar Nederland en of je bijvoorbeeld een verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf nodig hebt

    regelen van een bewijs van uitschrijving van het land waar je vertrekt (waar mogelijk)

    regelen van registratie van je kinderen in Nederland, als dat nog niet eerder is gedaan

    omzetten van in het buitenland behaalde rijbewijzen

    legaliseren van internationale documenten (trouwaktes, geboorteaktes), certificaten en diploma's (van jezelf, van je kinderen)

    Praktische voorbereiding

    vóór terugkeer voldoende tijd en aandacht besteden aan het afscheid nemen van vrienden, kennissen, collega's; bewaak dat proces extra zorgvuldig als je terugkeert met kinderen (zie ook de tips bij de keuzehulp rondom vertrekken uit Nederland)

    al voor terugkeer contact leggen met andere teruggekeerde expats; contact kan helpen bij het gewenningsproces

    rekening houden met een fase van boosheid of verdriet van je kinderen rondom het "moeten terugkeren"; bereid hen gefaseerd voor op allerlei aspecten van Nederland en maak afspraken over contactmogelijkheden met vrienden die achterblijven

    onderzoeken van activiteiten die je kinderen na terugkeer kunnen ondernemen die hen helpen bij het gewenningsproces; denk aan sport, verenigingen

    Onderwijs & taalcursus

    tijdig starten met het opvragen van internationale schooldossiers

    (her)oriënteren op het Nederlandse schoolsysteem en, afhankelijk van keuzes rondom woonlocatie, voor al je kinderen passend vervolgonderwijs; leg waar mogelijk contact met scholen voor terugkeer

    oriënteren op mogelijkheden voor het opnieuw leren, of aanvullen van je kennis omtrent, het Nederlands

    zijn je kinderen meertalig: uitzoeken van manieren om hun kennis en vaardigheid van de andere talen dan Nederlands op peil te houden

    rekening houden met een soms pittig aanpassingsproces van je kinderen op hun nieuwe school; systemen zijn anders dan gewend, omgang met docenten en leeftijdsgenoten is anders, etc.

    indien mogelijk: zodanig inplannen van het terugkeermoment dat het logisch past in de schoolcarrière van je kind(eren)

    uitzoeken of je kind eenmaal terug op school tijdelijk een schoolbuddy kan krijgen, die hem of haar (opnieuw) wegwijs maakt

    bij studerende kinderen: ruim voor terugkeer naar Nederland starten met aanmeldprocessen, zoeken van woonruimte, studieverenigingen e.d.

    Cultuur & culture shock

    volgen van een culturele voorbereidingscursus als je lang uit Nederland weg bent geweest; Nederland zal veranderd zijn in de tijd dat je weg was

    rekening houden met een gevoel van ontheemding of vervreemding; zelfs de voormalige eigen woonomgeving kan in de tussentijd flink veranderd zijn

    rekening houden met het feit dat niet iedereen zal begrijpen dat het terugkeren uit het buitenland een flinke schok teweeg kan brengen, dat terugkeerders moeite kunnen hebben met zich opnieuw aanpassen

    (opnieuw) verdiepen in de verschillende culture shock fasen; pas op dat je een niet te negatieve houding ten opzichte van Nederland aanneemt na een inspirerende tijd in het buitenland

    instellen op het Flying Dutchman syndroom, bij jezelf of bij je kinderen (zie de Keuzehulp Cultuur & culture shock voor uitleg)

    hulp vragen bij het opnieuw wennen aan Nederland en verdiepen in de factoren die van invloed zijn op dit gewenningsproces

    rekening houden met het feit dat vooral voor jonge kinderen "Nederland" net zo vreemd is

    Gezondheid & Veiligheid

    regelen van internationale medische dossiers (huisarts, kliniek, ziekenhuis, tandarts), nog vóór vertrek

    na terugkeer regelen van een medische check-up van alle gezinsleden; idem tandarts

    aanmelden bij huisarts en tandarts in je nieuwe woonregio; informeer naar eventuele wachtlijsten en recente ontwikkelingen

    Checklist & Actielijst: bij lang verblijf in buitenland of emigratie
    Emigreren & Vertrekken naat het buitenland - Toolbundels

    Emigreren & Vertrekken naat het buitenland - Toolbundels

    JoHo tools: checklists en actielijsten voor lang verblijf in buitenland of emigratie

    JoHo tools: checklists en actielijsten voor lang verblijf in buitenland of emigratie

    Contact, netwerk en relaties bij lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

    Contact, netwerk en relaties bij lang verblijf in het buitenland - Toolbundel

    JoHo tools: vragen antwoorden over documenten en papieren bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

    JoHo tools: vragen antwoorden over documenten en papieren bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

    Netwerk en organisatie die ondersteunen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie - Toolbundel

    Netwerk en organisatie die ondersteunen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie - Toolbundel

    Emigratie & Lang verblijf in het buitenland - Themabundel

    Emigratie & Lang verblijf in het buitenland - Themabundel

    JoHo: paginawijzer

     Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

     Tools & Info

    1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
    2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

     

     

    JoHo: concept

    JoHo Missie, Visie & Concept

    Missie & Visie

    • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
    • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

    Concept

    • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
    • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
    • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
    JoHo: footprint achterlaten

    To my lists & bundles

    (service voor abonnes, donateurs en verzekerden)